výrobok

produkt lat.
fabrikát továrenský, umelý v. lat. aj pejor.
produkcia súhrn výrobkov lat.
output výsledok, výstup pôsobenia výrobných faktorov angl. ekon.
artikel v. na predaj, tovar lat.-nem.
substitút v. nahradzujúci iný v. s podobnými vlastnosťami lat. ekon.
špeciál vybraný, osobitný, mimoriadny v. s osobitným poslaním a pod. lat. hovor.
špécia vybraný, osobitný, mimoriadny v., najmä potrav. lat. hovor.
inovácia nový v., novinka lat.
hit angl.
šláger obľúbený, úspešný, módny, vyhľadávaný v., ťahák, trhák nem. hovor.
funglovka nový v. ? subšt.
no-name nounejm neznačkový v. s predpokladanou nižšou kvalitou angl.
aušus nem. hovor. expr.
brak nem.
šmejd nem. slang.
šrot chybný, bezcenný v., tovar nem. slang.
fušerina chybný, nekvalitný v. nem. slang.
typ v. ako predstaviteľ série s charakteristickými znakmi gréc.
prototyp prvý skúšobný v. na sériovú výrobu gréc. tech.
model pôvodný v. slúžiaci ako vzor na výrobu ďalších kusov tal.
etalón franc. fyz.
normál model pomôcky, prístroja al. zariadenia predstavujúci meraciu jednotku príslušnej veličiny, meradlo základnej jednotky, základná miera lat. tech.
bestseller v. s mimoriadnym úspechom, najlepším odbytom, trhák angl.
naturálie výrobky, najmä poľnohosp. plodiny, poskytované namiesto mzdy al. ako súčasť mzdy lat.
konzerva trvanlivá potravina v plechovom, sklenom al. plastovom obale, trvanlivé jedlo v obale, plechovka franc.-nem. porovnaj plechovka
artefakt umelo vyrobený predmet lat. kniž. a odb.
eolit kamenný artefakt z konca treťohôr, kt. ľudské opracovanie je sporné, pracovný nástroj gréc. archeol.
toreutika predmet vyrobený spracovaním, tepaním kovov za studena s figurálnou al. ornamentálnou výzdobou, napr. nádoba, prilba a pod. gréc.
porcelán v. z vypálenej hmoty zloženej z kaolínu, živca a minerálnych prísad