Výsledky vyhľadávania

stelesnenie

materializovanie (stelesňovanie, zhmotnenie, zhmotňovanie) lat. kniž.
antropomorfizácia gréc. odb.
personifikácia (prenesenie, prenášanie ľudských vlastností na prírodné javy a mytologické postavy, zosobnenie, zosobňovanie) lat. kniž. a odb.
konkretizácia (uskutočnenie, uskutočňovanie, zvecnenie, zvecňovanie, zhmotnenie, zhmotňovanie, znázornenie, znázorňovanie) lat.
Kronos (zosobnenie času, otec bohov)
diabol (zosobnenie zla, zlý duch, čert) gréc.-lat.
satanáš (zosobnenie zla, protivník Boha, vládca pekla, čert) hebr.
beliál (zosobnenie zla, skazy) hebr. bibl.
Angra Mainju /maj-/ (zosobnenie zla v staroirán. náboženstve)
povitrula (zosobnenie víchrice na Ukrajine, čarodejnica, divožienka) ukraj.