Výsledky vyhľadávania

odtlačok

muláž franc. odb.
reprodukcia (o. vzniknutý kopírovaním rozmnožovacou technikou) lat. polygr. výtv.
faksimile (verná napodobnenina, napr. umeleckého diela, bez použitia rovnakého materiálu a technológie) lat. odb.
kópia (prieklep, priepis, odpis) lat.
korektúra (obťah sadzby určený na opravu al. s vyznačenými opravami chýb) lat.
špalta (obťah zo stĺpca nezalomenej sadzby) nem. typ. slang.
separát (osobitný výtlačok jednotlivého článku, príspevku do časopisu a pod.) lat.
épreuve /eprév/ (skúšobný pracovný o. originálu urobený umelcom) franc. výtv.
frotáž (o. plastickej, reliéfnej štruktúry podložky prenášaný mäkkou ceruzkou al. vtláčaním na papier) franc.
fumé /fü-/ (skúšobný o. drevorytu) franc. polygr.
litografia (o. vniknutý tlačou z plochy, z kameňa, na kt. je kresba mastnou kriedou) gréc. polygr.
labiogram (o. pier pri vyslovovaní perníc) lat. + gréc. fon.
dermatoglyf (o. prstov) gréc.
plantogram (o. chodidla, stupaje) lat. + gréc.
ichnogram (o. stopy nohy) gréc.
ichno- gréc. v zlož. sl.
engram gréc. odb.
pista franc. zried.
šľak (stopa) nem. hovor. zastar.
frankotyp (o. výplatného stroja zlučujúci potvrdenie o zaplatení poštovného a poštovú pečiatku) vl. m. pošt. filat.
veraikon (o. Kristovej tváre na rúšku ako námet gotickej maľby) lat. + gréc. výtv. porovnaj odpis 1

čert

krampus nem. zastar. žart. kniž.
diabol (zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch) gréc.-lat.
satanáš (zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla) hebr.
lucifer lat.
beliál (satan, stelesnenie zla, skazy) hebr. bibl.
belzebub (pekelné knieža, knieža démonov) bibl.
inkubus (diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách) lat.
Antikrist (diabol ako protivník Krista podľa novozákonnej predstavy) gréc. + vl. m.
šejtan (diabol, zlý duch v moslimskom prostredí) hebr.-arab.
ancikrist (diabol, aj v kliatbach, nadávkach) gréc. hovor. expr.
sakrament (dočerta, do č., ako zahrešenie) lat. hovor.
helement (č. v nadávkach) lat. hovor. expr.
šľak nem. hovor. expr.
fras (č. v kliatbach) maď. hovor. expr.
beťah (č. v nadávkach, kliatbach) maď.
apage, satanas! (odíď, odstúp, ustúp, satan!) lat. + hebr.

porážka

porážka 1 (mŕtvica)
šľak nem. hovor. expr.
-plégia gréc. v zlož. sl.
infarkt (odumretie tkaniva po náhlom zamedzení prívodu krvi z tepny) lat. lek.
apoplexia gréc. lek.
iktus (náhla porucha krvného obehu v oblasti mozgu, mozgová príhoda, mŕtvica) lat. lek.

stopa

stopa 1 (odtlačok)
pista franc. zried.
šľak nem. hovor. zastar.
engram gréc. odb.
ichno- gréc. v zlož. sl.
bioglyf (s. po činnosti organizmov) gréc. geol.