Výsledky vyhľadávania

nepokúšať

apage, satanas! (nepokúšaj;odíď, satan!) lat. + hebr.

odísť

odísť 1 (vzdialiť sa z miesta)
emigrovať (premiestniť sa, vysťahovať sa, o. natrvalo do cudziny) lat.
decedovať (ustúpiť, zapadnúť) lat. kniž.
apage, satanas! (odíď, odstúp, ustúp, satan) lat. + hebr.
arak! (odíď, zmizni, strať sa!) cig.
marš franc.-nem. hovor. expr.
pakuj (sa) (sa) nem. expr.
alou (prac sa, zmizni, vypadni, preč, von, výzva na odchod) franc. hovor.

čert

krampus nem. zastar. žart. kniž.
diabol (zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch) gréc.-lat.
satanáš (zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla) hebr.
lucifer lat.
beliál (satan, stelesnenie zla, skazy) hebr. bibl.
belzebub (pekelné knieža, knieža démonov) bibl.
inkubus (diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách) lat.
Antikrist (diabol ako protivník Krista podľa novozákonnej predstavy) gréc. + vl. m.
šejtan (diabol, zlý duch v moslimskom prostredí) hebr.-arab.
ancikrist (diabol, aj v kliatbach, nadávkach) gréc. hovor. expr.
sakrament (dočerta, do č., ako zahrešenie) lat. hovor.
helement (č. v nadávkach) lat. hovor. expr.
šľak nem. hovor. expr.
fras (č. v kliatbach) maď. hovor. expr.
beťah (č. v nadávkach, kliatbach) maď.
apage, satanas! (odíď, odstúp, ustúp, satan!) lat. + hebr.

odstúpiť

odstúpiť 1 (ustúpiť)
apage, satanas! (odstúp, odíď, ustúp, satan) lat. + hebr.

ustúpiť, ustupovať

ustúpiť, ustupovať 1 (odstúpiť)
decedovať (odísť, odchádzať, zapadnúť, zapadať) lat. kniž.
apage, satanas! (odíď, odstúp, ustúp, satan) lat. + hebr.