stuha

mašľa nem. hovor.
pantľa nem. hovor.
galún ? hovor. zastar.
šujtáška farebná úzka ozdobná s. franc.
pozament prámik, šnúrka franc.
tresa obruba, lemovka franc. krajč.
lameta lesklá ozdobná stužka, šnúrka lat.-tal.
bortňa ozdobná s. nem. hovor. zastar.
zamatka franc.
aksamietka s. zo zamatu gréc. zastar.
paspulka úzky pás látky, pruh na obrubovanie, zdobenie franc.
lacetka prepletaná s. na zdobenie odevov a pod., prámik lat.-franc.
sutaška plochá obruba s jedným al. viac žliabkami po dĺžke, ozdobná širšia lemovka, stužka franc. text.
šerpa širší pruh ozdobnej tkaniny okolo pásu al. ramien dámskych šiat; širší pruh tkaniny upevnenej šikmo cez prsia ako odznak hodnosti franc.-nem.
buritáš ohybná farebná s. používaná na starých uniformách franc. text.
krepovka hodvábna farebná jednoútková s. na dámskej bielizni franc. text.
pikotka vzorovaný prepletaný plochý prámik na ozdobu odevu franc. text.
bando s. na pridržiavanie baretu al. dámskeho klobúka franc.
kravata franc.
plastrón široká ozdobná s. neviazaná do uzla, nosená ako doplnok ku košeli, najmä pánskej, viazanka, náprsenka franc. zastar.
trikolóra trojfarebná s. v národných farbách lat.-franc.
fábor ozdobná s., najmä vejúca na máji a pod. lat. zastar.
perizónium s. na hrudi orlice, v heraldike gréc. + lat.
tablička širšia biela stužka visiaca z goliera rúcha evanjelického kňaza lat. cirk.
acimaki biela s., symbol jap. intelektuálov jap.

znak

znak 3 predmet vyjadrujúci príslušnosť k niečomu
symbol gréc.
signum lať. kniž. zastar.
emblém z. príslušnosti k určitému celku, odznak gréc.
erb nem.
címer z. hodnosti, moci, práv osôb, rodov, miest a pod., v podobe stredovekého štítu franc.-maď.? hist.
arma z. zemana, erb priznaný kráľom lat. hist.
palcát znak richtárskej moci v podobe spletenca z kože, richtárske právo, žila hist.; z. veliteľa lat. hist.
bulava veliteľský palcát kozáckeho hajtmana turk.-rus.
tarč jazdecký erb, 14. – 15. st. arab. hist.
berla z. biskupskej hodnosti al. kráľovskej moci, hore ohnutá štylizovaná pastierska palica, žezlo lat.
sceptrum ske- veliteľská, panovnícka berla gréc.-lat.
dištinkcia z. hodnosti lat.
bunčuk voj. z. kozáckych atamanov tur.
kokarda odznak, ozdoba, čepiec, stužka, štítok v podobe zvinutej ružice v nár. farbách franc.
sandžak odznak tur. vojska v podobe kopije s konským chvostom tur. hist.
tug odznak veliteľskej hodnosti v tur. vojsku v podobe konského chvosta tur. hist.
tyrsus -zus dlhšia drevená palica s viničom, brečtanom a píniovou šiškou ako symbol boha Dionýza gréc.
totem kmeňový z. primitívnych národov al. náboženstiev, symbol predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod. indián.-angl.
kalid osobný totem považovaný za pradedka, Mikronézia polynéz.
šerpa z. hodnosti v podobe širšieho pruhu tkaniny upevnenej šikmo cez prsia franc.-nem.
pálium z. patriarchov a arcibiskupov, biely vlnený pruh so šiestimi čiernymi krížikmi nosený cez plecia a vybiehajúci vpredu i vzadu lat. cirk.
acimaki biela stuha ako symbol jap. intelektuálov jap.
insígnie znaky moci al. hodnosti lat.
pontifikálie insígnie biskupa lat. cirk.
fénix bájny staroegypt. vták, kt. sa po 500 rokoch sám spáli a vyletí z popola znova omladený, symbol znovuzrodenia, obrodenia, nesmrteľnosti gréc.
Pegas z. básnického umenia vl. m. kniž.
amor vl. m.
kupido lat.
eros z. lásky gréc.
Hapi z. plodnosti, posvätný čierny býk v starom Egypte
venuša praveká kultová socha ako symbol ženstva a plodnosti vl. m. archeol.
moloch z. krutosti, nenásytnosti, zbytočnosti, toho, čo ničí človeka vl. m. kniž.
hydra z. obludnosti gréc. pren.
atribút predmet určujúci zobrazenú osobu, napr. bájnu postavu al. svätca lat. výtv.
mandala magický kruh, budhistický symbol ind. náb.

pás

pás 1 dlhý úzky pruh nejakého materiálu
štráf pruh nem. hovor.
léga ozdobný pruh, záhyb al. obruba na okraji al. ploche látky nem. krajč.
šál p. látky používaný ako prikrývka krku, hlavy al. pliec perz.-angl.
shawl šál jemný vzorkovaný orient. šál perz.-angl.
boa dlhý úzky šál z kožušiny al. pštrosích pier lat.
mantila čipkový šál zahaľujúci hlavu a prsia, v špan. národnom kroji špan.
štóla dlhý široký p. z látky al. kožušiny nosený okolo pliec, súčasť ženského oblečenia; dlhý úzky p. z látky, súčasť odevu katolíckeho kňaza pri niektorých obradoch cirk. lat.
prámik ozdobná netkaná plochá šnúra nem.
volán franc.
garnír naberaný al. skladaný pásik látky na ozdobovanie šiat franc.-nem. krajč.
žabó naberaná, zriasená ozdoba šiat, košieľ, blúzok pri krku franc.
sárí ind. vrchný odev, p. bavlnenej al. hodvábnej látky obkrútený okolo tela a hlavy ind.
poncho pončo odev juhoamer. andských Indiánov, p. tkaniny, najmä vlnenej, s otvorom pre hlavu indián.
serapa mexický odev, šál al. prikrývka s otvorom pre hlavu špan.
sarong odev v juhovýchodnej Ázii zo zošitého p. látky nazberaného okolo bokov indonéz.
lampas p. na vonkajších švíkoch nohavíc, najmä na unifome franc.
dragún p. na chrbte, vzadu na kabáte franc. krajč.
šerpa širší pruh ozdobnej tkaniny, stuha, okolo p. al. ramien dámskych šiat al. upevnená šikmo cez prsia ako odznak hodnosti franc.-nem.
epoleta pásik látky na pleciach rovnošaty s označením hodnosti, náplecník franc. voj.
paspulka úzky p. látky, stuha, pruh na obrubovanie, zdobenie franc.
pleréza smútočná páska na odeve franc.
bandaliér p. na zavesenie zbrane, bubna a pod., od ramena cez pás na opačný bok, široký kožený remeň franc. voj. zastar.
trak p. pevnej tkaniny na upevnenie, popruh nem. hovor.
gurtňa popruh na prenášanie ťažkých predmetov, najmä nábytku pri sťahovaní nem. hovor. subšt.
lonž zabezpečovacie lano, popruh používaný pri výcviku al. vystúpení artistov vo výškach franc.
ženilka úzky oblý p. tkaniny, najmä s vlasom, na tkanie kobercov, šatiek a pod. franc. text.
kasket dva prekrížené kovové p. na kyrysníckom, jazdeckom klobúku od 17. st. franc.
manipul široký ozdobný p. cez ľavé rameno, súčasť omšového odevu katolíckeho kňaza lat. cirk.
škapuliar široký p. látky s otvorom na hlavu, časť mníšskeho rúcha splývajúceho vpredu aj vzadu lat.-nem. cirk.
epitrachélion dva dlhé p. hodvábnej látky s vyšitými krížmi s otvorom pre hlavu, súčasť odevu byzantského kňaza gréc. cirk.
orarión p. látky s troma krížmi obliekaný cez prsia a za chrbtom voľne padajúci, súčasť odevu byzantského diakona gréc. cirk.
pálium biely vlnený pruh so šiestimi čiernymi krížikmi nosený cez plecia a vybiehajúci vpredu i vzadu, symbol patriarchov a arcibiskupov lat. cirk.
ráf kruhový kovový p. na sťahovanie al. upevňovanie, obruč na kolese nem. hovor.
planžeta tenký kovový pásik franc. tech.
fólia tenký ohybný plát z rôznych materiálov, blana, list lat.
lamela tenký pásik, doštička, pliešok, najmä pohyblivý, používaný v tech. zariadeniach franc. tech.
strip kovový p. vyrobený valcovaním, kovový polovýrobok angl. hut.
linka p. na premiestňovanie výrobku al. iného predmetu podľa sledu výroby al. iného postupu, dopravník a pod. lat.-nem. tech.
transparent p. látky, papiera a pod. s nápisom, heslom, obrazom na nosenie v sprievode lat.
kapitálik pásik, kt. sa vlepuje na horný a dolný okraj chrbta knihy lat. polygr.
banderola páska na novinách, cigarách a pod. tal.
lameta pásik staniolu ako ozdoba na vianočný stromček lat.-tal.
film priehľadný ohybný p. s vrstvou citlivou na svetlo používaný na fotografovanie a pod. angl.
diafilm film obsahujúci rad diapozitívov na určitú tému, rad, súbor diapozitívov gréc. + angl.
mikrofilm film zachytávajúci texty a pod. v zmenšenej mierke gréc. + angl. fot.
mikrofiš film so záznamom viacerých mikrofilmov gréc. + franc. fot. porovnaj stuha šatka

sprievodca

sprievodca 1 sprevádzajúca osoba, spoločník
konferenciér aj -rans- s. uvádzajúci čísla najmä zábavného programu, s. programom, uvádzač franc.
moderátor s. programom v rozhlase, televízii a pod. lat.
satelit stály s. niekoho lat. hist.
gavalier tal.-franc.
caballero kavaľero, kabalero špan.
rytier spoločník ženy v spoločnosti, pri zábave nem.
šerpa s. a nosič nákladov v Himalájach vl. m.
postilión s. poštových vozov, kočiš lat.-tal. hist.
comes ko- s. cisára v starom Ríme lat. porovnaj sprievod 2

nosič

nosič 1 kto sa zamestnáva nosením
tróger nem. hovor.
špeditér n., najmä nábytku franc.-nem. hovor.
debardér prístavný nosič nákladov franc. lod.
funebrák n. truhly pri pohrebe, pracovník pohrebnej služby lat. hovor. zastar.
kuli n. tovaru, nevyučený juhoázijský, nádenník hind.
šerpa n. nákladov a sprievodca v Himalájach vl. m.
hamal n. nákladov, bremien arab.
boča n. pitnej vody na stavbách tal. stav.
imaginarius n. znakov v rím. légiách lat. hist.
Titan n. nebeskej klenby al. celého sveta, obor mytol.