žena

femina lat. lek.
femino- lat. v zlož. sl.
gynaeco- -neko
gyno- gréc. v zlož. sl.
memsahib ind.
báryšňa rus. iron.
pixľa nem. pren. hrub.
blondýnka ž. al. dievča so svetlými vlasmi, plavovláska franc.
brunetka ž. al. dievča s tmavými vlasmi franc.
lady lej- ž., dáma, pani angl. pren.
dáma zdvorilé označenie ž. franc.
dáma ž. s vyberaným pôvodom al. správaním franc.
squaw skvó indián. ž.; ž., manželka v amer. prostredí indián.-angl.
matróna dôstojná staršia ž. lat.
matróna ž. statnej postavy, najmä staršia lat. expr. al. pejor.
cárica vznešená, pyšná, obdivovaná ž. rus. pren.
preciózka neprirodzená, vyumelkovaná, výstredná, strojená ž. prehnane dokonalá v správaní, konaní lat.-franc. kniž.
módedáma ž. obliekajúca sa podľa najnovšieho vkusu franc. hovor.
madame madam zdvorilé oslovenie ž. franc.
domina oslovenie rím. ž., pani hist.; ž., kt. má prevahu v sexuálnych vzťahoch lat.
hetéra vzdelaná ž., kt. viedla slobodný spôsob života mimo rodinného spoločenstva, v starom Grécku gréc. hist.
satí verná ž., vdova, kt. sa dala dobrovoľne spáliť so svojím mŕtvym mužom sanskrit hist.
nymph- -fo
nympho- -fo
nymfo- ž., najmä mladá gréc. v zlož. sl.
nymfa mladá krásna ž. gréc. pren.
grácia pôvabná mladá ž. lat. vl. m. expr. často iron.
madona krásna a cnostná ž. tal. pren. expr.
venuša krásna ž. vl. m.
fryna krásna, zvodná ž. vl. m. zried. kniž.
fešanda angl.-nem. hovor. expr.
štramanda pekná, vkusne oblečená ž., krásavica nem., angl.-nem. hovor., hovor. expr.
manekýnka hol.-franc.
modelka ž. predvádzajúca odevy na módnych prehliadkach; ž. stojaca ako predloha pre výtvarné spracovanie tal.
topmodelka špičková modelka angl. + tal.
pin-up girl pinap gerl modelka pózujúca pre fotografie na plagáty a pod. angl.
playmate plejmejt modelka pózujúca pre fotografie do časopisov a pod. angl.
moletka plnoštíhla ž. majúca zaokrúhlené tvary tela franc. hovor.
basa tučná ž. franc. pejor.
grácia škaredá, nepríjemná ž. lat. vl. m. expr. iron. hovor.
pulcheria škaredá ž., ohava, špata, škrata lat.
rašpľa škaredá stará ž. nem. pejor.
randa otrhaná ž. maď. pejor.
škatuľa nadávka ž. lat. pren. pejor.
halapirka hlúpa ž., hlupaňa maď. hovor. pejor.
ťapša škaredá, nemotorná, hlúpa ž., nadávka ž. maď. hovor. pejor.
sexica pôvabná, vyzývavo prížažlivá ž. lat. + tal. hovor. expr.
parádnica ž, kt. sa rada nápadne pekne, ozdobne, výstredne, draho oblieka špan. hovor.
fiflena povrchná parádnica tal. pejor.
koketka ž. snažiaca sa nápadným správaním vzbudiť pozornosť al. obdiv franc.
tigrica perz.-lat. pren. expr.
dračica príťažlivá, zvodná al. zlá, krutá ž. gréc.-lat. hovor. expr.
siréna zvodná ž., zvodkyňa gréc. vl. m. expr.
vamp démonicky zvodná žena srb.chorv.-angl.
putifárka záletná, neverná ž., zvodkyňa, záletnica vl. m. zastar. expr.
mesalína záletná, roztopašná ž., záletnica vl. m. expr.
prostitútka predajná ž. poskytujúca pohlavný styk za odmenu, za peniaze, neviestka lat.
devla cig. pejor.
filcka nem. subšt.
firma tal. pejor.
fľandra nem. hrub.
perdita lat. kniž.
pľundra nem. hovor. expr.
randa maď. pejor.
škatuľa ľahká ž., pobehlica, cundra lat. pren. pejor.
hetéra staroveká ľahká ž., neviestka gréc.
kurtizána ľahká ž. z vyšších spoločenských vrstiev, neviestka franc.
loretka ľahká ž. z parížskeho podsvetia franc.
callgirl kólgrl dievča, kt. poskytuje sexuálne služby na základe telefinického zavolania angl.
gejša speváčka a spoločníčka mužov v jap. čajovniach a podnikoch jap.
menáda gréc.-lat.
bakchantka ž., kt. sa zúčastnila slávnosti, obradu na počesť boha Bakcha al. Dionýza spojenej s hýrením gréc. hist. náb.
odaliska ž. v bývalom tur. háreme tur.
rakétľa ž. s pochybnou povesťou, najmä staršia tal. pren. pejor.
erotomanka gréc. lek.
sexoška ž. s nadmerne vystupňovanými pohlavnými záujmami a pudmi lat. slang.
menáda zmyselná, bujná, vášnivá ž. gréc.-lat. pren.
nymfomanka ž. postihnutá chorobnou pohlavnou dráždivosťou a žiadostivosťou, vystupňovaním pohlavných záujmov a pudov gréc. lek.
lesbička ž. oddávajúca sa pohlavnej láske s inou ženou vl. m.
konkubína ž. žijúca s mužom manželským spôsobom bez sobáša, najmä cirk., družka lat.
hárem moslimove ž. žijúce vo vyhradenej časti moslimského domu; viac ž. okolo jedného muža pren. expr. arab.-tur.
striptérka ž. predvádzajúca vyzliekanie v nočnom zábavnom podniku angl.
bardáma ž. platená za zabávanie hostí v nočnom zábavnom podniku nem. slang.
virago ž., kt. sa cíti ako muž, mužatka lat. lek.
kolombína ľstivá, úskočná, falošná ž. tal.
rafika lat.-gréc. pejor.
rebeka prefíkaná, výbojná, odporná, zlá ž. vl. m. pejor.
erdegbaba rázna, panovačná ž. maď.? slang. nár.
kofa ž. s hrubšími spôsobmi al. nižšími rozumovými schopnosťami nem. hovor.
rebeka zlá, nepríjemná, jazyčnatá ž. vl. m. pejor.
megera zlá, neznášanlivá, hašterivá, zúrivá, závistlivá ž. vl. m. pejor.
harpya zlomyseľná, hašterivá, zlostná, zlá ž., bosorka, ježibaba gréc.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá ž. vl. m.
xantipa neznášanlivá, hašterivá ž., jazyčnica vl. m. pejor.
sotoňa hebr. pejor.
diablica zlostná žena, čertica, diablica gréc.-lat.
striga lat.-rum.
bosorka maď.
ježibaba zlá, nepríjemné ž., čertica rus.
amazonka bojovná odvážna ž., mužatka vl. m. gréc.
sufražetka bojovná, energická ž. angl. pren. expr.
nulipara ž., kt. ešte nerodila lat. lek.
unipara ž., kt. porodila jedno dieťa lat. lek.
primipara ž., kt. rodí prvýkrát, prvorodička lat. lek.
bipara ž., kt. porodila druhé dieťa, druhorodička lat. lek.
multipara ž., kt. rodila viackrát, viacrodička lat. biol.
puerpera ž. v šestonedelí, šestonedieľka, rodička lat. lek.
gynandroid ž. s druhotnými mužskými znakmi gréc. lek.
Pandora prvá ž. gréc. mytol.
Amazonka mýtická bojovná ž. na ostrove Lemnu
sfinx obluda s telom napoly levím a ženským kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
Gorgóna bytosť s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya bytosť s vtáčím telom a ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
valkýra ženská démonická bytosť, kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
kikimora rozprávková mýtická ženská bytosť v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
cherchez la femme šeršé la fam za všetkým je ž., príčinou všetkého je ž., za všetkým hľadaj ž. franc. kniž. porovnaj dievča slečna milenka pani 1 pani 2 manželka

obchod

obchod 1 kúpa a predaj tovaru
trading trej- obchodný vzťah, najmä výmenný o., obchodovanie angl. ekon.
deal díl
dealing díl- bankový al. burzový o., niektoré druhy; o. s tovarom všeobecne angl.
job džob výhodný o. angl. obch. hovor. expr.
kšeft nem. hovor. pejor.
handel o., najmä pokútny, nečestné konanie vôbec; obchodovanie zastar. nem. hovor. pejor.
šmelinárstvo čierny, nedovolený o. s nedostatkovým tovarom hebr.-nem. hovor. pejor.
veksláctvo nezákonné obchodovanie, výmena, vymieňanie peňazí, tovaru a pod. nem. hovor. pejor.
čachre nečestný, nepoctivý, pokútny o. hebr.-nem. pejor.
frajmok výmena, kupčenie nem. zastar.
chrémastika výmenné vzťahy, kt. účelom je dosiahnutie zisku a pre úžeru gréc.
hauzírka podomové obchodovanie nem. zastar. slang.
bargain nerovný o. s jedným poškodeným účastníkom, príležitostná výhodná kúpa angl. obch.
business biznis
biznis podnikanie vo väčšom rozsahu angl.
showbiznis šou
šoubiznis angl. hovor.
šoubiz o. v oblasti zábavy, so zábavnými predstaveniami angl. slang.
sexbiznis o. s pohlavným pudom, vzťahmi, službami angl. hovor.
komisia o., pri ktorom obstarávateľ, samostatný obchodník, koná vo vlastnom mene, ale na účet iného, príkazcu, sprostredkovanie lat. obch.
doupson o., pri kt. dvaja kupujúci ovládajú trh lat.
duopol o., pri kt. dvaja predávajúci ovládajú trh, napr. dvaja výrobcovia určitého tovaru gréc.-lat.
burza výmenný o., miesto predaja al. výmeny tovarov lat.
stock exchange stok ixčejndž londýnska burza s cennými papiermi angl.
steláž termínový burzový o., pri kt. jedna zo strán má právo buď tovar, cenné papiere, odobrať al. dodať franc. obch.
deport termínový burzový o. na zníženie kurzu cenných papierov v budúcnosti lat.
report termínový burzový o. na zvýšenie kurzu cenných papierov v budúcnosti lat.
špekulovanie úsilie o zisk pomocou rýchlych obchodov založených na odhade lat. ekon.
à la hausse ala ós burzová špekulácia na stúpanie cien, kurzov franc. obch.
à la baisse ala bes burzová špekulácia na pokles cien, kurzov franc. obch.
kontremina špekulácia à la baisse vykonaná skupinou osôb franc. obch.
arbitráž špekulácia na porovnávanie cien a termínov tovarov, cenných papierov, devíz a pod. franc. ekon.
ažiotáž burzová špekulácia na vyvolanie dopytu po cenných papieroch a pod. tal.-franc. peňaž.
corner ko-
korner burzová špekulácia, skúpenie tovaru s úmyslom predávať ho neskôr za vyššiu cenu angl.
barter angl. obch.
kompenzácia výmenný o. bez použitia peňažnej hotovosti lat. obch.
junktim viazaný medzinárodný o., keď je vývoz jedného tovaru viazaný dohodou medzi štátmi na dovoz iného tovaru lat. ekon.
switch svič výmenný o., pri kt. sa vymieňajú meny na základe nepriameho tovarového obchodu angl. fin. obch.
industrial-offset -das- kompenzácia veľkého objemu, najmä s voj. tovarom angl. fin. obch.
swap svop, svap výmenný, pri kt. banka kupuje devízy za iné devízy a súčasne kúpené devízy predáva s odloženou dobou dodania angl. fin.
hedge hedž
hedging hedžing
hedžing o. na krytie rizika zmeny ceny angl. ekon.
detail -tajl predaj v drobnom, v malom množstve priamym spotrebiteľom, maloobchod franc. zastar.
retail riteil o., predaj v malom, maloobchod angl. obch.
wholesale houlseil o., predaj vo veľkom, veľkoobchod angl. obch.
marketing obch. a výrobná metóda vychádzajúca z potrieb trhu, odbyt angl. ekon. porovnaj predaj kúpa

polodrahokam

spinel červený, ružový, fialový, modrý a pod. p., kockový nerast lat.
zirkón zlatý, zelený, žltý, modrý a pod. p. používaný najmä v ind. šperkárstve arab.-franc.
topás zlatožltý, bezfarebný, bledomodrý, ružový a pod. p. gréc.-lat.
peridot priehľadná odroda olivínu s farebným odtieňom podľa množstva železa gréc.
granát tmavočervený p., napr. z okolia čes. Třebeníc lat.
odrody granátu:
almandín červenofialový p. vl. m.
pyrop tmavočerverený p. gréc.
spesartín oranžovočervený p. vl. m.
grosulár oranžový, zelený al. bezfarebný p.
demantoid zelený p. gréc.
turmalín p. s veľkým množstvom farieb, aj mnohofarebný sinhal.-franc.
ametyst priezračná fialová drahokamová odroda kremeňa gréc. miner.
tyrkys modrý, modrozelený nepriehľadný p. franc.-nem.
chalcedón bezfarebný, žltý, sivý p. vl. m.
odrody chalcedónu:
achát rôznofarebný p. gréc.
karneol červený p. lat.
ónyx čiernobiely al. červenobiely p. gréc. miner.
chryzopras zelený gréc.
lazurit perz.
lapis lazuli lá- lá- modrý p. lat.
nefrit gréc.
jadeit zelený p. špan.
gema lat.
glyptika p. al. drahokam, prípadne aj sklo, s vyrezaným al. vyrytým obrazom, ako prívesok al. prsteň gréc. výtv. porovnaj diamant

život

život 2 jestvovanie človeka od narodenia do smrti
vivere est militare ž. je boj lat. kniž.
c'est la vie se la vi to je život, taký je život franc.
ad vitam aeternam éter- pre večný ž. lat.
ad tempus vitae vité do konca ž., doživotne lat.

tlmene

sordo tal. hud.
velato -lá- tal. hud. porovnaj tlmený

hovoriť

komunikovať doruzumievať sa, oznamovať, byť v spojení lat.
formulovať vyjadrovať slovne, vymedzovať pojem, myšlienku, názor lat.
konštatovať vyjadrovať, potvrdzovať, oznamovať zistenú, poznanú skutočnosť lat.-franc.
verbalizovať vyjadrovať slovami, rozprávať lat. kniž.
artikulovať h. a článkovať pritom hlásky lingv. fon.; jasne, zreteľne, dôrazne vyjadrovať, vyslovovať kniž. lat.
skandovať h., prednášať rytmicky a dôrazne lat.
deklamovať umelecky prednášať lit. dielo lat.
kecať čes. slang. subšt.
h. do luftu nem. hovor.
pindať h., najmä nezmyselne, veľa a zbytočne, tárať, drístať, trepať vl. m. vulg.
handrboliť h. nezrozumiteľne, rýchlo al. cudzím jazykom nem. hovor. expr.
pindať bezočivo h., odvrávať, papuľovať vl. m. vulg.
reprodukovať vyjadrovať, podávať slovami, opakovať, slovami niečo prežité, počuté lat.
duplikovať dôrazne h., opakovať, pripomínať, zdôrazňovať lat.
papagájovať netvorivo h., opakovať cudzie myšlienky arab.-lat. expr. pejor.
pózovať h. strojene franc. pren. expr.
ironizovať posmešne h., vysmievať sa, posmievať sa použitím slova vyjadrujúceho opak toho, čo sa mieni, zosmiešňovať gréc.-lat.
satirizovať ostro, útočne, uštipačne, kriticky h., vysmievať sa, zosmiešňovať lat.
teoretizovať h. jalovo, bezobsažne, učene gréc.
monďokovať h. po maď. maď. hovor. zastar. pejor.
parentovať h., rečniť na pohrebe, smútočnej rozlúčke, o evanjelickom kňazovi lat.
telefonovať h, dorozumievať sa prostredníctvom telefónu, volať gréc.
relata refero -lá- hovorím, rozprávam, opakujem iba to, čo som počul lat. kniž.
declamando dekla- zreteľne, presne článkovať, viac h. ako spievať tal. hud. porovnaj rozprávať sa

meno

meno 1 slovné označenie, pomenovanie
nomen lat. kniž. a odb.
onomato- gréc. v zlož. sl.
alétonym občianske m. autora gréc.
autonym pravé, pôvodné m. autora gréc.
pseudonym krycie m. autora gréc.
nomen est omen m. je znamením, vystihujúcim, príznačným pre nositeľa, priliehavé m. vystihujúce svojho nositeľa, napr. kováč Kováč lat. kniž.
andronym ženské m. odvodené od mužského gréc. lingv.
in nomine Domini nó- v m. Pána lat. kniž. a náb.
otčestvo krstné, rodné m. po otcovi, prechádzajúce do mena detí, v Rusku a Bulharsku rus.
firma názov podniku, obchodné m. podniku tal.
topikum miestne m. gréc.
eponym m. osoby použité na pomenovanie krajiny, miesta, národa a pod. gréc. lingv.
matronymikon osobné m. odvodené z mena, zamestnania matky, ženy lat. + gréc. lingv.
patronymikon osobné m. odvodené z mena, zo zamestnania otca, muža gréc. lingv.
singulatívum m. označujúce jednotlivinu a odvodené od látkového al. hromadného mena lat. lingv.
onymum vlastné m. gréc. lingv.
proprium vlastné podstatné m. lat. lingv.
toponymum vlastné zemepisné m. gréc. lingv.
geotoponymum vlastné m. zemepisného útvaru, objektu, najmä rieky, mesta a pod., jeho názov gréc. lingv.
endonym vlastné m. zemepisného útvaru v jazyku krajiny, kde sa nachádza gréc. lingv.
exonymum vlastné m. zemepisného útvaru v inom jazyku gréc. lingv.
limnonymum vlastné m. vodnej nádrže, jazera, rybníka gréc. lingv.
ojkonymum vlastné m. sídla, obývaného miesta, aj zaniknutého gréc. lingv.
choronymum vlastné m. väčších prírodných al. správnych celkov gréc. lingv.
hydronymum vlastné m. vodného objektu, mora, toku, jazera a pod. gréc. lingv.
dromonymum vlastné m. cesty al. inej komunikácie gréc. lingv.
hodonymum vlastné m. dopravnej cesty, ulice, námestia, mosta a pod. gréc. lingv.
drimonymum vlastné m. lesa al. jeho časti gréc. lingv.
oronymum vlastné m. zvislého útvaru, hory, vrchu, pohoria, priesmyku, údolia a pod. gréc. lingv.
eklézionymum vlastné m. náb. miesta, oltára, kríža a pod. gréc. lingv.
anoikonymum vlastné m. neživého objektu na mape, kt. nie je určený na obývanie gréc. lingv.
selenonymum vlastné m. objektu na Mesiaci gréc. lingv.
chrononymum vlastné m. časového úseku, napr. Veľká noc gréc. lingv.
antroponymum vlastné m. človeka al. skupiny ľudí gréc. lingv.
hypokoristikum citovo zafarbené, domácke, dôverné, maznavé rodné al. príbuzenské vlastné m. gréc. lingv.
etnonymum vlastné m. národa, národnosti, kmeňa gréc. lingv.
ergonymum vlastné m. organizácie, ústavu, spolku gréc. lingv.
ideonymum vlastné m. prejavu duchovnej kultúry, napr. obrazu, lit. diela gréc. lingv.
zoonymum vlastné m. zvieraťa gréc. lingv.
substantívum podstatné m. lat. lingv.
maskulínum podstatné m. mužského rodu lat. gram.
feminínum podstatné m. ženského rodu lat. lingv.
feminatívum podstatné m. ženského rodu, najmä odvodené z mužského rodu lat. lingv.
neutrum podstatné m. stredného rodu lat. lingv.
epikoinon podstatné m. nevyjadrujúce prirodzený rod, napr. nájdenec, sirota a pod. gréc. lingv.
singulare tantum -lá- podstatné m., kt. má iba jednotné číslo lat. lingv.
kolektívum hromadné podstatné m. lat. lingv.
konkrétum predmetné podstatné m. lat. gram.
gerundium slovesné podstatné m. utvorené zo slovesa lat. lingv.
apelatívum všeobecné podstatné m. gram.
proprium vlastné podstatné m. lat. lingv.
adjektívum prídavné m. lat. lingv.
gerundívum slovesné prídavné m. s významom nutnosti lat. lingv.
indeklinábile nesklonné m. lat. lingv.
indefinítum neurčité m., napr. zámeno lat. lingv.

jedlo

trofo- potrava gréc. v zlož. sl.
viktuálie potraviny lat. zastar. kniž.
futráž strava franc. slang.
kost potrava, strava nem. hovor. zastar.
makrobiotika zdravá strava, výživa na základe staročín. receptov zložená z obilnín a zo zeleniny gréc. biol.
ambrózia j. bohov v starogréc. mytológii spôsobujúce nesmrteľnosť; lahodné j. vôbec gréc.
manna j. padajúce z neba, kt. boh sýtil Izraelcov putujúcich cez púšť, podľa Starého zákona hebr.
lunch lanč druhé j. počas dňa podávané okolo poludnia v krajinách, kde sa hlavné j. dňa podáva až popoludní angl.
diner diné hlavné denné j. niekde podávané večer franc.
gáblik j. jedené medzi raňajkami a obedom, desiata nem. hovor. zastar.
olovrant j. medzi obedom a večerou lat.?
déjeuner dežené j. podávané medzi 12.-13. hodinou namiesto polievky franc.
entreé antré j. podávané pred hlavným jedlom, predjedlo franc. kuch. zastar.
prandium j. podávané medzi desiatou a obedom v starom Ríme lat. hist.
hors d’oeuvres ordövr studené al. teplé pikantné j. podávané ako prvý chod na povzbudenie chuti do jedla franc. kuch.
dezert j. zakončujúce stolovanie, najmä zákusok, ovocie, syr a pod. franc.
minútka rýchlo pripravené čerstvé j., najmä mäsité lat. kuch.
diéta liečebná výživa chorých, strava odporúčaná lekárom gréc. lek.
delikatesa franc.
fajnovosť nem. hovor.
pospas pochúťka, lahôdka, dobrota tal. zastar.
špécia vyberané, osobitné, mimoriadne j. lat. hovor.
manna veľmi lahodné, osviežujúce j. hebr. pren. expr.
kóšer j. pripravené na jedenie podľa žid. rituálnych predpisov hebr.
humus nechutné, odpudzujúce j. lat. slang.
šlichta nechutné, riedke, mazľavé j.; riedka potrava pre domáce zvieratá nem. hovor. pejor.
mišpulancie podradné, nechutné j. tal. pejor. zastar.
mináž spoločná voj. al. väzenská strava franc. zastar. hovor.
chýmus natrávená strava, potrava so žalúdkovými šťavami, trávenina gréc. fyziol.
refekcia občerstvenie, osvieženie lat.
proviant potraviny pre vojsko; potraviny na výlet, na cestu pren. hovor. lat.-tal.
merinda j. na cestu, občerstvenie, zásoba dobrého jedla franc.-nem. hovor. zastar.
aprovizácia potraviny ako predmet dopytu za vojny, zásobovanie najmä potravinami lat. zastar. kniž.
vegetabílie potraviny rastlinného pôvodu lat. kniž. a odb.
table d’hôte -bl dót jednotné j. v reštaurácii za rovnakú cenu franc. potrav.
šalát j. pripravené zmiešaním z rozličných druhov varených al. surových surovín, napr. zeleniny, ovocia, strukovín, zemiakov, mäsa, rýb, syra, najmä studené tal.
griláda j. pripravené na zariadení na pečenie bez tuku pôsobením ohňa al. tepla franc. kuch.
konzerva trvanlivé j. v plechovom, sklenom, plastovom obale franc.-nem.
roláda j. zo stočeného plátu pečeného cesta al. mäsa s plnkou franc.
jedlá s mäsom:
šašlík baranie al. bravčové mäso opečené na ražni rus.
peľmene varené taštičky z múčneho cesta plnené mletým mäsom a poliate maslom al. smotanou rus.
perkelt mäsové j. pripravené dusením na masti, cibuli a paprike dochutené smotanou maď.
musaka nadrobno nakrájané mäso so zeleninou s pikantnou príchuťou bulh.
bigos j. z mäsa a kvasenej kapusty poľ.
sarma varené závitky z mletého mäsa zabalené do listu kapusty al. viniča bulh.
stofato j. z mäsa, cesnaku, cibule, octu a oleja podávané s kyslým mliekom al. jogurtom bulh.
mici -či balkánske mäsové šúľky pečené na žeravom uhlí rum.
paprikáš mäsové, hydinové j. pripravené dusením, korenené paprikou a podliate smotanou srb.-maď. kuch.
ražniči malé kúsky mäsa prekladané slaninou, cibuľou a pod a opečené na ražni srb.
čufty j. z duseného mletého mäsa a ryže v paradajkovej omáčke srb.
gyros rôzne druhy mäsa napichnuté na zvislom ražni a po opečení zboku orezávané, pôvodne gréc. gréc. kuch.
čevapčiči j. z mletého bravčového al. baranieho mäsa, opekané šúľky tur. srb.
kjufleta j. z pečeného mletého baranieho mäsa v tvare párkov tur.-bulh.
pilaf dusené, silno korenené baranie mäso s varenou tvrdou pšenicou al. ryžou, cibuľou, mrkvou, cesnakom a rajčinami perz.-tur.
džuveč balkánske j. z baranieho al. bravčového mäsa so zeleninou a korením tur.
kebab j. z baranieho mäsa zabaleného v papieri a pečeného na ražni nad pahrebou z borovicových šušiek tur.
dolmas j. z baranieho sekaného mäsa s ryžou dusené v kapustných al. figových listoch tur. kuch.
taraba tur. j. zo sekaného koreneného baranieho mäsa duseného v listoch špenátu tur. kuch.
kus-kus arab. j. z baranieho mäsa, zo zeleniny a z krupice arab.
plov ryža s nadrobno posekanou baraninou, stredoázijské j. ?
laghmán uzb. j. z nasekaného mäsa a rezancov uzb. kuch.
rizoto dusená ryža s kúskami mäsa, prípadne zeleniny tal. kuch.
pizza -cca j. z cesta na povrchu obloženého a zapečeného so zeleninou, s mäsom, so syrom a pod. tal. kuch.
antipasta potravinársky výrobok z drobných marinovaných rýb a zo zeleniny tal. potrav.
hotdog párok v rožku ako rýchle občerstvenie angl.
hamburger opečené mleté hovädzie al. kuracie mäso v prekrojenej žemli vl. m. kuch.
cheesburger číz- hamburger so syrom angl.
ham and eggs hemendex opečený plátok slaniny al. šunky s vajcom angl. kuch.
lunchmeat lančmít
luncheon meat lančmít mleté upravené korenené mäso v konzerve angl.
beefsteak prudko opečený rezeň z hovädzieho mäsa, sviečkovice angl. kuch.
tatarák biftek zo surového okoreneného hovädzieho mäsa vl. m. slang.
ramstek vyšší biftek angl. kuch.
barbecue bárbikjú mäso upečené na rošte al. ražni pri pikniku angl.
roastbeef rozbíf rýchlo upečené mäso z hovädzieho chrbta angl. kuch.
roštenka pečené al. dusené mäso z hovädzieho chrbta nem.
klopsy j. z mletého mäsa, vajec a pečiva, tvarované do guliek, opečené a podávané s omáčkou nem.
steak stejk hrubší, rýchlo opečený rezeň z teľacieho al. hovädzieho mäsa angl.
fašírka nem.
karbonátka j. z mletého, najmä vyprážaného mäsa tal.
šoudra j. z bravčového pliecka al. stehna, šunky nem. nár. kuch.
pajšle hovädzie, teľacie al. bravčové pľúca a srdce, pľúcka nem. hovor. zastar.
galantína vykostené hydinové mäso al. mäso zo zveriny plnené mäsovou plnkou, uvarené a podávané na studeno franc.
karé mäso z chrbtovej časti jatočných zvierat, brava franc. kuch.
paštéta tal.
paté j. z jemne mletej pečene, mäsa, korenia a pod. franc.
galantína studená jemná paštéta z mletého mäsa, vajec, vína, hľuzoviek a prísad franc.
filé očistené vykostené mäso, najmä hovädzie al. rybie, plátok, rezeň z neho franc.
(mäsové) fondue -dü nakrájané mäso, sviečkovica, opekané v rozpálenom oleji na panvici priamo na stole franc.
kroketa vyprážané kúsky cesta v tvare guľky, placky a pod., z cesta, mletého mäsa, zo zeleniny a pod. franc.
frikasé nakrájané biele teľacie, jahňacie, kuracie mäso dusené na cibuľke a zapečené v bielej smotanovej omáčke so zeleninou franc.
tournedos turnedo opečený rezeň z hovädzieho chrbta podávaný s bielym chlebom franc.
frikando pečené al. dusené mäso z kužeľovitého svalu teľacieho stehna franc. kuch.
hašé kašovité j. z mletého vareného mäsa franc. kuch.
kotleta rezeň z karé al. krkovičky, rebierko franc. kuch.
šolet j. z husacieho mäsa pečeného al. vareného s hrachom, krúpami al. ryžou hebr.
pemmikan zmes sušeného bizónieho mäsa, tuku a rozdrvených jedlých bobúľ, u severoamer. Indiánov indián.
suši jap. j. z ryže a rýb jap.
jedlá bez mäsa:
bliny lievance z pohánkovej múky upravené naslano rus.
blinčiky zapekané palacinky plnené tvarohom rus. kuch.
piroh múčne pečené, vyprážané al. varené j. s plnkou rus.
palacinka tenká placka z liateho cesta pripravená na panvici a podávaná najmä nasladko lat.-maď.
fánka j. z jemného kysnutého cesta pražené na masti, s plochým tvarom maď. kuch.
lečo j. z dusených paprík a paradajok maď.
langoš osúch, posúch, placka z kysnutého cesta pražená na oleji maď. potrav.
tarhoňa cestovina v tvare malých zŕn ako príloha a pod. maď.
mamaliga kukuričná kaša na rum. spôsob rum.
braja kaša nem. nár.
šiflík nem. hovor.
fliačik cesto pokrájané na malé štvorčeky nem.
štrúdľa múčnik s plnkou zavinutou do cesta, závin nem. hovor.
fám sladké múčne j. nem. kuch. zastar.
koch upečené ľahké, kypré j., nákyp nem. zastar.
fancl zapekané múčne j. s tvarohom, orechmi a pod. nem. hovor. zastar.
gríska krupicová kaša nem. zastar.
panádel žemľová kaša nem. kuch. hovor.
müsli mi- kaša z ovsených a iných vločiek s orechmi, so sušeným ovocím, s medom a pod. nem.
geršľa nadrobno pomleté zrná, krúpy nem. hovor.
tortilla -ľa mexické j. z kukuričného škrobu, múky, mlieka, vajec, masla, kukuričná placka špan.
makarón cestovina rúrkovitého tvaru tal. potrav.
špagety j. z tenkých guľatých dlhých cestovín tal.
lasane tenké štvoruholníkové cestoviny, široké rezance tal.
tortelini cestoviny v tvare okrúhlej kapsičky plnenej mäsom, syrom a pod. tal.
ravioli cestoviny v tvare kapsičky, pirohu plneného mletým mäsom, syrom, zeleninou a pod. tal.
kataif rum. pochúťka z rezancov s ovocím rum. kuch.
polenta kaša z kukuričnej krupice, juhoeurópske, tal. národné jedlo tal.
pagáč pečené múčne j. okrúhleho plochého tvaru, placka tal.-chorv.
puding j. zo škrobovej múčky, mlieka, cukru a prísad v podobe hustej kaše; ľahké j. varené vo forme vo vode al. na pare angl.
plumpuding plam- nákyp s hrozienkami, so sušeným ovocím, poliaty rumom a zapálený pred podávaním angl.
porridge -rič kaša z ovsených vločiek jedávaná na raňajky v Anglicku angl.
chipsy čip-
čipsy pražené zemiakové lupienky angl.
popcorn -ko biele rozpukané zrná upečenej kukurice, pukance angl.
kornflejksy obilné pražené zrná, kukuričné vločky angl. potrav.
fondue -dü roztopený nastrúhaný syr s bielym vínom, čerešňovicou a korením, pripravovaný priamo na stole, Švajčiarsko franc. kuch.
suflé jemný nákyp kyprený snehom franc.
omeleta j. z liateho cesta al. rozšľahaných vajec pripravené na panvici franc.
pyré jemná kaša franc. kuch.
tempe zakvasené varené sójové bôby pridávané do polievok al. pražené na masti, indonézske j. vl. m.
taco -ko j. s plnkou z bôbov, mäsa a pod. špan. kuch.
skyr zrnitá kaša z mlieka a syroviny, island. j. island.
narasuke jap. j. z pokrájaného melóna podávané ako posledný chod jap. porovnaj polievka pečivo koláč zákusok syr mäso

placka

langoš osúch, posúch, p. z kysnutého cesta pražená na oleji maď. potrav.
pagáč okrúhla plochá pečená múčna p. tal.-chorv.
tortilla -ľa mexická p. z kukuričného škrobu, múky, mlieka, vajec, masla, kukuričná p. špan.
palacinka tenká p. z liateho cesta pripravená na panvici a podávaná najmä na sladko lat.-maď.
marokánka p. z kandizovaného ovocia máčaná v čokoláde vl. m. potrav.

podľa

per lat.
per- lat. v zlož. sl.
à la ala na spôsob franc.
a potiori -ci- v duchu lat. kniž.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 14. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.