Výsledky vyhľadávania

vládca

potentát (panovník, mocnár, vladár) lat. expr.
monarcha gréc.
dynasta (panovník) gréc. kniž.
cézar (neobmedzený v.) vl. m.
cisár (najvyšší, neobmedzený v.) lat.
imperátor (zvrchovaný cisár) lat.
suverén (zvrchovaný, nezávislý v.) franc. kniž.
despota (neobmedzený v., samovládca, krutovládca) gréc.
tyran (neobmedzený v. v starom Grécku a stredovekých tal. mestských štátoch hist.; krutý diktátor, utláčateľ) gréc.
suzerén (v. ovládajúceho štátu vo vzťahu k ovládanému, závislému štátu, najvyšší lénny pán) franc. hist.
rezident (faktický v. v protektoráte, predstaviteľ koloniálneho štátu) lat.
džingischán (krutý v., krutovládca) vl. m. expr. pren.
faraón (v. v Novej ríši starého Egypta) egypt.-lat.
nomarch (správca územnej správnej jednotky v starovekom Egypte) gréc. hist.
ensi (titul miestneho v. v starom Sumeri) sumer.
satrapa (v. územnej správnej jednotky v Perz. ríši s voj. a súdnymi právomocami) perz.-gréc. hist.
bazileus (titul vládcu, kráľa v starom, homérskom Grécku, vojvodca, sudca a veľkňaz) gréc. hist.
diadoch (v. v macedónskej ríši po smrti Alexandra Veľkého) gréc. hist.
princeps (cisár v starom Ríme) lat. hist.
augustus (vznešený titul rím. cisára) lat. hist.
dux (náčelník, veliteľ vojsk v provinncii starého Ríma; malý nezávislý vládca v Taliansku hist.) lat.
tetrarcha (jeden zo štyroch vládcov v starom Ríme) gréc. hist.
rex (v. s nedeliteľnou a doživotnou mocou, kráľ, pôvodne v starom Ríme) lat. hist.
autokrator (titul byzantského cisára) gréc. hist.
kaisar /kaj-/ (najvýznamnejší byzantský titul po cisárovi) lat.
jarl (kráľ kraja, náčelník skupiny Vikingov) škand. hist.
bán (titul panovníka al. kráľovského miestodržiteľa u niektorých južných Slovanov) tur.-srb. hist.
cár (titul neobmedzeného v. v Bulharsku a Rusku) rus.
báťuška (ľudové označenie cára) rus.
hosudar (neobmedzený v. v predrevolučnom Rusku) rus.
hajtman (v. Ukrajiny, 17. – 18. st.) nem. hist.
lord (v. v angl. prostredí) angl.
ealdorman /íldormen/ (titul rodového náčelníka anglosaských kmeňov) angl. hist.
dóža (titul voleného v. v benátskej a janovskej republike) tal. hist.
duce /duče/ (titul vodcu, tal. diktátora B. Mussoliniho) tal.
caudillo /kaudiľo/ (titul špan. generála Franka a latinskoamer. diktátorov) arab. špan.
dej (titul tur. miestodržiteľa, v. v Alžírsku) arab. hist.
šeríf (titul v. v niektorých mohamedánskych krajinách) arab.
chalífa (titul arab. v. a hlavy veriacich) arab.
emír (titul arab. šľachticov, kniežat, vládcov, náčelníkov, veliteľov) arab.
bej (titul islamských feudálov, hodnostárov a úradníkov) tur.
sultán (v. v islamských krajinách od 10. st., najmä v Turecku) arab.-tur.
šach (titul panovníka v niektorých krajinách Blízkeho a Stredného východu) perz. hist.
širvánšáh (v. stredovekého štátu v dnešnom Azerbajdžane) perz. hist.
ensi (titul miestneho v. v starom Sumeri) sumer.
satrapa (v. územnej správnej jednotky v Perzskej ríši s voj. a súdnymi právomocami) perz.-gréc. hist.
padišach (titul seldžuckých a osmanských panovníkov) perz. hist.
chedív (titul egypt. vládcu, 1867 – 1914) perz.
chán (tur. al. mongol. v.) tur. hist.
kagan (titul hlavy štátov turkických národov, Avarov, od 13. st. Mongolov) orient. hist.
mogul (moslimský titul panovníka mongol. pôvodu v Indii, 16. – 19. st.) perz. hist.
maharadža (ind. v., kráľ, knieža) sanskrit
chuang ti (titul čín. cisára, za menom) čín.? hist.
wang (titul vládcu v čín. štátoch pred 221 pr. n. l.) čín.
dalajláma (duchovná hlava tibetskej budhistickej cirkvi, do 1951 polit. v. Tibetu) tib.
kabaka (titul feudálneho v. kráľovstva Bugandy) ?
neguš (etióp. cisár, nepresne) etióp.
tennó (najpoužívanejší titul jap. cisára, nebeský cisár) jap.
mikádo (titul jap. cisárov v európskych jazykoch) jap.
šógun (neobmedzený voj. v., Japonsko, 12. – 19. st.) jap.
daimio (titul jap. feudálneho kniežaťa, do 1868) jap.
inka (v. v ríši Inkov) vl. m. hist.
rex regum (kráľ kráľov, aj označenie Ježiša Krista) lat.
Lucifer lat.
Mefisto (v. pekla, diabol) vl. m.
satanáš (vládca pekla, zosobnenie zla, protivník Boha, čert) hebr. porovnaj miestodržiteľvodca

správca

správca 1 (osoba starajúca sa o niečo z hosp. stránky)
kurátor lat. práv.
šafár (hospodár, gazda) nem.
majordómus (s. v dome al. veľkej domácnosti) lat. zastar. al. expr.
kastelán lat.
porkoláb (s. hradu, kaštieľa, zámku a jeho okolia) nem. zastar.
ealdorman /íldormen/ (anglosaský kráľovský s. grófstva) angl. hist.
vilikus (s. majetku panovníka v okolí menej významných hradov) lat. hist.
išpán (s. na majetku uhor. feudálov) maď. hist.
provízor (s. na panstve, na hrade a pod.) lat. hist.
regent (vrchný s. niekoľkých panstiev toho istého majiteľa) lat. hist.
šafár (s. na veľkostatku) nem.
gerent (s. majetku inej osoby) lat.
sekvestor (vnútený úradný s. súkromnej veci al. majetku) lat. práv.
kvestor (správny úradník, hospodár vysokej školy, zástupca rektora) lat.
kustód (opatrovateľ zbierok v múzeu a pod., dozorca, sprievodca) lat.
intendant (hlavný s. divadla, rozhlasovej al. televíznej stanice) lat.
provízor (s. lekárne) lat.
garderobier (s. zásoby div. kostýmov, šatstva) franc. div.
rechtor (s. školy pracujúci aj ako organista) lat. hist.
administrátor (dočasný, zastupujúci s. farnosti, cirk. úradu) cirk.
provízor (s. majetku kláštora) lat. cirk.
regens (s. katolíckeho výchovného ústavu) lat. hist.
rektor (s. cirk. školy) lat. cirk. zastar.
nomarch (s. územnej správnej jednotky v starovekom Egypte) gréc. hist.
satrapa (s. územnej správnej jednotky v Perz. ríši s voj. a súdnymi právomocami) perz.-gréc. hist.
válí (s. provincie v Osmanskej ríši) arab.-tur. hist.
nabob (s. ind. provincie, moslimský feudál v Indii) arab.-ind. hist. porovnaj vládca

miestodržiteľ

orátor (zástupca panovníka al. cudzej vlády) lat. zastar.
regent (dočasný zástupca nedospelého al. neprítomného panovníka vykonávajúci v jeho mene správu štátu) lat.
gubernátor (m. vo vrcholnom správnom krajinskom úrade v Prahe a Brne, 1763 – 1848) lat. hist.
markgróf (zástupca panovníka v pohraničnom území franskej a neskôr nem. ríše) nem. hist.
falgróf (zástupca panovníka v jeho neprítomnosti, raný stredovek) nem. hist.
bán (zástupca panovníka v závislej krajine, kráľovský m. u niektorých južných Slovanov) tur.-srb. hist.
exarcha (zástupca panovníka Byzantskej ríše na dobytom území) gréc.
hypatos (splnomocnený m. provincie v Perz. ríši) gréc. hist.
nabob (m. v ind. provinciách, moslimský feudál v Indii) arab.-ind. hist.
dej (titul tur. m., vládcu v Alžírsku) arab. hist.
jarl (kráľovský m. vo Švédsku, stredovek) škand. hist.
válí (správca provincie v Osmanskej ríši) arab.-tur. hist.

surovec

grobian nem.
hulvát čes. subšt.
gadžo (nevychovanec, bezočivec) róm. expr.
šarha (ukrutník, ukrutný človek) nem. pren.
barbar (nevzdelanec, ničiteľ, násilník) gréc. pejor.
aziat (nevzdelanec, zaostalec) vl. m.
sadista (človek so sklonom k násiliu, krutosti, trýzneniu iného človeka al. zvieraťa) vl. m.
rabiátnik (násilník, zurvalec, bitkár) lat. pejor.
beštia lat. pejor.
šelma nem. pren. pejor.
hyena (bezcitný, krutý, zverský človek, ukrutník) gréc. pren. pejor.
diktátor lat.
despota gréc. pejor.
satrapa perz.-gréc. pren. kniž. pejor.
uzurpátor lat. pren.
samodur (panovačný, krutý, svojvoľný človek) rus. zried. kniž. pejor.
predátor (bezohľadný, dravý človek) lat. pren.