Výsledky vyhľadávania

vyzvedač

špión román.-nem.
rozviedčik (príslušník výzvednej služby, skupiny) rus.
agent (v. v službách cudzej rozviedky) lat.
rezident (vedúci agent v určitej oblasti) lat.
kontráš (príslušník výzvednej služby zameranej proti nepriateľskej špionáži) lat. + rus. voj. slang.
špiceľ (udavač, donášač, sliedič) nem. hovor. pejor.
špeh nem.
špehúň (zved, sliedič) nem. expr.
konfident (tajný pomocník, dôverník, spolupracovník polície, platený donášač, udavač) lat.
fízel (sliedič, udavač) lat.-nem. hovor. pejor.
scout /skaut/ (osoba vyslaná získať informácie o postavení a pohyboch nepriateľa) angl.
spekulátor (v. v rím. vojsku) lat. hist.

predstaviteľ

predstaviteľ 1 (kto predstavuje smer, hnutie a pod.)
reprezentácia (typickí predstavitelia) lat.
exponent (zástupca, splnomocnenec, zmocnenec) lat.
prominent (popredný, významný p.) lat.
šarža (p. orgánu, inštitúcie, hodnostár) franc. hovor. expr.
rezident (p. koloniálneho štátu v protektoráte, spravidla ako skutočný vládca) lat.
prezident (volený najvyšší p. republiky, hlava republiky) lat.
koryfej (popredný p., vodcovská osobnosť vynikajúca vo vede, umení, politike, vodca) gréc. kniž.
posledný mohykán (posledný p. niečoho) vl. m.
imám (najvyšší cirk. a svetský v p. niektorých moslimských štátoch) arab. porovnaj zástupca 2hodnostár

obyvateľ

rezident (miestny o.) lat.
kolonista (o. osady na pôvodne neobývanom mieste, osadník, osídlenec, prisťahovalec) lat.
pionier (prvý osadník v neobývanej krajine) franc.
alochtón (o. pôvodne pochádzajúci z inej oblasti, než je jeho súčasné miesto pobytu) gréc. odb.
autochtón (o. pochádzajúci z oblasti svojho terajšieho pobytu, praobyvateľ, domorodec) gréc. odb.
aborigén (pôvodný obyvateľ krajiny, praobyvateľ) lat. odb.
naváb (bohatý ind. domorodec) arab.
zulukafer (africký domorodec podľa prezývky) ? pejor.
ladino (domorodec v Latinskej Amerike hovoriaci po španielsky) špan.
antipód (o. žijúci na opačnej strane zemegule, protinožec) gréc. geogr.
šoltés (osadník, zakladateľ novej slobodnej obce) nem. hist.
goral (o. osady vo vrchoch pozdĺž poľských hraníc, horal, vrchár) poľ.
kozák (osadník, usídlenec južných oblastí Ruska chrániaci hranice) tur.-rus.
démos (všetci obyvatelia určitého územia v starom Grécku) gréc.
barbar (o. území ležiacich mimo území starých Grékov a Rimanov, cudzinec pre starých Grékov a Rimanov) gréc. hist.
perioik (o. okrajového územia v niektorých starovekých gréc. štátoch, bez občianskych práv) gréc. hist.
beduín (pôvodný kočovný o. Arab. poloostrova, kočovný Arab, kočovník, pastier, chovateľ tiav) arab.
orientálec (o. východných krajín) lat.
uitlander /ejt-/ (brit. prisťahovalec na území búrskych republík, koniec 19. st.) afr.
squatter /skvo-/ (osadník na voľnej al. neobrábanej pôde na severoamer. kontinente, 18. st. hist.; neoprávnený o. v opustenej budove určenej na zbúranie) angl.
mozarab (kresťanský o. v Španielsku pod arab. nadvládou) špan. hist.
Maur (moslimský o. Pyrenejského polostrova, označenie v Španielsku od 8.st.; o. severnej a severozápadnej Afriky, staroveké a stredoveké označenie) vl. m. hist.
bandeirant (kolonista v brazílskom vnútrozemí) port. hist. porovnaj občanČechNemecŽidArab a pod.

občan

civis lat.
citoyen /sitoajen/ (o. mesta, mešťan) lat.-franc.
bipolita (o. s dvojitým štátnym občianstvom) lat. + gréc. práv.
apolita (o. nemajúci domovské právo v žiadnej obci štátu, osoba bez štátnej príslušnosti) gréc. práv.
rezident (o. jedného štátu žijúci trvalo v druhom štáte) lat.
optant (osoba, kt. má právo rozhodnúť sa medzi štátnym občianstvom dvoch al. viacerých štátov, najmä pri zmene štátneho územia) lat. práv.
plebejec (jednoduchý, chudobný o. aj pejor.; slobodný o. bez polit. vplyvu v starom Ríme hist.) lat.
patricij (urodzený plnoprávny o. v starom Ríme) lat. hist.
quirit /kvi-/ (plnoprávny o. v starom Ríme) lat. hist.
disident (odporca vládneho, najmä totalitného režimu) lat. polit.
civis academicus /akademikus/ (o. s vysokoškolským vzdelaním) lat. porovnaj obyvateľ

vládca

potentát (panovník, mocnár, vladár) lat. expr.
monarcha gréc.
dynasta (panovník) gréc. kniž.
cézar (neobmedzený v.) vl. m.
cisár (najvyšší, neobmedzený v.) lat.
imperátor (zvrchovaný cisár) lat.
suverén (zvrchovaný, nezávislý v.) franc. kniž.
despota (neobmedzený v., samovládca, krutovládca) gréc.
tyran (neobmedzený v. v starom Grécku a stredovekých tal. mestských štátoch hist.; krutý diktátor, utláčateľ) gréc.
suzerén (v. ovládajúceho štátu vo vzťahu k ovládanému, závislému štátu, najvyšší lénny pán) franc. hist.
rezident (faktický v. v protektoráte, predstaviteľ koloniálneho štátu) lat.
džingischán (krutý v., krutovládca) vl. m. expr. pren.
faraón (v. v Novej ríši starého Egypta) egypt.-lat.
nomarch (správca územnej správnej jednotky v starovekom Egypte) gréc. hist.
ensi (titul miestneho v. v starom Sumeri) sumer.
satrapa (v. územnej správnej jednotky v Perz. ríši s voj. a súdnymi právomocami) perz.-gréc. hist.
bazileus (titul vládcu, kráľa v starom, homérskom Grécku, vojvodca, sudca a veľkňaz) gréc. hist.
diadoch (v. v macedónskej ríši po smrti Alexandra Veľkého) gréc. hist.
princeps (cisár v starom Ríme) lat. hist.
augustus (vznešený titul rím. cisára) lat. hist.
dux (náčelník, veliteľ vojsk v provinncii starého Ríma; malý nezávislý vládca v Taliansku hist.) lat.
tetrarcha (jeden zo štyroch vládcov v starom Ríme) gréc. hist.
rex (v. s nedeliteľnou a doživotnou mocou, kráľ, pôvodne v starom Ríme) lat. hist.
autokrator (titul byzantského cisára) gréc. hist.
kaisar /kaj-/ (najvýznamnejší byzantský titul po cisárovi) lat.
jarl (kráľ kraja, náčelník skupiny Vikingov) škand. hist.
bán (titul panovníka al. kráľovského miestodržiteľa u niektorých južných Slovanov) tur.-srb. hist.
cár (titul neobmedzeného v. v Bulharsku a Rusku) rus.
báťuška (ľudové označenie cára) rus.
hosudar (neobmedzený v. v predrevolučnom Rusku) rus.
hajtman (v. Ukrajiny, 17. – 18. st.) nem. hist.
lord (v. v angl. prostredí) angl.
ealdorman /íldormen/ (titul rodového náčelníka anglosaských kmeňov) angl. hist.
dóža (titul voleného v. v benátskej a janovskej republike) tal. hist.
duce /duče/ (titul vodcu, tal. diktátora B. Mussoliniho) tal.
caudillo /kaudiľo/ (titul špan. generála Franka a latinskoamer. diktátorov) arab. špan.
dej (titul tur. miestodržiteľa, v. v Alžírsku) arab. hist.
šeríf (titul v. v niektorých mohamedánskych krajinách) arab.
chalífa (titul arab. v. a hlavy veriacich) arab.
emír (titul arab. šľachticov, kniežat, vládcov, náčelníkov, veliteľov) arab.
bej (titul islamských feudálov, hodnostárov a úradníkov) tur.
sultán (v. v islamských krajinách od 10. st., najmä v Turecku) arab.-tur.
šach (titul panovníka v niektorých krajinách Blízkeho a Stredného východu) perz. hist.
širvánšáh (v. stredovekého štátu v dnešnom Azerbajdžane) perz. hist.
ensi (titul miestneho v. v starom Sumeri) sumer.
satrapa (v. územnej správnej jednotky v Perzskej ríši s voj. a súdnymi právomocami) perz.-gréc. hist.
padišach (titul seldžuckých a osmanských panovníkov) perz. hist.
chedív (titul egypt. vládcu, 1867 – 1914) perz.
chán (tur. al. mongol. v.) tur. hist.
kagan (titul hlavy štátov turkických národov, Avarov, od 13. st. Mongolov) orient. hist.
mogul (moslimský titul panovníka mongol. pôvodu v Indii, 16. – 19. st.) perz. hist.
maharadža (ind. v., kráľ, knieža) sanskrit
chuang ti (titul čín. cisára, za menom) čín.? hist.
wang (titul vládcu v čín. štátoch pred 221 pr. n. l.) čín.
dalajláma (duchovná hlava tibetskej budhistickej cirkvi, do 1951 polit. v. Tibetu) tib.
kabaka (titul feudálneho v. kráľovstva Bugandy) ?
neguš (etióp. cisár, nepresne) etióp.
tennó (najpoužívanejší titul jap. cisára, nebeský cisár) jap.
mikádo (titul jap. cisárov v európskych jazykoch) jap.
šógun (neobmedzený voj. v., Japonsko, 12. – 19. st.) jap.
daimio (titul jap. feudálneho kniežaťa, do 1868) jap.
inka (v. v ríši Inkov) vl. m. hist.
rex regum (kráľ kráľov, aj označenie Ježiša Krista) lat.
Lucifer lat.
Mefisto (v. pekla, diabol) vl. m.
satanáš (vládca pekla, zosobnenie zla, protivník Boha, čert) hebr. porovnaj miestodržiteľvodca

vyslanec

diplomat (zástupca poverený zastupovaním štátu v medzinárodných stykoch) franc.
ambasádor (mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, diplomat prvej triedy) franc. dipl.
konzul (diplomat štátu vo veľkých mestách iného štátu poverený ochranou najmä hosp. a práv. záujmov, dipl. úradník, kt. nie je členom dipl. zboru) lat.
minister rezident (diplomat strednej triedy, medzi chargé d'affaires a vyslancom) lat. hist.
atašé (najnižší diplomat, diplomatický úradník na zastupiteľskom úrade ako odborník na určitú oblasť, pridelenec zastupiteľského úradu) franc.
chargé d’affaires /šaržé dafér/ (diplomat najnižšej hodnosti, dočasný zástupca vedúceho zastupiteľského úradu; diplomat poverený nie u hlavy štátu, ale u ministra zahraničných vecí) franc. dipl.
nuncius (dipl. zástupca pápežskej stolice, hlavy rímskokatolíckej cirkvi na úrovni v.) lat. cirk.
internuncius (nuncius, najmä v menších štátoch) lat. cirk.
legát (splnomocnený, najmä pápežský vyslanec, splnomocnenec) lat. cirk.
titulár (vedúci úradník zastupiteľského úradu) lat. dipl.
doyen /doajen/ (služobne najstarší v., diplomat najvyššej triedy, vedúci dipl. al. konzulárneho zboru) franc. dipl.
emisár (v. so zvláštnym, najmä tajným poslaním) lat.
delegát (vyslaný, zmocnený, vybraný zástupca, zmocnenec) lat.