činnosť

činnosť 1 vykonávanie práce, povolania, záujmu
energeia gréc. filoz.
akcia práca, pôsobenie; zámerná č., konanie s istým cieľom lat.
aktívnosť zvýšená č., konanie všeobecne lat.
hypoaktivita znížená, oslabená č. gréc. + lat. psych.
hyperaktivita nadmerná neúčelná pohybová č., pohybový nepokoj gréc. + lat. psych.
ofenzíva rozsiahla útočná aktivita lat.
agilnosť horlivá č., horlivosť, činorodosť, čulosť lat.
organizácia č. spočívajúca v usporadúvaní, príprave niečoho, príprava, riadenie, správa gréc.-lat.
prax účelná cieľavedomá č. meniaca skutočnosť; č. v určitom odbore s cieľom pripraviť sa na povolanie gréc.
operácia vykonávanie č., úkon, riadený postup lat.
transakcia peňažná, ekon. operácia, peňažný prevod, úkon, zmluva lat. ekon.
špecialita č., v kt. niekto vyniká lat.-franc.
doména franc.
parketa č., v kt. sa niekto vyzná, kt. rozumie franc. hovor. publ.
-fikácia utváranie lat. v zlož. sl.
maratón dlhá, namáhavá, náročná č. vl. m. pren.
kampaň č. proti niekomu al. niečomu, za niekoho al. niečo; zvýšená č. na splnenie úloh, najmä v poľnohospodárstve franc.
permanencia stála, trvalá, nepretržitá č. lat. kniž.
spontaneita samovoľná, živelná, neuvedomená, dobrovoľná č., živelnosť, dobrovoľnosť lat. kniž.
voluntarizmus svojvoľné konanie, svojvôľa lat. kniž.
partizánčina svojvoľná, nezákonná č. na vlastnú päsť franc. pren. pejor.
kooperácia spolupráca, súčinnosť lat.
team-work tím- spolupráca, súčinnosť skupiny úzko spolupracujúcich ľudí angl. publ.
synergia gréc. kniž. a odb.
synergizmus spoločné pôsobenie, spolupráca, spolupôsobenie, súčinnosť gréc. odb.
šport č. na posilnenie telesnej kondície spojená so súťažením a snahou o zvýšenie výkonu angl.
publicistika lat.-franc.
žurnalistika franc.
žurnalizmus č. zameraná na informovanie verejnosti a pôsobenie na ňu v masových informačných prostriedkoch, novinárstvo franc. zried.
diplomacia č. zameraná na uskutočnenie cieľov zahraničnej politiky rokovaním franc.
justícia č. súdov, súdnych orgánov, súdnictvo lat.
judikatúra rozhodovacia č. súdov lat. práv.
delikvencia protipráv. konanie, páchanie priestupkov práv. al. mravnej povahy, trestných činov, trestná č. lat.
kriminalita protipráv. konanie, páchanie trestných činov, trestná č., zločinnosť lat. práv.
prekriminalita protipráv. konanie, páchanie trestných činov deťmi do 15 rokov lat. práv.
diverzia záškodnícka č., rozvratníctvo, rozvracačstvo, záškodníctvo, najmä na nepriateľskom al. nepriateľom obsadenom území lat.
subverzia podvratná č., rozvratníctvo, podvratníctvo lat.
sabotáž zámerné ničenie, poškodzovanie, znemožňovanie výroby, dopravy a pod. z dôvodu odporu k štátnemu zriadeniu, záškodníctvo, rozvratníctvo tur.-franc.
disent lat.
underground andergraund tajná, podzemná, nepovolená, zakázaná, protizákonná, nezákonná, protipráv. č., podzemie angl.
špionáž franc.
špiónstvo román.-nem.
rozviedka prieskumná, výzvedná č., vyzvedačstvo rus.
kontrašpionáž č. zameraná proti nepriateľskej špionáži lat. + franc. porovnaj konanie 1 práca 1 práca 2

nevšednosť

originálnosť osobitosť, zvláštnosť, svojskosť, svojráz, svojráznosť, osobitnosť, jedinečnosť lat.
špeciálnosť osobitosť zvláštnosť, mimoriadnosť lat.-franc.
špecificita osobitosť, zvláštnosť, príznačnosť, svojráznosť lat. zried.
atypickosť odchýlka od pravidla, normy, nezvyčajnosť, zvláštnosť, osobitosť gréc. kniž. a odb.
paratypia nezvyčajnosť, odchylnosť od obvyklých vlastností a vzhľadu gréc. odb.
unikátnosť osobitosť, jedinečnosť, ojedinelosť, zvláštnosť lat.
unicita osobitosť, jedinečnosť lat. odb. a kniž.
singulárnosť osobitosť jedinečnosť, zvláštnosť, výnimočnosť lat. kniž. a odb.
kuriózum zvláštnosť, neobvyklosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zriedkavosť lat. kniž.
rarita zvláštnosť, vzácnosť, nezvyčajnosť, zriedkavosť lat.
exotickosť nezvyčajnosť, nápadnosť, zaujímavosť gréc.

osobitosť

špecificita zvláštnosť, príznačnosť, svojráznosť lat. zried.
špeciálnosť zvláštnosť, mimoriadnosť lat.-franc.
typickosť príznačnosť, svojráznosť, rázovitosť gréc.
originálnosť zvláštnosť, svojskosť, svojráz, svojráznosť, osobitnosť, jedinečnosť lat.
unicita jedinečnosť, ojedinelosť, zvláštnosť lat. odb. a kniž.
individualita súhrn vlastností typických pre určitú osobu al. vec, svojráznosť lat.
singulárnosť jedinečnosť, zvláštnosť, výnimočnosť lat. kniž. a odb.
atypickosť odchýlka od pravidla, normy, nezvyčajnosť, zvláštnosť gréc. kniž. a odb.
personalita svojráznosť lat. kniž.
akcent svojráznosť v spôsobe hovorenia niekoho lat.
guna charakteristická zvláštnosť všetkých javov hmotnej prírody v staroind. filozofii sanskrit

nápoj

nektár lahodný n. gréc. pren.
malvázia dobrý n. gréc. pren.
špécia vyberaný, osobitný, mimoriadny n. lat. hovor.
nektár n. gréc. bohov gréc. mytol.
panč n. rozriedený a tým pokazený iným nápojom, tekutinou nem. hovor.
šláftrunk n., kt. sa pije pred spaním nem. hovor. zastar.
elixír zázračný n. s liečivým al. iným účinkom arab.
cordial ko- n. na posilnenie srdca lat.
liehový nemiešaný n.:
alkohol arab. chem.
destilát lat.
špiritus lat. hovor. a farm.
špirák lat. hovor.
trúnok nem. zastar. al. expr.
gajst nem. subšt. zastar.
gramatika gréc. žart.
šnaps nem. hovor.
kvit liehový n. získaný oddeľovaním zo zmesi kvapalných látok, liehovina, pálenka lat. zastar.
drink miešaný al. nemiešaný alkoholický al. nealkoholický n. angl.
aperitív n. podávaný pred jedlom na povzbudenie chuti franc.
amer picon horký n. používaný ako aperitív al. na prípravu koktailov
terkelica n. z hroznových výliskov maď.
barackovica n. z marhúľ, marhuľovica maď.
kontušovka poľ. ražný n. poľ.
rakija balkánsky n. z hroznových výliskov al. z kôstkovíc arab.-tur.
mastika bulh. aromatický n. bulh.
kirsch kirš n. z čerešní, čerešňovica nem.
malvázia sladký n. gréc. hovor.
maraskéno n. z višní, višňovica tal.
kampampuli korenistý liečivý n. tal.
calvados ka- franc. n. z jablkového muštu franc.
marc már n. z odumretých kvasiniek vo víne franc.
akvavit dán. n. s obsahom silíc lat.
rum vyrábaný destiláciou trstinovej melasy al. umelo pridaním esencie angl.
gin džin n. z obilia s príchuťou, najmä borievok angl.
sour kyslastý osviežujúci n. angl. potrav.
whiskey ui-
viska n. škótskeho pôvodu z obilných zápar, najmä jačmeňa, kukurice kelt.-angl.
vodka n. rus. pôvodu z vodou riedeného liehu rus.
kvas rus. osviežujúci, slabo alkoholický n. z ovocia, obilia rus.
žžonka n. pripravený pálením koňaku al. rumu s cukrom, korením, citrónom a pod. rus.
samohonka rus. n. vyrábaný po domácky rus.
kumys n. z kvaseného kobylieho mlieka, stredná Ázia rus. kirg.
archi mongol. vodka mongol.
mao-tchaj n. dozrievajúci niekoľko rokov pod zemou v kameninových nádobách čín.
saké čín. a jap. n. z kvasenej ryže jap.
sóma ind. opojný n používaný pri obetovaní sanskrit náb.
toddy n. z cukrovej miazgy kokosových paliem, palmové víno dráv. bot.
arak arab.
raki n. z palmových vín; n. z melasy, ryže a manioku arab.-tur.
súra n. z kokosového mlieka arab.
ayahuasca ajavaska juhoamer. domorodý omamný n. indián.
tequilla -kila mexický n. z agávy špan.
palque palke
pulque -kerk
pulke mexický n. vyrobený skvasovaním agávovej šťavy indián.-špan.
brandy brendy n. z vína, vínovica angl.
armagnac -maňak
koňak n. vyrobený destiláciou vína vl. m.
pliska bulh. koňak vl. m.
gruziňák gruz. koňak vl. m.
V.O. koňak starý asi 20 rokov angl. skr.
V.S.O. koňak starý asi 20 až 25 rokov angl. skr.
V.S.O.P. koňak starý najmenej 30 rokov angl. skr.
X.O. koňak starý asi 40 až 50 rokov angl. skr.
likér sirupovitý sladený n. s vysokým obsahom cukru a aromatických látok franc.
becherovka karlovarský žalúdočný horkosladký bylinný likér vl. m.
chartreuska šartréz-
chartreuse šartréz jemný sladký bylinný likér franc. vl. m.
rozóliš hustý sladký likér tal. zastar.
krém likér s vysokým obsahom cukru s nižším obsahom alkoholu, najmä so žĺtkami, s mliekom a prísadami franc.
alaš sladký likér s rascovou príchuťou vl. m.
griotka višňový likér franc.
cherry brandy čeri brendi jemný likér z višňovej šťavy, čerešňovice, liehu, cukru angl.
curaçao küraso sladký hustý pomarančový likér vl. m.
pastis bezfarebný likér z anízu a zo sladkého drievka franc.
anízovka sladený likér z anízu, badianu, fenikla, škorice a prísad orient.-gréc.
fernet horký likér s nízkym obsahom cukru vl. m.
absint horký likér z paliny gréc.-franc.
dosage -záž
dozáž likér z vína, vínneho destilátu a cukru určený na úpravu šumivého vína franc.
porter ťažké čierne pivo angl.
omatajo -cho pivo zo scukornateného a skvaseného ciroku špan.
ale ejl angl. silno alkoholizované svetlé pivo angl. potrav.
špricer n. z vína a zo sódy, strek nem. slang.
kokteil n. z rôznych liehovín, cukru, citróna, korenia, ľadu a pod. angl.
longdrink alkohol zmiešaný so sódou, minerálkou al. ľadovou vodou angl.
punč n. pripravený z aromatickej alkoholickej tekutiny z vody, cukru, čaju, rumu a citróna pridanej do horúcej vody ind.-angl.
grog horúci n. z rumu, vody a cukru angl.
toddy n. z alkoholu, cukru a vody podobný grogu al. punču, najmä vo Veľkej Británii dráv.
šodó penový horúci n. z vína, zo žĺtkov a z cukru franc. kuch.
bowle bou- n. z vína, likéru, cukru, ovocia a ovocných štiav angl.
koblér chladený n. zo sirupu, muštu, alkoholu, konzervovaného ovocia, zdobený šľahačkou angl.
sling n. z alkoholu, citrónovej šťavy a zo studenej vody angl. potrav.
fiz
fizz chladený a spenený n. z vína, likéru, destilátov, citrónovej šťavy a vajec angl.
nealkoholický n.:
káva arab.
café ka- aromatický osviežujúci z rozomletých pražených semien kávovníka franc.
santos brazílska káva vl. m.
turek neprecedená káva vl. m. hovor.
presso káva pripravená v prístroji na rýchle prekvapkávanie pod tlakom, pretlakovou parou tal.
mokka silná čierna filtrovaná káva vl. m.
neska rozpustná zrnková káva v prášku um. hovor.
kapucíner lat.
kapucín lat. hovor.
capucino ka-čí- čierna káva s malým množstvom mlieka tal.
sifón gréc.-franc. hovor.
sódovka n. z vody nasýtenej oxidom uhličitým arab.-lat.
limonáda perz.-tal.-franc.
krachlík n. z ovocnej šťavy a vody um. zastar.
džús n. z ovocnej al. zeleninovej šťavy s rozdrvenou dužinou angl.
oranžáda n. z pomarančovej šťavy franc.
zaft n. z rastlinných plodov nem. hovor.
mušt šťava získaná z čerstvého ovocia lisovaním lat.-nem.
kokteil n. z ovocných štiav, ovocia, mlieka, zo smotany, z čokolády a pod. angl.
kofola um.
coca-cola koka-kola
kokakola indián. a afr.
pepsicola -ko-
pepsikola osviežujúci n.
tonik posilňujúci, povzbudzujúci n. s chinínom, kofeínom a pod. angl.
frappé chladený n., najmä so zmrzlinou franc. potrav.
džúlep letný n. s ľadom, mätou, ovocím a so šľahačkou angl. potrav.
flip miešaný n. z mlieka, cukru, zo sirupu, z muštu, zo žĺtka, z ľadu angl. potrav.
šejk mliečny zmrzlinový ovocný n. arab. potrav.
grenadína ovocný n. franc. zried.
cidre sidr ovocný, málo alkoholický n. z jabĺk franc.
jogurt zakvasený a zahustený n. z pasterizovaného mlieka tur.-bulh.
kefír skvasené a skysnuté mlieko s obsahom alkoholu turk.-bulh.
boza bulh. n. z prosa, kukurice a pod. bulh.
sangarea sengeri osviežujúci n. v tropických oblastiach angl. potrav.
sorbet chladivý orient. n. arab.-tal.
šerbet chladený orient. n. z cukru a ovocia arab. potrav.
šubat kysnutý n. z ťavieho mlieka arab. porovnaj víno mlieko 1

jedlo

trofo- potrava gréc. v zlož. sl.
viktuálie potraviny lat. zastar. kniž.
futráž strava franc. slang.
kost potrava, strava nem. hovor. zastar.
makrobiotika zdravá strava, výživa na základe staročín. receptov zložená z obilnín a zo zeleniny gréc. biol.
ambrózia j. bohov v starogréc. mytológii spôsobujúce nesmrteľnosť; lahodné j. vôbec gréc.
manna j. padajúce z neba, kt. boh sýtil Izraelcov putujúcich cez púšť, podľa Starého zákona hebr.
lunch lanč druhé j. počas dňa podávané okolo poludnia v krajinách, kde sa hlavné j. dňa podáva až popoludní angl.
diner diné hlavné denné j. niekde podávané večer franc.
gáblik j. jedené medzi raňajkami a obedom, desiata nem. hovor. zastar.
olovrant j. medzi obedom a večerou lat.?
déjeuner dežené j. podávané medzi 12.-13. hodinou namiesto polievky franc.
entreé antré j. podávané pred hlavným jedlom, predjedlo franc. kuch. zastar.
prandium j. podávané medzi desiatou a obedom v starom Ríme lat. hist.
hors d’oeuvres ordövr studené al. teplé pikantné j. podávané ako prvý chod na povzbudenie chuti do jedla franc. kuch.
dezert j. zakončujúce stolovanie, najmä zákusok, ovocie, syr a pod. franc.
minútka rýchlo pripravené čerstvé j., najmä mäsité lat. kuch.
diéta liečebná výživa chorých, strava odporúčaná lekárom gréc. lek.
delikatesa franc.
fajnovosť nem. hovor.
pospas pochúťka, lahôdka, dobrota tal. zastar.
špécia vyberané, osobitné, mimoriadne j. lat. hovor.
manna veľmi lahodné, osviežujúce j. hebr. pren. expr.
kóšer j. pripravené na jedenie podľa žid. rituálnych predpisov hebr.
humus nechutné, odpudzujúce j. lat. slang.
šlichta nechutné, riedke, mazľavé j.; riedka potrava pre domáce zvieratá nem. hovor. pejor.
mišpulancie podradné, nechutné j. tal. pejor. zastar.
mináž spoločná voj. al. väzenská strava franc. zastar. hovor.
chýmus natrávená strava, potrava so žalúdkovými šťavami, trávenina gréc. fyziol.
refekcia občerstvenie, osvieženie lat.
proviant potraviny pre vojsko; potraviny na výlet, na cestu pren. hovor. lat.-tal.
merinda j. na cestu, občerstvenie, zásoba dobrého jedla franc.-nem. hovor. zastar.
aprovizácia potraviny ako predmet dopytu za vojny, zásobovanie najmä potravinami lat. zastar. kniž.
vegetabílie potraviny rastlinného pôvodu lat. kniž. a odb.
table d’hôte -bl dót jednotné j. v reštaurácii za rovnakú cenu franc. potrav.
šalát j. pripravené zmiešaním z rozličných druhov varených al. surových surovín, napr. zeleniny, ovocia, strukovín, zemiakov, mäsa, rýb, syra, najmä studené tal.
griláda j. pripravené na zariadení na pečenie bez tuku pôsobením ohňa al. tepla franc. kuch.
konzerva trvanlivé j. v plechovom, sklenom, plastovom obale franc.-nem.
roláda j. zo stočeného plátu pečeného cesta al. mäsa s plnkou franc.
jedlá s mäsom:
šašlík baranie al. bravčové mäso opečené na ražni rus.
peľmene varené taštičky z múčneho cesta plnené mletým mäsom a poliate maslom al. smotanou rus.
perkelt mäsové j. pripravené dusením na masti, cibuli a paprike dochutené smotanou maď.
musaka nadrobno nakrájané mäso so zeleninou s pikantnou príchuťou bulh.
bigos j. z mäsa a kvasenej kapusty poľ.
sarma varené závitky z mletého mäsa zabalené do listu kapusty al. viniča bulh.
stofato j. z mäsa, cesnaku, cibule, octu a oleja podávané s kyslým mliekom al. jogurtom bulh.
mici -či balkánske mäsové šúľky pečené na žeravom uhlí rum.
paprikáš mäsové, hydinové j. pripravené dusením, korenené paprikou a podliate smotanou srb.-maď. kuch.
ražniči malé kúsky mäsa prekladané slaninou, cibuľou a pod a opečené na ražni srb.
čufty j. z duseného mletého mäsa a ryže v paradajkovej omáčke srb.
gyros rôzne druhy mäsa napichnuté na zvislom ražni a po opečení zboku orezávané, pôvodne gréc. gréc. kuch.
čevapčiči j. z mletého bravčového al. baranieho mäsa, opekané šúľky tur. srb.
kjufleta j. z pečeného mletého baranieho mäsa v tvare párkov tur.-bulh.
pilaf dusené, silno korenené baranie mäso s varenou tvrdou pšenicou al. ryžou, cibuľou, mrkvou, cesnakom a rajčinami perz.-tur.
džuveč balkánske j. z baranieho al. bravčového mäsa so zeleninou a korením tur.
kebab j. z baranieho mäsa zabaleného v papieri a pečeného na ražni nad pahrebou z borovicových šušiek tur.
dolmas j. z baranieho sekaného mäsa s ryžou dusené v kapustných al. figových listoch tur. kuch.
taraba tur. j. zo sekaného koreneného baranieho mäsa duseného v listoch špenátu tur. kuch.
kus-kus arab. j. z baranieho mäsa, zo zeleniny a z krupice arab.
plov ryža s nadrobno posekanou baraninou, stredoázijské j. ?
laghmán uzb. j. z nasekaného mäsa a rezancov uzb. kuch.
rizoto dusená ryža s kúskami mäsa, prípadne zeleniny tal. kuch.
pizza -cca j. z cesta na povrchu obloženého a zapečeného so zeleninou, s mäsom, so syrom a pod. tal. kuch.
antipasta potravinársky výrobok z drobných marinovaných rýb a zo zeleniny tal. potrav.
hotdog párok v rožku ako rýchle občerstvenie angl.
hamburger opečené mleté hovädzie al. kuracie mäso v prekrojenej žemli vl. m. kuch.
cheesburger číz- hamburger so syrom angl.
ham and eggs hemendex opečený plátok slaniny al. šunky s vajcom angl. kuch.
lunchmeat lančmít
luncheon meat lančmít mleté upravené korenené mäso v konzerve angl.
beefsteak prudko opečený rezeň z hovädzieho mäsa, sviečkovice angl. kuch.
tatarák biftek zo surového okoreneného hovädzieho mäsa vl. m. slang.
ramstek vyšší biftek angl. kuch.
barbecue bárbikjú mäso upečené na rošte al. ražni pri pikniku angl.
roastbeef rozbíf rýchlo upečené mäso z hovädzieho chrbta angl. kuch.
roštenka pečené al. dusené mäso z hovädzieho chrbta nem.
klopsy j. z mletého mäsa, vajec a pečiva, tvarované do guliek, opečené a podávané s omáčkou nem.
steak stejk hrubší, rýchlo opečený rezeň z teľacieho al. hovädzieho mäsa angl.
fašírka nem.
karbonátka j. z mletého, najmä vyprážaného mäsa tal.
šoudra j. z bravčového pliecka al. stehna, šunky nem. nár. kuch.
pajšle hovädzie, teľacie al. bravčové pľúca a srdce, pľúcka nem. hovor. zastar.
galantína vykostené hydinové mäso al. mäso zo zveriny plnené mäsovou plnkou, uvarené a podávané na studeno franc.
karé mäso z chrbtovej časti jatočných zvierat, brava franc. kuch.
paštéta tal.
paté j. z jemne mletej pečene, mäsa, korenia a pod. franc.
galantína studená jemná paštéta z mletého mäsa, vajec, vína, hľuzoviek a prísad franc.
filé očistené vykostené mäso, najmä hovädzie al. rybie, plátok, rezeň z neho franc.
(mäsové) fondue -dü nakrájané mäso, sviečkovica, opekané v rozpálenom oleji na panvici priamo na stole franc.
kroketa vyprážané kúsky cesta v tvare guľky, placky a pod., z cesta, mletého mäsa, zo zeleniny a pod. franc.
frikasé nakrájané biele teľacie, jahňacie, kuracie mäso dusené na cibuľke a zapečené v bielej smotanovej omáčke so zeleninou franc.
tournedos turnedo opečený rezeň z hovädzieho chrbta podávaný s bielym chlebom franc.
frikando pečené al. dusené mäso z kužeľovitého svalu teľacieho stehna franc. kuch.
hašé kašovité j. z mletého vareného mäsa franc. kuch.
kotleta rezeň z karé al. krkovičky, rebierko franc. kuch.
šolet j. z husacieho mäsa pečeného al. vareného s hrachom, krúpami al. ryžou hebr.
pemmikan zmes sušeného bizónieho mäsa, tuku a rozdrvených jedlých bobúľ, u severoamer. Indiánov indián.
suši jap. j. z ryže a rýb jap.
jedlá bez mäsa:
bliny lievance z pohánkovej múky upravené naslano rus.
blinčiky zapekané palacinky plnené tvarohom rus. kuch.
piroh múčne pečené, vyprážané al. varené j. s plnkou rus.
palacinka tenká placka z liateho cesta pripravená na panvici a podávaná najmä nasladko lat.-maď.
fánka j. z jemného kysnutého cesta pražené na masti, s plochým tvarom maď. kuch.
lečo j. z dusených paprík a paradajok maď.
langoš osúch, posúch, placka z kysnutého cesta pražená na oleji maď. potrav.
tarhoňa cestovina v tvare malých zŕn ako príloha a pod. maď.
mamaliga kukuričná kaša na rum. spôsob rum.
braja kaša nem. nár.
šiflík nem. hovor.
fliačik cesto pokrájané na malé štvorčeky nem.
štrúdľa múčnik s plnkou zavinutou do cesta, závin nem. hovor.
fám sladké múčne j. nem. kuch. zastar.
koch upečené ľahké, kypré j., nákyp nem. zastar.
fancl zapekané múčne j. s tvarohom, orechmi a pod. nem. hovor. zastar.
gríska krupicová kaša nem. zastar.
panádel žemľová kaša nem. kuch. hovor.
müsli mi- kaša z ovsených a iných vločiek s orechmi, so sušeným ovocím, s medom a pod. nem.
geršľa nadrobno pomleté zrná, krúpy nem. hovor.
tortilla -ľa mexické j. z kukuričného škrobu, múky, mlieka, vajec, masla, kukuričná placka špan.
makarón cestovina rúrkovitého tvaru tal. potrav.
špagety j. z tenkých guľatých dlhých cestovín tal.
lasane tenké štvoruholníkové cestoviny, široké rezance tal.
tortelini cestoviny v tvare okrúhlej kapsičky plnenej mäsom, syrom a pod. tal.
ravioli cestoviny v tvare kapsičky, pirohu plneného mletým mäsom, syrom, zeleninou a pod. tal.
kataif rum. pochúťka z rezancov s ovocím rum. kuch.
polenta kaša z kukuričnej krupice, juhoeurópske, tal. národné jedlo tal.
pagáč pečené múčne j. okrúhleho plochého tvaru, placka tal.-chorv.
puding j. zo škrobovej múčky, mlieka, cukru a prísad v podobe hustej kaše; ľahké j. varené vo forme vo vode al. na pare angl.
plumpuding plam- nákyp s hrozienkami, so sušeným ovocím, poliaty rumom a zapálený pred podávaním angl.
porridge -rič kaša z ovsených vločiek jedávaná na raňajky v Anglicku angl.
chipsy čip-
čipsy pražené zemiakové lupienky angl.
popcorn -ko biele rozpukané zrná upečenej kukurice, pukance angl.
kornflejksy obilné pražené zrná, kukuričné vločky angl. potrav.
fondue -dü roztopený nastrúhaný syr s bielym vínom, čerešňovicou a korením, pripravovaný priamo na stole, Švajčiarsko franc. kuch.
suflé jemný nákyp kyprený snehom franc.
omeleta j. z liateho cesta al. rozšľahaných vajec pripravené na panvici franc.
pyré jemná kaša franc. kuch.
tempe zakvasené varené sójové bôby pridávané do polievok al. pražené na masti, indonézske j. vl. m.
taco -ko j. s plnkou z bôbov, mäsa a pod. špan. kuch.
skyr zrnitá kaša z mlieka a syroviny, island. j. island.
narasuke jap. j. z pokrájaného melóna podávané ako posledný chod jap. porovnaj polievka pečivo koláč zákusok syr mäso

neobvyklosť

atypickosť odchýlka od pravidla, normy, osobitosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť gréc. kniž. a odb.
exotickosť nezvyčajnosť, nápadnosť, zaujímavosť gréc.
originálnosť osobitosť, zvláštnosť, svojskosť, svojráz, svojráznosť, osobitnosť, jedinečnosť lat.
unikátnosť osobitosť, jedinečnosť, ojedinelosť, zvláštnosť lat.
unicita osobitosť, jedinečnosť lat. odb. a kniž.
kuriózum nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat. kniž.
rarita vzácnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat.
bizarnosť podivnosť, zvláštnosť, nezvyčajnosť špan.
singulárnosť osobitosť, jedinečnosť, zvláštnosť, výnimočnosť lat. kniž. a odb.
špeciálnosť osobitosť, zvláštnosť, mimoriadnosť lat.-franc.
špecificita osobitosť, zvláštnosť, príznačnosť, svojráznosť lat. zried.
paratypia nezvyčajnosť, odchylnosť od obvyklých vlastností a vzhľadu gréc. odb.
exkluzívnosť výlučnosť, výhradnosť, výnimočnosť lat.
anomálnosť výnimka, odchýlka, odchylnosť od normálneho stavu, pravidla, tvaru a pod., nepravidelnosť, výnimočnosť gréc.
abnormita lat. kniž.
anormálnosť odchýlka, odchylnosť od normy, normálneho stavu, nepravidelnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, úchylka, vymykanie sa norme gréc. + lat. kniž.

výrobok

produkt lat.
fabrikát továrenský, umelý v. lat. aj pejor.
produkcia súhrn výrobkov lat.
output výsledok, výstup pôsobenia výrobných faktorov angl. ekon.
artikel v. na predaj, tovar lat.-nem.
substitút v. nahradzujúci iný v. s podobnými vlastnosťami lat. ekon.
špeciál vybraný, osobitný, mimoriadny v. s osobitným poslaním a pod. lat. hovor.
špécia vybraný, osobitný, mimoriadny v., najmä potrav. lat. hovor.
inovácia nový v., novinka lat.
hit angl.
šláger obľúbený, úspešný, módny, vyhľadávaný v., ťahák, trhák nem. hovor.
funglovka nový v. ? subšt.
no-name nounejm neznačkový v. s predpokladanou nižšou kvalitou angl.
aušus nem. hovor. expr.
brak nem.
šmejd nem. slang.
šrot chybný, bezcenný v., tovar nem. slang.
fušerina chybný, nekvalitný v. nem. slang.
typ v. ako predstaviteľ série s charakteristickými znakmi gréc.
prototyp prvý skúšobný v. na sériovú výrobu gréc. tech.
model pôvodný v. slúžiaci ako vzor na výrobu ďalších kusov tal.
etalón franc. fyz.
normál model pomôcky, prístroja al. zariadenia predstavujúci meraciu jednotku príslušnej veličiny, meradlo základnej jednotky, základná miera lat. tech.
bestseller v. s mimoriadnym úspechom, najlepším odbytom, trhák angl.
naturálie výrobky, najmä poľnohosp. plodiny, poskytované namiesto mzdy al. ako súčasť mzdy lat.
konzerva trvanlivá potravina v plechovom, sklenom al. plastovom obale, trvanlivé jedlo v obale, plechovka franc.-nem. porovnaj plechovka
artefakt umelo vyrobený predmet lat. kniž. a odb.
eolit kamenný artefakt z konca treťohôr, kt. ľudské opracovanie je sporné, pracovný nástroj gréc. archeol.
toreutika predmet vyrobený spracovaním, tepaním kovov za studena s figurálnou al. ornamentálnou výzdobou, napr. nádoba, prilba a pod. gréc.
porcelán v. z vypálenej hmoty zloženej z kaolínu, živca a minerálnych prísad tal.-nem. porovnaj porcelán
keramika v. z pálenej hliny, najmä hlinené nádoby gréc. porovnaj keramika
šamot v. zo žiaruvzdornej práškovej hmoty, drviny zo žiaruvzdorných zemín tal.-nem.
rafinát v. získaný čistením s odstraňovaním nežiaducich, cudzích prímesí franc. tech.
textília v. vyrobený z tkaniny, pletením, spriadaním, tkaním, najmä plur. textílie lat. porovnaj tehla nádoba tkanina drôt úbor cukrík