palivo

briketa zušľachtené tuhé p. získané lisovaním prachového uhlia franc.
buleta briketa z čierneho uhlia vajcovitého tvaru franc.
koks zvyšok po rozkladnej destilácii čierneho uhlia angl.
kaumacit koks z hnedého uhlia gréc.-lat. tech.
benzín horľavá tekutina používaná ako pohonná látka a pod., zmes kvapalných uhľovodíkov arab. tech.
normál benzín s nižším oktánovým číslom lat. hovor.
super benzín s vyšším oktánovým číslom lat. hovor.
nafta p. organického pôvodu získané spracovaním zemného oleja, ropy orient.-gréc.
mazut arab.-tur. tech.
pakura výrobok z ropy používaný ako p. rum. zried.
petrolej tekuté p. získané spracovaním ropy gréc. + lat.
kerozín p. pre letecké motory na základe petroleja gréc.-lat. porovnaj uhlie

model

model 2 pôvodný výrobok ako vzor tal.
etalón franc. fyz.
normál m. pomôcky, prístroja al. zariadenia predstavujúci meraciu jednotku príslušnej veličiny, meradlo základnej jednotky, základná miera lat. tech.
typ výrobok ako predstaviteľ série s charakteristickými znakmi gréc.
prototyp prvý skúšobný výrobok na sériovú výrobu gréc. tech.

meradlo

meradlo 1 prístroj al. nástroj na meranie
-meter gréc. v zlož. sl.
meter m. dĺžky dlhé jeden meter gréc.-franc.
cólštok m. dĺžky, drevený skladací meter nem. hovor.
šubléra posuvné m. nem. slang.
kaliber m. vonkajšieho al. vnútorného priemeru lat.-franc. tech.
nónius pomocné m. na presnejšie určenie menších zlomkov dielikov hlavného meradla vl. m. tech.
etalón franc. fyz.
normál model pomôcky, prístroja al. zariadenia predstavujúci meraciu jednotku príslušnej veličiny, m. základnej jednotky, základná miera lat. tech. porovnaj prístroj na meranie

úroveň

niveau nivó franc. odb. a kniž.