Zoznam skratiek použitých v slovníku

a.
a?, alebo?
admin.
administratívny výraz, výraz z administratívy
afgan.
z afgančiny; afganský
afr.
z afrických jazykov; africký
afroamer.
afroamerický
al.
alebo
alb.
z albánčiny; albánsky
amer.
z americkej angličtiny; americký
anat.
termín z anatómie
angl.
z angličtiny; anglický
angloamer.
angloamerický
antrop.
termín z antropológie
arab.
z arabčiny; arabský
aram.
z aramejčiny; aramejský
arch.
zastaraný výraz používaný na charakterizovanie doby; archaický
archeol.
termín z archeológie
archit.
termín z architektúry
argent.
argentínsky
argot.
argotický výraz
armén.
z arménčiny; arménsky
astrol.
termín z astrológie
astron.
termín z astronómie
atď.
a tak ďalej
austrál.
z austrálskych jazykov; austrálsky
a pod.
a podobne
ban.
termín z baníctva
bant.
z bantuských jazykov
barm.
z barmských jazykov
bask.
z baskičtiny
beng.
z bengálčiny
berber.
z berberčiny
bibl.
biblický výraz
biochem.
termín z biochémie
biol.
termín z biológie
bot.
termín z botaniky
brit.
britský
bulh.
z bulharčiny; bulharský
bás.
básnický výraz, výraz z umeleckého štýlu
chem.
termín z chémie; chemický
chorv.
z chorvátčiny; chorvátsky
cig.
cigánsky?
cirk.
cirkevný výraz, termín; cirkevný
cukr.
termín z cukrárstva
dipl.
diplomatický výraz, termín
div.
divadelný výraz, termín
dopr.
výraz, termín z dopravy
dram.
dramatický
drev.
termín z drevárstva
dráv.
z drávčiny; drávsky
dán.
z dánčiny; dánsky
eg.
z egyptčiny; egyptský?
egypt.
z egyptčiny; egyptský
ekol.
termín z ekológie
ekon.
termín z ekonómie
eltech.
termín z elektrotechniky
esk.
z eskimáčtiny; eskimácky
etióp.
z etiópčiny; etiópsky
etnogr.
termín z etnografie
expr.
expresívny výraz
farm.
termín z farmakológie
filat.
termín z filatelistiky
film.
termín z oblasti filmu, kinematografie
filoz.
termín z filozofie
fin.
termín z finančníctva
fon.
termín z fonetiky
fot.
termín z oblasti fotografie
franc.
z francúzštiny; francúzsky
fraz.
frazeologizmus
fyz.
termín z fyziky
fyziol.
termín z fyziológie
fín.
z fínčiny; fínsky
gen.
termín z genetiky?
genet.
termín z genetiky
geod.
termín z geodézie
geofyz.
termín z geofyziky
geogr.
termín z geografie
geol.
termín z geológie
geom.
termín z geometrie
germ.
z germánskych jazykov; germánsky
graf.
grafický
gram.
termín z gramatiky
gruz.
z gruzínčiny; gruzínsky
gréc.
z gréčtiny; grécky
grés.
z gréčtiny, grécky?
géc.
z gréčtiny, grécky?
hebr.
z hebrejčiny; hebrejský
hind.
z hindčiny
hist.
výraz označujúci zaniknutý, už neexistujúci jav
hol.
z holandčiny; holandský
hosp.
termín z hospodárstva; hospodársky
hotentot.
z hotentočtiny
hovor
hovorový výraz
hovor.
hovorový výraz
hrub.
hrubý výraz
hud.
termín z hudby; hudobný
hut.
termín z hutníctva
hvor.
hovorový výraz?
ind.
z indických jazykov; indický
indián.
z indiánskych jazykov; indiánsky
indonéz.
z indonézskych jazykov; indonézsky
inform.
termín z informatiky
inform.slang.
informatika slang
iron.
ironický výraz
irán.
z iránskych jazykov; iránsky
island.
z islandčiny; islandský
jap.
z japončiny; japonský
jaz.
jazykový
juhoafr.
juhoafrický
juhoamer.
juhoamerický
južnoslovan.
južnoslovanský
jáv.
z jávčiny; jávsky
kart.
kartársky výraz
kelt.
z keltských jazykov; keltský
ker.
termín z keramikárstva
kečuánčina
kečuánčina
kirg.
kirgizsky
kirgiz.
z kirgizštiny; kirgizský
knih.
termín z knihovníctva
kniž
knižný výraz
kniž.
knižný výraz
kozm.
termín z kozmonautiky
kož.
termín z kožiarstva, garbiarstva
krajč.
termín z krajčírstva
krim.
termín z kriminalistiky
kt.
ktorý (v rôznych tvaroch)
kuch.
termín z kuchárstva
kyb.
termín z kybernetiky
kórej.
z kórejčiny; kórejský
lat
z latinčiny; latinský
lat.
z latinčiny; latinský
latinskoamer.
latinskoamerický
lek.
termín z lekárstva
les.
termín z lesníctva
let.
termín z letectva
lingv.
termín z lingvistiky
lit.
termín z literárnej vedy; literárny
litov.
z litovčiny; litovský
lod.
termín z lodiarstva
log.
termín z logiky
lotyš.
z lotyštiny; lotyšský
malaj.
z malajčiny; malajský
marx.
termín z marxizmu
mat.
termín z matematiky
maď.
z maďarčiny; maďarský
medz.práv.
termín z medzinárodného práva?
meteor.
termín z meteorológie
miner.
termín z mineralógie
mongol.
z mongolčiny; mongolský
motor.
termín z motorizmu
mytol.
výraz z mytológie
n.~l.
nášho letopočtu
napr.
napríklad
nem.
z nemčiny; nemecký
nespis.
nespisovný
nežid.
nežidovský
numiz.
termín z numizmatiky
náb.
náboženský výraz
námor.
termín z námorníctva
nár.
nárečový výraz
nór.
z nórčiny; nórsky
obch.
výraz, termín z obchodu
obuv.
termín z obuvníctva
odb
odborný výraz; odborný
odb.
odborný výraz; odborný
opt.
termín z optiky
orient.
z orientálnych jazykov; orientálny
ozn.~tech.
termín z oznamovacej techniky
p.
pozri
paleont.
termín z paleontológie
pap.
termín z papierenstva
ped.
termín z pedagogiky
pejor.
pejoratívny, zhoršujúci výraz
perz.
z perzštiny; perzský
peňaž.
termín z peňažníctva
plur.
plurál
polit.
termín z politiky
polygr.
termín z polygrafie
polynéz.
z polynézskych jazykov; polynézsky
pomn.
pomnožné podstatné meno
porov.
porovnaj
port.
z portugalčiny; portugalský
potrav.
termín z potravinárstva
poľ.
z poľštiny; poľský
poľnohosp.
termín z poľnohospodárstva
poľov.
termín z poľovníctva
pošt.
termín z poštovníctva
pr.~n.~l.
pred naším letopočtom
pren
prenesené použitie slova
pren.
prenesené použitie slova
protižid.
protižidovský
provens.
z provensalčiny; provensalsky
práv.
termín z práva; právny
psych.
termín z psychológie; psychologický
publ.
publicistický výraz, výraz z publicistiky
rak.
rakúsky
román.
z románskych jazykov; románsky
rum.
z rumunčiny; rumunský
rus.
z ruštiny; ruský
rím.
rímsky
róm.
z rómčiny; rómsky
sanskrit
sanskrit
saskrit
sanskrit?
semit.
semit
severoamer.
severoamerický
sing.
singulár
sklár.
termín zo sklárstva
skr.
skratka
slang
slangový výraz
slang.
slangový výraz
slov.
zo slovenčiny; slovenský
slovan.
zo slovanských jazykov; slovanský
sociol.
termín zo sociológie
sov.
sovietsky, týkajúci sa bývalého ZSSR
srb.
srbský?
srb.~chorv.
srbochorvátsky?
srboch.
srbochorvátsky?
srbochorv.
srbochorvátčina, srbochorvátsky
st.
storočie
staroegypt.
staroegyptský
starofranc.
starofrancúzsky
starogerm.
starogermánsky
starogréc.
starogrécky
staroind.
staroindický
staroirán.
staroiránsky
starojap.
starojaponský
staroperz.
staroperzský
starorus.
staroruský
starorím.
starorímsky
staroslovan.
staroslovanský
starotal.
starotaliansky
staročín.
staročínsky
stav.
termín zo stavebníctva
stol.
termín zo stolárstva
stroj.
termín zo strojníctva
subšt.
subštandardný výraz
svahil.
svahilsky
t.j.
to jest
tal.
z taliančiny; taliansky
tamil.
z tamilčiny
tan.
termín z oblasti tanca; tanečný
tat.
z tatárčiny; tatársky
tech.
termín z techniky; technický
telev.
televízny?
teol.
termín z teológie
text.
termín z textilníctva
tib.
z tibetčiny
tur.
z turečtiny; turecký
turk.
z turkických jazykov; turkický
turkmén.
z turkménskych jazykov; turkménsky
turkotat.
z turkotatárskych jazykov; turkotatársky
typ.
termín z typografie
tzv.
takzvaný
ukraj.
z ukrajinčiny; ukrajinský
um.
umelo utvorený
uzb.
z uzbečtiny; uzbecký
v~zlož.~sl.
používa sa v zloženinách
vet.
veterinár
veter.
termín z veterinárstva
vin.
termín z vinárstva
vl.~m.
utvorený z vlastného mena
vod.
termín z vodárenstva, vodohospodárstva
voj.
termín z vojenskej oblasti
vulg.
vulgárny výraz
vzlož.sl.
v zložených slovách
východoafr.
východoafrický
východoslovan.
východoslovanský
výp.~tech.
termín z výpočtovej techniky
výp.tech.
termín z výpočtovej techniky
výtv.
termín z výtvarníctva; výtvarný
zastar.
zastaraný al. zastarávajúci výraz
zn.
značka
zool.
termín zo zoológie
zried.
zriedkavý výraz
záhr.
termín zo záhradníctva
ír.
z írčiny; írsky
účt.
termín z účtovníctva
čes.
z češtiny; český
čín.
z čínštiny; čínsky
šach.
termín zo šachu
škol.
termín zo školstva
špan.
španielsky
šport.
termín zo športu; športový
štat.
termín zo štatistiky
štyl.
termín zo štylistiky
švéd.
zo švédčiny; švédsky
žart.
žartovný výraz
žel.
termín z oblasti železnice
žid.
židovský
žurn.
termín zo žurnalistiky