Výsledky vyhľadávania

zastaviť

likvidovať (zaniknúť, ukončiť, zakončiť činnosť) lat. l. obchod
stopnúť (z. auto s cieľom odviezť sa, požiadať o zvezenie hovor.; z. loptu al. puk v pohybe šport.) angl. hovor.
stopiť (z. loptu al. puk v pohybe) angl. šport.
zaparkovať (odstaviť mimo dopravného ruchu, o vozidlách) angl.
sistovať (z. úradné al. súdne konanie al. výkon úradného al. súdneho rozhodnutia) lat. práv.
dištancovať (z. šport. činnosť ako trest za priestupok, vylúčiť) lat. hovor.
parírovať (náhle z. koňa počas jazdy) franc.-nem. šport.
bodyčekovať (prudko z. protihráča telom v ľadovom hokeji dovoleným spôsobom) angl. šport.
stop (výzva z.!, stáť, prerušiť) angl.
halt! (výzva z.!, stáť!, počkať!, pozor!) nem. subšt.

kotúč

šajba nem. slang.
terč (predmet kruhového, kotúčového tvaru) román.-nem.
disk (predmet kruhového, kotúčového tvaru; plochý k. na hádzanie, šport. náčinie) gréc.
rola (zvitok) nem. hovor.
excenter (k. nasadený výstredne na hnaciu os na premieňanie otáčavého pohybu na krátke postupné pohyby, výstredník) lat. tech.
disketa gréc.-angl.
floppy-disk (pružný magnetický k. v pevnom plastovom obale na záznam a spracovanie dát počítačom) angl. + gréc. výp. tech.
puk (tvrdý plochý k. používaný pri ľadovom hokeji) angl. šport.
činel (kovový k., neladený bicí hud. nástroj) tal.
faléra (kovový ozdobený k. na konskom postroji) gréc. hist.
jojo (hra v podobe dvojitého k. s povrázkom uprostred, ktorý sa navíja a odvíja na oske pri hraní) jap.

hrana

kant nem. hovor.
fazeta (zbrúsená h. výrobku pod určitým uhlom, ostrie) franc.
exerg (h. mince) gréc.
puk (záhyb, priehyb na odeve vzniknutý zožehlením látky) nem. hovor. porovnaj záhyb 2

bytosť

subjekt tal. kniž.
existencia lat. expr.
kreatúra (b., tvor, stvorenie) lat. pejor.
zoon (b., tvor, živočích) gréc. kniž.
animal rationale /-cio-/ (rozumný tvor, nadaný vedomím) lat.
zoon politikon (človek ako tvor spoločenský) gréc.
monštrum lat. lek. a kniž.
terátum (netvor, obluda) gréc. lek.
terato- (netvor, obluda, ohava) gréc. v zlož. sl.
moloch (krutý, nenásytný netvor ničiaci človeka) vl. m. kniž.
behemot (suchozemská zvieracia obluda, netvor) hebr. mytol.
mamut (obrovský mocný tvor) rus. expr.
fúria (zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá b.) vl. m.
bosorka maď.
striga (čarodejnica) lat.-rum.
ježibaba (čarodejnica vo východoslovan. a južnoslovan. rozprávkach) rus.
baba jaga mytol.
povitrula (čarodejnica, divožienka, zosobnenie víchrice na Ukrajine) ukraj.
drak gréc.-lat.
šarkan (rozprávková obluda s podobou okrídleného jaštera s viacerými hlavami) tur.
anjel (nadprirodzená okrídlená b. zosobňujúca dobro a krásu) gréc. náb.
cherubín (vyšší anjel, strážca raja) hebr. náb.
serafín hebr.
seraph /-raf/ (anjel vyššieho stupňa) hebr. zried.
archanjel (anjel vyššieho stupňa) gréc. náb.
daimón (padlý anjel, zlý duch, diabol; b. al. sila, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch) gréc. náb.
diabol (zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch, čert) gréc.-lat.
satanáš (zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla, čert) hebr.
lucifer (čert, diabol) lat.
beliál (čert, satan, stelesnenie zla, skazy) hebr. bibl.
belzebub (pekelné knieža, knieža démonov) ? bibl.
krampus (čert) nem. zastar. žart. kniž.
inkubus (čert, diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách) lat.
džin (zlý duch v islame) arab.
šejtan (v moslimskom prostredí čert, diabol, zlý duch, vodca džinov) hebr.-arab.
poltergeist /-gajst/ (hlučne sa správajúci duch, tzv. búchajúci) angl.
inkubus (zlý duch desiaci ťažkými snami, v starom Ríme) lat. mytol.
mánovia (duchovia al. duše zomretých predkov) lat. mytol.
génius (strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu) lat. mytol.
leviatan (morský starozákonný netvor) hebr.
bazilišok (rozprávková, mýtická b. zobrazovaná ako drak s kohúťou hlavou) gréc.-lat. mytol.
Pegas (okrídlený kôň) gréc. vl. m. mytol. kniž.
hipogrif (okrídlený kôň s hlavou supa) gréc. mytol.
kentaurus (napoly človek, napoly kôň) gréc. mytol.
hipocentaur (ľudská postava s konským telom, s dvoma rukami s lukom a so štyrmi nohami, heraldická obluda) gréc. odb.
mantichora (fantastické heraldické zviera, lev s ľudskou hlavou) perz.-gréc.
amfisbena (bájne heraldické zviera s dvoma hlavami na protiľahlých koncoch tela) gréc.
geryón (heraldický netvor, ľudská hlava s troma tvárami (jednou spredu a dvoma z boku)) gréc. odb.
gryf (mýtické zviera tvorené z častí tiel rôznych živočíchov, s telom leva, hlavou orla a krídlami) gréc.
sfinx (obluda s napoly levím a napoly ženským telom kladúca neriešiteľné otázky) gréc. mytol.
chiméra (trojhlavý netvor z leva, kozy a draka sršiaci oheň, strážiaci vchod do podsvetia) gréc. mytol.
hydra (vodný had, obluda s hadím telom a deviatimi dračími hlavami) gréc. mytol.
Kerberos gréc. mytol.
triceps (trojhlavý pes strážiaci vchod do podsvetia) lat. mytol.
satyr gréc.
faun (samopašná, zmyselná, bujná ľudská b. so zvieracími znakmi – uši, chvost, kopytá – žijúca v lesoch) lat.
sylfída (vybájená vzdušná b.) gréc. mytol.
gnóm (rozprávková, mýtická b. malého vzrastu, podzemný škriatok) gréc. kniž. mytol.
permoník (banský al. skalný škriatok) nem.
puk (šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach) angl.
fairy /fei-/ (b., škriatok v severských mýtoch) germ. mytol.
troll (zlá b., najmä obor, vytvorená z neživej hmoty, kameňa, vody a pod., v severských mytoch) švéd. mytol.
pikulík (bájoslovný mužík prinášajúci šťastie) tal.
najáda (vodná víla mora, riek a prameňov) gréc. mytol.
nereidka (morská víla pomáhajúca plavcom) gréc. mytol.
nymfa (víla mora, riek, prameňov, hôr, stromov) gréc.
Kalypsó (víla, kt. zdržovala Odysea na ostrove) gréc. mytol.
Siréna (víla lákajúca neodolateľne krásnym spevom moreplavcov do záhuby, napoly dievča, napoly vták) gréc. vl. m.
undina (vodná víla) lat. bás.
meluzína (nariekajúca, kvíliaca víla) vl. m.
hamadryáda (lesná víla) gréc. mytol.
norna (starogerm., nordická dobrá víla, sudička) germ. mytol.
apsara (nebeská víla zabávajúca bohov tancom) ind. mytol.
peri (orient. dobrá víla, ochrankyňa ľudí) perz.
Scylla (netvor pripútaný k jaskyni v Messinskom prielive, medzi Sicíliou a Talianskom, oproti morskému víru Charybde) gréc. mytol.
valkýra (ženská démonická b., kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov) škand. mytol.
vampír (b. cicajúca krv, najmä ľuďom, upír, vlkolak) srbskochorv.
kikimora (rozprávková mýtická ženská b. v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora) rus.
vervolf (vlkolak v nem. povestiach) nem.
Drakula (b. cicajúca krv ľuďom v spánku, upír) vl. m.
Gorgóna (b. s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie) gréc. mytol.
Medúza (Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu) gréc. mytol.
Euryalé (ostatné dve Gorgóny) gréc. mytol.
Harpya (b. s vtáčím telom a so ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia) gréc. mytol.
kokko (nadprirodzená b. so zvieracou al. ľudskou podobou) indián.
ufón (b. z inej planéty, mimozemšťan, kt. priletel lietajúcim tanierom) angl. hovor.
marťan (b. z inej planéty, najmä z Marsu) vl. m. hovor.
ET /ítí/ (b. z inej planéty, mimozemšťan) angl. skr.
lochneská príšera (obluda žijúca údajne v škótskom jazere Ness) vl. m.
yeti /jeti/ (živočích podobný človeku žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný muž) tib.

škriatok

gnóm (podzemný š., rozprávková, mýtická bytosť malého vzrastu) gréc. kniž. mytol.
permoník (banský al. skalný š.) nem.
puk (šelmovský š. v angl. ľudových povestiach) angl.
fairy /fei-/ (bytosť, š. v severskej mytológii) germ.

záhyb

falc nem. odb. slang.
fuga (žliabok, drážka, ohyb) nem. hovor.
falda (z. na látke) nem. hovor.
plisé (pravidelné zažehlené drobné záhyby na tkanine) franc. krajč.
puk (hrana, priehyb na odeve vzniknutý zožehlením látky) nem. hovor.
zámik (prešitý z. na ozdobu) nem.
fodra (z. na ženských šatách, sukni, sklad, náber) ? hovor.
vrap (sklad, zriasenie látky naskladanej za mokra a vysušenej) nem.
léga (ozdobný pás, pruh, z. al. obruba na okraji al. ploche látky) nem. krajč.
plika (riasa) lat. anat.
marsupium (kožný z. na bruchu vačkovcov, vak) gréc.-lat. zool. porovnaj ohnutieriasa 1

trpaslík

trpaslík 1 (rozprávková bytosť malej postavy)
gnóm (podzemný škriatok, rozprávková, mýtická bytosť malého vzrastu) gréc. kniž. mytol.
permoník (banský al. skalný škriatok) nem.
puk (šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach) angl.
fairy /fei-/ (škriatok v severskej mytológii) germ.

dotyk

kontakt (spojenie, styk, tesný vzťah predmetov al. ľudí; d. dvoch vodivých častí elektrického obvodu eltech.) lat.
štrajch (ľahký d., škrabnutie) nem. hovor. expr.
tečovanie angl.
teč (d. o loptu, puk a pod. v športových hrách) angl. slang. šport.
petting (erotické dotyky v dolnej časti tela, v oblasti pohlavných orgánov, ľúbostná hra bez súlože) angl. psych.
necking /nek-/ (erotické dotyky v hornej časti tela) angl. psych.
tigmo- (tlak, náraz) gréc. v zlož. sl.

zákrok

intervencia (z., zásah, príhovor v prospech niekoho al. niečoho) lat.
demarš (diplomatický z. ako upozornenie, protest al. výstraha; z. všeobecne) franc.
represálie (násilný z. na potlačenie niečoho ako odveta, odvetné opatrenia jedného štátu proti druhému ako prostriedok donútenia) lat.-franc.-nem.
operácia (chirurgický z.) lat. lek.
abrázia (z. obrúsením, zoškrabaním, vyškrabaním) lat. lek.
totálka (úplný, celkový lek. z., najmä operačný) lat. lek. slang.
-pexa (pripevnenie ústroja al. tkaniva) gréc. v zlož. sl.
organopexa (operácia spočívajúca v prišití ústroja, ústrojov) gréc. lek.
otopexa (pripevnenie odstávajúcich ušníc) gréc. lek.
uteropexa (pripevnenie, prišitie maternice) lat. + gréc. lek.
ovariopexa (spevnenie, prišitie vaječníka) lat. + gréc. lek.
enteropexia (upevnenie čreva) gréc. lek.
plastika (o. upravujúca poškodené al. chybné časti tela) gréc. lek. slang.
encheiréza (liečebný z., výkon) gréc. lek. porovnaj preťatie
vivisekcia (operačný pokus na živom zvierati bez znecitlivenia) lat. biol.
faul (šport. z. nedovolený pravidlami, najmä úmyselný) angl.
krošček (z. v ľadovom hokeji, nedovolené zastavenie protihráča telom, hokejkou držanou oboma rukami vodorovne hore) angl. šport.
robinzonáda (z. brankára, kt. v skoku a páde vyráža loptu al. puk) vl. m. šport. porovnaj zásah 2

zhluk

aglomerát (zhlukovanie, zoskupenie, zoskupovanie, nahromadenie, hromadenie) lat. kniž. a odb.
konglomerát (nesúrodá zmes, spojenie rôznorodých častí, zmiešanina, zlepenina) lat.
masa (veľký z., nahromadenie hmoty) lat.
skrumáž (zrážka hráčov bojujúcich o loptu al. puk, pretekárov al. pretekajúcich zvierat) angl. šport.

zrážka

zrážka 2 (bojové stretnutie protikladných síl)
konflikt lat.
incident (z. vojsk dvoch štátov bez vzniku vojny) lat.
skrumáž (z. hráčov bojujúcich o loptu al. puk, pretekárov al. pretekajúcich zvierat) angl. šport. porovnaj zápas 1
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 17. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.