tovar

artikel výrobok na predaj lat.-nem.
komodita statok al. služba ako predmet obchodu, najmä medzinárodného lat. obch.
export t. vyvážaný do zahraničia lat.-angl. hovor.
import t. dovážaný zo zahraničia lat.-angl. hovor.
essential goods esenšl gúdz dôležitý t. v medzinárodnom obchode angl. obch.
kontraband t. pašovaný, nezákonne prepravovaný cez hranice štátu tal.
metráž metrový t. franc. slang. hovor.
galantéria drobný ozdobný t. franc.
partieka drobný al. textilný t. lat. hovor. zastar.
exot t., kt. neprichádza bežne na trh gréc. obch.
aliud t. iný než mal byť dodaný podľa zmluvy lat. práv. obch.
kargo prepravovaný t., najmä loďou špan. obch.
rinfúza t. voľne naložený v sypkom stave tal. dopr. ekon.
derelikt opustená vec, ku kt. sa nik nehlási, napr. t. pri colnej kontrole lat. práv.
ekvivalent t., kt. vyjadruje hodnotu iného t. lat. ekon.
numeraire nümerér t. slúžiaci ako cenové meradlo franc. ekon.
secondhand -kond he- použitý al. poškodený t., najmä odevy angl.
aušus nem. hovor. expr.
brak nem.
šmejd nem. slang.
šrot chybný, bezcenný t., výrobok nem. slang.
partia chybný, podradný t. lat.
deziderátum t., o kt. zaradenie do tovarových listín pri obchodných dohodách má jedna strana zvláštny záujem lat. obch.

výrobok

produkt lat.
fabrikát továrenský, umelý v. lat. aj pejor.
produkcia súhrn výrobkov lat.
output výsledok, výstup pôsobenia výrobných faktorov angl. ekon.
artikel v. na predaj, tovar lat.-nem.