zastaviť

inhibovať lat.
likvidovať zaniknúť, ukončiť, zakončiť činnosť lat. l. obchod
stopnúť z. auto s cieľom odviezť sa, požiadať o zvezenie hovor.; z. loptu al. puk v pohybe šport. angl. hovor.
stopiť z. loptu al. puk v pohybe angl. šport.
zaparkovať odstaviť mimo dopravného ruchu, o vozidlách angl.
sistovať z. úradné al. súdne konanie al. výkon úradného al. súdneho rozhodnutia lat. práv.
dištancovať z. šport. činnosť ako trest za priestupok, vylúčiť lat. hovor.
parírovať náhle z. koňa počas jazdy franc.-nem. šport.
bodyčekovať prudko z. protihráča telom v ľadovom hokeji dovoleným spôsobom angl. šport.
stop výzva z.!, stáť, prerušiť angl.
halt! výzva z.!, stáť!, počkať!, pozor! nem. subšt.

kotúč

šajba nem. slang.
terč predmet kruhového, kotúčového tvaru román.-nem.
disk predmet kruhového, kotúčového tvaru; plochý k. na hádzanie, šport. náčinie gréc.
rola zvitok nem. hovor.
excenter k. nasadený výstredne na hnaciu os na premieňanie otáčavého pohybu na krátke postupné pohyby, výstredník lat. tech.
disketa gréc.-angl.
floppy-disk pružný magnetický k. v pevnom plastovom obale na záznam a spracovanie dát počítačom angl. + gréc. výp. tech.
puk tvrdý plochý k. používaný pri ľadovom hokeji angl. šport.
činel kovový k., neladený bicí hud. nástroj tal.
faléra kovový ozdobený k. na konskom postroji gréc. hist.
jojo hra v podobe dvojitého k. s povrázkom uprostred, ktorý sa navíja a odvíja na oske pri hraní jap.

hrana

kant nem. hovor.
fazeta zbrúsená h. výrobku pod určitým uhlom, ostrie franc.
exerg h. mince gréc.
puk záhyb, priehyb na odeve vzniknutý zožehlením látky nem. hovor. porovnaj záhyb 2

bytosť

subjekt tal. kniž.
existencia lat. expr.
kreatúra b., tvor, stvorenie lat. pejor.
zoon b., tvor, živočích gréc. kniž.
animal rationale -cio- rozumný tvor, nadaný vedomím lat.
zoon politikon človek ako tvor spoločenský gréc.
monštrum lat. lek. a kniž.
terátum netvor, obluda gréc. lek.
terato- netvor, obluda, ohava gréc. v zlož. sl.
moloch krutý, nenásytný netvor ničiaci človeka vl. m. kniž.
behemot suchozemská zvieracia obluda, netvor hebr. mytol.
mamut obrovský mocný tvor rus. expr.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá b. vl. m.
bosorka maď.
striga čarodejnica lat.-rum.
ježibaba čarodejnica vo východoslovan. a južnoslovan. rozprávkach rus.
baba jaga mytol.
povitrula čarodejnica, divožienka, zosobnenie víchrice na Ukrajine ukraj.
drak gréc.-lat.
šarkan rozprávková obluda s podobou okrídleného jaštera s viacerými hlavami tur.
anjel nadprirodzená okrídlená b. zosobňujúca dobro a krásu gréc. náb.
cherubín vyšší anjel, strážca raja hebr. náb.
serafín hebr.
seraph -raf anjel vyššieho stupňa hebr. zried.
archanjel anjel vyššieho stupňa gréc. náb.
daimón padlý anjel, zlý duch, diabol; b. al. sila, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch gréc. náb.
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch, čert gréc.-lat.
satanáš zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla, čert hebr.
lucifer čert, diabol lat.
beliál čert, satan, stelesnenie zla, skazy hebr. bibl.
belzebub pekelné knieža, knieža démonov ? bibl.
krampus čert nem. zastar. žart. kniž.
inkubus čert, diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách lat.
džin zlý duch v islame arab.
šejtan v moslimskom prostredí čert, diabol, zlý duch, vodca džinov hebr.-arab.
poltergeist -gajst hlučne sa správajúci duch, tzv. búchajúci angl.
inkubus zlý duch desiaci ťažkými snami, v starom Ríme lat. mytol.
mánovia duchovia al. duše zomretých predkov lat. mytol.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
leviatan morský starozákonný netvor hebr.
bazilišok rozprávková, mýtická b. zobrazovaná ako drak s kohúťou hlavou gréc.-lat. mytol.
Pegas okrídlený kôň gréc. vl. m. mytol. kniž.
hipogrif okrídlený kôň s hlavou supa gréc. mytol.
kentaurus napoly človek, napoly kôň gréc. mytol.
hipocentaur ľudská postava s konským telom, s dvoma rukami s lukom a so štyrmi nohami, heraldická obluda gréc. odb.
mantichora fantastické heraldické zviera, lev s ľudskou hlavou perz.-gréc.
amfisbena bájne heraldické zviera s dvoma hlavami na protiľahlých koncoch tela gréc.
geryón heraldický netvor, ľudská hlava s troma tvárami (jednou spredu a dvoma z boku) gréc. odb.
gryf mýtické zviera tvorené z častí tiel rôznych živočíchov, s telom leva, hlavou orla a krídlami gréc.
sfinx obluda s napoly levím a napoly ženským telom kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
chiméra trojhlavý netvor z leva, kozy a draka sršiaci oheň, strážiaci vchod do podsvetia gréc. mytol.
hydra vodný had, obluda s hadím telom a deviatimi dračími hlavami gréc. mytol.
Kerberos gréc. mytol.
triceps trojhlavý pes strážiaci vchod do podsvetia lat. mytol.
satyr gréc.
faun samopašná, zmyselná, bujná ľudská b. so zvieracími znakmi – uši, chvost, kopytá – žijúca v lesoch lat.
sylfída vybájená vzdušná b. gréc. mytol.
gnóm rozprávková, mýtická b. malého vzrastu, podzemný škriatok gréc. kniž. mytol.
permoník banský al. skalný škriatok nem.
puk šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach angl.
elf
fairy fei- b., škriatok v severských mýtoch germ. mytol.
troll zlá b., najmä obor, vytvorená z neživej hmoty, kameňa, vody a pod., v severských mytoch švéd. mytol.
pikulík bájoslovný mužík prinášajúci šťastie tal.
najáda vodná víla mora, riek a prameňov gréc. mytol.
nereidka morská víla pomáhajúca plavcom gréc. mytol.
nymfa víla mora, riek, prameňov, hôr, stromov gréc.
Kalypsó víla, kt. zdržovala Odysea na ostrove gréc. mytol.
Siréna víla lákajúca neodolateľne krásnym spevom moreplavcov do záhuby, napoly dievča, napoly vták gréc. vl. m.
undina vodná víla lat. bás.
meluzína nariekajúca, kvíliaca víla vl. m.
hamadryáda lesná víla gréc. mytol.
norna starogerm., nordická dobrá víla, sudička germ. mytol.
apsara nebeská víla zabávajúca bohov tancom ind. mytol.
peri orient. dobrá víla, ochrankyňa ľudí perz.
Scylla netvor pripútaný k jaskyni v Messinskom prielive, medzi Sicíliou a Talianskom, oproti morskému víru Charybde gréc. mytol.
valkýra ženská démonická b., kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
vampír b. cicajúca krv, najmä ľuďom, upír, vlkolak srbskochorv.
kikimora rozprávková mýtická ženská b. v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
vervolf vlkolak v nem. povestiach nem.
Drakula b. cicajúca krv ľuďom v spánku, upír vl. m.
Gorgóna b. s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya b. s vtáčím telom a so ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
kokko nadprirodzená b. so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
ufón b. z inej planéty, mimozemšťan, kt. priletel lietajúcim tanierom angl. hovor.
marťan b. z inej planéty, najmä z Marsu vl. m. hovor.
ET ítí b. z inej planéty, mimozemšťan angl. skr.
lochneská príšera obluda žijúca údajne v škótskom jazere Ness vl. m.
yeti jeti živočích podobný človeku žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný muž tib.

škriatok

gnóm podzemný š., rozprávková, mýtická bytosť malého vzrastu gréc. kniž. mytol.
permoník banský al. skalný š. nem.
puk šelmovský š. v angl. ľudových povestiach angl.
elf
fairy fei- bytosť, š. v severskej mytológii germ.

trpaslík

trpaslík 1 rozprávková bytosť malej postavy
gnóm podzemný škriatok, rozprávková, mýtická bytosť malého vzrastu gréc. kniž. mytol.
permoník banský al. skalný škriatok nem.
puk šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach angl.
elf
fairy fei- škriatok v severskej mytológii germ.

záhyb

falc nem. odb. slang.
fuga žliabok, drážka, ohyb nem. hovor.
falda z. na látke nem. hovor.
plisé pravidelné zažehlené drobné záhyby na tkanine franc. krajč.
puk hrana, priehyb na odeve vzniknutý zožehlením látky nem. hovor.
zámik prešitý z. na ozdobu nem.
fodra z. na ženských šatách, sukni, sklad, náber ? hovor.
vrap sklad, zriasenie látky naskladanej za mokra a vysušenej nem.
léga ozdobný pás, pruh, z. al. obruba na okraji al. ploche látky nem. krajč.
plika riasa lat. anat.
marsupium kožný z. na bruchu vačkovcov, vak gréc.-lat. zool. porovnaj ohnutie riasa 1

dotyk

kontakt spojenie, styk, tesný vzťah predmetov al. ľudí; d. dvoch vodivých častí elektrického obvodu eltech. lat.
štrajch ľahký d., škrabnutie nem. hovor. expr.
tečovanie angl.
teč d. o loptu, puk a pod. v športových hrách angl. slang. šport.
petting erotické dotyky v dolnej časti tela, v oblasti pohlavných orgánov, ľúbostná hra bez súlože angl. psych.
necking nek- erotické dotyky v hornej časti tela angl. psych.
tigmo- tlak, náraz gréc. v zlož. sl.

zákrok

intervencia z., zásah, príhovor v prospech niekoho al. niečoho lat.
demarš diplomatický z. ako upozornenie, protest al. výstraha; z. všeobecne franc.
represálie násilný z. na potlačenie niečoho ako odveta, odvetné opatrenia jedného štátu proti druhému ako prostriedok donútenia lat.-franc.-nem.
operácia chirurgický z. lat. lek.
abrázia z. obrúsením, zoškrabaním, vyškrabaním lat. lek.
totálka úplný, celkový lek. z., najmä operačný lat. lek. slang.
-pexa pripevnenie ústroja al. tkaniva gréc. v zlož. sl.
organopexa operácia spočívajúca v prišití ústroja, ústrojov gréc. lek.
otopexa pripevnenie odstávajúcich ušníc gréc. lek.
uteropexa pripevnenie, prišitie maternice lat. + gréc. lek.
ovariopexa spevnenie, prišitie vaječníka lat. + gréc. lek.
enteropexia upevnenie čreva gréc. lek.
plastika o. upravujúca poškodené al. chybné časti tela gréc. lek. slang.
encheiréza liečebný z., výkon gréc. lek. porovnaj preťatie
vivisekcia operačný pokus na živom zvierati bez znecitlivenia lat. biol.
faul šport. z. nedovolený pravidlami, najmä úmyselný angl.
krošček z. v ľadovom hokeji, nedovolené zastavenie protihráča telom, hokejkou držanou oboma rukami vodorovne hore angl. šport.
robinzonáda z. brankára, kt. v skoku a páde vyráža loptu al. puk vl. m. šport. porovnaj zásah 2

zhluk

aglomerát zhlukovanie, zoskupenie, zoskupovanie, nahromadenie, hromadenie lat. kniž. a odb.
konglomerát nesúrodá zmes, spojenie rôznorodých častí, zmiešanina, zlepenina lat.
masa veľký z., nahromadenie hmoty lat.
skrumáž zrážka hráčov bojujúcich o loptu al. puk, pretekárov al. pretekajúcich zvierat angl. šport.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 17. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.