Výsledky vyhľadávania

bezcitník

cynik (človek pohŕdajúci morálnymi postojmi) gréc.
grobian nem.
gadžo róm. expr.
hulvát (surovec, nevychovanec, bezočivec) čes. subšt.
rabiátnik (surovec, násilník, zurvalec, bitkár) lat. pejor.
šarha (surovec, ukrutník, ukrutný človek) nem. pren.
tyran (násilník, bezohľadný krutý násilnícky človek) gréc. expr.
despota gréc. pejor.
herodes (krutý, krutovládny, násilnícky, panovačný človek) vl. m.
terorista (násilník používajúci hrubé násilie najmä proti polit. odporcom) lat.
barbar (surovec, nevzdelanec, ničiteľ) gréc.
fašista (surový, hrubý, drsný, ukrutný človek) tal.
gestapák (surový, krutý, zverský človek) nem. hovor. pejor. pren.
sadista (človek so sklonom k násiliu, krutosti, trýzneniu iného človeka al. zvieraťa, zvrhlosti, surovec) vl. m.
beštia lat. pejor.
hyena gréc. pren. pejor.
šelma (surovec, bezcitný, krutý, zverský človek) nem. pren. pejor.
predátor (bezohľadný, dravý človek) lat. pren.

samovládca

diktátor lat.
despota (neobmedzený vládca, krutovládca) gréc.
tyran (krutý s., utláčateľ) gréc. porovnaj vládca

vládca

potentát (panovník, mocnár, vladár) lat. expr.
monarcha gréc.
dynasta (panovník) gréc. kniž.
cézar (neobmedzený v.) vl. m.
cisár (najvyšší, neobmedzený v.) lat.
imperátor (zvrchovaný cisár) lat.
suverén (zvrchovaný, nezávislý v.) franc. kniž.
despota (neobmedzený v., samovládca, krutovládca) gréc.
tyran (neobmedzený v. v starom Grécku a stredovekých tal. mestských štátoch hist.; krutý diktátor, utláčateľ) gréc.
suzerén (v. ovládajúceho štátu vo vzťahu k ovládanému, závislému štátu, najvyšší lénny pán) franc. hist.
rezident (faktický v. v protektoráte, predstaviteľ koloniálneho štátu) lat.
džingischán (krutý v., krutovládca) vl. m. expr. pren.
faraón (v. v Novej ríši starého Egypta) egypt.-lat.
nomarch (správca územnej správnej jednotky v starovekom Egypte) gréc. hist.
ensi (titul miestneho v. v starom Sumeri) sumer.
satrapa (v. územnej správnej jednotky v Perz. ríši s voj. a súdnymi právomocami) perz.-gréc. hist.
bazileus (titul vládcu, kráľa v starom, homérskom Grécku, vojvodca, sudca a veľkňaz) gréc. hist.
diadoch (v. v macedónskej ríši po smrti Alexandra Veľkého) gréc. hist.
princeps (cisár v starom Ríme) lat. hist.
augustus (vznešený titul rím. cisára) lat. hist.
dux (náčelník, veliteľ vojsk v provinncii starého Ríma; malý nezávislý vládca v Taliansku hist.) lat.
tetrarcha (jeden zo štyroch vládcov v starom Ríme) gréc. hist.
rex (v. s nedeliteľnou a doživotnou mocou, kráľ, pôvodne v starom Ríme) lat. hist.
autokrator (titul byzantského cisára) gréc. hist.
kaisar /kaj-/ (najvýznamnejší byzantský titul po cisárovi) lat.
jarl (kráľ kraja, náčelník skupiny Vikingov) škand. hist.
bán (titul panovníka al. kráľovského miestodržiteľa u niektorých južných Slovanov) tur.-srb. hist.
cár (titul neobmedzeného v. v Bulharsku a Rusku) rus.
báťuška (ľudové označenie cára) rus.
hosudar (neobmedzený v. v predrevolučnom Rusku) rus.
hajtman (v. Ukrajiny, 17. – 18. st.) nem. hist.
lord (v. v angl. prostredí) angl.
ealdorman /íldormen/ (titul rodového náčelníka anglosaských kmeňov) angl. hist.
dóža (titul voleného v. v benátskej a janovskej republike) tal. hist.
duce /duče/ (titul vodcu, tal. diktátora B. Mussoliniho) tal.
caudillo /kaudiľo/ (titul špan. generála Franka a latinskoamer. diktátorov) arab. špan.
dej (titul tur. miestodržiteľa, v. v Alžírsku) arab. hist.
šeríf (titul v. v niektorých mohamedánskych krajinách) arab.
chalífa (titul arab. v. a hlavy veriacich) arab.
emír (titul arab. šľachticov, kniežat, vládcov, náčelníkov, veliteľov) arab.
bej (titul islamských feudálov, hodnostárov a úradníkov) tur.
sultán (v. v islamských krajinách od 10. st., najmä v Turecku) arab.-tur.
šach (titul panovníka v niektorých krajinách Blízkeho a Stredného východu) perz. hist.
širvánšáh (v. stredovekého štátu v dnešnom Azerbajdžane) perz. hist.
ensi (titul miestneho v. v starom Sumeri) sumer.
satrapa (v. územnej správnej jednotky v Perzskej ríši s voj. a súdnymi právomocami) perz.-gréc. hist.
padišach (titul seldžuckých a osmanských panovníkov) perz. hist.
chedív (titul egypt. vládcu, 1867 – 1914) perz.
chán (tur. al. mongol. v.) tur. hist.
kagan (titul hlavy štátov turkických národov, Avarov, od 13. st. Mongolov) orient. hist.
mogul (moslimský titul panovníka mongol. pôvodu v Indii, 16. – 19. st.) perz. hist.
maharadža (ind. v., kráľ, knieža) sanskrit
chuang ti (titul čín. cisára, za menom) čín.? hist.
wang (titul vládcu v čín. štátoch pred 221 pr. n. l.) čín.
dalajláma (duchovná hlava tibetskej budhistickej cirkvi, do 1951 polit. v. Tibetu) tib.
kabaka (titul feudálneho v. kráľovstva Bugandy) ?
neguš (etióp. cisár, nepresne) etióp.
tennó (najpoužívanejší titul jap. cisára, nebeský cisár) jap.
mikádo (titul jap. cisárov v európskych jazykoch) jap.
šógun (neobmedzený voj. v., Japonsko, 12. – 19. st.) jap.
daimio (titul jap. feudálneho kniežaťa, do 1868) jap.
inka (v. v ríši Inkov) vl. m. hist.
rex regum (kráľ kráľov, aj označenie Ježiša Krista) lat.
Lucifer lat.
Mefisto (v. pekla, diabol) vl. m.
satanáš (vládca pekla, zosobnenie zla, protivník Boha, čert) hebr. porovnaj miestodržiteľvodca

utláčateľ

diktátor lat.
despota gréc.
autokrat (neobmedzený vládca, samovládca, krutovládca) gréc.
tyran (krutý neobmedzený vládca) gréc.
imperialista (u. cudzích národov, území) lat.

surovec

grobian nem.
hulvát čes. subšt.
gadžo (nevychovanec, bezočivec) róm. expr.
šarha (ukrutník, ukrutný človek) nem. pren.
barbar (nevzdelanec, ničiteľ, násilník) gréc. pejor.
aziat (nevzdelanec, zaostalec) vl. m.
sadista (človek so sklonom k násiliu, krutosti, trýzneniu iného človeka al. zvieraťa) vl. m.
rabiátnik (násilník, zurvalec, bitkár) lat. pejor.
beštia lat. pejor.
šelma nem. pren. pejor.
hyena (bezcitný, krutý, zverský človek, ukrutník) gréc. pren. pejor.
diktátor lat.
despota gréc. pejor.
satrapa perz.-gréc. pren. kniž. pejor.
uzurpátor lat. pren.
samodur (panovačný, krutý, svojvoľný človek) rus. zried. kniž. pejor.
predátor (bezohľadný, dravý človek) lat. pren.

krutovládca

diktátor lat.
despota (neobmedzený vládca, samovládca) gréc.
tyran (krutý samovládca, utláčateľ) gréc.
džingischán (krutý vládca) vl. m. expr. pren.