socha

statua lat. kniž.
figúra umelo zhotovená postava lat.
bosa hrubo opracovaná s. franc. výtv.
skulptúra s. vzniknutá odoberaním hmoty lat.
plastika s. vzniknutá pridávaním hmoty; trojrozmerné dielo všeobecne gréc. výtv.
reliéf sochárske dielo vystupujúce z plochy franc.
hautreliéf ót- plastika výrazne vystupujúce z plochy franc. výtv.
anaglyf polovypuklé sochárske dielo, poloreliéf gréc. výtv.
basreliéf plastika málo vystupujúca z plochy franc. výtv.
monolit s. vytvorená z jedného kusa staviva, napr. kameňa, betónu gréc. stav.
statueta malá s., soška lat.-franc. kniž.
busta s. zobrazujúca hlavu a hruď ľudskej postavy, poprsie franc.
hermovka s. prechádzajúca v hranolový podstavec, stĺpik vl. m. výtv. archit.
torzo plastika vytvorená bez hlavy a končatín, aj zámerne gréc.-tal.
venuša praveká kultová s. ako symbol ženstva a plodnosti vl. m. archeol.
tanagra plastika z pálenej hliny zobrazujúca najmä ženu vl. m. výtv. archeol.
teoplastika s. zobrazujúca boha gréc.
madona s. Panny Márie tal. výtv.
synagoga s. ženskej postavy znázorňujúcej Starý zákon, židovstvo gréc.
ecclesia eklézia s. ženskej postavy znázorňujúcej Nový zákon, kresťanstvo lat.
atlas vl. m. archit.
telamón s. svalnatej mužskej postavy vo funkcii zvislej podpery budovy gréc. archit. zried.
kóra s. ženy v dlhom odeve vo funkcii stĺpa al. piliera gréc.
kolos obrovská staroveká s. gréc.
lamassu s. okrídlených býkov s mužskými hlavami, pri bránach asýrskych a pezských stavieb orient. archit.
sfinx s. ležiaceho leva s ľudskou hlavou, najmä panovníka, al. hlavou barana, jastraba, v staroegypt. umení; s. býka s mužskou hlavou a orlími krídlami, v umení Blízkeho východu gréc. výtv.
akrolit antická s. spájajúca mramor a pozlátené drevo gréc. výtv.
koré starogréc. ďakovná s. sediaceho al. stojaceho oblečeného dievčaťa gréc.
xoanón gréc. archaická kultovná s. božstva z dreva al. kameňa gréc.
palladium gréc.-lat.
palladión malá drevená s. chrániaca mesto al. krajinu, uchovávaná vo svätyniach starogréc. a starorím. miest gréc.
palladium drevená s. zhotovená bohyňou Aténou na počesť priateľkyne Pallas, kt. v zápase zabila gréc.-lat.
grifón antická plastika v podobe okrídleného psa al. leva s vtáčou hlavou gréc. archit.
tropaeum -pé-
tropaion plastika v podobe zbraní na priečelí budov gréc.-lat. archit.
triga plastika zobrazujúca antický trojzáprah s bohyňou víťazstva lat. výtv.
kvadriga plasika zobrazujúca antický štvorzáprah s bohyňou víťazstva lat. výtv.
koros antická s. nahého stojaceho mladého muža gréc.
erot s. malého nahého okrídleného dieťaťa, chlapčeka gréc.
putti v renesancii, baroku, aj bez krídel tal.
amoret v rokoku tal.
tonfo kruhový obraz al. reliéf v tal. renesancii tal. výtv.
droléria nevyberaný svetský výjav ako postava na chórových laviciach franc. archit.
moi moaj s. ľudskej hlavy al. postavy veľkých rozmerov na Veľkonočnom ostrove v Tichom oceáne ?
haniwa jap. náhrobná plastika, 3. – 6. st. jap. hist. výtv.
taille-directe tajdirekt priamo realizované sochárske dielo podľa predstavy umelca, bez modelu a pod. franc. výtv.
mobil plastika s pohyblivo spojenými tvarmi uvádzanými do pohybu vetrom al. motorom angl. výtv.
ceroplastika s. z vosku lat. + gréc.
Oscar osk- cena za najlepšie diela v oblasti filmu v USA v podobe sošky vl. m. porovnaj plastika zobrazenie

žena

femina lat. lek.
femino- lat. v zlož. sl.
gynaeco- -neko
gyno- gréc. v zlož. sl.
memsahib ind.
báryšňa rus. iron.
pixľa nem. pren. hrub.
blondýnka ž. al. dievča so svetlými vlasmi, plavovláska franc.
brunetka ž. al. dievča s tmavými vlasmi franc.
lady lej- ž., dáma, pani angl. pren.
dáma zdvorilé označenie ž. franc.
dáma ž. s vyberaným pôvodom al. správaním franc.
squaw skvó indián. ž.; ž., manželka v amer. prostredí indián.-angl.
matróna dôstojná staršia ž. lat.
matróna ž. statnej postavy, najmä staršia lat. expr. al. pejor.
cárica vznešená, pyšná, obdivovaná ž. rus. pren.
preciózka neprirodzená, vyumelkovaná, výstredná, strojená ž. prehnane dokonalá v správaní, konaní lat.-franc. kniž.
módedáma ž. obliekajúca sa podľa najnovšieho vkusu franc. hovor.
madame madam zdvorilé oslovenie ž. franc.
domina oslovenie rím. ž., pani hist.; ž., kt. má prevahu v sexuálnych vzťahoch lat.
hetéra vzdelaná ž., kt. viedla slobodný spôsob života mimo rodinného spoločenstva, v starom Grécku gréc. hist.
satí verná ž., vdova, kt. sa dala dobrovoľne spáliť so svojím mŕtvym mužom sanskrit hist.
nymph- -fo
nympho- -fo
nymfo- ž., najmä mladá gréc. v zlož. sl.
nymfa mladá krásna ž. gréc. pren.
grácia pôvabná mladá ž. lat. vl. m. expr. často iron.
madona krásna a cnostná ž. tal. pren. expr.
venuša krásna ž. vl. m.
fryna krásna, zvodná ž. vl. m. zried. kniž.
fešanda angl.-nem. hovor. expr.
štramanda pekná, vkusne oblečená ž., krásavica nem., angl.-nem. hovor., hovor. expr.
manekýnka hol.-franc.
modelka ž. predvádzajúca odevy na módnych prehliadkach; ž. stojaca ako predloha pre výtvarné spracovanie tal.
topmodelka špičková modelka angl. + tal.
pin-up girl pinap gerl modelka pózujúca pre fotografie na plagáty a pod. angl.
playmate plejmejt modelka pózujúca pre fotografie do časopisov a pod. angl.
moletka plnoštíhla ž. majúca zaokrúhlené tvary tela franc. hovor.
basa tučná ž. franc. pejor.
grácia škaredá, nepríjemná ž. lat. vl. m. expr. iron. hovor.
pulcheria škaredá ž., ohava, špata, škrata lat.
rašpľa škaredá stará ž. nem. pejor.
randa otrhaná ž. maď. pejor.
škatuľa nadávka ž. lat. pren. pejor.
halapirka hlúpa ž., hlupaňa maď. hovor. pejor.
ťapša škaredá, nemotorná, hlúpa ž., nadávka ž. maď. hovor. pejor.
sexica pôvabná, vyzývavo prížažlivá ž. lat. + tal. hovor. expr.
parádnica ž, kt. sa rada nápadne pekne, ozdobne, výstredne, draho oblieka špan. hovor.
fiflena povrchná parádnica tal. pejor.
koketka ž. snažiaca sa nápadným správaním vzbudiť pozornosť al. obdiv franc.
tigrica perz.-lat. pren. expr.
dračica príťažlivá, zvodná al. zlá, krutá ž. gréc.-lat. hovor. expr.
siréna zvodná ž., zvodkyňa gréc. vl. m. expr.
vamp démonicky zvodná žena srb.chorv.-angl.
putifárka záletná, neverná ž., zvodkyňa, záletnica vl. m. zastar. expr.
mesalína záletná, roztopašná ž., záletnica vl. m. expr.
prostitútka predajná ž. poskytujúca pohlavný styk za odmenu, za peniaze, neviestka lat.
devla cig. pejor.
filcka nem. subšt.
firma tal. pejor.
fľandra nem. hrub.
perdita lat. kniž.
pľundra nem. hovor. expr.
randa maď. pejor.
škatuľa ľahká ž., pobehlica, cundra lat. pren. pejor.
hetéra staroveká ľahká ž., neviestka gréc.
kurtizána ľahká ž. z vyšších spoločenských vrstiev, neviestka franc.
loretka ľahká ž. z parížskeho podsvetia franc.
callgirl kólgrl dievča, kt. poskytuje sexuálne služby na základe telefinického zavolania angl.
gejša speváčka a spoločníčka mužov v jap. čajovniach a podnikoch jap.
menáda gréc.-lat.
bakchantka ž., kt. sa zúčastnila slávnosti, obradu na počesť boha Bakcha al. Dionýza spojenej s hýrením gréc. hist. náb.
odaliska ž. v bývalom tur. háreme tur.
rakétľa ž. s pochybnou povesťou, najmä staršia tal. pren. pejor.
erotomanka gréc. lek.
sexoška ž. s nadmerne vystupňovanými pohlavnými záujmami a pudmi lat. slang.
menáda zmyselná, bujná, vášnivá ž. gréc.-lat. pren.
nymfomanka ž. postihnutá chorobnou pohlavnou dráždivosťou a žiadostivosťou, vystupňovaním pohlavných záujmov a pudov gréc. lek.
lesbička ž. oddávajúca sa pohlavnej láske s inou ženou vl. m.
konkubína ž. žijúca s mužom manželským spôsobom bez sobáša, najmä cirk., družka lat.
hárem moslimove ž. žijúce vo vyhradenej časti moslimského domu; viac ž. okolo jedného muža pren. expr. arab.-tur.
striptérka ž. predvádzajúca vyzliekanie v nočnom zábavnom podniku angl.
bardáma ž. platená za zabávanie hostí v nočnom zábavnom podniku nem. slang.
virago ž., kt. sa cíti ako muž, mužatka lat. lek.
kolombína ľstivá, úskočná, falošná ž. tal.
rafika lat.-gréc. pejor.
rebeka prefíkaná, výbojná, odporná, zlá ž. vl. m. pejor.
erdegbaba rázna, panovačná ž. maď.? slang. nár.
kofa ž. s hrubšími spôsobmi al. nižšími rozumovými schopnosťami nem. hovor.
rebeka zlá, nepríjemná, jazyčnatá ž. vl. m. pejor.
megera zlá, neznášanlivá, hašterivá, zúrivá, závistlivá ž. vl. m. pejor.
harpya zlomyseľná, hašterivá, zlostná, zlá ž., bosorka, ježibaba gréc.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá ž. vl. m.
xantipa neznášanlivá, hašterivá ž., jazyčnica vl. m. pejor.
sotoňa hebr. pejor.
diablica zlostná žena, čertica, diablica gréc.-lat.
striga lat.-rum.
bosorka maď.
ježibaba zlá, nepríjemné ž., čertica rus.
amazonka bojovná odvážna ž., mužatka vl. m. gréc.
sufražetka bojovná, energická ž. angl. pren. expr.
nulipara ž., kt. ešte nerodila lat. lek.
unipara ž., kt. porodila jedno dieťa lat. lek.
primipara ž., kt. rodí prvýkrát, prvorodička lat. lek.
bipara ž., kt. porodila druhé dieťa, druhorodička lat. lek.
multipara ž., kt. rodila viackrát, viacrodička lat. biol.
puerpera ž. v šestonedelí, šestonedieľka, rodička lat. lek.
gynandroid ž. s druhotnými mužskými znakmi gréc. lek.
Pandora prvá ž. gréc. mytol.
Amazonka mýtická bojovná ž. na ostrove Lemnu
sfinx obluda s telom napoly levím a ženským kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
Gorgóna bytosť s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya bytosť s vtáčím telom a ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
valkýra ženská démonická bytosť, kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
kikimora rozprávková mýtická ženská bytosť v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
cherchez la femme šeršé la fam za všetkým je ž., príčinou všetkého je ž., za všetkým hľadaj ž. franc. kniž. porovnaj dievča slečna milenka pani 1 pani 2 manželka

krásavica

nymfa mladá krásna žena gréc. pren.
grácia pôvabná mladá žena lat. vl. m. expr. často iron.
madona krásna a cnostná žena tal. pren. expr.
venuša krásna žena vl. m.
fryna krásna, zvodná žena vl. m. zried. kniž.
fešanda angl.-nem. hovor. expr.
štramanda pekná, vkusne oblečená žena nem. angl.-nem. hovor. expr.
parádnica žena, kt. sa rada nápadne pekne, ozdobne, výstredne, draho oblieka špan. hovor.
fiflena povrchná parádnica tal. pejor.
manekýnka hol.-franc.
modelka žena predvádzajúca odevy na módnych prehliadkach tal.
topmodelka špičková modelka angl. + tal.
pin-up girl pinap gerl modelka pózujúca pre fotografie na plagáty a pod. angl.
playmate plejmejt modelka pózujúca pre fotografie do časopisov a pod. angl.

znak

znak 3 predmet vyjadrujúci príslušnosť k niečomu
symbol gréc.
signum lať. kniž. zastar.
emblém z. príslušnosti k určitému celku, odznak gréc.
erb nem.
címer z. hodnosti, moci, práv osôb, rodov, miest a pod., v podobe stredovekého štítu franc.-maď.? hist.
arma z. zemana, erb priznaný kráľom lat. hist.
palcát znak richtárskej moci v podobe spletenca z kože, richtárske právo, žila hist.; z. veliteľa lat. hist.
bulava veliteľský palcát kozáckeho hajtmana turk.-rus.
tarč jazdecký erb, 14. – 15. st. arab. hist.
berla z. biskupskej hodnosti al. kráľovskej moci, hore ohnutá štylizovaná pastierska palica, žezlo lat.
sceptrum ske- veliteľská, panovnícka berla gréc.-lat.
dištinkcia z. hodnosti lat.
bunčuk voj. z. kozáckych atamanov tur.
kokarda odznak, ozdoba, čepiec, stužka, štítok v podobe zvinutej ružice v nár. farbách franc.
sandžak odznak tur. vojska v podobe kopije s konským chvostom tur. hist.
tug odznak veliteľskej hodnosti v tur. vojsku v podobe konského chvosta tur. hist.
tyrsus -zus dlhšia drevená palica s viničom, brečtanom a píniovou šiškou ako symbol boha Dionýza gréc.
totem kmeňový z. primitívnych národov al. náboženstiev, symbol predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod. indián.-angl.
kalid osobný totem považovaný za pradedka, Mikronézia polynéz.
šerpa z. hodnosti v podobe širšieho pruhu tkaniny upevnenej šikmo cez prsia franc.-nem.
pálium z. patriarchov a arcibiskupov, biely vlnený pruh so šiestimi čiernymi krížikmi nosený cez plecia a vybiehajúci vpredu i vzadu lat. cirk.
acimaki biela stuha ako symbol jap. intelektuálov jap.
insígnie znaky moci al. hodnosti lat.
pontifikálie insígnie biskupa lat. cirk.
fénix bájny staroegypt. vták, kt. sa po 500 rokoch sám spáli a vyletí z popola znova omladený, symbol znovuzrodenia, obrodenia, nesmrteľnosti gréc.
Pegas z. básnického umenia vl. m. kniž.
amor vl. m.
kupido lat.
eros z. lásky gréc.
Hapi z. plodnosti, posvätný čierny býk v starom Egypte
venuša praveká kultová socha ako symbol ženstva a plodnosti vl. m. archeol.
moloch z. krutosti, nenásytnosti, zbytočnosti, toho, čo ničí človeka vl. m. kniž.
hydra z. obludnosti gréc. pren.
atribút predmet určujúci zobrazenú osobu, napr. bájnu postavu al. svätca lat. výtv.
mandala magický kruh, budhistický symbol ind. náb.

bohyňa

grécke bohyne:
Afrodita b. lásky
Pallas Aténa b. múdrosti, umenia, remesiel, vied a víťazstva
Artemis b. plodnosti, lovu, stáda, ochrankyňa matiek
Diké b. spravodlivosti
Demeter b. obilia a úrody
Íris b. dúhy, posolkyňa Dia a Héry
Harpya b. morských vetrov a búrok odnášajúca duše mŕtvych do podsvetia
Moira b. osudu, sudička
Hekaté b. osudu, podsvetia a kúziel
Megéra b. pomsty
Nemezis b. pomsty, spravodlivej odplaty za zločin
Charitka b. krásy a slávnostnej veselosti
Héra hlavná charitka, b. rodiny, vernosti a detí, sestra a manželka Dia
Aglaiá charitka Skvelá
Thaliá charitka Kvitnúca
Eufrosyné charitka Radostná
Hóra b. spoločenských, mravných hodnôt
Eurene hóra mieru
Díké hóra spravodlivosti
Nike hóra víťazstva
Eunomiá hóra zákonnosti
Múza b., ochrankyňa umenia a vedy vl. m.
Uránia múza astronómie
Kleió múza dejepisectva
Kalliopé múza epického básnictva
Polyhymnia múza hymnického a zborového spevu
Tália múza komédie, divadla, herectva
Euterpé múza lyrického básnictva
Erató múza ľúbostného básnictva
Terpsychóra múza tanca
Melpomené múza tragédie
Hóra b. priaznivých ročných období
Auxó hóra jari, rastu
Talo hóra leta, kvetu
Karpó hóra jesene, plodu
nymfa b. prírodných síl, mora, riek, prameňov, hôr, stromov gréc.
oreáda nymfa v horách gréc.
okeanida nymfa v mori gréc.
najáda nymfa v prameňoch gréc.
dryáda nymfa v stromoch, lesná víla gréc.
rímske bohyne:
Venuša b. krásy, lásky a manželstva
Minerva b. múdrosti
Juno b., ochrankyňa žien, neskôr Ríma
Fauna b. plodnosti, ochrankyňa zvierat
Grácia b. krásy a slávnostnej veselosti
Diana b. svetla, života, neskôr aj mesiaca a lovu
Fortúna b. náhodného, slepého šťastia, náhody
Concordia b. svornosti
Viktória b. víťazstva
Ceres b. obilia a úrody
Fúria b. pomsty
Flóra b. kvetov
Aurora b. rannej zory vl. m.
Vesta b. rodiny a domáceho kozubu
Éset staroegypt. b. plodnosti, materstva, života a zdravia porovnaj víla