predstava

predstava 2 obraz vytvorený fantáziou, vidina
ideál p. dokonalosti, o dokonalej podobe niečoho gréc.-lat.
plán p. budúcnosti, úmysel, zámer lat.
utópia vysnívaná, neuskutočniteľná p. o niečom dokonalom, výmysel gréc.-angl.
utopizmus neuskutočniteľné, nedosiahnuteľné, vysnívané predstavy gréc.-angl.
apokalypsa vidina pohromy, nešťastia, hrôzy gréc. kniž.
chiméra gréc.
miráž klamná p., prelud, vidina, zdanie, klam, prízrak franc. kniž.
ilúzia klamná p., skreslený vnem pod vplyvom emócií, vidina, klam, prelud lat.
vízia mylná zmätená p., zmyslový klam, prelud, vidina; videnie do budúcnosti, predvídanie lat. kniž.
fikcia klamná p., vidina, prelud, zdanie, klam lat.
fantazmagória gréc. kniž.
fantóm výtvor, výplod predstavivosti, zdanie, vidina, prízrak, prelud, mam gréc.-franc.
fotizmus klamný zrakový vnem vznikajúci bez pôsobenia zmyslových podnetov, zrakový klam gréc. lek.
déjà vu deža vi
déjà vécu deža veki klamný zmyslový dojem, vidina, mam, pocit, že človek už niekedy predtým niečo videl al. prežil franc. psych.
trompe l’oeil tromp löj klamná p. v maliarstve, zrakový klam franc. výtv.
halucinácia porucha vnímania, keď vlastná p. je vnímaná ako skutočnosť, zmyslový klam, prelud, vidina, mámenie lat. psych.
pseudohalucinácia halucinácia, ak pacient po čase zistí, že jeho zážitok nemá reálny podklad gréc. + lat. lek. psych.
monoideizmus halucinácia v hypnóze gréc. psych.
akoazma sluchová halucinácia prejavujúca sa ako praskanie, bzučanie, šumenie a pod. gréc. lek.
fonizmus vnímanie zvuku, slov, tónov bez podnetov a účasti zmyslov, zvukový klam gréc. lek.
fonopsia sluchová p. vznikajúca pri zrakových vnemoch gréc. psych.
stroboskopia optický klam, pri kt. sa rovnomerne pohybujúci predmet pohybuje zdanlivo inou rýchlosťou, ako je skutočná, ak sa jeho osvetlenie mení s určitou frekvenciou gréc.
synestézia p. vyvolaná vnemami iných zmyslov, súznenie zmyslov gréc. psych.
obsesia lat. psych. lek.
anankazmus vnucujúca sa, nutkavá, vtieravá p. gréc. lek.
iterácia vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy lat. psych.
efeméra krátko trvajúci, prchavý, pominuteľný, miznúci, dočasný, chvíľkový jav, vidina gréc. kniž.
eidetizmus ej- p. prežívaná ako skutočnosť, schopnosť vizuálnej predstavivosti skôr videných obrazov, predmetov a situácií gréc. psych.
zooantropia chorobná p. duševne chorého, že je zvieraťom gréc. lek.
lykantropia chorobná p. duševne chorého, že je divou zverou gréc. lek.
antropopatizmus p. boha ako bytosti s ľudskými vlastnosťami gréc. filoz.
vampirizmus poverčivá p. o upíroch srbochorv.

klam

klam 1 predstava nezodpovedajúca skutočnosti
ilúzia skreslený vnem pod vplyvom emócií, vidina, prelud lat.
chiméra gréc.
miráž prelud, vidina, zdanie, prízrak franc. kniž.
vízia mylná zmätená predstava, zmyslový k., prelud, vidina lat. kniž.
fikcia klamná predstava, vidina, prelud, zdanie lat.
fantazmagória gréc. kniž.
fantóm výtvor, výplod predstavivosti, zdanie, vidina, prízrak, prelud, mam gréc.-franc.
fotizmus klamný zrakový vnem vznikajúci bez pôsobenia zmyslových podnetov, zrakový k. gréc. lek.
déjà vu deža vi
déjà vécu deža veki klamný zmyslový dojem, vidina, mam, pocit, že človek už niekedy predtým niečo videl al. prežil franc. psych.
trompe l’oeil tromp löj klamná predstava v maliarstve, zrakový k. franc. výtv.
halucinácia porucha vnímania, keď vlastná predstava je vnímaná ako skutočnosť, zmyslový k., prelud, vidina, mámenie lat. psych.
pseudohalucinácia halucinácia, ak pacient po čase zistí, že jeho zážitok nemá reálny podklad gréc. + lat. lek. psych.
monoideizmus halucinácia v hypnóze gréc. psych.
akoazma sluchová halucinácia prejavujúca sa ako praskanie, bzučanie, šumenie a pod. gréc. lek.
fonizmus vnímanie zvuku, slov, tónov bez podnetov a účasti zmyslov, zvukový k. gréc. lek.
stroboskopia optický k., pri kt. sa rovnomerne pohybujúci predmet pohybuje zdanlivo inou rýchlosťou, ako je skutočná, ak sa jeho osvetlenie mení s určitou frekvenciou gréc. porovnaj porucha zraku

zdanie

zdanie 1 predstava, dojem
efekt vonkajší pôsobivý dojem lat. vyrátaný na e.
chiméra gréc.
miráž klamná predstava, prelud, vidina, klam, prízrak franc. kniž.
ilúzia klamná predstava, skreslený vnem pod vplyvom emócií, vidina, klam, prelud lat.
vízia mylná zmätená predstava, zmyslový klam, prelud, vidina; videnie do budúcnosti, predvídanie lat. kniž.
fikcia klamná predstava, vidina, prelud, klam lat.
fantazmagória gréc. kniž.
fantóm výtvor, výplod predstavivosti, vidina, prízrak, prelud, mam gréc.-franc.
fotizmus klamný zrakový vnem vznikajúci bez pôsobenia zmyslových podnetov, zrakový klam gréc. lek.
déjà vu deža vi
déjà vécu deža veki klamný zmyslový dojem, vidina, mam, pocit, že človek už niekedy predtým niečo videl al. prežil franc. psych.
halucinácia porucha vnímania, keď vlastná p. je vnímaná ako skutočnosť, zmyslový klam, prelud, vidina, mámenie lat. psych.
maska zastieranie, pretvárka arab.-franc. pren. porovnaj predstava 2

lev

lev
panter l. so špicatou hlavou chrliaci oheň gréc. herald.
mantichora fantastické heraldické zviera, l. s ľudskou hlavou perz.-gréc.
leopon kríženec leoparda a levice gréc. zool.
liger kríženec l. a tigrice um. zool.
tigon kríženec tigra a levice um. zool.
gryf mýtické zviera tvorené z častí tiel rôznych živočíchov, s telom l., hlavou orla a krídlami gréc.
chiméra trojhlavý netvor z l., kozy a draka sršiaci oheň, strážiaci vchod do podsvetia gréc. mytol.
sfinx obluda s napoly levím a napoly ženským telom kladúca neriešiteľné otázky, v gréckej mytológii gréc.
hic sunt leones hík -ónés tu sú levy; označenie neprebádaných miest na starých mapách lat.

túžba

dezidérium želanie, prianie lat. kniž.
mánia gréc.
-mánia vášnivá až chorobná zaujatosť, vášeň, náruživosť, t. po niečom gréc. v zlož. sl.
ambicióznosť t. a úsilie vyniknúť, uplatniť sa, ctižiadosť lat.
ašpirácia t. dosiahnuť vytýčené ciele lat.
gigantománia chorobná t. po niečom veľkom, preceňovanie vlastného významu, velikášstvo gréc. kniž. pejor.
megalomanstvo preceňovanie, zveličovanie seba, vlastných zásluh al. významu, velikášstvo gréc.
chiméra neuskutočniteľná t. gréc.
veleitácia márna t. lat. kniž.
nostalgia t. po niečom známom a príjemnom, ale vzdialenom, najmä po prostredí, ľuďoch, nadmerná clivota gréc. kniž. a odb.
pium desiderium -zidé- zbožné želanie, najmä nesplniteľné lat. kniž.
mamonárstvo nespútaná t. po majetku, bohatstve hebr.-gréc. pejor.
chryzománia chorobná t. po zlate gréc.
ekdemománia gréc. kniž.
poriománia chorobná t. po cestovaní gréc. lek.
pariománia chorobná naliehavá potreba úteku bez cieľa a plánu, túlavosť gréc. lek.
hajmveh t. po domove, vlasti nem. hovor.
oniománia chorobná t. po nakupovaní gréc. lek. psych.
toxikománia gréc. lek.
narkománia návyková t. po omamných látkach, závislosť od omamných látok gréc. lek.
fetovanie toxikománia, najmä vdychovaním lat. hovor.
morfinizmus toxikománia z nedozretých makovíc gréc. vl. m.
farmakománia chorobná t. po liekoch a drogách gréc. lek.
dipsománia chorobná pravidelná t. po alkohole gréc. lek.
metománia chorobná t. po alkohole gréc.
alkoholizmus nemierne p. liehovín, závislosť od liehovín, opilstvo arab.
potománia pijanstvo gréc. lek.
pseudológia chorobná t. po klamaní, luhaní, vymýšľaní, podvádzaní gréc. lek.
revanšizmus t. po odplate, odvete franc.-nem.
apetencia t. po uspokojení aktuálnej potreby, najmä hladu, žiadostivosť, chuť lat. lek. psych.
panfágia chorobná t. zjesť všetko, čo oči vidia gréc. lek.
sex lat.-angl.
sexus lat.
sexualita pohlavný pud lat. odb.
afrodízia nadmerne silný pohlavný pud vl. m. lek.
libido pohlavné al. erotické prianie, vzrušenie lat. lek. biol.
erotománia gréc. lek.
hypersexualita nadmerná vystupňovaná t. po pohlavnom styku, chorobná pohlavná dráždivosť a žiadostivosť, vystupňovanie pohlavných záujmov a pudov gréc. + lat. lek.
satyriáza chorobná erotománia u mužov gréc. lek.
nymfománia erotománia u žien gréc. lek.
metrománia gréc. lek.
andrománia gréc. lek.
uterománia chorobná erotománia u žien lat. + gréc. lek.
ovariománia nenásytná erotománia u žien lat. + gréc. lek.
oidipovský komplex t. dieťaťa vlastniť rodiča opačného pohlavia a nepriateľský vzťah k rodičovi rovnakého pohlavia vl. m. a lat. psych.
transvestizmus lat. lek. psych.
eonizmus t. žiť spôsobom života druhého pohlavia gréc. lek. psych.
tanatománia chorobná t. po smrti, samovražedný úmysel gréc. lek. psych.
hydrománia chorobná t. utopiť sa gréc. lek. porovnaj posadnutosť chuť

bytosť

subjekt tal. kniž.
existencia lat. expr.
kreatúra b., tvor, stvorenie lat. pejor.
zoon b., tvor, živočích gréc. kniž.
animal rationale -cio- rozumný tvor, nadaný vedomím lat.
zoon politikon človek ako tvor spoločenský gréc.
monštrum lat. lek. a kniž.
terátum netvor, obluda gréc. lek.
terato- netvor, obluda, ohava gréc. v zlož. sl.
moloch krutý, nenásytný netvor ničiaci človeka vl. m. kniž.
behemot suchozemská zvieracia obluda, netvor hebr. mytol.
mamut obrovský mocný tvor rus. expr.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá b. vl. m.
bosorka maď.
striga čarodejnica lat.-rum.
ježibaba čarodejnica vo východoslovan. a južnoslovan. rozprávkach rus.
baba jaga mytol.
povitrula čarodejnica, divožienka, zosobnenie víchrice na Ukrajine ukraj.
drak gréc.-lat.
šarkan rozprávková obluda s podobou okrídleného jaštera s viacerými hlavami tur.
anjel nadprirodzená okrídlená b. zosobňujúca dobro a krásu gréc. náb.
cherubín vyšší anjel, strážca raja hebr. náb.
serafín hebr.
seraph -raf anjel vyššieho stupňa hebr. zried.
archanjel anjel vyššieho stupňa gréc. náb.
daimón padlý anjel, zlý duch, diabol; b. al. sila, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch gréc. náb.
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch, čert gréc.-lat.
satanáš zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla, čert hebr.
lucifer čert, diabol lat.
beliál čert, satan, stelesnenie zla, skazy hebr. bibl.
belzebub pekelné knieža, knieža démonov ? bibl.
krampus čert nem. zastar. žart. kniž.
inkubus čert, diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách lat.
džin zlý duch v islame arab.
šejtan v moslimskom prostredí čert, diabol, zlý duch, vodca džinov hebr.-arab.
poltergeist -gajst hlučne sa správajúci duch, tzv. búchajúci angl.
inkubus zlý duch desiaci ťažkými snami, v starom Ríme lat. mytol.
mánovia duchovia al. duše zomretých predkov lat. mytol.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
leviatan morský starozákonný netvor hebr.
bazilišok rozprávková, mýtická b. zobrazovaná ako drak s kohúťou hlavou gréc.-lat. mytol.
Pegas okrídlený kôň gréc. vl. m. mytol. kniž.
hipogrif okrídlený kôň s hlavou supa gréc. mytol.
kentaurus napoly človek, napoly kôň gréc. mytol.
hipocentaur ľudská postava s konským telom, s dvoma rukami s lukom a so štyrmi nohami, heraldická obluda gréc. odb.
mantichora fantastické heraldické zviera, lev s ľudskou hlavou perz.-gréc.
amfisbena bájne heraldické zviera s dvoma hlavami na protiľahlých koncoch tela gréc.
geryón heraldický netvor, ľudská hlava s troma tvárami (jednou spredu a dvoma z boku) gréc. odb.
gryf mýtické zviera tvorené z častí tiel rôznych živočíchov, s telom leva, hlavou orla a krídlami gréc.
sfinx obluda s napoly levím a napoly ženským telom kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
chiméra trojhlavý netvor z leva, kozy a draka sršiaci oheň, strážiaci vchod do podsvetia gréc. mytol.
hydra vodný had, obluda s hadím telom a deviatimi dračími hlavami gréc. mytol.
Kerberos gréc. mytol.
triceps trojhlavý pes strážiaci vchod do podsvetia lat. mytol.
satyr gréc.
faun samopašná, zmyselná, bujná ľudská b. so zvieracími znakmi – uši, chvost, kopytá – žijúca v lesoch lat.
sylfída vybájená vzdušná b. gréc. mytol.
gnóm rozprávková, mýtická b. malého vzrastu, podzemný škriatok gréc. kniž. mytol.
permoník banský al. skalný škriatok nem.
puk šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach angl.
elf
fairy fei- b., škriatok v severských mýtoch germ. mytol.
troll zlá b., najmä obor, vytvorená z neživej hmoty, kameňa, vody a pod., v severských mytoch švéd. mytol.
pikulík bájoslovný mužík prinášajúci šťastie tal.
najáda vodná víla mora, riek a prameňov gréc. mytol.
nereidka morská víla pomáhajúca plavcom gréc. mytol.
nymfa víla mora, riek, prameňov, hôr, stromov gréc.
Kalypsó víla, kt. zdržovala Odysea na ostrove gréc. mytol.
Siréna víla lákajúca neodolateľne krásnym spevom moreplavcov do záhuby, napoly dievča, napoly vták gréc. vl. m.
undina vodná víla lat. bás.
meluzína nariekajúca, kvíliaca víla vl. m.
hamadryáda lesná víla gréc. mytol.
norna starogerm., nordická dobrá víla, sudička germ. mytol.
apsara nebeská víla zabávajúca bohov tancom ind. mytol.
peri orient. dobrá víla, ochrankyňa ľudí perz.
Scylla netvor pripútaný k jaskyni v Messinskom prielive, medzi Sicíliou a Talianskom, oproti morskému víru Charybde gréc. mytol.
valkýra ženská démonická b., kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
vampír b. cicajúca krv, najmä ľuďom, upír, vlkolak srbskochorv.
kikimora rozprávková mýtická ženská b. v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
vervolf vlkolak v nem. povestiach nem.
Drakula b. cicajúca krv ľuďom v spánku, upír vl. m.
Gorgóna b. s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya b. s vtáčím telom a so ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
kokko nadprirodzená b. so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
ufón b. z inej planéty, mimozemšťan, kt. priletel lietajúcim tanierom angl. hovor.
marťan b. z inej planéty, najmä z Marsu vl. m. hovor.
ET ítí b. z inej planéty, mimozemšťan angl. skr.
lochneská príšera obluda žijúca údajne v škótskom jazere Ness vl. m.
yeti jeti živočích podobný človeku žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný muž tib.

prízrak

chiméra gréc.
miráž klamná predstava, prelud, vidina, zdanie, klam franc. kniž.
fantazmagória gréc. kniž.
fantóm výtvor, výplod predstavivosti, zdanie, vidina, prelud, mam, zjavenie gréc.-franc. porovnaj prelud