Výsledky vyhľadávania

pera

-chilia- gréc. v zlož. sl.
varga maď. zastar.
labium lat. anat.
labio- (pysk) lat. v zlož. sl.
makrochemlia (nadmerne veľké pery) gréc. anat.
xerocheilia (chorobne suché pery) gréc. lek.
lagostóma (ústa pri rázštepe p., zajačí pysk) gréc. lek.

bytosť

subjekt tal. kniž.
existencia lat. expr.
kreatúra (b., tvor, stvorenie) lat. pejor.
zoon (b., tvor, živočích) gréc. kniž.
animal rationale /-cio-/ (rozumný tvor, nadaný vedomím) lat.
zoon politikon (človek ako tvor spoločenský) gréc.
monštrum lat. lek. a kniž.
terátum (netvor, obluda) gréc. lek.
terato- (netvor, obluda, ohava) gréc. v zlož. sl.
moloch (krutý, nenásytný netvor ničiaci človeka) vl. m. kniž.
behemot (suchozemská zvieracia obluda, netvor) hebr. mytol.
mamut (obrovský mocný tvor) rus. expr.
fúria (zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá b.) vl. m.
bosorka maď.
striga (čarodejnica) lat.-rum.
ježibaba (čarodejnica vo východoslovan. a južnoslovan. rozprávkach) rus.
baba jaga mytol.
povitrula (čarodejnica, divožienka, zosobnenie víchrice na Ukrajine) ukraj.
drak gréc.-lat.
šarkan (rozprávková obluda s podobou okrídleného jaštera s viacerými hlavami) tur.
anjel (nadprirodzená okrídlená b. zosobňujúca dobro a krásu) gréc. náb.
cherubín (vyšší anjel, strážca raja) hebr. náb.
serafín hebr.
seraph /-raf/ (anjel vyššieho stupňa) hebr. zried.
archanjel (anjel vyššieho stupňa) gréc. náb.
daimón (padlý anjel, zlý duch, diabol; b. al. sila, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch) gréc. náb.
diabol (zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch, čert) gréc.-lat.
satanáš (zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla, čert) hebr.
lucifer (čert, diabol) lat.
beliál (čert, satan, stelesnenie zla, skazy) hebr. bibl.
belzebub (pekelné knieža, knieža démonov) ? bibl.
krampus (čert) nem. zastar. žart. kniž.
inkubus (čert, diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách) lat.
džin (zlý duch v islame) arab.
šejtan (v moslimskom prostredí čert, diabol, zlý duch, vodca džinov) hebr.-arab.
poltergeist /-gajst/ (hlučne sa správajúci duch, tzv. búchajúci) angl.
inkubus (zlý duch desiaci ťažkými snami, v starom Ríme) lat. mytol.
mánovia (duchovia al. duše zomretých predkov) lat. mytol.
génius (strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu) lat. mytol.
leviatan (morský starozákonný netvor) hebr.
bazilišok (rozprávková, mýtická b. zobrazovaná ako drak s kohúťou hlavou) gréc.-lat. mytol.
Pegas (okrídlený kôň) gréc. vl. m. mytol. kniž.
hipogrif (okrídlený kôň s hlavou supa) gréc. mytol.
kentaurus (napoly človek, napoly kôň) gréc. mytol.
hipocentaur (ľudská postava s konským telom, s dvoma rukami s lukom a so štyrmi nohami, heraldická obluda) gréc. odb.
mantichora (fantastické heraldické zviera, lev s ľudskou hlavou) perz.-gréc.
amfisbena (bájne heraldické zviera s dvoma hlavami na protiľahlých koncoch tela) gréc.
geryón (heraldický netvor, ľudská hlava s troma tvárami (jednou spredu a dvoma z boku)) gréc. odb.
gryf (mýtické zviera tvorené z častí tiel rôznych živočíchov, s telom leva, hlavou orla a krídlami) gréc.
sfinx (obluda s napoly levím a napoly ženským telom kladúca neriešiteľné otázky) gréc. mytol.
chiméra (trojhlavý netvor z leva, kozy a draka sršiaci oheň, strážiaci vchod do podsvetia) gréc. mytol.
hydra (vodný had, obluda s hadím telom a deviatimi dračími hlavami) gréc. mytol.
Kerberos gréc. mytol.
triceps (trojhlavý pes strážiaci vchod do podsvetia) lat. mytol.
satyr gréc.
faun (samopašná, zmyselná, bujná ľudská b. so zvieracími znakmi – uši, chvost, kopytá – žijúca v lesoch) lat.
sylfída (vybájená vzdušná b.) gréc. mytol.
gnóm (rozprávková, mýtická b. malého vzrastu, podzemný škriatok) gréc. kniž. mytol.
permoník (banský al. skalný škriatok) nem.
puk (šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach) angl.
fairy /fei-/ (b., škriatok v severských mýtoch) germ. mytol.
troll (zlá b., najmä obor, vytvorená z neživej hmoty, kameňa, vody a pod., v severských mytoch) švéd. mytol.
pikulík (bájoslovný mužík prinášajúci šťastie) tal.
najáda (vodná víla mora, riek a prameňov) gréc. mytol.
nereidka (morská víla pomáhajúca plavcom) gréc. mytol.
nymfa (víla mora, riek, prameňov, hôr, stromov) gréc.
Kalypsó (víla, kt. zdržovala Odysea na ostrove) gréc. mytol.
Siréna (víla lákajúca neodolateľne krásnym spevom moreplavcov do záhuby, napoly dievča, napoly vták) gréc. vl. m.
undina (vodná víla) lat. bás.
meluzína (nariekajúca, kvíliaca víla) vl. m.
hamadryáda (lesná víla) gréc. mytol.
norna (starogerm., nordická dobrá víla, sudička) germ. mytol.
apsara (nebeská víla zabávajúca bohov tancom) ind. mytol.
peri (orient. dobrá víla, ochrankyňa ľudí) perz.
Scylla (netvor pripútaný k jaskyni v Messinskom prielive, medzi Sicíliou a Talianskom, oproti morskému víru Charybde) gréc. mytol.
valkýra (ženská démonická b., kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov) škand. mytol.
vampír (b. cicajúca krv, najmä ľuďom, upír, vlkolak) srbskochorv.
kikimora (rozprávková mýtická ženská b. v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora) rus.
vervolf (vlkolak v nem. povestiach) nem.
Drakula (b. cicajúca krv ľuďom v spánku, upír) vl. m.
Gorgóna (b. s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie) gréc. mytol.
Medúza (Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu) gréc. mytol.
Euryalé (ostatné dve Gorgóny) gréc. mytol.
Harpya (b. s vtáčím telom a so ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia) gréc. mytol.
kokko (nadprirodzená b. so zvieracou al. ľudskou podobou) indián.
ufón (b. z inej planéty, mimozemšťan, kt. priletel lietajúcim tanierom) angl. hovor.
marťan (b. z inej planéty, najmä z Marsu) vl. m. hovor.
ET /ítí/ (b. z inej planéty, mimozemšťan) angl. skr.
lochneská príšera (obluda žijúca údajne v škótskom jazere Ness) vl. m.
yeti /jeti/ (živočích podobný človeku žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný muž) tib.

víla

najáda (vodná v. mora, riek a prameňov) gréc.
nereidka (morská v. pomáhajúca plavcom) gréc.
nymfa (v. mora, riek, prameňov, hôr, stromov) gréc.
Kalypsó (v., kt. zdržovala Odyssea na ostrove) gréc.
Siréna (v. lákajúca neodolateľne krásnym spevom moreplavcov do záhuby, napoly dievča, napoly vták) gréc. vl. m.
undina (v. víla) lat. bás.
meluzína (nariekajúca, kvíliaca v.) vl. m.
hamadryáda (lesná v. v gréc. mytológii) gréc.
norna (starogerm., nordická dobrá v., sudička) germ.
apsara (nebeská v. zabávajúca bohov tancom v ind. mytológii) ind.
peri (orient. dobrá v., ochrankyňa ľudí) perz.

ochrankyňa

peri (orient. dobrá víla, o. ľudí) perz. porovnaj bohyňa

plemeno

plemeno 1 (skupina ľudí s podobnými telesnými znakmi)
rasa arab.-franc.
negroidné p. (jedno z troch ľudských p., kučeravé tmavé vlasy, vysoké čelo, široká tvár, široký nos, veľké pery, malá brada, dlhé končatiny) špan.-franc.
europoidné p . (jedno z troch ľudských p., vlnité tmavé až svetlé vlasy, úzka až široká tvár, úzky nos, vystupujúce čelo, úzke pery, svetlá koža) vl. m.
mongoloidné p. (jedno z troch ľudských p., rovné tmavé vlasy, ploché čelo, široká tvár, široký nos, úzke oči, dlhý trup, krátke končatiny) vl. m.

blízko

peri- gréc. v zlož. sl.

strana

strana 2 (priestor ležiaci v určitom smere, smer)
front (predná s. vojska obrátená smerom k nepriateľovi, predné bojové pásmo) lat. voj.
peri- (zo všetkých strán) gréc. v zlož. sl.

okolo

okolo 1 (určuje miesto)
amphi- /amfi/ gréc. v zlož. sl.
circum- /cirkum/ lat. v zlož. sl.

zápal

zápal 1 (ochorenie prejavujúce sa sčervenaním, opuchnutím, bolesťou)
flogóza gréc. lek.
inflamácia lat. lek.
-itída lat. lek. v zlož. sl.
brant (hnisavý z.) nem. hovor.
absces (hnisavý z. tkanív, ohraničené hnisanie, dutina vyplnená hnisom, ložisko hnisu, hľuza) lat. lek. vet.
granulóm (ohraničený z. uzlíkovitého tvaru, hnisový vačok, napr. zubný) lat. lek.
infekt (drobné zápalové ložisko v orgáne, odkiaľ sa šíri) lat. lek.
reumatizmus gréc. lek.
reuma (bolestivá zápalová choroba kĺbov, svalov, chrbtice a pod., lámka) gréc. hovor.
katar (z. sliznice žalúdka, čriev, priedušiek a pod.) gréc. lek.
encefalitída (z. mozgu) gréc. lek.
meningitída (z. plien ústredného nervstva, mozgových a miechových plien) gréc. lek.
pachymeningitída (z. tvrdej mozgovej pleny) gréc. lek.
radikulitída (z. miechového koreňa) lat. lek.
myelitída (z. miechy) gréc. lek.
neuritída (z. nervov) gréc. lek.
flebitída (z. žíl) gréc. lek.
vaskulitída (z. cievy) lat. lek.
arteritída (z. tepny) gréc. lek.
endarteritída (z. vnútornej steny tepny) gréc. lek.
karditída (z. srdca) gréc. lek.
aortitída (z. srdcovnice) gréc. lek.
myokarditída (z. srdcového svalu) gréc. lek.
perikarditída (z. osrdcovníka) gréc. lek.
valvulitída (z. chlopne srdca) lat. lek.
myitída (z. svalu) gréc. lek.
myozitída (z. priečne pruhovaného svalstva) gréc. lek.
pimelitída (z. tukového tkaniva) gréc. lek.
tenonitída (z. šľachy) lat. lek.
desmitída (z. šľachy al. väzu) gréc. lek.
ostitída (z. kosti) gréc. lek.
osteoartrída (z. kostí a kĺbov) gréc. lek.
osteoperiostitéda (z. kosti a okostnice) gréc. lek.
karies (vleklý z. kostí spojený s ich rozrušením) lat. lek.
osteomyelitída (z. kostnej drene) gréc. lek.
spondylitída (z. stavcov chrbtice) gréc. lek.
artritída (z. kĺbov) gréc. lek.
monartritída (z. jedného kĺba) gréc. lek.
polyartritída (z. niekoľkých kĺbov súčasne) gréc. lek.
burzitída (z. kĺbovej dutiny, burzy) lat. lek.
pyartróza (hnisavý z. kĺbu) gréc. lek.
gonartritída (z. kĺbu kolena) gréc. lek.
chirartrída (z. kĺbu ruky) gréc. lek.
omartritída (z. kĺbu ramena) gréc. lek.
koxitída (z. bedrového kĺbu) lat. + gréc. lek.
falangitída (z. článku prsta na končatine) gréc. lek.
panarícium (hnisavý z. mäkkých tkanív prstov) gréc.-lat. lek.
onychitída (z. nechta) gréc. lek.
paronychia (z. nechtového lôžka) gréc. lek.
cheilitída (z. pery) gréc. lek.
angulitída (z. ústnych kútikov) lat. lek.
stomatitída (z. sliznice ústnej dutiny) gréc. lek.
gingivitída (z. sliznice ďasna priliehajúcej k zubom) lat. lek.
odontitída (z. zuba) gréc. lek.
alveolitída (z. zubného lôžka) lat. lek.
pulpitída (z. zubnej drene) lat. lek.
parodontitída (vleklý z. tkaniva v okolí zubov) gréc. lek.
glositída (z. jazyka) gréc. lek.
hajmory (z. čeľustných dutín) angl. lek. slang.
antritída (z. sliznice dutiny, najmä čeľustnej) lat. lek.
chorditída (z. hlasiviek) gréc. lek.
angína (z. mandlí) lat. lek.
palatitída (z. podnebia) lat. lek.
tonzilitída (z. podnebných mandlí) lat. lek.
stafylitída (z. čapíka na mäkkom podnebí) gréc. anat.
faryngitída (z. sliznice hltana) gréc. lek.
laryngitída (z. hrtana) gréc. lek.
frenitída (z. bránice) gréc. lek.
tyreoiditída (z. štítnej žľazy) gréc. lek.
pleuritída (z. pohrudnice) gréc. lek.
pachypleuritída (z. pohrudnice sprevádzaný zväčšením väziva) gréc. lek.
tracheitída (z. priedušnice) gréc. lek.
bronchiolitída (z. priedušničiek) gréc. lek.
bronchitída (z. sliznice priedušiek) gréc. lek.
bronchadénia (z. miazgových uzlín okolo priedušiek) gréc. lek.
bubo /-bó/ (hnisavý z. miezgových uzlín) gréc. lek.
pneumónia gréc. lek.
pulmonitída (z. pľúc) lat. lek.
bronchopneumónia (lalôčikový z. pľúc) gréc. lek.
gastritída (z. žalúdka) gréc. lek.
jejunitída (z. lačníka) lat. lek.
hepatitída (z. pečene) gréc. lek.
cholecystitída (z. žlčníka) gréc. lek.
cholangitída (z. žlčovodov) gréc. lek.
pankeatitída (z. podžalúdkovej žľazy) gréc. lek.
peritonitída (z. pobrušnice) gréc. lek.
lienitída lat. lek.
splenitída (z. sleziny) gréc. lek.
sialodenitída (z. slinnej žľazy) gréc. lek.
enteritída (z. sliznice tenkého čreva) gréc. lek.
enterokolitída (z. sliznice tenkého a hrubého čreva) gréc. lek.
tyflitída (z. slepého čreva) gréc. lek.
apotyflitída lat. lek.
epityflitída (z. červovitého prívesku slepého čreva) gréc. lek.
rektitída (z. konečníka) lat. lek.
proktitída (z. sliznice konečníka) gréc. lek.
oftalmitída (z. oka) gréc. lek.
panoftalmitída (z. všetkých očných tkanív) gréc. lek.
skleritída (z. očného bielka) gréc. lek.
iritída (z. očnej dúhovky) gréc. lek.
keratitída (z. očnej rohovky) gréc. lek.
keratokonjunktivitída (z. očnej rohovky a spojovky) gréc. lat. lek.
korneoritída (z. rohovky a dúhovky) lat. + gréc. lek.
retinitída (z. očnej sietnice) lat. lek.
konjunktivitída (z. očnej spojovky) lat. lek.
trachóm (chronický nákazlivý uzlíčkový z. očných spojoviek a rohovky) gréc. lek.
fakoskotazmus (z. očnej šošovky) gréc. lek.
dakryocystitída (z. slzného vaku oka) gréc. lek.
dakryoadenitída (z. slznej žľazy oka) gréc. lek.
chalazion (hnisavý z. žľazy v očnom viečku, jačmeň) gréc. lek.
rinitída (z. nosovej sliznice, nádcha, nachladenie) gréc. lek.
ozéna (chronický hnisavý z. nosovej sliznice sprevádzaný zápachom, sopľavka) gréc.-lat. lek.
polinóza (senná nádcha) gréc. lek.
sinusitída (z. prínosových dutín) lat. lek.
otitída (z. ucha) gréc. lek.
tympanitída (z. bubienka) gréc. lek.
mumps (z. príušníc) angl. lek.
parotitída (z. príušnej žľazy, príušnice) gréc. lek.
otoblenorea (z. stredného ucha s hnisavým výtokom) gréc. lek.
dermatitída (z. kože) gréc. lek.
ekzém (zápalová choroba kože spôsobená precitlivenosťou, lišaj) gréc. lek.
akné gréc. lek.
komedo (z. mazových žliaz kože, uhrovitosť, uhry, pupence, prýšte, vyrážky, vriedok) lat. lek.
erytém (sčervenanie kože spôsobené napr. z. ciev) gréc. lek.
erytrodermia (z. kože na celom tele, sčervenanie v dôsledku ekzému, liekov, krvných chorôb a pod.) gréc. lek.
eryzipel (streptokokový z. kože najmä na tvári a krku, ruža) gréc. lek.
impetigo (nákazlivý povrchový z. kože v podobe pľuzgierikov spôsobený stafylokokom al. streptokokom) lat. lek.
erytematodes (z. kože na miestach vystavených svetlu, hojaci sa hladkými jazvami) gréc. lek.
erytróza (z. kože psych. pôvodu) gréc. lek.
intertrigo (z. kože spôsobený zaparením al. trením, zaparenie) lat. lek.
pustulóza (z. kože v podobe pľuzgierov naplnených vodou al. hnisom) lat. lek.
flegmóna (neohraničený hnisavý z. podkožného tkaniva) gréc. lek.
panikulitída (z. podkožného tukového tkaniva) lat. lek.
hidrosadenitída (hnisavý z. pachových potných žliaz, najmä v podpazuší) gréc. lek.
furunkul(us) (z. vlasového puzdra) lat. lek.
folikulitída (z. vlasového vačku a mazovej žľazy) lat. lek.
karbunkul (rozsiahle hnisavé ložisko vzniknuté spojením hnisavých zápalov vlasového puzdra, povrchových vredov) lat. lek.
glandulitída lat. lek.
adenitída (z. žľazy) gréc. lek.
prostatitída (z. predstojnej žľazy) gréc. lek.
urocystída (z. močového mechúra) gréc. lek.
uretritída (z. močovej rúry) gréc. lek.
ureteritída (z. močovodu) gréc. lek.
nefritída (z. obličiek) gréc. lek.
epinefritída (z. nadobličky) gréc. lek.
vulvitída (z. ženského vonkajšieho pohlavného ústrojenstva) lat. anat.
elyktritída (z. pošvy) gréc. lek.
vaginitída (z. sliznice pošvy) lat. lek.
metritída (z. maternice) gréc. lek.
myometritída (z. maternicového svalstva) gréc. lek.
endometritída (z. sliznice maternice) gréc. lek.
salpingitída (z. vajcovodov) gréc. lek.
ooforitída gréc. lek.
ovaritída (z. vaječníka) lat. lek.
nymfitída (z. malých pyskov ohanbia) gréc. lek.
telitída (z. prsnej bradavky) gréc. lek.
mastitída (z. prsníkovej žľazy) gréc. lek.
postitída (z. predkožky) gréc. lek.
falitída (z. pohlavného údu) gréc. lek.
balanitída (z. žaluďa penisu) gréc. lek.
balanitída (z. sliznice žaluďa) lek.
testitída (z. párovej samčej pohlavnej žľazy, vajec) lat. lek.
epididymitída (z. nadsemeníka) gréc. lek.
orchitída (z. semenníka) gréc. lek.
vezikulitída (z. semenných vačkov) lat. lek.
funikulitída (z. semenovodu) lat. lek.
omfalitída (z. pupka novorodencov) gréc. lek.

farbivo

chromo- gréc. v zlož. sl.
lak (náterová tekutá látka) ind.-nem.
politúra (bezfarebný lak tvoriaci hladkú lesklú plochu na dreve) lat.
email (vrchná lesklá krycia farba) germ.-franc. tech.
fermež lat.-franc.-nem.
firnajz (náterová ochranná látka z rastlinných olejov) lat.-nem. hovor. zastar.
latex (náterová látka z emulzie syntetickej živice vo vode) gréc.-lat.
lazúra (farba používaná na tenký priesvitný náter spodnej farebnej vrstvy, kt. nekryje, ale dáva jej svietivosť) perz.
sfregatúra (riedka rozotierateľná polosuchá farba, cez kt. presvitá spodná farebná vrstva) lat.
tempera (rýchloschnúca krycia farba rozpustná vo vode) tal. výtv.
primér (základná syntetická rýchlo zasychajúca farba) franc. tech.
terrar (biela krycia farba do smaltu a glazúr) lat. tech.
tuš (nezmazateľná farba používaná najmä na technické kreslenie) franc.-nem.
pigment (farbivo živočíšneho tela biol., nerozpustné farbivo chem.) lat.
toner (pigment používaný v kopírovacích strojoch a tlačiarňach, jemný farbiaci prášok) angl.
polychrómia (pestré zafarbenie sôch, omietok a pod. zosilňujúce ich umelecký účinok) gréc. výtv.
rúž (farba na pery) franc.
bretón (cukrárske f., najmä červené) franc. potrav.
hemoglobín (krvné f. v červených krvinkách prenášajúce kyslík) gréc. + lat. biol.
bilirubín (žlčové f.) lat. biochem.
melanín (čierne al. tmavohnedé prírodné f. v pokožke živočíchov) gréc. biol.
chlorofyl (zelené f. rastlín, listová zeleň) gréc. bot.
lakmus (rastlinné f. rozpustné vo vode používané ako indikátor kyselín a zásad) hol.-nem. chem.
flavín (žlté prirodzené f.) lat. chem.
luteín (žlté prirodzené f. v žĺtku, žltých kvetoch) lat. biochem.
lykopén (žltočervené prírodné f. v jablkách, šípkach a pod.) gréc. biochem.
parafuksín (umelé organické f. na papier) gréc. + vl. m.
alizarín (červené organické f.) arab. chem.
karamel (f. pripravené zahrievaním cukru) franc. potrav.
rodamín (červené až fialové f. na prípravu atramentov, lakov) gréc. + lat. chem.
oranž (červenožlté f.) franc. chem.
siena (hnedé, hnedočervené f.) tal. vl. m.
šmolka (modré f. na bielenie bielizne) nem.
akvamarín (modrozelené f.) lat.
rumelka (ohnivočervené f.) srbochorv.
karmín arab.-franc.
kulér (ohnivočervené f. živočíšneho pôvodu) franc.
purpur (sýtočervené f. s nádychom dofialova) gréc.-lat.
indigo (tmavomodré f.) špan. vl. m.
oker (žlté až hnedé f.) gréc.-lat. porovnaj náter

zlozvyk

manier (najmä v plur. maniere)
maniera (návyk) franc.
cheilofágia (chorobný návyk hrýzť si pery) gréc. lek.
onychofágia (chorobný návyk hrýzť si nechty) gréc. lek.
gamblerstvo (závislosť od hracích automatov, chorobný návyk, vášeň) angl.
abúzus (nadmerné užívanie návykových látok, napr. alkoholu) lat.
alkoholizmus (závislosť od liehovín ako návykovej droge, chorobný návyk požívania liehovín, nemierne pitie, opilstvo, pijanstvo) arab.
metománia (chorobná túžba po alkohole) gréc.
dipsománia (porucha konania vyznačujúca sa chorobnou pravidelnou túžbou po alkohole) gréc. lek.
potománia (pijanstvo) gréc. lek.
nikotinizmus (nadmerné užívanie, fajčenie tabaku) vl. m.
toxikománia gréc. lek.
narkománia (závislosť od omamných látok, návyková túžba po omamných látkach) gréc. lek.
fetovanie (toxikománia, najmä vdychovaním) lat. hovor.
morfinizmus (toxikománia z nedozretých makovíc) gréc. vl. m.
mitridatizmus (návyk na jedy užívaním čoraz väčšieho množstva) vl. m. lek.
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 17. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.