Výsledky vyhľadávania

rola

úloha

úloha 2 (stvárnenie div. al. film. postavy)
rola franc.
part (div. al. film. rola herca) lat. div.
šarža (menšia charakterová al. manierovito vytvorená rola) franc. div. slang.

zvitok

rola (kotúč) nem. hovor.
konvolút (zväzok spisov týkajúcich sa jednej veci) lat. dipl.
tampón (z. gázy al. vaty na zastavenie krvácania, osušenie rany a pod.) germ.-franc.
fidibus (z. papiera na zapaľovanie fajky al. sviečky) lať. kniž. zastar.
cigareta (papierový z. naplnený tabakom určený na fajčenie) indián.-franc.
cigara (z. tabakových listov na fajčenie) indián.-špan.
megilla (z. svätého Písma v rukopise) hebr.

postavenie

postavenie 3 ((spoločenská) úloha, úloha v určitom celku)
rola franc.
funkcia (hodnosť spojená s povinnosťou, činnosťou) lat.
pozícia lat.
status (p. v spoločnosti, spoločenský stav, úloha) lat. sociol.
rang (služobné, hodnostné, spoločenské p.) franc.-nem. hovor.
status (p. osoby al. organizácie určené súhrnom práv a povinností) lat. práv.
post (vysoká, významná funkcia) lat. nem. hovor. al. publ.
dignita (významné, čestné p.) lat.
dominancia (výsadné p. voči iným jedincom skupiny) lat.
hegemónia (vedúce p. vrstvy, strany, štátu, prvenstvo) gréc.
priorita (prvé miesto, časová prednosť, prvenstvo) lat. kniž.
monopol (výhradné al. rozhodujúce p.) gréc.-franc. ekon.
primát (vedúce, prvé miesto, prvenstvo, prevaha z hľadiska významnosti) lat.
prím (vedúce p., prednosť) lat. pren. hrať p.
špica (významné, vedúce p.) nem. hovor.
askripcia (dosiahnutie vyššieho p. na základe príslušnosti k privilegovanej spoločenskej skupine) lat. hist.
maternát (rozhodujúce p. matky v rodine) lat. kniž.
paternát (rozhodujúce p. otca v rodine) lat. kniž.
trafika (výnosná f., úrad) arab.-nem. expr. porovnaj hodnosť

poslanie

rola (úloha) franc.
misia (úloha, p., najmä diplomatické, polit., obchodné) lat.
misie (úloha, p. cirkvi hlásať evanjelium) lat. cirk.
funkcia (úloha, význam, platnosť) lat.
envoi /anvoa/ (dospev vyjadrujúci p., myšlienku básne, oslovenie adresáta v záverečnej strofe básne) franc.

kotúč

šajba nem. slang.
terč (predmet kruhového, kotúčového tvaru) román.-nem.
disk (predmet kruhového, kotúčového tvaru; plochý k. na hádzanie, šport. náčinie) gréc.
rola (zvitok) nem. hovor.
excenter (k. nasadený výstredne na hnaciu os na premieňanie otáčavého pohybu na krátke postupné pohyby, výstredník) lat. tech.
disketa gréc.-angl.
floppy-disk (pružný magnetický k. v pevnom plastovom obale na záznam a spracovanie dát počítačom) angl. + gréc. výp. tech.
puk (tvrdý plochý k. používaný pri ľadovom hokeji) angl. šport.
činel (kovový k., neladený bicí hud. nástroj) tal.
faléra (kovový ozdobený k. na konskom postroji) gréc. hist.
jojo (hra v podobe dvojitého k. s povrázkom uprostred, ktorý sa navíja a odvíja na oske pri hraní) jap.

úloha

úloha 1 (povinná činnosť, poslanie; postavenie)
funkcia (poslanie, význam, platnosť) lat.
pozícia lat.
status (postavenie v spoločnosti, spoločenský stav) lat. sociol.
rola (poslanie) franc.
hegemónia (vedúca ú. vrstvy, strany, štátu, prvenstvo) gréc.
misia (poslanie, najmä diplomatické, polit., obchod.) lat.
misie (poslanie cirkvi hlásať evanjelium) lat. cirk.
sekund (podradná ú.) lat. pren. kniž.
poenzum (uložená, vymedzená práca) lat. kniž.
operát (podrobne spracovaná ú. so všetkými prílohami) lat. odb.
rest (nedokončená, nevybavená ú.) tal.-nem. hovor.

pole

pole 1 (obrábaný pozemok, roľa)
tablica (malé p., plocha poľnohosp. pôdy) lat.
grapa (neúrodné kamenisté p. na strmom svahu, stráni) rum. porovnaj pozemok