Výsledky vyhľadávania

túžba

dezidérium (želanie, prianie) lat. kniž.
mánia gréc.
-mánia (vášnivá až chorobná zaujatosť, vášeň, náruživosť, t. po niečom) gréc. v zlož. sl.
ambicióznosť (t. a úsilie vyniknúť, uplatniť sa, ctižiadosť) lat.
ašpirácia (t. dosiahnuť vytýčené ciele) lat.
gigantománia (chorobná t. po niečom veľkom, preceňovanie vlastného významu, velikášstvo) gréc. kniž. pejor.
megalomanstvo (preceňovanie, zveličovanie seba, vlastných zásluh al. významu, velikášstvo) gréc.
chiméra (neuskutočniteľná t.) gréc.
veleitácia (márna t.) lat. kniž.
nostalgia (t. po niečom známom a príjemnom, ale vzdialenom, najmä po prostredí, ľuďoch, nadmerná clivota) gréc. kniž. a odb.
pium desiderium /-zidé-/ (zbožné želanie, najmä nesplniteľné) lat. kniž.
mamonárstvo (nespútaná t. po majetku, bohatstve) hebr.-gréc. pejor.
chryzománia (chorobná t. po zlate) gréc.
ekdemománia gréc. kniž.
poriománia (chorobná t. po cestovaní) gréc. lek.
pariománia (chorobná naliehavá potreba úteku bez cieľa a plánu, túlavosť) gréc. lek.
hajmveh (t. po domove, vlasti) nem. hovor.
oniománia (chorobná t. po nakupovaní) gréc. lek. psych.
toxikománia gréc. lek.
narkománia (návyková t. po omamných látkach, závislosť od omamných látok) gréc. lek.
fetovanie (toxikománia, najmä vdychovaním) lat. hovor.
morfinizmus (toxikománia z nedozretých makovíc) gréc. vl. m.
farmakománia (chorobná t. po liekoch a drogách) gréc. lek.
dipsománia (chorobná pravidelná t. po alkohole) gréc. lek.
metománia (chorobná t. po alkohole) gréc.
alkoholizmus (nemierne p. liehovín, závislosť od liehovín, opilstvo) arab.
potománia (pijanstvo) gréc. lek.
pseudológia (chorobná t. po klamaní, luhaní, vymýšľaní, podvádzaní) gréc. lek.
revanšizmus (t. po odplate, odvete) franc.-nem.
apetencia (t. po uspokojení aktuálnej potreby, najmä hladu, žiadostivosť, chuť) lat. lek. psych.
panfágia (chorobná t. zjesť všetko, čo oči vidia) gréc. lek.
sex lat.-angl.
sexus lat.
sexualita (pohlavný pud) lat. odb.
afrodízia (nadmerne silný pohlavný pud) vl. m. lek.
libido (pohlavné al. erotické prianie, vzrušenie) lat. lek. biol.
erotománia gréc. lek.
hypersexualita (nadmerná vystupňovaná t. po pohlavnom styku, chorobná pohlavná dráždivosť a žiadostivosť, vystupňovanie pohlavných záujmov a pudov) gréc. + lat. lek.
satyriáza (chorobná erotománia u mužov) gréc. lek.
nymfománia (erotománia u žien) gréc. lek.
metrománia gréc. lek.
andrománia gréc. lek.
uterománia (chorobná erotománia u žien) lat. + gréc. lek.
ovariománia (nenásytná erotománia u žien) lat. + gréc. lek.
oidipovský komplex (t. dieťaťa vlastniť rodiča opačného pohlavia a nepriateľský vzťah k rodičovi rovnakého pohlavia) vl. m. a lat. psych.
transvestizmus lat. lek. psych.
eonizmus (t. žiť spôsobom života druhého pohlavia) gréc. lek. psych.
tanatománia (chorobná t. po smrti, samovražedný úmysel) gréc. lek. psych.
hydrománia (chorobná t. utopiť sa) gréc. lek. porovnaj posadnutosťchuť

pocit

pocit 1 (zmyslový al. citový zážitok al. stav)
senzus lat.
psychroalgia (p. chladu a bolesti) gréc. lek.
fosfén (svetelmý vnem vyvolaný mechanickým al. elektrickým podnetom) gréc. lek.
déj¸ vu /deža vi/
déj¸ vécu /deža veki/ (p., že človek už niekedy predtým niečo videl al. prežil, klamný zmyslový dojem, vidina, mam, klam) franc. psych.
nauzea (p. nevoľnosti spravidla predchádzajúci vracanie, nutkanie k vracaniu) gréc.-lat. lek.
libido (príjemný p. sprevádzajúci pohlavné vzrušenie) lat. lek. biol.
inštinkt (mimovoľný p., predvídanie, vnuknutie, tušenie) lat.
emócia (prežívanie skutočnosti, vzťahu ako príjemného al. nepríjemného, silný cit, pohnutie mysle, vzrušenie) lat. psych.
eufória (p. uvoľnenia, radosti, zadosťučinenia, dobrej nálady, zdravia, pohody, spokojnosti, povznesenosti, sily, šťastia, príjemný stav telesnej a duševnej pohody) gréc. lek. psych.
hedónia (príjemný p. spokojnosti) gréc.
katarzia (povznášajúci, uvoľňujúci p. očisťujúci od nežiadúceho, zlého, vyvolaný umeleckým dielom) gréc. lit.
opresia (p. stiesnenosti, stiesnenosť) lat. lek. zried.
tenzia (citové napätie, úzkosť) lat. psych.
deprivácia (dlhodobý citový stav spojený s nemožnosťou uspokojovania základných telesných a duševných potrieb) lat. psych.
komplex lat. hovor.
mindrák (p. menejcennosti) nem. hovor. expr.
skoptofóbia (strach zo zosmiešnenia, hanby, spojený s p. menejcennosti) gréc. lek.
resentiment (p. krivdy s hnevom, nenávisťou, pomstychtivosťou, záporný citový postoj) lat. psych.
taedium vitae /té- víté/ (p. zhnusenosti, znechutenia zo života, nechuti do života) lat. lek. psych.
depresia lat. lek. psych.
depresívnosť (citový stav prejavujúci sa smutnou náladou, p. menejcennosti, stratou záujmov, ľútostivosťou a pod., skleslosť, skľúčenosť, stiesnenosť) lat.
melanchólia gréc. lek.
melancholickosť (duševný stav prejavujúci sa skľúčenosťou, stiesnenosťou, smútkom, clivota, ťažkomyseľnosť, trudomyseľnosť) gréc.
nostalgia (nadmerná citlivosť, túžba po niečom známom a príjemnom, ale vzdialenom, napr. po prostredí, ľuďoch) gréc. kniž. a odb.
spleen /splín/
splín (skľúčenosť spojená s nudou, omrzenosťou, p. zunovania, clivota) gréc.-angl.
chandra (p. omrzenosti, skľúčenosti, nudy, ťažkomyseľnosti v rus. prostredí) gréc.-rus.
tymopatia (duševné rozladenie, trudomyseľnosť, úzkosť) gréc. lek.
anxieta (úzkosť bez konkrétnej príčiny, podoby, neurčité tiesnivé napätie) lat. lek. psych.
dysfória (citový stav úzkosti, nepokoja, podráždenia, napätia, rozladenosti) gréc. psych.
frustrácia (citový stav vyvolaný neuspokojením telesnej al. duševnej potreby al. znemožnením činnosti na dosiahnutie cieľa) lat.
tréma (napätie, neistota, strach, nervozita pred vystúpením na verejnosti, skúškou a pod.) lat.-tal.
extáza (citový stav spojený s nevnímaním okolia a útlmom poznávacích funkcií) gréc. psych.
démonománia (p. posadnutosti zlým duchom) gréc. lek. porovnaj priazeňodpor 1napätie 1vnem

pud

inštinkt (vrodený prirodzený p.) lat.
drive /drajv/ (základná motivujúca sila organizmu) angl.
animálnosť (pudovosť, zmyselnosť, živočíšnosť) lat. aj pejor.
biofília (p. sebazáchovy) gréc.
interatrakcia (p. kobyliek zhlukovať sa a húfne sa sťahovať) lat. zool.
sex lat.-angl.
sexus lat.
sexualita (pohlavný p.) lat. odb.
afrodízia (nadmerne silný pohlavný p.) vl. m. lek.
libido (pohlavné al. erotické prianie, vzrušenie) lat. lek. biol.
erotománia gréc. lek.
hypersexualita (nadmerná vystupňovaná túžba po pohlavnom styku, chorobná pohlavná dráždivosť a žiadostivosť, vystupňovanie pohlavných záujmov a pudov) gréc. + lat. lek.
satyriáza (chorobná erotománia u mužov) gréc. lek.
nymfománia (erotománia u žien) gréc. lek.
metrománia gréc. lek.
andrománia gréc. lek.
uterománia (chorobná erotománia u žien) lat. + gréc. lek.
ovariománia (nenásytná erotománia u žien) lat. + gréc. lek. porovnaj úchylka|pohlavná

dráždivosť

dráždivosť 2 (vzrušovanie)
nervozita (duševný nepokoj spojený s úzkosťou, podráždenosťou, zvýšená nervová d.) lat.
erotománia gréc. lek.
hypersexualita (nadmerná vystupňovaná túžba po pohlavnom styku, chorobná pohlavná dráždivosť a žiadostivosť, vystupňovanie pohlavných záujmov a pudov) gréc. + lat. lek.
libido (pohlavné al. erotické prianie, vzrušenie) lat. lek. biol.
satyriáza (chorobná erotománia u mužov) gréc. lek.
nymfománia (erotománia u žien) gréc. lek.
metrománia gréc. lek.
andrománia gréc. lek.
uterománia (chorobná erotománia u žien) lat. + gréc. lek.
ovariománia (nenásytná erotománia u žien) lat. + gréc. lek. porovnaj príťažlivosť 2zmyselnosť

zmyselnosť

erotika (pohlavná láska) gréc.
erotizmus (zvýšená z., silná náklonnosť k pohlavnému vzrušeniu) gréc.
hypererotizmus (nadmerný erotizmus) gréc. lek.
erotománia gréc. lek.
hypersexualita (nadmerná vystupňovaná túžba po pohlavnom styku, chorobná pohlavná dráždivosť a žiadostivosť, vystupňovanie pohlavných záujmov a pudov) gréc. + lat. lek.
libido (pohlavné al. erotické prianie, vzrušenie) lat. lek. biol.
sex lat.-angl.
sexus lat.
sexualita (pohlavný pud) lat. odb.
afrodízia (nadmerne silný pohlavný pud) vl. m. lek.
kontrektácia (z. v rámci spoločenských stykov, napr. tanec) lat.
pikantnosť (dráždivosť) franc.
animálnosť (pudovosť, živočíšnosť) lat. pejor. porovnaj pôžitkárstvo

pohlavnosť

sex lat.-angl.
sexus (pohlavný pud) lat.
libido (pohlavné al. erotické prianie, vzrušenie) lat. lek. biol.
erotománia gréc. lek.
hypersexualita (nadmerná vystupňovaná túžba po pohlavnom styku, chorobná pohlavná dráždivosť a žiadostivosť, vystupňovanie pohlavných záujmov a pudov) gréc. + lat. lek.
afrodízia (nadmerne silný pohlavný pud) vl. m. lek.
interseualita (nevyhranená p.) lat. lek.

vzrušenie

emócia (prežívanie skutočnosti, vzťahu ako príjemného al. nepríjemného, silný cit, pohnutie mysle) lat. psych.
afekt (prudká krátkodobá citová reakcia nezodpovedajúca podnetu, pohnutie mysle, porušenie duševnej rovnováhy, strata sebakontroly vôľou, prchkosť, podráždenosť, rozčúlenie, vzplanutie) lat.
afekcia (citový záchvat) lat. psych.
exaltovanosť (prepiate v., nadšenie, zanietenosť, prepiatosť, výstrednosť, opojenie) lat. kniž. a lek.
patetickosť (hlboké, prudké v., slávnostnosť, vzrušený stav) gréc.
extáza (mimoriadne v., vytrženie, uchvátenie; citový stav spojený s nevnímaním okolia a útlmom poznávacích funkcií psych.) gréc.
tranz (stav v. al. hypnózy) lat.-franc. hovor.
eretizmus (stav v., podráždenia) gréc. lek.
sténia (trvalé duševné v., podráždenosť) gréc.
emfáza (citový dôraz vo vyjadrovaní) gréc. odb.
tomománia (rozkladné, zhubné v.) gréc. lek.
orgiazmus (duševné v., najmä náb., hraničiace so šialenstvom) gréc. kniž.
suscitácia (rozohnenie) lat. lek.
samádhi (stav najvyššieho v. v joge) sanskrit
delírium (porucha vedomia spojená so v., zmätenosťou, desivými predstavami, blúznenie pri horúčke, otrave a pod.) lat. lek.
excitácia (podráždenie, podráždenosť, nepokoj) lat. lek. psych.
libido (pohlavné al. erotické v., prianie, túžba) lat. lek. biol.
mixoskopia (pohlavné v. vyvolané pozorovaním súlože iných) gréc. lek.
panika (zmätok vyvolaný masovým zdesením, strachom pred skutočným al. zdanlivým nebezpečenstvom) gréc.-franc.
senzácia (rozruch, prekvapenie verejnosti) franc.
haló (hlasitý rozruch, zhon, poplach) angl. hovor. expr.
squall /skvól/ (rozruch) angl. pren.