bytosť

subjekt tal. kniž.
existencia lat. expr.
kreatúra b., tvor, stvorenie lat. pejor.
zoon b., tvor, živočích gréc. kniž.
animal rationale -cio- rozumný tvor, nadaný vedomím lat.
zoon politikon človek ako tvor spoločenský gréc.
monštrum lat. lek. a kniž.
terátum netvor, obluda gréc. lek.
terato- netvor, obluda, ohava gréc. v zlož. sl.
moloch krutý, nenásytný netvor ničiaci človeka vl. m. kniž.
behemot suchozemská zvieracia obluda, netvor hebr. mytol.
mamut obrovský mocný tvor rus. expr.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá b. vl. m.
bosorka maď.
striga čarodejnica lat.-rum.
ježibaba čarodejnica vo východoslovan. a južnoslovan. rozprávkach rus.
baba jaga mytol.
povitrula čarodejnica, divožienka, zosobnenie víchrice na Ukrajine ukraj.
drak gréc.-lat.
šarkan rozprávková obluda s podobou okrídleného jaštera s viacerými hlavami tur.
anjel nadprirodzená okrídlená b. zosobňujúca dobro a krásu gréc. náb.
cherubín vyšší anjel, strážca raja hebr. náb.
serafín hebr.
seraph -raf anjel vyššieho stupňa hebr. zried.
archanjel anjel vyššieho stupňa gréc. náb.
daimón padlý anjel, zlý duch, diabol; b. al. sila, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch gréc. náb.
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch, čert gréc.-lat.
satanáš zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla, čert hebr.
lucifer čert, diabol lat.
beliál čert, satan, stelesnenie zla, skazy hebr. bibl.
belzebub pekelné knieža, knieža démonov ? bibl.
krampus čert nem. zastar. žart. kniž.
inkubus čert, diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách lat.
džin zlý duch v islame arab.
šejtan v moslimskom prostredí čert, diabol, zlý duch, vodca džinov hebr.-arab.
poltergeist -gajst hlučne sa správajúci duch, tzv. búchajúci angl.
inkubus zlý duch desiaci ťažkými snami, v starom Ríme lat. mytol.
mánovia duchovia al. duše zomretých predkov lat. mytol.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
leviatan morský starozákonný netvor hebr.
bazilišok rozprávková, mýtická b. zobrazovaná ako drak s kohúťou hlavou gréc.-lat. mytol.
Pegas okrídlený kôň gréc. vl. m. mytol. kniž.
hipogrif okrídlený kôň s hlavou supa gréc. mytol.
kentaurus napoly človek, napoly kôň gréc. mytol.
hipocentaur ľudská postava s konským telom, s dvoma rukami s lukom a so štyrmi nohami, heraldická obluda gréc. odb.
mantichora fantastické heraldické zviera, lev s ľudskou hlavou perz.-gréc.
amfisbena bájne heraldické zviera s dvoma hlavami na protiľahlých koncoch tela gréc.
geryón heraldický netvor, ľudská hlava s troma tvárami (jednou spredu a dvoma z boku) gréc. odb.
gryf mýtické zviera tvorené z častí tiel rôznych živočíchov, s telom leva, hlavou orla a krídlami gréc.
sfinx obluda s napoly levím a napoly ženským telom kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
chiméra trojhlavý netvor z leva, kozy a draka sršiaci oheň, strážiaci vchod do podsvetia gréc. mytol.
hydra vodný had, obluda s hadím telom a deviatimi dračími hlavami gréc. mytol.
Kerberos gréc. mytol.
triceps trojhlavý pes strážiaci vchod do podsvetia lat. mytol.
satyr gréc.
faun samopašná, zmyselná, bujná ľudská b. so zvieracími znakmi – uši, chvost, kopytá – žijúca v lesoch lat.
sylfída vybájená vzdušná b. gréc. mytol.
gnóm rozprávková, mýtická b. malého vzrastu, podzemný škriatok gréc. kniž. mytol.
permoník banský al. skalný škriatok nem.
puk šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach angl.
elf
fairy fei- b., škriatok v severských mýtoch germ. mytol.
troll zlá b., najmä obor, vytvorená z neživej hmoty, kameňa, vody a pod., v severských mytoch švéd. mytol.
pikulík bájoslovný mužík prinášajúci šťastie tal.
najáda vodná víla mora, riek a prameňov gréc. mytol.
nereidka morská víla pomáhajúca plavcom gréc. mytol.
nymfa víla mora, riek, prameňov, hôr, stromov gréc.
Kalypsó víla, kt. zdržovala Odysea na ostrove gréc. mytol.
Siréna víla lákajúca neodolateľne krásnym spevom moreplavcov do záhuby, napoly dievča, napoly vták gréc. vl. m.
undina vodná víla lat. bás.
meluzína nariekajúca, kvíliaca víla vl. m.
hamadryáda lesná víla gréc. mytol.
norna starogerm., nordická dobrá víla, sudička germ. mytol.
apsara nebeská víla zabávajúca bohov tancom ind. mytol.
peri orient. dobrá víla, ochrankyňa ľudí perz.
Scylla netvor pripútaný k jaskyni v Messinskom prielive, medzi Sicíliou a Talianskom, oproti morskému víru Charybde gréc. mytol.
valkýra ženská démonická b., kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
vampír b. cicajúca krv, najmä ľuďom, upír, vlkolak srbskochorv.
kikimora rozprávková mýtická ženská b. v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
vervolf vlkolak v nem. povestiach nem.
Drakula b. cicajúca krv ľuďom v spánku, upír vl. m.
Gorgóna b. s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya b. s vtáčím telom a so ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
kokko nadprirodzená b. so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
ufón b. z inej planéty, mimozemšťan, kt. priletel lietajúcim tanierom angl. hovor.
marťan b. z inej planéty, najmä z Marsu vl. m. hovor.
ET ítí b. z inej planéty, mimozemšťan angl. skr.
lochneská príšera obluda žijúca údajne v škótskom jazere Ness vl. m.
yeti jeti živočích podobný človeku žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný muž tib.

lapaj

lapaj 1 huncút, samopašník
beťár maď. hovor. expr.
fiktus lat. hovor. expr.
šinter huncút, šibal maď. expr.
lotor lat.-nem. expr.
štricák huncút, uličník, samopašník nem. hovor. pejor.
čirkáš maď.
galgan huncút, nezbedník nem. expr.
čavargoš maď. hovor. subšt.
bašibozuk huncút, divoch tur. pren.
kujon franc. hovor. expr.
numero šibal, darebák, číslo lat.-tal. hovor. expr.
kulifaj huncút, šibal ?
pofa huncút, šibal, vtipkár maď. hovor. pejor.
raubír nezbedník, uličník, darebák nem. hovor. expr.
filištín vl. m.
fiškál lat. hovor.
fiškus prefíkanec, prešibanec, chytrák lat. hovor. expr.
migrifič prefíkanec, prešibanec, huncút ? hovor.
pačmaga tur.-maď. pejor.
maska nezbedník, papľuh, potvora arab.-franc. expr.
šelma vtipný, šikovný, prefíkaný, prešibaný človek, šibal, vtipkár nem. expr. aj pejor.
recesista výstredný vtipkár, huncút, šibal lat. hovor.
ancikrist huncút, šibal, nezbedník gréc. hovor. expr.
lucifer nezbedník, uličník lat. pren. expr. porovnaj figliar

figliar

humorista človek so zmyslom pre vtip, žartovanie, vtipkár, žartovník lat.
komik vtipkár, šibal gréc.
špásovník vtipkár, žartovník, zabávač nem. hovor.
recesista výstredný vtipkár lat. hovor.
šelma vtipný, šikovný, prefíkaný, prešibaný človek, šibal nem. expr. aj pejor.
kulifaj lapaj, huncút, šibal ?
kujon franc. hovor. expr.
numero lapaj, šibal, darebák, číslo lat.-tal. hovor. expr.
beťár maď. hovor. expr.
fiktus lat. hovor. expr.
šinter lapaj, huncút, šibal maď. expr.
maska lapaj, nezbedník, potvora arab.-franc. expr.
pofa lapaj, huncút, šibal, vtipkár maď. hovor. pejor.
lucifer lapaj, nezbedník, uličník lat. pren. expr.
ancikrist lapaj, huncút, šibal, nezbedník gréc. hovor. expr.
filištín vl. m.
fiškál lat. hovor.
fiškus prefíkanec, prešibanec, chytrák lat. hovor. expr.
migrifič prefíkanec, prešibanec, lapaj, huncút ? hovor.
Eulenspiegel ojlenšpígel šibal, hrdina nem. zbierky ľudových fígľov nem. vl. m.
pikaro lapaj, šibal, darebák, hrdina dobrodružného špan. románu, z okraja spoločnosti, kt. rozpráva svoje zážitky a skúsenosti špan. lit. porovnaj lapaj

vládca

potentát panovník, mocnár, vladár lat. expr.
monarcha gréc.
dynasta panovník gréc. kniž.
cézar neobmedzený v. vl. m.
cisár najvyšší, neobmedzený v. lat.
imperátor zvrchovaný cisár lat.
suverén zvrchovaný, nezávislý v. franc. kniž.
despota neobmedzený v., samovládca, krutovládca gréc.
tyran neobmedzený v. v starom Grécku a stredovekých tal. mestských štátoch hist.; krutý diktátor, utláčateľ gréc.
suzerén v. ovládajúceho štátu vo vzťahu k ovládanému, závislému štátu, najvyšší lénny pán franc. hist.
rezident faktický v. v protektoráte, predstaviteľ koloniálneho štátu lat.
džingischán krutý v., krutovládca vl. m. expr. pren.
faraón v. v Novej ríši starého Egypta egypt.-lat.
nomarch správca územnej správnej jednotky v starovekom Egypte gréc. hist.
ensi titul miestneho v. v starom Sumeri sumer.
satrapa v. územnej správnej jednotky v Perz. ríši s voj. a súdnymi právomocami perz.-gréc. hist.
bazileus titul vládcu, kráľa v starom, homérskom Grécku, vojvodca, sudca a veľkňaz gréc. hist.
diadoch v. v macedónskej ríši po smrti Alexandra Veľkého gréc. hist.
princeps cisár v starom Ríme lat. hist.
augustus vznešený titul rím. cisára lat. hist.
dux náčelník, veliteľ vojsk v provinncii starého Ríma; malý nezávislý vládca v Taliansku hist. lat.
tetrarcha jeden zo štyroch vládcov v starom Ríme gréc. hist.
rex v. s nedeliteľnou a doživotnou mocou, kráľ, pôvodne v starom Ríme lat. hist.
autokrator titul byzantského cisára gréc. hist.
kaisar kaj- najvýznamnejší byzantský titul po cisárovi lat.
jarl kráľ kraja, náčelník skupiny Vikingov škand. hist.
bán titul panovníka al. kráľovského miestodržiteľa u niektorých južných Slovanov tur.-srb. hist.
cár titul neobmedzeného v. v Bulharsku a Rusku rus.
báťuška ľudové označenie cára rus.
hosudar neobmedzený v. v predrevolučnom Rusku rus.
hajtman v. Ukrajiny, 17. – 18. st. nem. hist.
lord v. v angl. prostredí angl.
ealdorman íldormen titul rodového náčelníka anglosaských kmeňov angl. hist.
dóža titul voleného v. v benátskej a janovskej republike tal. hist.
duce duče titul vodcu, tal. diktátora B. Mussoliniho tal.
caudillo kaudiľo titul špan. generála Franka a latinskoamer. diktátorov arab. špan.
dej titul tur. miestodržiteľa, v. v Alžírsku arab. hist.
šeríf titul v. v niektorých mohamedánskych krajinách arab.
chalífa titul arab. v. a hlavy veriacich arab.
emír titul arab. šľachticov, kniežat, vládcov, náčelníkov, veliteľov arab.
beg
bej titul islamských feudálov, hodnostárov a úradníkov tur.
sultán v. v islamských krajinách od 10. st., najmä v Turecku arab.-tur.
šach titul panovníka v niektorých krajinách Blízkeho a Stredného východu perz. hist.
širvánšáh v. stredovekého štátu v dnešnom Azerbajdžane perz. hist.
ensi titul miestneho v. v starom Sumeri sumer.
satrapa v. územnej správnej jednotky v Perzskej ríši s voj. a súdnymi právomocami perz.-gréc. hist.
padišach titul seldžuckých a osmanských panovníkov perz. hist.
chedív titul egypt. vládcu, 1867 – 1914 perz.
chán tur. al. mongol. v. tur. hist.
kagan titul hlavy štátov turkických národov, Avarov, od 13. st. Mongolov orient. hist.
mogul moslimský titul panovníka mongol. pôvodu v Indii, 16. – 19. st. perz. hist.
maharadža ind. v., kráľ, knieža sanskrit
chuang ti titul čín. cisára, za menom čín.? hist.
wang titul vládcu v čín. štátoch pred 221 pr. n. l. čín.
dalajláma duchovná hlava tibetskej budhistickej cirkvi, do 1951 polit. v. Tibetu tib.
kabaka titul feudálneho v. kráľovstva Bugandy ?
neguš etióp. cisár, nepresne etióp.
tennó najpoužívanejší titul jap. cisára, nebeský cisár jap.
mikádo titul jap. cisárov v európskych jazykoch jap.
šógun neobmedzený voj. v., Japonsko, 12. – 19. st. jap.
daimio titul jap. feudálneho kniežaťa, do 1868 jap.
inka v. v ríši Inkov vl. m. hist.
rex regum kráľ kráľov, aj označenie Ježiša Krista lat.
Lucifer lat.
Mefisto v. pekla, diabol vl. m.
satanáš vládca pekla, zosobnenie zla, protivník Boha, čert hebr. porovnaj miestodržiteľ vodca

čert

krampus nem. zastar. žart. kniž.
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch gréc.-lat.
satanáš zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla hebr.
lucifer lat.
beliál satan, stelesnenie zla, skazy hebr. bibl.
belzebub pekelné knieža, knieža démonov bibl.
inkubus diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách lat.
Antikrist diabol ako protivník Krista podľa novozákonnej predstavy gréc. + vl. m.
šejtan diabol, zlý duch v moslimskom prostredí hebr.-arab.
ancikrist diabol, aj v kliatbach, nadávkach gréc. hovor. expr.
sakrament dočerta, do č., ako zahrešenie lat. hovor.
helement č. v nadávkach lat. hovor. expr.
šľak nem. hovor. expr.
fras č. v kliatbach maď. hovor. expr.
beťah č. v nadávkach, kliatbach maď.
apage, satanas! odíď, odstúp, ustúp, satan! lat. + hebr.

zloduch

zloduch 2 zlý človek
diabol gréc.-lat. expr.
satanáš hebr. expr. pejor.
lucifer lat. pren. pejor.
ancikrist gréc. + vl. m. zastar. expr. pejor.
bazilišok gréc.-lat. pren.
kreatúra opovrhnutiahodný, zlý človek, netvor lat. pejor.
existencia pochybná, podozrivá osoba lat. hovor. pejor.
ksicht nepríjemný, nevítaný človek nem. subšt. pren.
amoralista nemravný, neslušný, hriešny človek lat. kniž.
pirát bezohľadný, násilnícky človek gréc.-lat. pren. expr.
numero človek so zlou povesťou, správaním lat.-tal. hovor. expr.
ras prísny až surový človek nem. pren. slang.
firma tal. pejor.
obšitoš človek s pochybnou povesťou nem. zastar. voj. slang.
idivíduum podozrivá, pochybná osoba lat. pejor.