zbraň

bodná, sečná, vrhacia z.:
pugio dýka rím. legionárov pešiakov lat. hist.
sax dýka s krátkou jednostrannou čepeľou a dlhou rukoväťou používaná Germánmi v čase sťahovania národov germ. hist.
skramasax krátky franský nôž s jednostranným ostrím a dlhou rukoväťou germ. hist.
stilet dýka s tenkou čepeľou a niekoľkými ostriami tal. hist.
tulich dýka s krátkou rovnou čepeľou nem. hist.
kindžal orient. nôž so zakrivenou čepeľou perz.-tur.
kris malajská dýka so zvlnenou čepeľou malaj.
spata ťažký dlhý meč s bohato zdobenou rukoväťou a pošvou a obojstranným ostrím gréc. hist.
machaira jednosečný meč s rovnou al. zakrivenou čepeľou, 30 až 50 cm dlhý gréc. archeol.
gladius krátky dvojsečný meč rímskych legionárov pešiakov lat.
akinakes skýtsky krátky dvojsečný meč z bronzu al. železa perz.-gréc. archeol.
falcata iberský krátky meč s prehnutou čepeľou iberčina archeol.
korduláč široký ťažký dvojsečný meč, Čechy 15.-16.st. lat.-nem.
špadón dvojsečný obojručný meč, 16. st. gréc.-tal. hist.
šabľa sečná a bodná zbraň s jednostranným ostrím orient.
frangia druh šable ? hist.
paloš ťažká jazdecká šabľa tur.-maď.
karabela ťažšia šabľa so širokou čepeľou, 16. – 18. st. poľ.-tat.
šaška kozácka al. kaukazská šabľa bez koša rus.
saracénka zakrivená moslimská šabľa vl. m. hist.
jatagan tur. bodná a sečná z. so zahnutou čepeľou tur.
handžár balkánsky názov jataganu perz. hist.
kord bodná z. s dlhou úzkou čepeľou perz.-tur.
fleuret ľahká ohybná šermiarska bodná z. franc. šport.
rapier dlhá a úzka bodná a sečná súbojová z., 16. a 17. st. franc.-nem.
halapartňa bodná a sečná z. so sekerou, hrotom a hákom na dlhej rúčke nem. hist. voj.
sponton ozdobná halapartňa tal. hist.
tomahavk indián. bojová sekera indián.-angl.
franciska ľahká, esovite prehnutá sekera s krátkym toporom, sečná a vrhacia z., 7. – 8. st. u Frankov lat.-tal.
banderilla -iľa krátka kopija so stuhami používaná pri býčích zápasoch špan.
pika kopija s 3 až 6 m dlhou rukoväťou, 15. – 17.st. franc. hist.
partizána pechotná kopija s dlhým hrotom a dvoma krátkymi polmesiačikovitými hrotmi na stranách, 17. st. franc.
sandžak kopija s konským chvostom ako odznak tur. vojska tur. hist.
asagaj ľahký drevený černošský oštep s oceľovým hrotom berber.-port.
harpúna železný oštep pripojený k lanu, používaný na lov veľkých rýb franc.
pilum starorím. vrhacia z. lat. hist.
bumerang drevená vrhacia lovecká z. austrál. domorodcov austrál.
makana dlhá drevená z. juhoamer. Indiánov indián. hist.
katapult staroveká a stredoveká vrhacia z. gréc. hist.
totach ťažký stredoveký stroj na vrhanie veľkých kameňov ? hist.
balista antická z. na vrhanie kameňov, vrhač kameňov, kameňomet lat. + gréc. hist. voj.
palintonon starogréc. vojnový stroj vrhajúci kamenné gule gréc. hist.
torment starorím. obliehací prak lat. porovnaj nôž sekera
bolas gule spojené lasom, povrazom, z. juhoamer. Indiánov špan.
strelná z.:
puška gréc.-lat.-nem.
flinta nem. hovor.
kvér nem. hovor. zastar.
štuc ručná strelná z., ručnica nem. hovor. zastar.
brokovnica poľovnícka p. na brokové náboje nem.
lankasterka lovecká puška s kohútikmi na bokoch vl. m.
gyrojet -džet jednohlavňová poľovnícka strelná zbraň s hladkým vrtom na lov veľkej ťažkej zveri gréc. + angl.
hamerleska poľovnícka strelná zbraň so sklopnými hlavňami a s kohútikmi vnútri lôžka hlavne angl. poľov.
lefoška poľovnícka puška so sklopnými hlavňami, postavená na náboje, roznecovaná kolíčkovou nákovkou vl. m.
banditka lupičská, zbojnícka puška tal. zastar.
terčovnica puška na streľbu do cieľa román.-nem.
repetírka staršia voj. opakovacia puška, opakovačka lat. hovor.
dupľovka dvojhlavňová puška lat. hovor.
karabína ľahká puška so skrátenou hlavňou, od 18. st. franc. zastar.
vintovka staršia voj. opakovacia puška nem.-rus. hist. voj.
arkebúza hákovnica, stredoveká strelná zbraň, 15. – 17. st. franc. hist.
mušketa puška nabíjaná spredu, 16. – 17. st. franc. hist. voj.
trombón mušketa s kresadlovou zámkou tal. hist.
šaspotka franc. ihlovka so zdokonaleným záverom, 19. st. vl. m. hist.
verndlovka rak. voj. puška, zadovka vl. m. hist.
venclovka rak. voj. puška upravená z predovky na zadovku vl. m. hist.
berdanovka rus. voj. jednorazová zadovka, 1868 – 1890 vl. m. hist. voj.
flobertka strelná zbraň s dlhou hlavňou a hladkým vývrtom na náboje s okrajovým zápalom vl. m.
remingtonka puška nabíjaná zozadu vl. m.
mauzerovka opakovacia lovecká a voj. puška s drážkovým vývrtom hlavne a valcovým otáčavým záverom vl. m. voj.
mitrailleusa -trajéza opakovacia puška, predchodkyňa guľometu franc. zastar.
winchestrovka vinče- voj. opakovacia puška vl. m. voj. hist.
henryovka ručná jednohlavňová voj. opakovačka vl. m. hist. voj.
manlicherovka staršia voj. opakovacia puška vl. m. voj.
tarasnica puška s priebojnými nábojmi na ničenie tankov a pod. lat.-nem.
falkoneta ľahká strelná stredoveká z. s malým kalibrom vl. m.
magnum lovecká strelná z. s väčším výkonom strely než zodpovedá ráži zbrane lat.
pištoľa ručná strelná z. s krátkou hlavňou, s nábojovou komorou v zadnej časti hlavne franc.-čes.
parabelum automatická pištoľ nem. výroby lat.-nem.
trombón malá vrecková pištoľ, najmä s dýkou tal. hist.
bambitka stará pištoľ, od 14. st. tal.
browning samočinná pištoľ so zásobníkom v rukoväti vl. m.
signálka pištoľ na podávanie znamení, najmä svetelných lat.-franc. voj. slang.
revolver angl.
kolt viacranová ručná strelná zbraň s krátkou hlavňou a otáčavým bubiebkom vl. m.
automat samopal gréc.
mašingver guľomet nem. zastar. voj. slang.
maxim ťažký starší guľomet vl. m. voj.
pancierovka ručná reaktívna strelná z. na ničenie obrnených vozidiel, tankov a pod. tal.-nem. voj.
bazuka prenosná protipancierová strelná z. amer. voj.
kanón delo tal.-nem. voj.
húfnica delo s krátkou hlavňou; ťažké obliehacie delo hist. nem. voj.
tarasnica ľahké husitské delo s dlhou hlavňou, na búranie opevnení lat.-nem. hist.
harcovnica ľahké delo ťahané jedným koňom nem.-maď. hist.
falkón delo s plochou dráhou strely, 16. a 17. st. vl. m.
bombarda stredoveké ťažké delo na kamenné gule franc. hist.
tučná berta ďalekonosné delo, 1. svetová vojna voj. slang. publ.
kaťuša strelná zbraň na odpaľovanie rakiet, sov. raketomet, 2. svetová vojna rus. voj. slang.
raketa reaktívna strela, najmä ako z. tal.-nem. voj. porovnaj strela 1
palcát krátka úderná stredoveká z. tvorená dreveným držadlom, rukoväťou, zakončenou kovovou hlavicou maď. hist.
buzogáň tur. veliteľská palica podobná palcátu tur. hist.
nunčak šport. z., bojové náčinie, reťaz azij. hovor.
boxer z. na zosilnenie úderu päsťou, spojené kovové prstene angl.
taran staroveká z. na búranie pevností gréc.-rus. hist.
spólium ukoristená z. v starom Ríme lat. hist.
militáriá zbierka dokladov, predmetov k dejinám vojenstva, najmä zbrane, voj. technika, rovnošaty, vyznamenania a pod. lat. odb.
inter arma silent musae múzé za hluku zbraní, medzi zbraňami mlčia múzy, odpočíva umenie i veda, Cicerov výrok lat.
ad arma! do zbrane! lat.

delo

kanón tal.-nem. voj.
húfnica d. s krátkou hlavňou; ťažké obliehacie d. hist. nem. voj.
tarasnica ľahké husitské d. s dlhou hlavňou, na búranie opevnení lat.-nem. hist.
harcovnica ľahké d. ťahané jedným koňom nem.-maď. hist.
falkón d. s plochou dráhou strely, 16. a 17. st. vl. m.
bombarda stredoveké ťažké d. na kamenné gule franc. hist.
tučná berta ďalekonosné d., 1. svetová vojna voj. slang. publ.
kaťuša zbraň na odpaľovanie rakiet, sov. raketomet, 2. svetová vojna rus. voj. slang.

žena

femina lat. lek.
femino- lat. v zlož. sl.
gynaeco- -neko
gyno- gréc. v zlož. sl.
memsahib ind.
báryšňa rus. iron.
pixľa nem. pren. hrub.
blondýnka ž. al. dievča so svetlými vlasmi, plavovláska franc.
brunetka ž. al. dievča s tmavými vlasmi franc.
lady lej- ž., dáma, pani angl. pren.
dáma zdvorilé označenie ž. franc.
dáma ž. s vyberaným pôvodom al. správaním franc.
squaw skvó indián. ž.; ž., manželka v amer. prostredí indián.-angl.
matróna dôstojná staršia ž. lat.
matróna ž. statnej postavy, najmä staršia lat. expr. al. pejor.
cárica vznešená, pyšná, obdivovaná ž. rus. pren.
preciózka neprirodzená, vyumelkovaná, výstredná, strojená ž. prehnane dokonalá v správaní, konaní lat.-franc. kniž.
módedáma ž. obliekajúca sa podľa najnovšieho vkusu franc. hovor.
madame madam zdvorilé oslovenie ž. franc.
domina oslovenie rím. ž., pani hist.; ž., kt. má prevahu v sexuálnych vzťahoch lat.
hetéra vzdelaná ž., kt. viedla slobodný spôsob života mimo rodinného spoločenstva, v starom Grécku gréc. hist.
satí verná ž., vdova, kt. sa dala dobrovoľne spáliť so svojím mŕtvym mužom sanskrit hist.
nymph- -fo
nympho- -fo
nymfo- ž., najmä mladá gréc. v zlož. sl.
nymfa mladá krásna ž. gréc. pren.
grácia pôvabná mladá ž. lat. vl. m. expr. často iron.
madona krásna a cnostná ž. tal. pren. expr.
venuša krásna ž. vl. m.
fryna krásna, zvodná ž. vl. m. zried. kniž.
fešanda angl.-nem. hovor. expr.
štramanda pekná, vkusne oblečená ž., krásavica nem., angl.-nem. hovor., hovor. expr.
manekýnka hol.-franc.
modelka ž. predvádzajúca odevy na módnych prehliadkach; ž. stojaca ako predloha pre výtvarné spracovanie tal.
topmodelka špičková modelka angl. + tal.
pin-up girl pinap gerl modelka pózujúca pre fotografie na plagáty a pod. angl.
playmate plejmejt modelka pózujúca pre fotografie do časopisov a pod. angl.
moletka plnoštíhla ž. majúca zaokrúhlené tvary tela franc. hovor.
basa tučná ž. franc. pejor.
grácia škaredá, nepríjemná ž. lat. vl. m. expr. iron. hovor.
pulcheria škaredá ž., ohava, špata, škrata lat.
rašpľa škaredá stará ž. nem. pejor.
randa otrhaná ž. maď. pejor.
škatuľa nadávka ž. lat. pren. pejor.
halapirka hlúpa ž., hlupaňa maď. hovor. pejor.
ťapša škaredá, nemotorná, hlúpa ž., nadávka ž. maď. hovor. pejor.
sexica pôvabná, vyzývavo prížažlivá ž. lat. + tal. hovor. expr.
parádnica ž, kt. sa rada nápadne pekne, ozdobne, výstredne, draho oblieka špan. hovor.
fiflena povrchná parádnica tal. pejor.
koketka ž. snažiaca sa nápadným správaním vzbudiť pozornosť al. obdiv franc.
tigrica perz.-lat. pren. expr.
dračica príťažlivá, zvodná al. zlá, krutá ž. gréc.-lat. hovor. expr.
siréna zvodná ž., zvodkyňa gréc. vl. m. expr.
vamp démonicky zvodná žena srb.chorv.-angl.
putifárka záletná, neverná ž., zvodkyňa, záletnica vl. m. zastar. expr.
mesalína záletná, roztopašná ž., záletnica vl. m. expr.
prostitútka predajná ž. poskytujúca pohlavný styk za odmenu, za peniaze, neviestka lat.
devla cig. pejor.
filcka nem. subšt.
firma tal. pejor.
fľandra nem. hrub.
perdita lat. kniž.
pľundra nem. hovor. expr.
randa maď. pejor.
škatuľa ľahká ž., pobehlica, cundra lat. pren. pejor.
hetéra staroveká ľahká ž., neviestka gréc.
kurtizána ľahká ž. z vyšších spoločenských vrstiev, neviestka franc.
loretka ľahká ž. z parížskeho podsvetia franc.
callgirl kólgrl dievča, kt. poskytuje sexuálne služby na základe telefinického zavolania angl.
gejša speváčka a spoločníčka mužov v jap. čajovniach a podnikoch jap.
menáda gréc.-lat.
bakchantka ž., kt. sa zúčastnila slávnosti, obradu na počesť boha Bakcha al. Dionýza spojenej s hýrením gréc. hist. náb.
odaliska ž. v bývalom tur. háreme tur.
rakétľa ž. s pochybnou povesťou, najmä staršia tal. pren. pejor.
erotomanka gréc. lek.
sexoška ž. s nadmerne vystupňovanými pohlavnými záujmami a pudmi lat. slang.
menáda zmyselná, bujná, vášnivá ž. gréc.-lat. pren.
nymfomanka ž. postihnutá chorobnou pohlavnou dráždivosťou a žiadostivosťou, vystupňovaním pohlavných záujmov a pudov gréc. lek.
lesbička ž. oddávajúca sa pohlavnej láske s inou ženou vl. m.
konkubína ž. žijúca s mužom manželským spôsobom bez sobáša, najmä cirk., družka lat.
hárem moslimove ž. žijúce vo vyhradenej časti moslimského domu; viac ž. okolo jedného muža pren. expr. arab.-tur.
striptérka ž. predvádzajúca vyzliekanie v nočnom zábavnom podniku angl.
bardáma ž. platená za zabávanie hostí v nočnom zábavnom podniku nem. slang.
virago ž., kt. sa cíti ako muž, mužatka lat. lek.
kolombína ľstivá, úskočná, falošná ž. tal.
rafika lat.-gréc. pejor.
rebeka prefíkaná, výbojná, odporná, zlá ž. vl. m. pejor.
erdegbaba rázna, panovačná ž. maď.? slang. nár.
kofa ž. s hrubšími spôsobmi al. nižšími rozumovými schopnosťami nem. hovor.
rebeka zlá, nepríjemná, jazyčnatá ž. vl. m. pejor.
megera zlá, neznášanlivá, hašterivá, zúrivá, závistlivá ž. vl. m. pejor.
harpya zlomyseľná, hašterivá, zlostná, zlá ž., bosorka, ježibaba gréc.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá ž. vl. m.
xantipa neznášanlivá, hašterivá ž., jazyčnica vl. m. pejor.
sotoňa hebr. pejor.
diablica zlostná žena, čertica, diablica gréc.-lat.
striga lat.-rum.
bosorka maď.
ježibaba zlá, nepríjemné ž., čertica rus.
amazonka bojovná odvážna ž., mužatka vl. m. gréc.
sufražetka bojovná, energická ž. angl. pren. expr.
nulipara ž., kt. ešte nerodila lat. lek.
unipara ž., kt. porodila jedno dieťa lat. lek.
primipara ž., kt. rodí prvýkrát, prvorodička lat. lek.
bipara ž., kt. porodila druhé dieťa, druhorodička lat. lek.
multipara ž., kt. rodila viackrát, viacrodička lat. biol.
puerpera ž. v šestonedelí, šestonedieľka, rodička lat. lek.
gynandroid ž. s druhotnými mužskými znakmi gréc. lek.
Pandora prvá ž. gréc. mytol.
Amazonka mýtická bojovná ž. na ostrove Lemnu
sfinx obluda s telom napoly levím a ženským kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
Gorgóna bytosť s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya bytosť s vtáčím telom a ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
valkýra ženská démonická bytosť, kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
kikimora rozprávková mýtická ženská bytosť v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
cherchez la femme šeršé la fam za všetkým je ž., príčinou všetkého je ž., za všetkým hľadaj ž. franc. kniž. porovnaj dievča slečna milenka pani 1 pani 2 manželka

loď

loď 1 dopravný prostriedok vo vode, duté plavidlo
šíf nem. hovor. zastar.
šinágeľ nem. zastar.
nau- gréc. v zlož. sl.
archa Noemov koráb postavený pred potopou sveta lat. bibl.
boat bout menšie plavidlo angl. lod.
jachta plachtová al. motorová l. na šport al. rekreáciu so zakrytou palubou a s kajutami hol.
keč malá dvojsťažňová plachtová jachta angl. lod.
bojer plachetnica s oblým trupom, so zvislou provou, s guľatou kormou, na prevoz tovaru v prístave hol. lod.
singel šport. l. pre jednu osobu, napr. kanoe, kajak angl. šport.
gondola úzka benátska l. so zobákovito pretiahnutou prednou a zadnou časťou poháňaná jedným dlhým pádlom tal.
skul cvičná športová veslárska l. angl. šport.
hydrofil l. s krídlami pod trupom, na kt. sa kĺže pri vyššej rýchlosti gréc. odb.
glizér gréc.
hydroglizér l. s vlastným pohonom poháňaná leteckou vrtuľou, ktorá pri vyšších rýchlostiach kĺže po hladine, klzák gréc.-franc. lod.
remorkér l. s vlastným pohonom používaná na ťahanie al. tlačenie nákladných lodí bez vlastného pohonu lat. franc.
buksér malý remorkér na premiestňovanie a zostavovanie plavidiel hol. lod.
foršpán spojenie dvoch lodí pri plavbe cez zložitý úsek nem. lod. slang.
tramp nákladná námorná l. používaná na nepravidelné obchodné plavby angl.
barža veľká nákladná l. v rus. prostredí franc.-rus.
propeler nákladná l. s lodnou skrutkou angl.-lat. zastar.
trambus l. premávajúca podľa potreby angl. lod.
trajekt lat.
ferry-boat bout
féra prievozná l. na prepravu osôb, cestných a koľajových vozidiel angl. lod.
collier kolié l. na dopravu uhlia angl.
tanker l. prepravujúca plyny al. tekutý náklad, najmä ropu angl. lod.
supertanker tanker s veľkou kapacitou lat. + angl. lod.
transbordér tranz- l. na prevážanie vlakov al. vozidiel cez morské úžiny a pod. lat. + franc. dopr.
ro-ro l. s horizontálnym nakladaním nákladu angl. obch. lod.
lo-lo l. s vertikálnym nakladaním nákladu angl. obch. lod.
šalupa dlhá rýchla l. na spojenie s kotviacou loďou hol.-franc.
šalanda malá vlečná l. s plytkým ponorom arab.-nem.
hydrobus motorová osobná rekreačná l. na vyhliadky al. rýchlu miestnu prepravu gréc. + angl.
transatlantik tranz- zámorská, zaoceánska l. lat. + vl. m. hovor.
charter čar- l. zmluvne najatá súkromnou spoločnosťou na vykonanie dopredu určenej cesty al. ciest angl.
kasko dopravný prostriedok na prepravu tovaru, ale bez strojnej časti, t. j. len trup l., lietadla a pod. špan.
sampan široká plochá l. poháňaná veslami al. plachtami na dopravu nákladu al. bývanie, juhovýchodná Ázia čín.
vedeta malá hliadková voj. l. tal. lod.
korveta menšia voj. sprievodná l., pôvodne plachtová trojsťažňová franc.
kobukson pancierová, korytnačia l. jap.
sukung javanská rybárska l. s vahadlom a trojuholníkovou plachtou indonéz.
seiner malá námorná rybárska l. angl.
pareja malá motorová rybárska l. s vysokým voľným okrajom a rahnami na sušenie sietí špan. lod.
kuter najmenšia rybárska l. na ťahanie sietí používaná pri pobreží angl. lod.
trawler tró- l. na lov rýb vlečnými sieťami angl. lod.
loger stredná rybárska l. s väčšou posádkou a chladiacimi zariadeniami angl. lod.
beluga plachetnica s kajutou pre trojčlennú posadáku rus. lod.
tartana jednosťažňová rybárska plachetnica v Stredomorí tal.
slup jednosťažňová plachetnica s jednou trojuholníkovou plachtou medzi provou a sťažňom a jednou hlavnou plachtou na sťažni angl. lod.
kuter voj. jednosťažňová plachetnica s piatimi plachtami angl. lod.
jachta stíhacia jednosťažňová plachetnica na prenasledovanie pašerákov hol. hist.
pink rybárska jednosťažňová plachetnica s vratiplachtou a kosatkou a s bočnými lopaticami hol.
galeota menšia vojnová veslová jednosťažňová plachetnica, 16. – 17. st. špan.
briga dvojsťažňová plachetnica tal. lod.
brigantína rýchla obchodná dvojsťažňová plachetnica tal.
trabakul malá dvojsťažňová pobrežná plachetnica na Jadranskom mori tal.
dau široká arab. obchodná dvojsťažňová plachetnica s lichobežníkovými plachtami arab.
karaka vojnová a obchodná dvoj- až štvorsťažňová plachetnica, 15. – 16. st. arab.-tal.
karavela dvoj- al. trojsťažňová plachetnica, 15. – 16. st. špan.
šarpia malá plachetnica s hranatým trupom a lomenými rebrami angl. lod.
pinas hol. plachetnica, 18. st. hol.
fluita hol. rýchla ťažká tučná obchodná plachetnica, 17. st. hol. lod.
perama obchodná plachetnica v Egejskom mori gréc.
gauli fénická obchodná plachetnica, prvá plachtová loď ? lod. hist.
trigantína starogréc. plachetnica s jednou plachtou gréc. lod.
nef franc. plachetnica, 11. – 14. st. lat.-franc.
nao
nave plachetnica používaná od 12. st. v Španielsku a Portugalsku špan.
dhan arab. obchodná plachetnica s plachtami v tvare lichobežníka ?
patamar ind. štíhla plachetnica až s troma plachtami v tvare trojuholníka ?
džunka čínska al. jap. pobrežná plachetnica s jednou štvorhrannou plachou malaj.
jachta športová pretekárska plachetnica so záťažou hol. šport.
katamarán plachetnica s dvoma trupmi, juhovýchodná Ázia tamil.
trimarán plachetnica s troma trupmi indonéz. šport.
šalupa prieskumná hliadková trojsťažňová plachetnica, 18. a 19. st. hol.-franc. hist.
barkentína trojsťažňová plachetnica s rahnovými plachtami na prednom sťažni a vratiplachtou na ostatných sťažňoch angl. lod.
pinka trojsťažňová plachetnica s latinskými plachtami a oblou kormou hol.
bark hol.
barkantina trojsťažňová al. viacsťažňová plachetnica gréc.-angl.
flauta hol. obchodná trojsťažňová plachetnica, 17. st. lat.-tal.
fregata najrýchlejšia vojnová trojsťažňová plachetnica s plnými plachtami, 17. st. tal. lod. hist.
galeóna vojnová ťažká veľká stredoveká troj- až štvorsťažňová plachetnica, od 16. st. hol. špan. hist.
clipper kli- angl.
goeleta franc.
škuner rýchla viacsťažňová plachetnica angl.
triakontoros starogréc. bojová l. s 30 veslármi gréc. hist.
pentekontoros vojnová starogréc l. s 50 veslármi v jednej al. dvoch rovinách, päťdesiatveslica gréc. hist.
galéra starogréc. a starorím. vojnová veslová l.
monéra starogréc. a starorím. vojnová l. s jedným radom vesiel gréc. hist.
biréma starogréc. a starorím. vojnová l. s dvoma radmi vesiel gréc. hist.
triréma starogréc. a starorím. vojnová l. s tromi radmi vesiel gréc. hist.
tetrera starorím. vojnová l. so štyrmi radmi viesiel gréc.-lat. hist.
pentera staroveká vojnová s piatimi radmi vesiel gréc. hist.
liburna vojnová staroveká štíhla l. s jedným al. dvoma radmi vesiel, so sťažňom a plachtou vl. m. hist.
drakar vikinská a normanská veľká vojnová l. škand.
geléa byzantská ranostredoveká menšia vojnová prieskumná l. gréc.-lat.
galeja dlhá štíhla vojnová veslová l. s jedným al. dvoma sťažňami, kde veslármi boli otroci al. trestanci, 9. – 16. st. v Stredozemí tal.
dromon stredoveká byzanská galéra s jednou palubou, jedným al. dvoma radmi vesiel a dvoma plachtami na sklápacích sťažňoch ?
galeáza veľká vojnová l., 16. – 17. st., v Stredozemí tal. hist.
fregata veľká sprievodná vojnová l. tal. lod.
dreadnought drednót ťažká pancierová vojnová l. s delami, zač. 20. st. angl.
scout skaut l. vyslaná získať informácie o postavení a pohyboch nepriateľa angl.
vrak zničená, stroskotaná l. hol.-nem. porovnaj čln