typ

typ 4 pozri ráz

typ

typ 5 výrobok ako predstaviteľ série s charakteristickými znakmi gréc.
prototyp prvý skúšobný t. na sériovú výrobu gréc. tech.

typ

typ 2 pozri druh 1 trieda 1

typ

typ 3 telesné al. duševné znaky charakteristické pre skupinu jednotlivcov gréc.
somatotyp konštitučný t., súhrn telesných a povahových, zdedených al. získaných znakov jedinca gréc. biol.
atletický t. t. človeka s dobre vyvinutou kostrou a svalstvom, širokým hrudníkom a ramenami gréc.
pyknický t. gréc. fyziol.
eurysomný t. gréc. antrop.
brachymorfný t. gréc. antrop.
laterálny t. t. človeka s krátkymi končatinami, silnou kostrou, okrúhlou tvárou, sklonom k tučnote, ukladaniu podkožného tuku lat. antrop.
astenik gréc. lek.
astenický t. gréc. lek. fyziol.
dolichomorfný t. gréc. lek. antrop.
leptozómny t. gréc. lek.
lineárny t. t. človeka so štíhlou postavou, dlhými končatinami, jemnou kostrou a slabým svalstvom lat. antrop.
hyperstenik t. človeka s územčistou postavou a širokými kosťami gréc. odb.
cholerik výbušný, prudký, prchký, vášnivý povahový t. človeka gréc. psych.
sangvinik prchký, výbušný, bezprostredný, spoločenský, prispôsobivý, ale povrchný povahový t. človeka lat. psych.
flegmatik citovo stály, vyrovnaný, nevzrušivý, kľudný až ľahostajný povahový t. človeka gréc. psych.
melancholik citovo založený, zádumčivý, ťažkomyseľný, citlivý povahový t. človeka gréc. psych.
introvert povahový t. zameraný na vlastný vnútorný duševný svet, uzatvorený do seba, ťažšie prispôsobivý lat. psych.
extrovert povahový t. zameraný na vonkajší svet a prostredie, spoločenský, prispôsobivý, otvorený lat. psych.
cyklotým t. človeka s ľahkým kolísaním nálad, otvoreného, spoločenského, zmyselného gréc.
schizotymný t. t. človeka uzavretého voči okoliu, citlivého gréc. lek. psych.

typ

typ 1 jedinec al. vec ako predstaviteľ skupiny gréc.