odmena

rebach hebr. argot.
prémia o. za splnenie určitých podmienok lat.
gratifikácia o., ocenenie, dar lat. práv. a kniž.
prémium o. najlepším žiakom, vyznamenanie lat. hist.
honorácia o., odmenenie, pocta, poctenie lat.
honorár peňažná o. za intelektuálnu prácu, najmä umeleckú al. vedeckú lat.
akcidencia o. za príležitostnú, vedľajšiu prácu lat. zastar.
žold o., mzda, najmä za nečestnú lužbu lat.-nem. expr. aj pejor.
trofej o. za vynikajúci výkon gréc.
remunerácia mimoriadna peňažná o. k platu lat. admin.
diškrécia franc. hovor. zastar.
bakšiš perz.-tur. slang.
tringelt nem. slang.
graciál lat.-franc.
obolos gréc. expr.
tuzér peňažná dobrovoľná o. za obsluhu, obslužné, prepitné franc. hovor.
tantiéma pohyblivá o., podiel na zisku vyplácaný členom predstavenstva a dozornej rady podniku al. umelcovi za dielo franc. peňaž.
palmáre o. advokátovi za zastupovanie v práv. veci lať. práv. zastar.
naturálie o. vo forme výrobkov, najmä poľnohosp. plodín lat.
provízia o. za sprostredkovanie obchodu lat.
delcredere -kre- o. obchodného zástupcu, napr. konateľa, komisionára, ak sa zaručí za zaplatenie pohľadávok za tovar dodaný na úver tal. obch.
brokerage brokeráž
brokeráž angl. obch.
courtage kurtáž
kurtáž o. sprostredkovateľa obchodov na burze, dopravných a poisťovacích obchodov franc. obch.
komisné lat. obch.
kurtáž o. obchodníkovi, sprostredkovateľovi obchodujúcemu vo vlastnom mene, ale na účet iného, príkazcu franc. obch.
bonifikácia o., náhrada, odškodné, zľava lat. obch. ekon. šport.
bonus o., dobropis, zľava, náhrada lat. obch. ekon.; porovnaj plat cena 2

výrobok