dotyk

kontakt spojenie, styk, tesný vzťah predmetov al. ľudí; d. dvoch vodivých častí elektrického obvodu eltech. lat.
štrajch ľahký d., škrabnutie nem. hovor. expr.
tečovanie angl.
teč d. o loptu, puk a pod. v športových hrách angl. slang. šport.
petting erotické dotyky v dolnej časti tela, v oblasti pohlavných orgánov, ľúbostná hra bez súlože angl. psych.
necking nek- erotické dotyky v hornej časti tela angl. psych.
tigmo- tlak, náraz gréc. v zlož. sl.

náraz

perkusia lat. kniž. a odb.
kolízia lat.
impakcia prudký n. dvoch predmetov, zrážka lat. odb.
karambol n. gule na zvyšné dve pri biliarde; zrážka dvoch motorových vozidiel, nehoda hovor. špan.
triplé trojitý n. na stenu biliardu franc.
havária zrážka, nehoda arab.-franc.
abordáž zrážka dvoch al. viac lodí franc. lod.
tigmo- dotyk, tlak gréc. v zlož. sl.

tlak

tlak 1 pôsobiaca sila
mano- gréc. v zlož. sl.
osmo- gréc. v zlož. sl.
piezo- gréc. v zlož. sl.
-tonia sila, napätie gréc. v zlož. sl.
baro- tiaž gréc. v zlož. sl.
tigmo- dotyk, náraz gréc. v zlož. sl.
tenzia lat. odb.
-tenzia vnútorný t. lat. v zlož. sl.
preš tlačenica lat.-nem. hovor.
stres orientovaný t. v zemskej kôre angl. geol.
turgor vnútorný t. v živej bunke lat. biol. bot.
hypotenzia gréc. + lat.
hypotónia zníženie krvného t. gréc. lek.
hypertenzia gréc. + lat.
hypertónia zvýšenie krvného t. gréc. lek.