Výsledky vyhľadávania

miestodržiteľ

orátor (zástupca panovníka al. cudzej vlády) lat. zastar.
regent (dočasný zástupca nedospelého al. neprítomného panovníka vykonávajúci v jeho mene správu štátu) lat.
gubernátor (m. vo vrcholnom správnom krajinskom úrade v Prahe a Brne, 1763 – 1848) lat. hist.
markgróf (zástupca panovníka v pohraničnom území franskej a neskôr nem. ríše) nem. hist.
falgróf (zástupca panovníka v jeho neprítomnosti, raný stredovek) nem. hist.
bán (zástupca panovníka v závislej krajine, kráľovský m. u niektorých južných Slovanov) tur.-srb. hist.
exarcha (zástupca panovníka Byzantskej ríše na dobytom území) gréc.
hypatos (splnomocnený m. provincie v Perz. ríši) gréc. hist.
nabob (m. v ind. provinciách, moslimský feudál v Indii) arab.-ind. hist.
dej (titul tur. m., vládcu v Alžírsku) arab. hist.
jarl (kráľovský m. vo Švédsku, stredovek) škand. hist.
válí (správca provincie v Osmanskej ríši) arab.-tur. hist.

zástupca

zástupca 1 (kto niekoho zastupuje, náhradník)
substitút lat. kniž.
suplent (náhradník) lat. zried.
adlátus (pomocník, pobočník) lat.
vice- (námestník) lat. v zlož. sl.
viceprezident (z. prezidenta, najvyššieho voleného predstaviteľa republiky; z. predsedu významnej inštitúcie) lat.
štátny sekretár (námestník ministra v USA) lat.
viceguvernér (z. guvernéra, riaditeľa veľkej banky al. inej inštitúcie) franc.
vicedirektor (z. riaditeľa) lat. zastar.
prorektor (z. rektora) lat.
prodekan (z. dekana) lat. škol.
kvestor (z. rektora vysokej školy pre hosp. veci) lat.
politruk (polit. z. veliteľa al. vedúceho) rus. skr. zastar. slang.
komisár (polit. z. voj. veliteľa v armáde bývalého ZSSR) lat.
kaskadér (náhradník za herca v nebezpečených scénach) franc.
vikár (z. cisára al. kráľa v úrade hist.; z. vyššieho katolíckeho hodnostára, najmä biskupa cirk.) lat.
orátor (z. panovníka al. cudzej vlády) lat. zastar.
falgróf (z. panovníka v jeho neprítomnosti, raný stredovek) nem. hist.
markgróf (z. panovníka v pohraničnom území franskej a neskôr nem. ríše) nem. hist.
palatín (z. uhor. panovníka na súde, najvyšší kráľovský úradník vo feudálnom Uhorsku) lat. hist.
regent (dočasný z. nedospelého al. neprítomného panovníka, vykonávajúci v jeho mene správu štátu) lat.
bán (z. panovníka v závislej krajine, kráľovský miestodržiteľ u niektorých južných Slovanov) tur.-srb. hist.
exarcha (z. panovníka byzantskej ríše na dobytom území, miestodržiteľ) gréc.
ališpán (z. župana, správcu stolice, podžupan) maď. hist.
proigumen (z. predstaveného pravoslávneho kláštora) lat. + gréc. cirk.
exarcha (z. metropolitu v byzantskej cirkvi) gréc. porovnaj miestodržiteľ