Výsledky vyhľadávania

zloduch

zloduch 2 (zlý človek)
diabol gréc.-lat. expr.
satanáš hebr. expr. pejor.
lucifer lat. pren. pejor.
ancikrist gréc. + vl. m. zastar. expr. pejor.
bazilišok gréc.-lat. pren.
kreatúra (opovrhnutiahodný, zlý človek, netvor) lat. pejor.
existencia (pochybná, podozrivá osoba) lat. hovor. pejor.
ksicht (nepríjemný, nevítaný človek) nem. subšt. pren.
amoralista (nemravný, neslušný, hriešny človek) lat. kniž.
pirát (bezohľadný, násilnícky človek) gréc.-lat. pren. expr.
numero (človek so zlou povesťou, správaním) lat.-tal. hovor. expr.
ras (prísny až surový človek) nem. pren. slang.
firma tal. pejor.
obšitoš (človek s pochybnou povesťou) nem. zastar. voj. slang.
idivíduum (podozrivá, pochybná osoba) lat. pejor.

lapaj

lapaj 1 (huncút, samopašník)
beťár maď. hovor. expr.
fiktus lat. hovor. expr.
šinter (huncút, šibal) maď. expr.
lotor lat.-nem. expr.
štricák (huncút, uličník, samopašník) nem. hovor. pejor.
čirkáš maď.
galgan (huncút, nezbedník) nem. expr.
čavargoš maď. hovor. subšt.
bašibozuk (huncút, divoch) tur. pren.
kujon franc. hovor. expr.
numero (šibal, darebák, číslo) lat.-tal. hovor. expr.
kulifaj (huncút, šibal) ?
pofa (huncút, šibal, vtipkár) maď. hovor. pejor.
raubír (nezbedník, uličník, darebák) nem. hovor. expr.
filištín vl. m.
fiškál lat. hovor.
fiškus (prefíkanec, prešibanec, chytrák) lat. hovor. expr.
migrifič (prefíkanec, prešibanec, huncút) ? hovor.
pačmaga tur.-maď. pejor.
maska (nezbedník, papľuh, potvora) arab.-franc. expr.
šelma (vtipný, šikovný, prefíkaný, prešibaný človek, šibal, vtipkár) nem. expr. aj pejor.
recesista (výstredný vtipkár, huncút, šibal) lat. hovor.
ancikrist (huncút, šibal, nezbedník) gréc. hovor. expr.
lucifer (nezbedník, uličník) lat. pren. expr. porovnaj figliar

číslo

číslo 1 (presné vyjadrenie počtu, množstva, poradia)
numero lat.-tal. hovor. expr.
hausnumero (vymyslené, nepresné, nesprávne, nepravidvé č. vydávané za správne) nem. slang.
terno (tri č., trojčíslie) tal. zastar.
exponent (č., kt. sa odmocňuje al umocňuje, mocniteľ al. odmocniteľ) lat. mat.
logarizmus (č., kt. treba umocniť základ, aby sme dostali dané číslo) gréc. mat.
nula lat.-tal. mat.
zero (č. medzi kladnými a zápornými číslami) arab.-franc. zastar.
konštanta (č. s pevnou hodnotou v danej úlohe) lat. mat.
kvocient (č. udávajúce pomer dvoch hodnôt) lat. odb.
multiplikátor (kvocient vyjadrujúci násobný účinok prírastku výdavkov na národný dôchodok, ukazovateľ výkonnosti ekonomiky) lat. ekon.
derivácia (číslo udávajúce smernicu dotyčnice zostrojenej ku krivke, grafu funkcie v danom bode) lat. mat.
koordináta (č. al. skupina čísel na určenie polohy bodu na priamke, v rovine al. v priestore, súradnica) lat. geom.
Ludolfovo č. (č. udávajúce pomer obvodu kruhu k jeho priemeru, 3,14...) vl. m.
exhibit (podacie č. zapísané do podacieho protokolu, potvrdenie o tom) lat. zastar. admin.
take /tejk/ (poradové č. pri nakrúcaní určitého záberu) angl. film. slang.
epakta (č. potrebné na výpočet dátumu Veľkonočnej nedele v cirk. kalendári) gréc. cirk.
indikcia (v cirk. kalendári označujúce poradie roka v pätnásťročných cykloch) lat. hist.
abraxas (zaklínacie č. u gnostikov, prívržencov raného kresťanstva, 365) lat. + gréc.
kóta (č., údaj o nadmorskej výške bodu) franc. geod.
inzularita (č. udávajúce ostrovnú členitosť pevniny) lat. geogr.
kvantil (číselná hodnota, pod kt. sa nachádza dané percento hodnôt náhodnej veličiny) lat. štat.
kvartil (25- a 75-percentný kvantil) lat. štat.
decil (10-percentný kvantil) lat. štat.
milión (tisíc tisícov, 10<sup>6</sup>) tal.
miliarda (tisíc miliónov, 10<sup>9</sup>) franc.
bilión (milión miliónov, 10<sup>12</sup>; tisíc miliónov v USA a bývalom ZSSR, 10<sup>9</sup>) lat. mat.
biliarda (tisíc biliónov, 10<sup>15</sup>) lat. mat.
trilión (milión biliónov, 10<sup>18</sup>; bilión v USA a bývalom ZSSR, 10<sup>12</sup>) lat. mat.
kvadrilión (milión triliónov, bilión biliónov, 10<sup>24</sup>; tisíc biliónov v USA a bývalom ZSSR, 10<sup>15</sup>) lat. mat.

figliar

humorista (človek so zmyslom pre vtip, žartovanie, vtipkár, žartovník) lat.
komik (vtipkár, šibal) gréc.
špásovník (vtipkár, žartovník, zabávač) nem. hovor.
recesista (výstredný vtipkár) lat. hovor.
šelma (vtipný, šikovný, prefíkaný, prešibaný človek, šibal) nem. expr. aj pejor.
kulifaj (lapaj, huncút, šibal) ?
kujon franc. hovor. expr.
numero (lapaj, šibal, darebák, číslo) lat.-tal. hovor. expr.
beťár maď. hovor. expr.
fiktus lat. hovor. expr.
šinter (lapaj, huncút, šibal) maď. expr.
maska (lapaj, nezbedník, potvora) arab.-franc. expr.
pofa (lapaj, huncút, šibal, vtipkár) maď. hovor. pejor.
lucifer (lapaj, nezbedník, uličník) lat. pren. expr.
ancikrist (lapaj, huncút, šibal, nezbedník) gréc. hovor. expr.
filištín vl. m.
fiškál lat. hovor.
fiškus (prefíkanec, prešibanec, chytrák) lat. hovor. expr.
migrifič (prefíkanec, prešibanec, lapaj, huncút) ? hovor.
Eulenspiegel /ojlenšpígel/ (šibal, hrdina nem. zbierky ľudových fígľov) nem. vl. m.
pikaro (lapaj, šibal, darebák, hrdina dobrodružného špan. románu, z okraja spoločnosti, kt. rozpráva svoje zážitky a skúsenosti) špan. lit. porovnaj lapaj