diabol

diabol pozri čert

bytosť

subjekt tal. kniž.
existencia lat. expr.
kreatúra b., tvor, stvorenie lat. pejor.
zoon b., tvor, živočích gréc. kniž.
animal rationale -cio- rozumný tvor, nadaný vedomím lat.
zoon politikon človek ako tvor spoločenský gréc.
monštrum lat. lek. a kniž.
terátum netvor, obluda gréc. lek.
terato- netvor, obluda, ohava gréc. v zlož. sl.
moloch krutý, nenásytný netvor ničiaci človeka vl. m. kniž.
behemot suchozemská zvieracia obluda, netvor hebr. mytol.
mamut obrovský mocný tvor rus. expr.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá b. vl. m.
bosorka maď.
striga čarodejnica lat.-rum.
ježibaba čarodejnica vo východoslovan. a južnoslovan. rozprávkach rus.
baba jaga mytol.
povitrula čarodejnica, divožienka, zosobnenie víchrice na Ukrajine ukraj.
drak gréc.-lat.
šarkan rozprávková obluda s podobou okrídleného jaštera s viacerými hlavami tur.
anjel nadprirodzená okrídlená b. zosobňujúca dobro a krásu gréc. náb.
cherubín vyšší anjel, strážca raja hebr. náb.
serafín hebr.
seraph -raf anjel vyššieho stupňa hebr. zried.
archanjel anjel vyššieho stupňa gréc. náb.
daimón padlý anjel, zlý duch, diabol; b. al. sila, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch gréc. náb.
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch, čert gréc.-lat.
satanáš zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla, čert hebr.
lucifer čert, diabol lat.
beliál čert, satan, stelesnenie zla, skazy hebr. bibl.
belzebub pekelné knieža, knieža démonov ? bibl.
krampus čert nem. zastar. žart. kniž.
inkubus čert, diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách lat.
džin zlý duch v islame arab.
šejtan v moslimskom prostredí čert, diabol, zlý duch, vodca džinov hebr.-arab.
poltergeist -gajst hlučne sa správajúci duch, tzv. búchajúci angl.
inkubus zlý duch desiaci ťažkými snami, v starom Ríme lat. mytol.
mánovia duchovia al. duše zomretých predkov lat. mytol.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
leviatan morský starozákonný netvor hebr.
bazilišok rozprávková, mýtická b. zobrazovaná ako drak s kohúťou hlavou gréc.-lat. mytol.
Pegas okrídlený kôň gréc. vl. m. mytol. kniž.
hipogrif okrídlený kôň s hlavou supa gréc. mytol.
kentaurus napoly človek, napoly kôň gréc. mytol.
hipocentaur ľudská postava s konským telom, s dvoma rukami s lukom a so štyrmi nohami, heraldická obluda gréc. odb.
mantichora fantastické heraldické zviera, lev s ľudskou hlavou perz.-gréc.
amfisbena bájne heraldické zviera s dvoma hlavami na protiľahlých koncoch tela gréc.
geryón heraldický netvor, ľudská hlava s troma tvárami (jednou spredu a dvoma z boku) gréc. odb.
gryf mýtické zviera tvorené z častí tiel rôznych živočíchov, s telom leva, hlavou orla a krídlami gréc.
sfinx obluda s napoly levím a napoly ženským telom kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
chiméra trojhlavý netvor z leva, kozy a draka sršiaci oheň, strážiaci vchod do podsvetia gréc. mytol.
hydra vodný had, obluda s hadím telom a deviatimi dračími hlavami gréc. mytol.
Kerberos gréc. mytol.
triceps trojhlavý pes strážiaci vchod do podsvetia lat. mytol.
satyr gréc.
faun samopašná, zmyselná, bujná ľudská b. so zvieracími znakmi – uši, chvost, kopytá – žijúca v lesoch lat.
sylfída vybájená vzdušná b. gréc. mytol.
gnóm rozprávková, mýtická b. malého vzrastu, podzemný škriatok gréc. kniž. mytol.
permoník banský al. skalný škriatok nem.
puk šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach angl.
elf
fairy fei- b., škriatok v severských mýtoch germ. mytol.
troll zlá b., najmä obor, vytvorená z neživej hmoty, kameňa, vody a pod., v severských mytoch švéd. mytol.
pikulík bájoslovný mužík prinášajúci šťastie tal.
najáda vodná víla mora, riek a prameňov gréc. mytol.
nereidka morská víla pomáhajúca plavcom gréc. mytol.
nymfa víla mora, riek, prameňov, hôr, stromov gréc.
Kalypsó víla, kt. zdržovala Odysea na ostrove gréc. mytol.
Siréna víla lákajúca neodolateľne krásnym spevom moreplavcov do záhuby, napoly dievča, napoly vták gréc. vl. m.
undina vodná víla lat. bás.
meluzína nariekajúca, kvíliaca víla vl. m.
hamadryáda lesná víla gréc. mytol.
norna starogerm., nordická dobrá víla, sudička germ. mytol.
apsara nebeská víla zabávajúca bohov tancom ind. mytol.
peri orient. dobrá víla, ochrankyňa ľudí perz.
Scylla netvor pripútaný k jaskyni v Messinskom prielive, medzi Sicíliou a Talianskom, oproti morskému víru Charybde gréc. mytol.
valkýra ženská démonická b., kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
vampír b. cicajúca krv, najmä ľuďom, upír, vlkolak srbskochorv.
kikimora rozprávková mýtická ženská b. v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
vervolf vlkolak v nem. povestiach nem.
Drakula b. cicajúca krv ľuďom v spánku, upír vl. m.
Gorgóna b. s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya b. s vtáčím telom a so ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
kokko nadprirodzená b. so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
ufón b. z inej planéty, mimozemšťan, kt. priletel lietajúcim tanierom angl. hovor.
marťan b. z inej planéty, najmä z Marsu vl. m. hovor.
ET ítí b. z inej planéty, mimozemšťan angl. skr.
lochneská príšera obluda žijúca údajne v škótskom jazere Ness vl. m.
yeti jeti živočích podobný človeku žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný muž tib.

čert

krampus nem. zastar. žart. kniž.
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch gréc.-lat.
satanáš zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla hebr.
lucifer lat.
beliál satan, stelesnenie zla, skazy hebr. bibl.
belzebub pekelné knieža, knieža démonov bibl.
inkubus diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách lat.
Antikrist diabol ako protivník Krista podľa novozákonnej predstavy gréc. + vl. m.
šejtan diabol, zlý duch v moslimskom prostredí hebr.-arab.
ancikrist diabol, aj v kliatbach, nadávkach gréc. hovor. expr.
sakrament dočerta, do č., ako zahrešenie lat. hovor.
helement č. v nadávkach lat. hovor. expr.
šľak nem. hovor. expr.
fras č. v kliatbach maď. hovor. expr.
beťah č. v nadávkach, kliatbach maď.
apage, satanas! odíď, odstúp, ustúp, satan! lat. + hebr.

duch

duch 1 nadprirodzená netelesná bytosť
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý d., čert gréc.-lat.
daimón padlý anjel, zlý d., diabol; bytosť al. sila, kt. ovláda človeka gréc. náb.
džin zlý d. v islame arab.
šejtan zlý d., diabol v islame, vodca džinov hebr.-arab.
poltergeist -gajst d. správajúci sa hlučne, tzv. búchajúci angl.
inkubus zlý d. desiaci ťažkými snami, v starom Ríme lat. mytol.
mánovia duchovia al. duše zomretých predkov v starom Ríme lat. mytol.
génius strážny d. chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu, v starom Ríme lat. mytol.
genius loci -cí ochranný d. domu al. miesta v starom Ríme lat. hist.
Spiritus sanctus sankt- Duch svätý, v katolicizme tretia božská osoba lat. náb.
Paraklét Duch svätý v kresťanskej tradícii gréc. náb.
pneuma Duch svätý v kresťanstve; všetko prenikajúci, všadeprítomný d. v stoicizme filoz. gréc. náb.

zloduch

zloduch 2 zlý človek
diabol gréc.-lat. expr.
satanáš hebr. expr. pejor.
lucifer lat. pren. pejor.
ancikrist gréc. + vl. m. zastar. expr. pejor.
bazilišok gréc.-lat. pren.
kreatúra opovrhnutiahodný, zlý človek, netvor lat. pejor.
existencia pochybná, podozrivá osoba lat. hovor. pejor.
ksicht nepríjemný, nevítaný človek nem. subšt. pren.
amoralista nemravný, neslušný, hriešny človek lat. kniž.
pirát bezohľadný, násilnícky človek gréc.-lat. pren. expr.
numero človek so zlou povesťou, správaním lat.-tal. hovor. expr.
ras prísny až surový človek nem. pren. slang.
firma tal. pejor.
obšitoš človek s pochybnou povesťou nem. zastar. voj. slang.
idivíduum podozrivá, pochybná osoba lat. pejor.

stelesnenie

materializovanie stelesňovanie, zhmotnenie, zhmotňovanie lat. kniž.
antropomorfizácia gréc. odb.
personifikácia prenesenie, prenášanie ľudských vlastností na prírodné javy a mytologické postavy, zosobnenie, zosobňovanie lat. kniž. a odb.
konkretizácia uskutočnenie, uskutočňovanie, zvecnenie, zvecňovanie, zhmotnenie, zhmotňovanie, znázornenie, znázorňovanie lat.
Kronos zosobnenie času, otec bohov
diabol zosobnenie zla, zlý duch, čert gréc.-lat.
satanáš zosobnenie zla, protivník Boha, vládca pekla, čert hebr.
beliál zosobnenie zla, skazy hebr. bibl.
Angra Mainju maj- zosobnenie zla v staroirán. náboženstve
povitrula zosobnenie víchrice na Ukrajine, čarodejnica, divožienka ukraj.

zlo

zlo
diabol zosobnenie zla, zlý duch, čert gréc.-lat.
satanáš zosobnenie zla, protivník Boha, vládca pekla, čert hebr.
beliál zosobnenie zla, skazy hebr. bibl.
Angra Mainju maj- zosobnenie zla v staroirán. náboženstve
malum necessarium nevyhnutné z. lat. kniž.

vládca

potentát panovník, mocnár, vladár lat. expr.
monarcha gréc.
dynasta panovník gréc. kniž.
cézar neobmedzený v. vl. m.
cisár najvyšší, neobmedzený v. lat.
imperátor zvrchovaný cisár lat.
suverén zvrchovaný, nezávislý v. franc. kniž.
despota neobmedzený v., samovládca, krutovládca gréc.
tyran neobmedzený v. v starom Grécku a stredovekých tal. mestských štátoch hist.; krutý diktátor, utláčateľ gréc.
suzerén v. ovládajúceho štátu vo vzťahu k ovládanému, závislému štátu, najvyšší lénny pán franc. hist.
rezident faktický v. v protektoráte, predstaviteľ koloniálneho štátu lat.
džingischán krutý v., krutovládca vl. m. expr. pren.
faraón v. v Novej ríši starého Egypta egypt.-lat.
nomarch správca územnej správnej jednotky v starovekom Egypte gréc. hist.
ensi titul miestneho v. v starom Sumeri sumer.
satrapa v. územnej správnej jednotky v Perz. ríši s voj. a súdnymi právomocami perz.-gréc. hist.
bazileus titul vládcu, kráľa v starom, homérskom Grécku, vojvodca, sudca a veľkňaz gréc. hist.
diadoch v. v macedónskej ríši po smrti Alexandra Veľkého gréc. hist.
princeps cisár v starom Ríme lat. hist.
augustus vznešený titul rím. cisára lat. hist.
dux náčelník, veliteľ vojsk v provinncii starého Ríma; malý nezávislý vládca v Taliansku hist. lat.
tetrarcha jeden zo štyroch vládcov v starom Ríme gréc. hist.
rex v. s nedeliteľnou a doživotnou mocou, kráľ, pôvodne v starom Ríme lat. hist.
autokrator titul byzantského cisára gréc. hist.
kaisar kaj- najvýznamnejší byzantský titul po cisárovi lat.
jarl kráľ kraja, náčelník skupiny Vikingov škand. hist.
bán titul panovníka al. kráľovského miestodržiteľa u niektorých južných Slovanov tur.-srb. hist.
cár titul neobmedzeného v. v Bulharsku a Rusku rus.
báťuška ľudové označenie cára rus.
hosudar neobmedzený v. v predrevolučnom Rusku rus.
hajtman v. Ukrajiny, 17. – 18. st. nem. hist.
lord v. v angl. prostredí angl.
ealdorman íldormen titul rodového náčelníka anglosaských kmeňov angl. hist.
dóža titul voleného v. v benátskej a janovskej republike tal. hist.
duce duče titul vodcu, tal. diktátora B. Mussoliniho tal.
caudillo kaudiľo titul špan. generála Franka a latinskoamer. diktátorov arab. špan.
dej titul tur. miestodržiteľa, v. v Alžírsku arab. hist.
šeríf titul v. v niektorých mohamedánskych krajinách arab.
chalífa titul arab. v. a hlavy veriacich arab.
emír titul arab. šľachticov, kniežat, vládcov, náčelníkov, veliteľov arab.
beg
bej titul islamských feudálov, hodnostárov a úradníkov tur.
sultán v. v islamských krajinách od 10. st., najmä v Turecku arab.-tur.
šach titul panovníka v niektorých krajinách Blízkeho a Stredného východu perz. hist.
širvánšáh v. stredovekého štátu v dnešnom Azerbajdžane perz. hist.
ensi titul miestneho v. v starom Sumeri sumer.
satrapa v. územnej správnej jednotky v Perzskej ríši s voj. a súdnymi právomocami perz.-gréc. hist.
padišach titul seldžuckých a osmanských panovníkov perz. hist.
chedív titul egypt. vládcu, 1867 – 1914 perz.
chán tur. al. mongol. v. tur. hist.
kagan titul hlavy štátov turkických národov, Avarov, od 13. st. Mongolov orient. hist.
mogul moslimský titul panovníka mongol. pôvodu v Indii, 16. – 19. st. perz. hist.
maharadža ind. v., kráľ, knieža sanskrit
chuang ti titul čín. cisára, za menom čín.? hist.
wang titul vládcu v čín. štátoch pred 221 pr. n. l. čín.
dalajláma duchovná hlava tibetskej budhistickej cirkvi, do 1951 polit. v. Tibetu tib.
kabaka titul feudálneho v. kráľovstva Bugandy ?
neguš etióp. cisár, nepresne etióp.
tennó najpoužívanejší titul jap. cisára, nebeský cisár jap.
mikádo titul jap. cisárov v európskych jazykoch jap.
šógun neobmedzený voj. v., Japonsko, 12. – 19. st. jap.
daimio titul jap. feudálneho kniežaťa, do 1868 jap.
inka v. v ríši Inkov vl. m. hist.
rex regum kráľ kráľov, aj označenie Ježiša Krista lat.
Lucifer lat.
Mefisto v. pekla, diabol vl. m.
satanáš vládca pekla, zosobnenie zla, protivník Boha, čert hebr. porovnaj miestodržiteľ vodca

zahrešenie

teremtette mierne z. maď. expr. zastar.
firnajz žartovné z. lat. nem. hovor.
sakrament dočerta, do čerta lat. hovor.
do šľaka nem. hovor. expr.
do frasa dočerta, doparoma maď. hovor. expr.
ancikrist čert, diabol, aj v kliatbach, nadávkach gréc. hovor. expr.
helement čert v nadávkach lat. hovor. expr.
beťah č. v nadávkach, kliatbach maď.
hergot panebože, zakliatie, povzdychnutie nem. hovor.
krucinál z. vyjadrujúce zlosť, hnev, prekvapenie lat. subšt. hovor.
bazmek ostrá nadávka maď. slang.
shit šit hovno angl. slang. vulg.
fuck fak
fuck you fak ju mimoriadne hrubé z. angl. slang. vulg.

protivník

protivník 1 nepriateľ v názoroch
oponent odporca, p. v diskusii lat.
rival súper, sok lat.-franc.
opozicionár lat. kniž.
opozičník odporca s opačným názorom nesúhlasiaci s vládou, vládnucim názorom lat. zried.
antipód odporca, p. v názore gréc. kniž.
konkurent súper v podnikaní a pod. lat.
duelant súper v súboji lat.
challenger čelindžer vyzývateľ na súboj, súťaž angl.
satanáš p. boha, vládca pekla, zosobnenie zla hebr.
Antikrist diabol ako p. Krista podľa novozákonnej predstavy gréc. + vl. m.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 11. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.