škatuľa

škatuľa lat.
škarnicľa obal pevného tvaru, schránka nem. hovor. zastar.
dóza schránka, nádoba, najmä ozdobná hol.
piksňa š. s vrchnákom, najmä kovová nem. hovor.
box oddelená, vyhradená skrinka al. skriňa angl.
termobox box s tepelnou izoláciou gréc. + angl. tech.
buksa malá š. na cenné predmety, pokladnička, schránka, skrinka nem. hovor. zastar.
kisňa debna nem. subšt. hovor.
bonboniéra škatuľa na plnené cukríky franc.

schránka

kastlík nem. hovor. zastar.
- téka gréc. v zlož. sl.
škatuľa lat.
škarnicľa obal pevného tvaru nem. hovor. zastar.
bonboniéra škatuľa na plnené cukríky franc.
box oddelená, vyhradená škatuľa, skrinka al. skriňa angl.
dóza škatuľa, nádoba, najmä ozdobná hol.
piksňa škatuľa s vrchnákom, najmä kovová nem. hovor.
etui obal, puzdro franc. kniž. zastar.
kazeta ozdobná skrinka tal.-franc.
šperkovnica s. na ozdobné predmety z drahých kovov a kameňov nem.
safe sejf angl.
trezor bezpečnostná s. na úschovu cenností gréc.-franc.
donárium klenotnica na vzácne obetné dary lat. hist.
tuba valcovitá, rúrkovitá s. na lieky, na tabletky a pod., rúrka lat.-franc.
urna s. na hlasovacie lístky, žreby a pod., osudie lat.
buksa malá pokladnica, pokladnička, skrinka, škatuľa na cenné predmety nem. hovor. zastar.
penál s. na žiacke písacie potreby, perečník, peračník lat. zastar.
kufor s. z tuhého materiálu na prenášanie vecí, najmä oblečenia franc.-nem.
kaptorga malá ozdobná s. na amulety nosená najmä na krku rus.
pyxis s. na drobné predmety, najmä toaletné potreby, v starom Grécku a Ríme gréc. archeol.
larárium skrinka so soškami domácich ochranných božstiev, v starom Ríme lat.
kabinet renesančná a baroková ozdobná skrinka s malými zásuvkami a priehradkami na uloženie umeleckých predmetov franc.
archa zmluvy posvätná kultová s., kde boli uložené žid. zákony, desatoro lat. bibl.
relikviár s. na pozostatky svätcov lat. cirk.
edikula s. na oltárnej doske na uloženie hostie lat.
pastofórium gréc. archit.
sanktuárium lat. cirk.
tabernákulum s. na úschovu svätenej hostie vedľa oltára, do 1563 lat. zried.
staurotéka s. s relikviou z Kristovho kríža gréc. cirk.
ostenzórium ozdobná s. na vystavovanie hostie lat. cirk.
enkolpion s. v tvare kríža nosená biskupmi na hrudi gréc. cirk.
oleárium s. na svätenú masť z oleja a balzamu na katolícke obrady gréc.-lat.
asperzórium s. na kadidlo lat. cirk.
inró skrinka na osobné veci, najmä lieky, tabak, zložená z troch až styroch pravouhlých škatuliek spojených šnúrou, zavesená na páse jap.
ulita s. tela bezstavovovcov, mäkkýšov, vápenatá škrupina rus.
lastúra srbchor.
koncha gréc.
mušľa párovitá ulita lat.-nem.
tritónka ulita morského ulitníka používaná na vábenie jeleňov, ručadlo vl. m. porovnaj obal 1

obal

obal 1 ochranný, baliaci materiál
ambaláž franc. obch.
fustage -táž lat.-franc. obch.
škatuľa pevný o., schránka lat.
škarnicľa pevný o., schránka; papierové vrecko nem. hovor. zastar.
dóza škatuľa, nádoba, najmä ozdobná hol.
box škatuľa, oddelená, vyhradená skrinka al. skriňa angl.
termobox box s tepelnou izoláciou gréc. + angl. tech.
piksňa škatuľa s vrchnákom, napr. kovová nem. hovor.
buksa malá škatuľa, pokladnička, schránka, skrinka na cenné predmety nem. hovor. zastar.
etui puzdro, schránka franc. kniž. zastar.
kisňa o., najmä drevený, debna nem. subšt. hovor.
basa debna, debnička na nápoje vo fľašiach tal. slang.
saklík obdĺžnikový o., vrecko nem. subšt.
paklík papierové a pod. vrecko nem. hovor.
kornút papierové vrecko zužujúce sa nadol do špičky, o. podobného tvaru lat.
tetrapak kombinovaný o. na nápoje a tekuté potraviny vl. m.
tektúra prikrývka, pokrývka lat. kniž.
fascikel o. na spisy, listiny, písomnosti lat.-nem.
mapa fascikel s tvrdými doskami lat.
šanón fascikel, zaraďovač na písomnosti angl. admin.
vak vrecovitý o. na prenášanie vecí, vrece nem.
žoch nem.
balot široké veľké vrece, na bavlnu, tabak a pod. franc. tech.
futrál ochranný o. na drobné veci, napr. hud. nástroj, puzdro lat. hovor.
tunika ochranný o. lat. odb.
tulec puzdro, objímka na pozdĺžny predmet, najmä porisko, držadlo a pod. franc.
papilota papierový o. na cukrovinky, drobné pečivo franc. zastar.
amyloid o. na potraviny z rastlinného pergamenu z neglejenej čistej celulózy gréc. biochem.
tuba valcovitý o. so závitovým uzáverom na polotuhé látky lat.-franc.
kapsula puzdro, napr. na lieky nepríjemnej chuti lat.
spanzula tvrdá želatínová kapsula s mikrotobolkami lat. farm.
bandáž o. na obloženie, ovinutie stroja, potrubia a pod. franc. tech.
izolácia nevodivý o. elektrického vodiča tal.-franc. tech.
bužírka o. z plastickej látky na drôty, izolačná hadička franc.-nem. eltech.
kazeta o. na fotogr. al. film. materiál, na magnetofónovú pásku tal.-franc.
videokazeta lat. + franc.
video kazeta na magnetický záznam obrazu a zvuku lat. hovor.
audiokazeta kazeta na magnetický záznam zvuku lat. + franc.
šalung obloženie, debnenie, stena z dosák, do kt. sa plní betón nem. stav. slang.
bomba kovový o. naplnený výbušninou tal. voj.
kapsľa puzdro s výbušninou, zápalka nem. hovor.
titer plášť cenného papiera, titulný list, neskôr cenný papier vôbec franc. peňaž. porovnaj schránka puzdro vak 1

žena

femina lat. lek.
femino- lat. v zlož. sl.
gynaeco- -neko
gyno- gréc. v zlož. sl.
memsahib ind.
báryšňa rus. iron.
pixľa nem. pren. hrub.
blondýnka ž. al. dievča so svetlými vlasmi, plavovláska franc.
brunetka ž. al. dievča s tmavými vlasmi franc.
lady lej- ž., dáma, pani angl. pren.
dáma zdvorilé označenie ž. franc.
dáma ž. s vyberaným pôvodom al. správaním franc.
squaw skvó indián. ž.; ž., manželka v amer. prostredí indián.-angl.
matróna dôstojná staršia ž. lat.
matróna ž. statnej postavy, najmä staršia lat. expr. al. pejor.
cárica vznešená, pyšná, obdivovaná ž. rus. pren.
preciózka neprirodzená, vyumelkovaná, výstredná, strojená ž. prehnane dokonalá v správaní, konaní lat.-franc. kniž.
módedáma ž. obliekajúca sa podľa najnovšieho vkusu franc. hovor.
madame madam zdvorilé oslovenie ž. franc.
domina oslovenie rím. ž., pani hist.; ž., kt. má prevahu v sexuálnych vzťahoch lat.
hetéra vzdelaná ž., kt. viedla slobodný spôsob života mimo rodinného spoločenstva, v starom Grécku gréc. hist.
satí verná ž., vdova, kt. sa dala dobrovoľne spáliť so svojím mŕtvym mužom sanskrit hist.
nymph- -fo
nympho- -fo
nymfo- ž., najmä mladá gréc. v zlož. sl.
nymfa mladá krásna ž. gréc. pren.
grácia pôvabná mladá ž. lat. vl. m. expr. často iron.
madona krásna a cnostná ž. tal. pren. expr.
venuša krásna ž. vl. m.
fryna krásna, zvodná ž. vl. m. zried. kniž.
fešanda angl.-nem. hovor. expr.
štramanda pekná, vkusne oblečená ž., krásavica nem., angl.-nem. hovor., hovor. expr.
manekýnka hol.-franc.
modelka ž. predvádzajúca odevy na módnych prehliadkach; ž. stojaca ako predloha pre výtvarné spracovanie tal.
topmodelka špičková modelka angl. + tal.
pin-up girl pinap gerl modelka pózujúca pre fotografie na plagáty a pod. angl.
playmate plejmejt modelka pózujúca pre fotografie do časopisov a pod. angl.
moletka plnoštíhla ž. majúca zaokrúhlené tvary tela franc. hovor.
basa tučná ž. franc. pejor.
grácia škaredá, nepríjemná ž. lat. vl. m. expr. iron. hovor.
pulcheria škaredá ž., ohava, špata, škrata lat.
rašpľa škaredá stará ž. nem. pejor.
randa otrhaná ž. maď. pejor.
škatuľa nadávka ž. lat. pren. pejor.
halapirka hlúpa ž., hlupaňa maď. hovor. pejor.
ťapša škaredá, nemotorná, hlúpa ž., nadávka ž. maď. hovor. pejor.
sexica pôvabná, vyzývavo prížažlivá ž. lat. + tal. hovor. expr.
parádnica ž, kt. sa rada nápadne pekne, ozdobne, výstredne, draho oblieka špan. hovor.
fiflena povrchná parádnica tal. pejor.
koketka ž. snažiaca sa nápadným správaním vzbudiť pozornosť al. obdiv franc.
tigrica perz.-lat. pren. expr.
dračica príťažlivá, zvodná al. zlá, krutá ž. gréc.-lat. hovor. expr.
siréna zvodná ž., zvodkyňa gréc. vl. m. expr.
vamp démonicky zvodná žena srb.chorv.-angl.
putifárka záletná, neverná ž., zvodkyňa, záletnica vl. m. zastar. expr.
mesalína záletná, roztopašná ž., záletnica vl. m. expr.
prostitútka predajná ž. poskytujúca pohlavný styk za odmenu, za peniaze, neviestka lat.
devla cig. pejor.
filcka nem. subšt.
firma tal. pejor.
fľandra nem. hrub.
perdita lat. kniž.
pľundra nem. hovor. expr.
randa maď. pejor.
škatuľa ľahká ž., pobehlica, cundra lat. pren. pejor.
hetéra staroveká ľahká ž., neviestka gréc.
kurtizána ľahká ž. z vyšších spoločenských vrstiev, neviestka franc.
loretka ľahká ž. z parížskeho podsvetia franc.
callgirl kólgrl dievča, kt. poskytuje sexuálne služby na základe telefinického zavolania angl.
gejša speváčka a spoločníčka mužov v jap. čajovniach a podnikoch jap.
menáda gréc.-lat.
bakchantka ž., kt. sa zúčastnila slávnosti, obradu na počesť boha Bakcha al. Dionýza spojenej s hýrením gréc. hist. náb.
odaliska ž. v bývalom tur. háreme tur.
rakétľa ž. s pochybnou povesťou, najmä staršia tal. pren. pejor.
erotomanka gréc. lek.
sexoška ž. s nadmerne vystupňovanými pohlavnými záujmami a pudmi lat. slang.
menáda zmyselná, bujná, vášnivá ž. gréc.-lat. pren.
nymfomanka ž. postihnutá chorobnou pohlavnou dráždivosťou a žiadostivosťou, vystupňovaním pohlavných záujmov a pudov gréc. lek.
lesbička ž. oddávajúca sa pohlavnej láske s inou ženou vl. m.
konkubína ž. žijúca s mužom manželským spôsobom bez sobáša, najmä cirk., družka lat.
hárem moslimove ž. žijúce vo vyhradenej časti moslimského domu; viac ž. okolo jedného muža pren. expr. arab.-tur.
striptérka ž. predvádzajúca vyzliekanie v nočnom zábavnom podniku angl.
bardáma ž. platená za zabávanie hostí v nočnom zábavnom podniku nem. slang.
virago ž., kt. sa cíti ako muž, mužatka lat. lek.
kolombína ľstivá, úskočná, falošná ž. tal.
rafika lat.-gréc. pejor.
rebeka prefíkaná, výbojná, odporná, zlá ž. vl. m. pejor.
erdegbaba rázna, panovačná ž. maď.? slang. nár.
kofa ž. s hrubšími spôsobmi al. nižšími rozumovými schopnosťami nem. hovor.
rebeka zlá, nepríjemná, jazyčnatá ž. vl. m. pejor.
megera zlá, neznášanlivá, hašterivá, zúrivá, závistlivá ž. vl. m. pejor.
harpya zlomyseľná, hašterivá, zlostná, zlá ž., bosorka, ježibaba gréc.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá ž. vl. m.
xantipa neznášanlivá, hašterivá ž., jazyčnica vl. m. pejor.
sotoňa hebr. pejor.
diablica zlostná žena, čertica, diablica gréc.-lat.
striga lat.-rum.
bosorka maď.
ježibaba zlá, nepríjemné ž., čertica rus.
amazonka bojovná odvážna ž., mužatka vl. m. gréc.
sufražetka bojovná, energická ž. angl. pren. expr.
nulipara ž., kt. ešte nerodila lat. lek.
unipara ž., kt. porodila jedno dieťa lat. lek.
primipara ž., kt. rodí prvýkrát, prvorodička lat. lek.
bipara ž., kt. porodila druhé dieťa, druhorodička lat. lek.
multipara ž., kt. rodila viackrát, viacrodička lat. biol.
puerpera ž. v šestonedelí, šestonedieľka, rodička lat. lek.
gynandroid ž. s druhotnými mužskými znakmi gréc. lek.
Pandora prvá ž. gréc. mytol.
Amazonka mýtická bojovná ž. na ostrove Lemnu
sfinx obluda s telom napoly levím a ženským kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
Gorgóna bytosť s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya bytosť s vtáčím telom a ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
valkýra ženská démonická bytosť, kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
kikimora rozprávková mýtická ženská bytosť v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
cherchez la femme šeršé la fam za všetkým je ž., príčinou všetkého je ž., za všetkým hľadaj ž. franc. kniž. porovnaj dievča slečna milenka pani 1 pani 2 manželka

neviestka

prostitútka predajná žena poskytujúca pohlavný styk za odmenu, za peniaze lat.
hetéra staroveká ľahká žena gréc.
kurtizána ľahká žena z vyšších spoločenských vrstiev franc.
loretka ľahká žena z parížskeho podsvetia franc.
gejša speváčka a spoločníčka mužov v jap. čajovniach a podnikoch jap.
fľandra ? hrub.
škatuľa lat. pren. pejor.
filcka nem. subšt.
perdita lat. kniž.
pľundra nem. hovor. expr.
randa maď. pejor.
devla cig. pejor.
firma ľahká žena, pobehlica, cundra tal. pejor.
rakétľa žena s pochybnou povesťou, najmä staršia tal. pren. pejor.
putifárka záletná, neverná žena, zvodkyňa, záletnica vl. m. zastar. expr.
mesalína záletná, roztopašná žena, záletnica vl. m. expr.
callgirl kólgrl dievča, kt. poskytuje sexuálne služby na základe telefonického zavolania angl.

cundra

prostitútka predajná žena poskytujúca pohlavný styk za odmenu, za peniaze, neviestka lat.
devla cig. pejor.
filcka nem. subšt.
firma tal. pejor.
fľandra ? hrub.
perdita lat. kniž.
pľundra nem. hovor. expr.
randa maď. pejor.
škatuľa ľahká žena, pobehlica lat. pren. pejor.
hetéra staroveká ľahká žena, neviestka gréc.
kurtizána ľahká žena z vyšších spoločenských vrstiev, neviestka franc.
loretka ľahká žena z parížskeho podsvetia franc.
gejša speváčka a spoločníčka mužov v jap. čajovniach a podnikoch jap.
rakétľa žena s pochybnou povesťou, najmä staršia tal. pren. pejor.
putifárka záletná, neverná žena, zvodkyňa, záletnica vl. m. zastar. expr.
mesalína záletná, roztopašná žena, záletnica vl. m. expr.
callgirl kólgrl dievča, kt. poskytuje sexuálne služby na základe telefonického zavolania angl.

rodidlá

genitálie pohlavné orgány lat. anat.
vulva lat. anat.
vulvo- ženské vonkajšie pohlavné ústrojenstvo lat. v zlož. sl.
vagína lat. anat. biol.
škatuľa ženský pohlavný orgán, pošva lat. pren. vulg. porovnaj lono

fľandra

fľandra nem. hrub.
prostitútka predajná žena poskytujúca pohlavný styk za odmenu, za peniaze, neviestka lat.
devla cig. pejor.
filcka nem. subšt.
firma tal. pejor.
perdita lat. kniž.
pľundra nem. hovor. expr.
randa maď. pejor.
škatuľa ľahká žena, pobehlica, cundra lat. pren. pejor.
hetéra staroveká ľahká žena, neviestka gréc.
kurtizána ľahká žena z vyšších spoločenských vrstiev, neviestka franc.
loretka ľahká žena z parížskeho podsvetia franc.
gejša speváčka a spoločníčka mužov v jap. čajovniach a podnikoch jap.
rakétľa žena s pochybnou povesťou, najmä staršia tal. pren. pejor.
putifárka záletná, neverná žena, zvodkyňa, záletnica vl. m. zastar. expr.
mesalína záletná, roztopašná žena, záletnica vl. m. expr.
callgirl kólgrl dievča, kt. poskytuje sexuálne služby na základe telefinického zavolania angl.

pošva

vagína lat. anat. biol.
vagino- lat. v zlož. sl.
colpo- kol- gréc. v zlož. sl.
škatuľa ženský pohlavný ústroj lat. pren. vulg. porovnaj rodidlá

ústroj

orgán gréc. biol.
organo- útvar tela, časť tela, organizmu s osobitnou funkciou, ústrojenstvo gréc. v zlož. sl.
trakt ústroje, ústrojenstvo lat. anat.
mukokéla dutý orgán vyplnený hlienom lat. + gréc. lek.
rudiment nedostatočne vyvinutý, zakrpatený orgán al. zvyšok orgánu bez funkcie, významu lat. biol.
organela gréc.-lat.
organoid orgán bunky al. jednobunkového organizmu špecializovaný na určitú funkciu gréc. biol.
adnex pripojený, vedľajší orgán lat. lek.
transplantát orgán prenášaný na iné miesto al. do iného organizmu lat. lek.
implantát orgán toho istého jedinca prenesený na iné miesto v organizme lat. lek.
valvula priehradka, chlopňa umožňujúca prietok len jedným smerom lat. anat.
septum priehradka, napr. nosná, srdcová lat. anat.
perikard tenkostenný vakovitý orgán, v kt. je uložené srdce, osrdcovník gréc. anat.
receptor orgán citlivý na zmenu prostredia, podnety lat. fyziol.
termoreceptor receptor na vnímanie tepla gréc. + lat. biol.
baroreceptor receptor na vnímanie zmeny tlaku gréc. + lat. fyziol.
haustórium orgán cudzopasných rastlín prenikajúci do pletiva hostiteľa a čerpajúci z neho živiny lat. bot.
perceptor zmyslový orgán lat. psych.
senzila malý zmyslový orgán na vímanie plynných látok u hmyzu lat. biol.
osfradium čuchový orgán hlavonožcov spojený s nervovou uzlinou gréc.-lat. zool.
palpa hmatový a čuchový orgán hmyzu lat. zool.
genitál pohlavný orgán lat. anat.
genitálie pohlavné orgány, rodidlá lat. anat.
falos gréc. anat.
penis lat. anat.
fas maď.? slang. vulg.
lofas mužský pohlavný úd maď.? slang. vulg.
robertko umelý mužský pohlavný úd vl. m. hovor.
orchido- samčí pohlavný orgán, semenník gréc. v zlož. sl.
vagína lat. anat. biol.
škatuľa ženský pohlavný orgán, pošva lat. pren. vulg.
vulva lat. anat.
vulvo- ženské vonkajšie pohlavné ústrojenstvo lat. v zlož. sl.
oogónium samičí pohlavný orgán pri riasach a hubách gréc. bot.
ovulum mnohobunkový samičí pohlavný orgán raslín, rastlinné vajíčko lat. bot.
placenta orgán samíc väčšiny cicavcov slúžiaci látkovej výmene medzi plodom v maternici a matkou, plodový koláč, plodové lôžko lat. biol.
branchie dýchacie ústrojenstvo rýb, žiabre gréc. zool.
hektokotyl rameno samca niektorých hlavonožcov prenášajúce spermie k pohlavnému otvoru samice gréc. zool.
opistonefros vylučovací orgán rybovitých stavovcov a obojživelníkov gréc. zool.
nefrídium vylučovací orgán niektorých bezstavovcov, mäkkýšov gréc. biol.
protonefrídium vylučovací orgán vírnikov, lariev mäkkýšov, lariev obrúčkavcov a pod. gréc. zool.
fylóm bočný orgán vyrastajúci zo stonky vyšších rastlín, list gréc. bot. porovnaj žľaza a pod.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 11. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.