bytosť

subjekt tal. kniž.
existencia lat. expr.
kreatúra b., tvor, stvorenie lat. pejor.
zoon b., tvor, živočích gréc. kniž.
animal rationale -cio- rozumný tvor, nadaný vedomím lat.
zoon politikon človek ako tvor spoločenský gréc.
monštrum lat. lek. a kniž.
terátum netvor, obluda gréc. lek.
terato- netvor, obluda, ohava gréc. v zlož. sl.
moloch krutý, nenásytný netvor ničiaci človeka vl. m. kniž.
behemot suchozemská zvieracia obluda, netvor hebr. mytol.
mamut obrovský mocný tvor rus. expr.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá b. vl. m.
bosorka maď.
striga čarodejnica lat.-rum.
ježibaba čarodejnica vo východoslovan. a južnoslovan. rozprávkach rus.
baba jaga mytol.
povitrula čarodejnica, divožienka, zosobnenie víchrice na Ukrajine ukraj.
drak gréc.-lat.
šarkan rozprávková obluda s podobou okrídleného jaštera s viacerými hlavami tur.
anjel nadprirodzená okrídlená b. zosobňujúca dobro a krásu gréc. náb.
cherubín vyšší anjel, strážca raja hebr. náb.
serafín hebr.
seraph -raf anjel vyššieho stupňa hebr. zried.
archanjel anjel vyššieho stupňa gréc. náb.
daimón padlý anjel, zlý duch, diabol; b. al. sila, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch gréc. náb.
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch, čert gréc.-lat.
satanáš zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla, čert hebr.
lucifer čert, diabol lat.
beliál čert, satan, stelesnenie zla, skazy hebr. bibl.
belzebub pekelné knieža, knieža démonov ? bibl.
krampus čert nem. zastar. žart. kniž.
inkubus čert, diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách lat.
džin zlý duch v islame arab.
šejtan v moslimskom prostredí čert, diabol, zlý duch, vodca džinov hebr.-arab.
poltergeist -gajst hlučne sa správajúci duch, tzv. búchajúci angl.
inkubus zlý duch desiaci ťažkými snami, v starom Ríme lat. mytol.
mánovia duchovia al. duše zomretých predkov lat. mytol.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
leviatan morský starozákonný netvor hebr.
bazilišok rozprávková, mýtická b. zobrazovaná ako drak s kohúťou hlavou gréc.-lat. mytol.
Pegas okrídlený kôň gréc. vl. m. mytol. kniž.
hipogrif okrídlený kôň s hlavou supa gréc. mytol.
kentaurus napoly človek, napoly kôň gréc. mytol.
hipocentaur ľudská postava s konským telom, s dvoma rukami s lukom a so štyrmi nohami, heraldická obluda gréc. odb.
mantichora fantastické heraldické zviera, lev s ľudskou hlavou perz.-gréc.
amfisbena bájne heraldické zviera s dvoma hlavami na protiľahlých koncoch tela gréc.
geryón heraldický netvor, ľudská hlava s troma tvárami (jednou spredu a dvoma z boku) gréc. odb.
gryf mýtické zviera tvorené z častí tiel rôznych živočíchov, s telom leva, hlavou orla a krídlami gréc.
sfinx obluda s napoly levím a napoly ženským telom kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
chiméra trojhlavý netvor z leva, kozy a draka sršiaci oheň, strážiaci vchod do podsvetia gréc. mytol.
hydra vodný had, obluda s hadím telom a deviatimi dračími hlavami gréc. mytol.
Kerberos gréc. mytol.
triceps trojhlavý pes strážiaci vchod do podsvetia lat. mytol.
satyr gréc.
faun samopašná, zmyselná, bujná ľudská b. so zvieracími znakmi – uši, chvost, kopytá – žijúca v lesoch lat.
sylfída vybájená vzdušná b. gréc. mytol.
gnóm rozprávková, mýtická b. malého vzrastu, podzemný škriatok gréc. kniž. mytol.
permoník banský al. skalný škriatok nem.
puk šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach angl.
elf
fairy fei- b., škriatok v severských mýtoch germ. mytol.
troll zlá b., najmä obor, vytvorená z neživej hmoty, kameňa, vody a pod., v severských mytoch švéd. mytol.
pikulík bájoslovný mužík prinášajúci šťastie tal.
najáda vodná víla mora, riek a prameňov gréc. mytol.
nereidka morská víla pomáhajúca plavcom gréc. mytol.
nymfa víla mora, riek, prameňov, hôr, stromov gréc.
Kalypsó víla, kt. zdržovala Odysea na ostrove gréc. mytol.
Siréna víla lákajúca neodolateľne krásnym spevom moreplavcov do záhuby, napoly dievča, napoly vták gréc. vl. m.
undina vodná víla lat. bás.
meluzína nariekajúca, kvíliaca víla vl. m.
hamadryáda lesná víla gréc. mytol.
norna starogerm., nordická dobrá víla, sudička germ. mytol.
apsara nebeská víla zabávajúca bohov tancom ind. mytol.
peri orient. dobrá víla, ochrankyňa ľudí perz.
Scylla netvor pripútaný k jaskyni v Messinskom prielive, medzi Sicíliou a Talianskom, oproti morskému víru Charybde gréc. mytol.
valkýra ženská démonická b., kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
vampír b. cicajúca krv, najmä ľuďom, upír, vlkolak srbskochorv.
kikimora rozprávková mýtická ženská b. v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
vervolf vlkolak v nem. povestiach nem.
Drakula b. cicajúca krv ľuďom v spánku, upír vl. m.
Gorgóna b. s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya b. s vtáčím telom a so ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
kokko nadprirodzená b. so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
ufón b. z inej planéty, mimozemšťan, kt. priletel lietajúcim tanierom angl. hovor.
marťan b. z inej planéty, najmä z Marsu vl. m. hovor.
ET ítí b. z inej planéty, mimozemšťan angl. skr.
lochneská príšera obluda žijúca údajne v škótskom jazere Ness vl. m.
yeti jeti živočích podobný človeku žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný muž tib.

žena

femina lat. lek.
femino- lat. v zlož. sl.
gynaeco- -neko
gyno- gréc. v zlož. sl.
memsahib ind.
báryšňa rus. iron.
pixľa nem. pren. hrub.
blondýnka ž. al. dievča so svetlými vlasmi, plavovláska franc.
brunetka ž. al. dievča s tmavými vlasmi franc.
lady lej- ž., dáma, pani angl. pren.
dáma zdvorilé označenie ž. franc.
dáma ž. s vyberaným pôvodom al. správaním franc.
squaw skvó indián. ž.; ž., manželka v amer. prostredí indián.-angl.
matróna dôstojná staršia ž. lat.
matróna ž. statnej postavy, najmä staršia lat. expr. al. pejor.
cárica vznešená, pyšná, obdivovaná ž. rus. pren.
preciózka neprirodzená, vyumelkovaná, výstredná, strojená ž. prehnane dokonalá v správaní, konaní lat.-franc. kniž.
módedáma ž. obliekajúca sa podľa najnovšieho vkusu franc. hovor.
madame madam zdvorilé oslovenie ž. franc.
domina oslovenie rím. ž., pani hist.; ž., kt. má prevahu v sexuálnych vzťahoch lat.
hetéra vzdelaná ž., kt. viedla slobodný spôsob života mimo rodinného spoločenstva, v starom Grécku gréc. hist.
satí verná ž., vdova, kt. sa dala dobrovoľne spáliť so svojím mŕtvym mužom sanskrit hist.
nymph- -fo
nympho- -fo
nymfo- ž., najmä mladá gréc. v zlož. sl.
nymfa mladá krásna ž. gréc. pren.
grácia pôvabná mladá ž. lat. vl. m. expr. často iron.
madona krásna a cnostná ž. tal. pren. expr.
venuša krásna ž. vl. m.
fryna krásna, zvodná ž. vl. m. zried. kniž.
fešanda angl.-nem. hovor. expr.
štramanda pekná, vkusne oblečená ž., krásavica nem., angl.-nem. hovor., hovor. expr.
manekýnka hol.-franc.
modelka ž. predvádzajúca odevy na módnych prehliadkach; ž. stojaca ako predloha pre výtvarné spracovanie tal.
topmodelka špičková modelka angl. + tal.
pin-up girl pinap gerl modelka pózujúca pre fotografie na plagáty a pod. angl.
playmate plejmejt modelka pózujúca pre fotografie do časopisov a pod. angl.
moletka plnoštíhla ž. majúca zaokrúhlené tvary tela franc. hovor.
basa tučná ž. franc. pejor.
grácia škaredá, nepríjemná ž. lat. vl. m. expr. iron. hovor.
pulcheria škaredá ž., ohava, špata, škrata lat.
rašpľa škaredá stará ž. nem. pejor.
randa otrhaná ž. maď. pejor.
škatuľa nadávka ž. lat. pren. pejor.
halapirka hlúpa ž., hlupaňa maď. hovor. pejor.
ťapša škaredá, nemotorná, hlúpa ž., nadávka ž. maď. hovor. pejor.
sexica pôvabná, vyzývavo prížažlivá ž. lat. + tal. hovor. expr.
parádnica ž, kt. sa rada nápadne pekne, ozdobne, výstredne, draho oblieka špan. hovor.
fiflena povrchná parádnica tal. pejor.
koketka ž. snažiaca sa nápadným správaním vzbudiť pozornosť al. obdiv franc.
tigrica perz.-lat. pren. expr.
dračica príťažlivá, zvodná al. zlá, krutá ž. gréc.-lat. hovor. expr.
siréna zvodná ž., zvodkyňa gréc. vl. m. expr.
vamp démonicky zvodná žena srb.chorv.-angl.
putifárka záletná, neverná ž., zvodkyňa, záletnica vl. m. zastar. expr.
mesalína záletná, roztopašná ž., záletnica vl. m. expr.
prostitútka predajná ž. poskytujúca pohlavný styk za odmenu, za peniaze, neviestka lat.
devla cig. pejor.
filcka nem. subšt.
firma tal. pejor.
fľandra nem. hrub.
perdita lat. kniž.
pľundra nem. hovor. expr.
randa maď. pejor.
škatuľa ľahká ž., pobehlica, cundra lat. pren. pejor.
hetéra staroveká ľahká ž., neviestka gréc.
kurtizána ľahká ž. z vyšších spoločenských vrstiev, neviestka franc.
loretka ľahká ž. z parížskeho podsvetia franc.
callgirl kólgrl dievča, kt. poskytuje sexuálne služby na základe telefinického zavolania angl.
gejša speváčka a spoločníčka mužov v jap. čajovniach a podnikoch jap.
menáda gréc.-lat.
bakchantka ž., kt. sa zúčastnila slávnosti, obradu na počesť boha Bakcha al. Dionýza spojenej s hýrením gréc. hist. náb.
odaliska ž. v bývalom tur. háreme tur.
rakétľa ž. s pochybnou povesťou, najmä staršia tal. pren. pejor.
erotomanka gréc. lek.
sexoška ž. s nadmerne vystupňovanými pohlavnými záujmami a pudmi lat. slang.
menáda zmyselná, bujná, vášnivá ž. gréc.-lat. pren.
nymfomanka ž. postihnutá chorobnou pohlavnou dráždivosťou a žiadostivosťou, vystupňovaním pohlavných záujmov a pudov gréc. lek.
lesbička ž. oddávajúca sa pohlavnej láske s inou ženou vl. m.
konkubína ž. žijúca s mužom manželským spôsobom bez sobáša, najmä cirk., družka lat.
hárem moslimove ž. žijúce vo vyhradenej časti moslimského domu; viac ž. okolo jedného muža pren. expr. arab.-tur.
striptérka ž. predvádzajúca vyzliekanie v nočnom zábavnom podniku angl.
bardáma ž. platená za zabávanie hostí v nočnom zábavnom podniku nem. slang.
virago ž., kt. sa cíti ako muž, mužatka lat. lek.
kolombína ľstivá, úskočná, falošná ž. tal.
rafika lat.-gréc. pejor.
rebeka prefíkaná, výbojná, odporná, zlá ž. vl. m. pejor.
erdegbaba rázna, panovačná ž. maď.? slang. nár.
kofa ž. s hrubšími spôsobmi al. nižšími rozumovými schopnosťami nem. hovor.
rebeka zlá, nepríjemná, jazyčnatá ž. vl. m. pejor.
megera zlá, neznášanlivá, hašterivá, zúrivá, závistlivá ž. vl. m. pejor.
harpya zlomyseľná, hašterivá, zlostná, zlá ž., bosorka, ježibaba gréc.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá ž. vl. m.
xantipa neznášanlivá, hašterivá ž., jazyčnica vl. m. pejor.
sotoňa hebr. pejor.
diablica zlostná žena, čertica, diablica gréc.-lat.
striga lat.-rum.
bosorka maď.
ježibaba zlá, nepríjemné ž., čertica rus.
amazonka bojovná odvážna ž., mužatka vl. m. gréc.
sufražetka bojovná, energická ž. angl. pren. expr.
nulipara ž., kt. ešte nerodila lat. lek.
unipara ž., kt. porodila jedno dieťa lat. lek.
primipara ž., kt. rodí prvýkrát, prvorodička lat. lek.
bipara ž., kt. porodila druhé dieťa, druhorodička lat. lek.
multipara ž., kt. rodila viackrát, viacrodička lat. biol.
puerpera ž. v šestonedelí, šestonedieľka, rodička lat. lek.
gynandroid ž. s druhotnými mužskými znakmi gréc. lek.
Pandora prvá ž. gréc. mytol.
Amazonka mýtická bojovná ž. na ostrove Lemnu
sfinx obluda s telom napoly levím a ženským kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
Gorgóna bytosť s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya bytosť s vtáčím telom a ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
valkýra ženská démonická bytosť, kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
kikimora rozprávková mýtická ženská bytosť v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
cherchez la femme šeršé la fam za všetkým je ž., príčinou všetkého je ž., za všetkým hľadaj ž. franc. kniž. porovnaj dievča slečna milenka pani 1 pani 2 manželka

mimozemšťan

ufón bytosť z inej planéty, m., kt. priletel lietajúcim tanierom angl. hovor.
Marťan bytosť z inej planéty, najmä z Marsu vl. m. hovor.
ET ítí bytosť z inej planéty angl. skr.

duch

duch 1 nadprirodzená netelesná bytosť
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý d., čert gréc.-lat.
daimón padlý anjel, zlý d., diabol; bytosť al. sila, kt. ovláda človeka gréc. náb.
džin zlý d. v islame arab.
šejtan zlý d., diabol v islame, vodca džinov hebr.-arab.
poltergeist -gajst d. správajúci sa hlučne, tzv. búchajúci angl.
inkubus zlý d. desiaci ťažkými snami, v starom Ríme lat. mytol.
mánovia duchovia al. duše zomretých predkov v starom Ríme lat. mytol.
génius strážny d. chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu, v starom Ríme lat. mytol.
genius loci -cí ochranný d. domu al. miesta v starom Ríme lat. hist.
Spiritus sanctus sankt- Duch svätý, v katolicizme tretia božská osoba lat. náb.
Paraklét Duch svätý v kresťanskej tradícii gréc. náb.
pneuma Duch svätý v kresťanstve; všetko prenikajúci, všadeprítomný d. v stoicizme filoz. gréc. náb.

trpaslík

trpaslík 1 rozprávková bytosť malej postavy
gnóm podzemný škriatok, rozprávková, mýtická bytosť malého vzrastu gréc. kniž. mytol.
permoník banský al. skalný škriatok nem.
puk šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach angl.
elf
fairy fei- škriatok v severskej mytológii germ.

škriatok

gnóm podzemný š., rozprávková, mýtická bytosť malého vzrastu gréc. kniž. mytol.
permoník banský al. skalný š. nem.
puk šelmovský š. v angl. ľudových povestiach angl.
elf
fairy fei- bytosť, š. v severskej mytológii germ.

upír

vampír bytosť cicajúca krv, najmä ľuďom, vlkolak srbochorv.
kikimora rozprávková mýtická ženská b. v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
vervolf vlkolak v nem. povestiach nem.
Drakula bytosť cicajúca krv ľuďom v spánku vl.m.

vlkolak

vampír bytosť cicajúca krv, najmä ľuďom, upír srbochorv.
kikimora rozprávková mýtická ženská bytosť v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
vervolf v. v nem. povestiach nem.

potvora

potvora 1 netvor, obluda
monštrum lat. lek. a kniž.
terátum netvor, obluda gréc. lek.
kreatúra bytosť, tvor, stvorenie lat. pejor. porovnaj bytosť

živočích

zoon gréc. kniž.
zoo- gréc. v zlož. sl.
organizmus samostatný živočíšny jedinec, živý tvor, bytosť gréc. biol.
animal živočíšny tvor lat. kniž. aj pejor.
kozmopolit ž. rozšírený po celej Zemi gréc. biol.
exot ž. pochádzajúci z ďalekých, tropických krajín gréc. odb.
endemit druh, rod al. čeľaď vyskytujúca sa len na malom území gréc. bot. zool.
species súbor geneticky príbuzných organizmov, najnižší stupeň lat. biol.
albín ž. s vrodeným nedostakom farbiva kože, dúhovky a vlasov lat.-port.
gynander obojpohlavný ž. gréc. zool.
ovipariá vajcorodé živočíchy rozmnožujúce sa vajcami lat. zool.
vektor ž. prenášajúci pôvodcov nákazlivých chorôb, prenášač lat. lek.
krepuskulárny ž. ž. aktívny iba v čase po západe slnka lat. odb.
reofóbny ž. ž. žijúci v stojatých vodách gréc. zool.
reofilný ž. prúdomilný ž. žijúci v tečúcich vodách gréc. zool.
epifauna vodné živočíchy žijúce prichytené na dne vodných nádrží a tokov gréc. zool.
amfibiont obojživelný ž. gréc. biol.
edafón súbor živých organizmov v pôde gréc. biol. poľnohosp.
zooedafón súbor živočíšnych organizmov žijúcich v pôde gréc. bot.
megaedafón väčšie živočíchy žijúce v pôde, nad 20 mm gréc. biol.
makroedafón gréc.
makrofauna väčšie živočíchy žijúce v pôde, 2 – 20 mm gréc. + lat.
mezofauna veľké živočíchy žijúce v pôde, 0,2 až 2 mm gréc. + lat. zool.
mikroedafón gréc.
mikrofauna živočíchy žijúce v pôde, do veľkosti 0,1 mm gréc. + lat. biol.
limikolný ž. ž. žijúci v bahne al. na ňom lat. zool.
fytofilný ž. rastlinomilné ž. vyhľadávajúci rastliny ako úkryt al. potravu gréc. zool.
synantrop ž. vyskytujúci sa v blízkosti človeka, ľudského obydlia gréc. biol. akol.
inkvilín ž. žijúci v hniezde, nore, hálke iných živočíchov bez prospievania al. škodenia svojmu hostiteľovi lat. zool.
epizoá necudzopasné živočíchy žijúce na povrchu tela iného živočícha gréc. zool.
lignikolný ž. ž. žijúci trvalo v dreve lat. zool.
kryptozoá živočíchy žijúce skryto, pod kameňmi, pod kôrou a pod. gréc. zool.
omnivor lat. biol.
pantofág gréc. zool.
heterofág ž. živiaci sa rôznorodou potravou, všetkými druhmi rastlinnej aj živočíšnej potravy, všežravec gréc. zool. zastar.
polyfág ž. živiaci sa rôznorodou rastlinnou a živočíšnou potravou gréc. zool.
monofág gréc. zool.
stenofág ž. živiaci sa len jedným druhom potravy gréc. biol.
oligofág ž. živiaci sa len niekoľkými druhmi potravy gréc. zool.
geofág ž. požierajúci pôdu a tráviaci organické časti z nej gréc. biol.
organotrof ž. živiaci sa inými ústrojnými látkami gréc. biol.
heterotrof ž. živiaci sa inými organickými látkami gréc. biol.
xylofág ž. živiaci sa výhradne drevom gréc. zool.
fungivorný ž. ž. živiaci sa hubami lat. zool.
mycetofág ž. živiaci sa hubami a plesňami gréc. biol.
herbivor ž. živiaci sa výhradne rastlinami, najmä bylinami a trávami, bylinožravec lat. zool.
fytofág ž. živiaci sa rastlinnou potravou, trávou, bylinožravec gréc. biol.
florivor ž. živiaci sa kvetmi lat. zool.
karpofág gréc.
fruktivorný ž. ž. živiaci sa plodmi rastlín lat.
radicivorný ž. ž. živiaci sa podzemnými časťami rastlín, koreňmi a pod., koreňožravý ž. lat. zool.
fytosaprofág ž. živiaci sa telami odumretých rastlinných organizmov gréc. zool.
detritofág ž. živiaci sa rozpadajúcou sa odumretou organickou hmotou lat. + gréc. zool.
hematofágny ž. ž. živiaci sa krvou iných organizmov gréc. zool.
insektivorný ž. hmyzožravý ž., hmyzožravec lat. odb.
entomofág ž. živiaci sa hmyzom gréc. biol.
apivorný ž. ž. živiaci sa včelami a ich larvami lat. zool. biol.
karnivor lat.
zoofágny ž. ž. živiaci sa výhradne mäsom, mäsožravec gréc. biol.
sarkofág ž. živiaci sa mäsom odumretých živočíchov gréc. biol.
nekrofág ž. živiaci sa mŕtvym telom iného živočícha gréc. zool.
ichtyofág gréc. zool.
piscivorný ž. ž. živiaci sa rybami lat. zool.
epizit gréc.
predátor ž. živiaci sa lovom a zabíjaním koristi, dravec lat. zool.
šelma nem.
beštia dravé, divé zviera lat.
skatofág ž. živiaci sa výkalmi iných živočíchov gréc. biol.
saprofytický ž. ž. živiaci sa hnijúcimi látkami, zvyškami rastlín a živočíchov gréc. biol.
biofág ž. živiaci sa na úkor živých rastlín a živočíchov gréc.
ektofág ž. živiaci sa na povrchu hostiteľa gréc. biol.
lochneska ž. žijúci údajne v škótskom jazere Ness vl. m. hovor.
yeti jeti ž. podobný človeku, žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný muž tib.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 16. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.