tanec

tanec franc.-nem.
dancing -si- angl.
sólo t. určený jednému páru alebo viacerým párom pri tan. zábave; t. ako pocta; t. jednotlivca alebo jednej dvojice tal.
orchéma sólový t. gréc. tan.
balet umelecký výrazový t. tal.
pas baletný t. jednej al. viacerých osôb franc.
pas de deux pa d dö baletný t. vo dvojici franc.
furiant čes. ľudový párový t. s rýchlym tempom lat.-čes.
mazúrka poľ. národný t. v trojštvrťovom takte vl. m.
kujaviak poľ. ľudový t. podobný mazúrke poľ.
polonéza poľ. národný t. v trojštvrťovom takte s miernym tempom a slávnostným rázom franc.
varšavianka poľ. národný t. poľ.
oberek poľ. ľudový t. v trojdobom takte poľ.
krakoviak poľ. ľudový veselý rýchly t. poľ.
hajduk hajdúsky t., odzemok maď.
čardáš maď. ľudový párový t. s pomalou a rýchlou časťou maď.
frišká druhá rýchla časť čardáša nem.
kör ker maď. t. umelo zostavený okolo 1840 maď.
zingaresca -ka cigánsky t. tal. hud.
hóra rumun. ľudový t. rum.
arkán huculský, rumunský mužský t. lat.
choro bulh. ľudový zborový t. bulh.
kalamajka slovan. ľudový t. do kola ukraj.
kolomyjka ukraj. ľudový t. ukraj.
hopák ukraj. ľudový dvojdobý rýchly t. tancovaný prevažne mužmi ukraj.
kozáčik ukraj. a rus. ľudový rýchly mužský t. tur.-rus.
trepak ukraj. a rus. ľudový t. v dvojštvrťovom takte a s rýchlym tempom ukraj.
chorovod rus. ľudový zborový dievčenský obradný t. rus. tan.
lezginka ľudový rýchly t. kaukazských národov tančený na špičkách prstov nôh vl. m.
islamej kabardínsky a gruz. ľudový t. s prudkým tempom arab.
chorea starogréc. t. na počesť boha Apolóna gréc. hist.
sirtaki moderný t. podľa beatovej hudby s gréc. prvkami gréc.
valčík nem.-poľ.
valcer spoločenský párový t. v trojštvrťovom takte nem. zastar.
ländler hornorak. ľudový t. v trojdobom takte a s pomalým tempom nem. tan.
verbunk ľudový mužský t., pôvodne stredoveký voj. nem.
allemande almánd
allemanda nem. pomalý radový t. v párnom takte, 16. st.; nem. rýchly t. v trojštvrťovom takte, 18. st. franc. hud.
bourrée buré živý starofranc. tanec v párnom takte franc.
danse macabre dans makabr t. kostlivcov, súčasť stredovekých mystérií, 13. st. franc. kniž.
haute-danse ótdans stredoveké spoločenské tance franc.
menuet t. v trojštvrťovom takte s miernym tempom franc. hud.
kankán franc. rýchly výstredný kabaretný t. franc.
gavota franc. ľudový t. s miernym tempom, 16. st. franc.
basse-danse bazdáns dvorný slávnostný radový t., 16. st. franc. tan.
courante kuránt franc. rýchly t., 16. st. franc.
musette mizet franc. ľudový t. v trojdobovom takte a s rýchlym tempom franc.
passapied paspje franc. rýchly t. v nepárnom takte, koniec 16.st. franc.
kotilión franc. spoločenský t. na záver plesu, 18. st. franc.
tourdion tur- franc. spoločenský rýchly trojdobový kráčavý t., 16. st. franc.
galop spoločenský kruhový rýchly t. franc. pôvodu, od zač. 19. st. franc.
anglaise angléz rýchly dvojdobý t. v Európe, 17. – 19. st. franc.
farandola provensalský ľudový kruhový t. s rýchlym tempom franc.
rigaudon -god provensalský starý ľudový t. franc.
estampia provensalský starý t. franc.
jáva spoločenský t. franc. pôvodu v trojštvrťovom takte vl. m.
kadrila franc.
kvadrila spoločenský t. pre štyri páry, štvorylka lat. zastar.
canarie ka- franc. a tal. spoločenský rýchly t., 16. st. franc.
tedesca -ka neskorogotický a renesančný kráčavý t. tal.
paduana tal. dvojdobý al. štvordobý pomalý t., 16. st tal.
tarantella tal. ľudový t. s rýchlym tempom vl. m.
napoletana ľudový t. z okolia Neapola vl. m.
bergamasca -ska tal. ľudový t., 16. až 18. st. tal.
passamezzo -sa-co tal. t. v párnom takte, 16. a 17. st. tal.
piva tal. rýchly t. tal.
gagliarda galja- tal. hist.
gaillarde gajárd tal., románsky spoločenský trojdobý t. s rýchlym tempom, 15. a 16. st. franc. hist.
brando spoločenský t. na zakončenie maškarády, 16. st. tal.
volta spoločenský párový t. v trojdobovom takte, 16. a 17. st. tal.
siciliána sicílsky pastorálny t. vl. m. hud.
saltarello tal. a špan. rýchly trojdobový t. tal. hud.
furlana špan. a severotal. ľudový t. veselého rázu a s rýchlym tempom, 17. st. tal.
seguidilla segidiľa špan. ľudový t. v trojdobovom takte a s rýchlym tempom špan.
sarabanda špan. starý trojdobový t. s voľným tempom perz.-špan.
sardana špan. katalánsky ľudový t. v dvojštvrťovom al. šesťosminovom takte, s figúrami špan.
zapateado špan. ľudový trojdobový t. s vydupávaním rytmu špan.
bolero špan. ľudový t., od 18. st. špan.
madrileňa druh bolera špan.
malagenia špan. t. so stálym harmonickým základom špan.
japona špan. stredoveký t. so spevom špan. hud.
magualeňa maga- špan. ľudový t. špan.
fandango špan. ľudový párový t. s miernym tempom špan.
jarabe charave špan. ľudový t. sprevádzaný hudbou a neskôr spevom špan.
jota cho- špan. ľudový t. z Aragónie v trojštvrťovom takte špan.
cachucha kačuča špan. ľudový t. s miernym tempom špan.
folia špan a port. t. v trojštvrťovom takte a s voľným tempom, 15. st. port.
flamenco -ko špan., andalúzske a kastilské, cigánske ozdobné rytmické živé farbisté tance a piesne s podupávaním a tlieskaním špan.
gitana t. špan. Rómov špan.
moreska sólový al. zborový t. maurského pôvodu, 14. st. špan.
guaracha -ča špan. a latinskoamer. t. v striedavom takte, pri kt. tanečník hrá aj na gitare špan. hud.
letkis spoločenský kolektívny t., kt. tempo sa zrýchľuje aj spomaľuje fín.
halling nór. ľudový rýchly mužský t. germ. vl. m.
fox angl. moderný t. v dvojštvrťovom takte angl.
shimmy šimi
šimy obmena foxtrotu angl.
slow-fox slou- pomalý foxtrot angl.
quickstep kvik- rýchly foxtrot angl.
contredanse kontrdáns angl. radový t., predchodca štvorylky, 16. st. franc.
giga škót. starý rýchly t., 17. st. angl.
écossaise ekoséz škót. ľudový t. v kolese, neskôr rýchly radový t. franc.
gogo t. jednej al. viacerých tanečníc na uvoľnenie zábavy v podniku, USA angl.
boston amer. t., kt. vznikol z valčíka angl.
cakewalk khejkuók rytmický divoký t. amer. Černochov angl.
stomp černošský rýchly t. angl.
wals spoločenský pomalý t. v trojštvrťovom takte, angl. valčík angl.
swing moderný t. amer. pôvodu s pohojdávaním angl. tan.
jitterburg džiterbag amer. spoločenský t, kt. vznikol zo swingu, obľúbený vojakmi v 2. svetovej vojne angl. tan.
shake šejk moderný t. podľa beatovej hudby angl.
twist moderný spoločenský t. v štvorštvrťovom takte, bez držania, po 1960 angl.
charleston čárlston moderný spoločenský t. severoamer. pôvodu vl. m.
jive džajv
džajv moderný spoločenský t. angloamer. pôvodu angl.
squeeze skvíz spoločenský t. s dotýkajúcimi sa tvárami, ale čo najviac vzdialenými telami angl.
rock and roll rokenrol
rokenrol moderný spoločenský t. s rýchlym tempom a akrobatickými prvkami, pôvodne amer. angl.
step t., pri kt. sa rytmus vyklepáva podrážkami topánok angl.
onestep vans- spoločenský t. amer. pôvodu v dvojštvrťovom takte angl.
flash-dance flešdans moderný t. s trhavými pohybmi angl.
break dance brejk dens t. černošskej a portorikánskej amer. mládeže s akrobatickými prvkami, od 70. rokov 20. st. angl.
madison medizon vl. m.
slop moderný spoločenský t. v štvorštvrťovom takte angl. hud.
surf spoločenský t. podľa beatovej hudby angl.
hully-gully haligali spoločenský t. angl.
tango pomalý spoločenský t. argentínskeho pôvodu špan.
habanera špan.-amer., kubánsky t. v dvojštvrťovom takte a s miernym tempom, podobný tangu vl. m.
čača latinskoamer. rytmický párový t. špan.
samba spoločenský t. brazíl. pôvodu vo štvorštvrťovom takte s rýchlym tempom port.
karioka juhoamer. spoločenský t., variant samby indián.-port.
mambo latinskoamer., kubánsky spoločenský t. špan.
bamba latinskoamer. spoločenský t. špan.
rumba moderný spoločenský t. kubánskeho pôvodu špan.
kukarača latinskoamer. dynamický t., druh rumby indián.-špan.
conga kon- špan.-amer. spoločenský t., kombinácia foxu a rumby tal.
bossa-nova spoločenský t. juhoamer. pôvodu port.
passo doble juhoamer. rýchly spoločenský t. špan.
beguine -gin juhoamer. ľudový t. rozšírený do Európy v 30. rokoch franc.
twostep tús- spoločenský t. juhoamer. pôvodu v dvojštvrťovom takte, podobný polke angl.
boogie-woogie bugu vugi spoločenský t. v trojštvrťovom takte, pôvodne amer. angl.
lambada juhoamer. rýchly párový t., koniec 80.rokov port.
salsa juhoamer. t. špan.
finolka spoločenský párový t. ?
kalypso moderný spoločenský t., pôvodne z Trinidadu gréc.-angl.
hula havajský tradičný t. spočívajúci vo vírivom pohybe bokov polynéz.
hula-hop exotický t. spočívajúci vo vírivom pohybe bokov, prípadne aj s rozkmitanou obručou polynéz.-angl. polynéz.
hula-hula havajský ľudový t. za sprievodu havajských gitár polynéz.
bojong indonézsky svadobnný t. indonéz.
tandak jávsky ľudový spoločenský t. jáv.
kagura jap. tradičný obradný t. jap.

hudba

muzika gréc.-lat. hovor.
melo- gréc. v zlož. sl.
monódia jednohlasná h. gréc. hud.
entrée antré franc. kniž.
intráda slávnostná h. pri vstupe významných osôb tal.-nem.
background beggraund h. v pozadí, sprievod nástrojového al. hlasového sólového prejavu, pozadie angl. hud.
musica da camera muzika da ka- komorná h. tal. hud.
musica sacra muzika sakra chrámová h. lat. hud.
moteto polyfónna h., 13. – 18. st. tal. hud.
punktualizmus hud. štýl používajúci samostatné tóny bez vzťahu k okoliu, bez súvislej melódie lat. hud.
skiffle skifl pôvodná amer., černošská aj belošská h. hraná na jednoduchých nástrojoch angl. hud.
dixieland -xile- severoamer. ľudová nástrojová h. černošského pôvodu vl. m.
jazz džez severoamer. h. vzniknutá spájaním afroamer. folklóru a európskej hudby angl.
blues blúz základná forma džezu vzniknutá zo severoamer. černošskej dvanásťtaktovej piesne angl.
rhytm and blues rizm end blúz mestská forma blues, základ rocku angl. hud.
swing džezový štýl, 30. roky angl. hud.
cool kúl džezový štýl, koniec 40. rokov angl.
bebop bí-
bop
rehop džezový štýl, 40. roky 20. st., so zložitejšou štruktúrou, kt. sa začína moderný džez angl. hud.
revivalizmus rivajve- džezový štýl vracajúci sa k starším vývojovým obdobia, od 30. rokov angl. hud.
soul severoamer. černošská h., od 60. rokov, používa zvolanie a odpoveď angl. hud.
ragtime regtajm inštrumentálny štýl h., najmä na klavíri, so synkopami angl. hud.
beat bít
big beat -bít
bigbít smer modernej populárnej h., pojem používaný v 60. rokoch angl.
rock rok
rok štýl populárnej h. s koreňmi v amer. h., prevažujúci od 50. rokov angl. hud.
soft rock rok ľahký, mierny, jemný rock angl. hud.
hard rock rok tvrdý rock, s výrazným rytmom angl. hud.
rock and roll rokenrol
rokenrol angl. hud.
rokáč amer. hud. štýl s koreňmi v džeze, s výrazným rytmom, od 50. rokov angl. slang.
džez rock rok hudba usilujúca sa o spojenie džezu a rocku, od 60. rokov 20. st. angl.
blue beat blú bít angl.
reggae rege štýl využívajúci h. karibskej oblasti, černošská populárna h. angl. hud.
bluegrass blúgrás živá h. s gitarou, husľami, bendžom a pod., pôvodne severoamer. angl. hud.
disko moderná populárna tan. h., 70. roky angl. hud.
pop angl. hovor.
pop-music pobmuzik všeobecne obľúbená, známa, zruzumiteľná, ľudová h., stredný prúd h. angl. publ.
technopop gréc. + angl. hud.
techno moderná populárna monotónna h. s prevahou basových tónov v 4/4 takte využívajúca elektronické nástroje a prístroje gréc. hud.
technorock -rok moderná populárna h. využívajúca ostré elektronické zvuky gréc. + angl.
trance trans elektronická h. naväzujúca na techno angl.
jungle džangl
drumm and bass dram end rýchla elektronická h. s nepravidelným prerušovaným rytmom angl.
heavy metal hevi štýl tvrdej rockovej h. angl. hud.
thrash treš moderná rocková h. zložená z hlasných, rýchlych a jednoduchých gitarových akordov angl. hud.
punk pank moderná rocková h. s jednoduchou kompozíciou, minimálnym používaním nástrojov, vzniknutá v 70. rokoch 20. st., hud. štýl hnutia mládeže angl.
house haus
house music haus mjuzik( moderná h. v 4/4 takte vzniknutá v 80. rokoch 20. st. v Chicagu angl. hud.
rap rep
rep ostro sekaná rocková h. používajúca prednes namiesto spevu angl. hud.
country kantri
hip-hop moderná tanečná hudba s rytmizovaným spevom angl.
country music kantri mjúzik
country and western music kantri end vestern mjúzik populárna hudba; pôvodne ľudová hudba amer. vidieka, od 40. rokov 20. st. angl. hud.
folk music mjuzik moderná populárna h. s aktuálnym kritickým obsahom; pôvodne ľudová, najmä anglosaská, al. umelá h. vychádzajúca z ľudových piesní angl. hud.
world music verld mjúzik h. založená na národných a pod. tradíciách v spojení s populárnymi hud. štýlmi angl.
oldies oldís obľúbené staršie piesne angl.
ambient embijent h., najmä syntetizátorová, s využitím prírodných al. technických zvukov angl. hud.
retro hud. štýl vracajúci sa témou, spracovaním do minulosti lat. hovor.
revival rivaivl hudba, kt. sa vracia k zaniknutému alebo nepoužívanému hud. štýlu angl.
spirituál duchovná h. amer. černochov lat.-angl. hud.
gospel náb., duchovná moderná h. amer. černochov angl.
pašije veľkonočná hudba na text evanjelia o umučení Krista ? hud. cirk. porovnaj pieseň skladba 1 tanec

oslovenie

oslovenie 3 pomenovanie vhodným menom, titulom a pod.
titulovanie o. hodnosťou al. jej vyjadrením lat.
gentleman džentlmen o. muža angl. zried.
domine praestantissime prestant- prevzácny pane, ako o. lat. kniž.
domine spectabilis spekt- urodzený pane, ako o. lat. kniž.
domine magnifice veľkomožný, vznešený pane, ako o. lat. kniž.
domine perillustris vzácny pane, ako o. lat. kniž.
hosudar o. muža v rus. prostredí rus.
monsieur mesjé, mesjö o. muža vo franc. prostredí franc.
signor(e) siňo- o. muža v tal. prostredí tal.
seňor o. muža v špan. prostredí špan.
don o. muža v špan. a tal. prostredí špan. tal.
sir sör, sér o. muža bez pripojenia mena v angl. prostredí angl.
mister mistr o. muža v angl. a amer. prostredí angl.
lord o. muža v angl. prostredí angl.
mylord o. muža v angl. vyššej spoločnosti; o. sudcu v angl. prostredí angl.
šor o. muža v dalmátskom prostredí chorv.
efendi o. muža v tur. prostredí tur.-gréc.
aga o. staršieho muža v Turecku, Iráne, Indii tur.
sáhib o. muža v arab. prostredí; o. Európana v Indii arab.
sidi o. Európana v arab. krajinách arab.
tuan o. muža v juhovýchodnej Ázii indonéz.
bábu o. vzdelaného Bengálca beng.
mirza o. u niektorých východných národov pred menom irán.
beg
bej o., titul islamských feudálov, hodnostárov a úradníkov, aj ako súčasť mena tur.
bwana o. muža v arab. svete a Afrike arab.-svahil.
Sire sír o. panovníka, Veličenstvo franc. angl.
báťuška dôverné o. muža, otca, starca v rus. prostredí rus.
padrone o. hostinského, majstra, ochrancu al. zamestnávateľa v Taliansku tal.
padre o. katolíckeho rádového kňaza, otče, otec, v románskych krajinách tal. port. špan. cirk. porovnaj kňaz
carissime kar- rehoľné o., drahý brat
amice! milý priateľ, ako o. lat. zastar.
mi amice! priateľ môj, ako o. lat. zastar.
madame madam zdvorilé o. ženy franc.
šora o. ženy v dalmátskom prostredí chorv.
signora siňo- o. ženy v tal. prostredí tal.
doňa o. ženy v špan. prostredí špan.
seňora o. ženy pôvodne v špan. prostredí špan.
mistress misiz o. ženy v angl. a amer. prostredí angl.
mylady majlej- o. ženy v brit. vyššej spoločnosti angl.
memsahib o. ženy v Indii ind.
domina o. rím. ženy, pani lat. hist.
mademoiselle madm(u)azel o. slečny vo franc. prostredí franc.
signorina siňo- o. slečny v tal. prostredí tal.
seňorita o. slečny pôvodne v špan. prostredí špan.
miss o. slečny v angl. a amer. prostredí angl.
dárling zlato, drahý, miláčik, najmä ako o. angl. subšt.
baby bejby
bejby milá, zlatko, miláčik, ako o. v amer. prostredí angl. hovor.
illustrissimus najjasnejší, vysokoosvietený, najosvietenejší, ako o. lat.
honorabilis úctyhodný, ctihodný, ako o. lat.
spectabilis úctyhodný, vážený, ako o., ceremoniálny titul dekana lat.
venerabilis vysoko ctený, ctihodný, ako o. pri promócii lat. porovnaj titul šľachtic

príslušník

aktivista p. organizácie, činorodý, iniciatívny spolupracovník, pomocník lat.
prétorián oddaný stúpenec, prisluhovač, pätolízač lat. pren. pejor.
ligista člen združenia, spolkovej organizácie, spolku, zväzu tal. špan. zried.
lobista člen skupiny ľudí ovplyvňujúcej poslancov angl.
minister člen vlády poverený vedením ústredného správneho úradu v určitom odbore lat.-franc. porovnaj minister
redaktor lat.-franc.
editor člen redakcie lat.
šéfredaktor hlavný, vedúci redaktor franc.
akademik člen vrcholnej ústrednej vedeckej, vzdelávacej a pod. inštitúcie, akadémie gréc.
skaut p. organizácie zameranej na výchovu mládeže vo vzťahu k prírode angl.
rover starší p. skautskej organizácie angl.
woodcrafter vudkra- p. odnože skautingu založenej E. T. Setonom, vychovávajúcej k všestrannému zdokonaľovaniu človeka pobytom v prírode, zálesák angl.
forvard p. útočného radu hráčov, útočník vo futbale, hádzanej a pod. angl. šport.
komparzista franc.-tal.
štatista člen zboru hercov vystupujúcich v hromadných scénach, spoločne lat.-nem. div. film.
prímista člen skupiny prvých huslí lat. hud.
p. rodiny, rodu:
antecedent predchádzajúci p. rodiny, predok lat.
benjamín najmladší p. rodiny al. určitej spoločnosti vl. m. bibl.
patriarcha najstarší p. rodiny, hlava rodiny, rodu, praotec gréc. pren.
nestor vl. m.
senior najstarší p. spoločnosti, spoločenstva, staršina lat.
vogt staršina dedinskej občiny v Poľsku poľ. hist.
princ nevládnuci p. panovníckeho al. kniežacieho rodu, syn panovníka franc.-nem. porovnaj následník
polit. smeru a pod.:
reformista stúpenec hnutia usilujúceho sa o zmenu, úpravu smerujúcu k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu lat.
reformista stúpenec smeru v robotníckom hnutí uprednostňujúcom reformy, úpravy smerujúce k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu lat.
revizionista prívrženec smeru usilujúceho sa o preskúmanie a zmenu zásad marxizmu lat. polit.
radikál prívrženec smeru usilujúceho sa o rýchle a zásadné zmeny a riešenia od základov lat.
revolucionár prívrženec revolúcie, zásadnej zmeny, prevratu, zvrhnutia starého a nastolenia nového poriadku aj násilím lat.
jakobín rázny, rozhodný, dôsledný revolucionár franc. vl. m. pren.
neofyt horlivý al. nový vyznávač určitého názoru gréc.
tradicionalista zástanca zvykov, spôsobov, názorov prechádzajúcich z pokolenia na pokolenie lat.
fundamentalista prívrženec náb. al. polit. smeru lipnúceho na pôvodnom učení, odmietajúceho, aj násilne, zmenu pôvodného učenia a prispôsobenie novým pomerom, nezmieriteľného k iným názorom lat.
islamista islamský fundamentalista arab. hovor. publ.
revanšista prívrženec hnutia hlásajúceho odplatu, odvetu za porážku franc.-nem.
anarchista prívrženec polit. smeru odmietajúceho organizovanú štátnu moc, práv. poriadok a pod., hlásajúceho neobmedzenú slobodu jednotlivca gréc.
internacionalista prívrženec hnutia usilujúceho sa o medzinárodné riešenie svetových a oblastných otázok a problémov lat.
narodnik prívrženec polit. hnutia v Rusku snažiaceho sa o odstránenie samoderžavia a modernizáciu spoločnosti, opierajúceho sa o roľníctvo rus. hist.
nacionalista prívrženec polit. smeru jednostranne zdôrazňujúceho význam národa, vychádzajúceho z presvedčenia o výnimočnosti vlastného národa lat.
ultranacionalista prívrženec krajného nacionalizmu lat.
šovinista prívrženec krajného nacionalizmu spojeného s nenávisťou k iným národom, slepo presvedčený o nadradenosti vlastného národa vl. m.
separatista prívrženec hnutia presadzujúceho územné, kultúrne a pod. oddelenie, odlúčenie lat.
izolacionista prívrženec politiky presadzujúcej neúčasť určitého štátu na medzinárodných udalostiach a konfliktoch tal.-franc.
pacifista prívrženec smeru al. hnutia odmietajúceho vojnu a stavajúceho sa za zachovanie mieru za každú cenu lat. polit.
iredentista prívrženec hnutia národnostnej menšiny za spojenie územia ňou obývaného so susednou krajinou toho istého národa tal. polit.
maďarón pomaďarčený p. nemaďarského národa, pomaďarčený Nemaďar vl. m. pejor.
feminista prívrženec hnutia za zrovnoprávnenie žien s mužmi, bojovník za práva žien, častejšie feministka lat.
sufražetka prívrženec hnutia za polit. práva žien, najmä za volebné právo angl. hist.
monarchista gréc.
rojalista prívrženec vlády, štátu na čele s panovníkom franc.
republikán stúpenec vlády, zriadenia s orgánmi štátnej moci volenými na určité obdobie lat.-franc.
unionista prívrženec úsilia o zjednotenie, jednotu, spojenie lat.
federalista prívrženec štátneho zriadenia založeného na zväzku dvoch al. viacerých štátov do jedného spoločného štátu lat. polit.
eurokrat prívrženec vlády európskych správnych orgánov a organizácií nad európskymi štátmi v Európskej únii vl. m. + gréc.
eurofil prívrženec začlenenia do európskych orgánov a organizácií vl. m. + gréc. publ.
technokrat prívrženec vlády technikov a sociálnej vrstvy najvyšších riadiacich pracovníkov v riadení hospodárstva gréc.
slavianofil prívrženec hnutia vyzdvihujúceho spoločnosť budovanú na pravoslávnych základoch, Rusko, 19. st. rus. + gréc.
pansláv prívrženec hnutia za spojenie slovan. národov pod vládou rus. cára gréc. + vl. m. polit.
sionista prívrženec žid. nacionalistického hnutia pôvodne za založenie žid. štátu v Palestíne hebr. vl. m.
oranžista prívrženec strany v Holandsku usilujúcej sa o monarchiu, 17. – 18. st. vl. m. hist.
ghibellin prívrženec cisára v Taliansku a Nemecku proti pápežovi, 13. – 15. st. tal. vl. m. hist.
guelf prívrženec pápeža v Taliansku a Nemecku proti cisárovi, 13. – 15. st. nem. vl. m.-tal. hist.
unionista stúpenec Severu počas amer. občianskej vojny lat. hist.
federalista stúpenec Juhu počas amer. občianskej vojny lat. hist.
pankáč angl.
punk pank
punker panker
panker stúpenec hnutia mládeže prejavujúceho protispoločenský postoj najmä vonkajšími znakmi, úpravou vlasov a pod., od 70. rokov 20. st. angl. hovor.
hippie -pi angl.
hipisák stúpenec únikového, protestného hnutia západnej, najmä amer. mládeže, vyznačujúci sa výstredným oblečením, správaním, prípadne používaním drog, 2. polovica 60. rokov angl. slang.
skinhead -hed
skín stúpenec hnutia mládeže vyjadrujúcej krajné, rasistické postoje oblečením, vyholenou hlavou, násilným správaním, pôvodne vo Veľkej Británii angl.
p. armády, vojska, ozbrojených síl:
paladín p. mýtickej voj. družiny Karola Veľkého, jeden z 12 franc. hist.
komunard p. ozbrojenej jednotky Parížskej komúny, 1871 vl. m.
partizán p. nevoj. ozbrojenej skupiny, kt. vedie záškodnícku vojnu v zázemí nepriateľa franc.
četník p. partizánskych oddielov pravoslávnych južných Slovanov bojujúcich proti Turkom, 19. st.; p. ozbrojených jednotiek srbského antikomunistického hnutia odporu srb. hist.
ustašovec p. chorv. šovinistickej organizácie chorv.
milicionár p. ozbrojenej organizácie pôsobiacej v podnikoch pod vedením komunistickej strany, 1948 – 1989 lat.
ordner p. uniformovaných jednotiek Henleinovej sudetonemeckej strany v 1. ČSR nem. hist.
vlasovec p. rus. národnooslobodzovacej armády vytvorenej Hitlerom počas 2. svetovej vojny zo zajatých sov. vojakov vl. m. hist.
gangster p. organizovanej zločineckej bandy angl.
mafián tal.
mafioso -ózo
mafiózo p. protispoločenského záujmového spoločenstva, mafie tal. hovor. porovnaj vojak povstalec strážnik
p. spoločenskej al. polit. vrstvy:
paladín p. kráľovskej, dvorskej družiny, kráľovského dvora franc. hist.
oligarch p. malej vládnucej skupiny ľudí gréc. polit.
plutokrat p. bohatej vládnucej vrstvy gréc.
helóta p. bezprávnej podrobenej neslobodnej otrockej vrstvy v starovekej Sparte, bezprávny roľník v Sparte gréc. hist.
optimát p. polit. vrstvy opierajúcej sa o rozsiahle pozemkové vlastníctvo, na sklonku rím. republiky lat. hist.
feudál p. vládnucej triedy, vlastník výrobných prostriedkov, pôdy, léna v lénnom zriadení lat. porovnaj miestodržiteľ
šľachtic p. vládnucej vrstvy vo feudálnej spoločnosti nem. porovnaj šľachtic šľachtičná
bárin p. vyššej spoločenskej vrstvy, urodzený pán v predrevolučnom Rusku rus.
inka p. vládnucej triedy v Inkskej ríši vl. m. hist.
populár p. stredných a ľudových vrstiev republiky v starom Ríme, 2. – 1. st pr. n. l. lat. hist.
peregrínus slobodný p. cudzej obce, kt. právu podliehal, cudzinec v rím. práve lat. práv. hist.
buržuj p. bohatej mestskej vrstvy, meštiak franc.
proletár p. nemajetnej, chudobnej vrstvy, chudoby, v starom Ríme, lat. hist.; p. revolučnej robotníckej triedy, triedy námedzne pracujúcich, námedzný robotník, v marxizme lat.
lumpenproletár p. nízkej spoločenskej vrstvy, kt. sa neživí prácou, spodiny spoločnosti, tulák, žobrák nem. + lat.
bíreš maď.
hofier p. dedinskej chudoby bez domu a pôdy, želiar nem. zastar.
pária p. najnižšej bezprávnej spoločenskej kasty v Indii, nedotknuteľných; p. najnižšej spoločenskej vrstvy, vydedenec, vyvrheľ, opovrhovaný, bezprávny človek pren. tamil.
šúdra p. najnižšej kasty v Indii, roľníci, bezzemkovia, remeselníci sanskrit
kšatrij p. druhej kasty v Indii, vládci a bojovníci, plur. kšatrijovia sanskrit
váišja p. tretej kasty v Indii sanskrit
bráhman p. najvyššej kasty v Indii sanskrit
p. polit. organizácie:
partajník p. polit. strany franc.-nem. hovor. expr. pejor.
frakcionár stúpenec al. zakladateľ zoskupenia v polit. strane, kt. členovia majú odlišný program, líniu, názory lat. polit.
sektár p. oddelenej, odštiepenej polit. al. ideologickej skupiny od strany, od hnutia lat.
labourista lejbri- p. brit. ľavicovo orientovanej robotníckej strany angl.
whigh uig p. brit. polit. strany pôvodne namierenej proti rekatolizácii a absolutizmu, zastupujúcej záujmy podnikateľov a obchodníkov, neskôr liberáli, 17. st. angl. hist.
toryovec p. brit. polit. strany pôvodne zastupujúcej záujmy pozemkovej šľachty, neskôr príslušník konzervatívnej strany, 17. st. angl.
girondista p. republikánskej parlamentnej frakcie za Veľkej franc. revolúcie, kt. reprezentovala záujmy obchod. a priemysel. buržoázie franc. vl. m. hist.
dixiekrat pravicový, rasistický člen demokratickej strany, USA vl. m. + gréc.
pionier p. detskej polit. organizácie franc. zastar.
komsomolec p. komunistického zväzu mládeže v bývalom ZSSR rus.
komunista stúpenec komunizmu lat.
boľševik p. komunistickej strany leninského typu rus. polit.
eser p. protiboľševickej strany socialistických revolucionárov v predrevolučnom Rusku a počas občianskej vojny rus. hist.
socialista p. hnutia za socializmus lat.-franc.
marxista stúpenec marxizmu, sociálnoekonomickej teórie K. Marxa o historickej úlohe robotníckej triedy vl. m.
leninista stúpenec leninizmu vl. m. polit.
stalinovec stúpenec ideológie spájajúcej marxizmus, leninizmus a vládu jednej osoby vytvorenej Stalinom vl. m.
maoista stúpenec sociálnopolit. učenia a radikálneho ľavicového polit. hnutia spojeného s Mao Ce-tungom vl. m. polit.
fašista stúpenec fašizmu tal.
nacista lat.
naci stúpenec nemeckej formy fašizmu lat.-nem. hovor. pejor.
frankista stúpenec hnutia vedeného špan. diktátorom Frankom vl. m.
hitlerovec stúpenec hnutia vedeného nem. diktátorom Hitlerom vl. m.
perónista stúpenec hnutia vedeného argent. diktátorom Perónom vl. m.
henleinovec -laj- p. sudetonemeckej strany, ČSR, 1933 – 38 vl. m.
cagoulard kagu- p. franc. fašistickej a teroristickej organizácie, 20. roky franc.
iluminát p. tajnej spoločnosti za myšlienky osvietenstva, 18. st. lat. hist.
karbonár p. tajného revolučného spolku v Taliansku a vo Francúzsku, začiatok 19. st. tal. hist.
rotarián p. medzinárodného združenia vedúcich osobností, Rotary Clubu angl.
p. posádky:
kormidelník člen posádky lode zodpovedný za dodržanie smeru plavby rus.
navigátor člen posádky lode a lietadla zodpovedný za určovanie ich polohy a za ich vedenie po stanovenej trati lat. dopr.
kozmonaut gréc.-rus.
astronaut gréc.-angl.
taikonaut člen posádky vesmírnej lode čín.
p. rady, súdu, skupiny zástupcov a pod.:
efét p. súdneho zboru v antických Aténach gréc. hist.
geront p. rady starších v antickej Sparte gréc. hist.
senátor p. najvyššej štátnej rady v starom Ríme, zboru starších vážených občanov lat. hist.
duumvir člen dvojčlennej komisie v starom Ríme lat. hist.
triumvir p. zboru troch vládnucich mužov v starom Ríme lat. hist.
legát senátor so zvláštnym poslaním lat. hist.
decemvir p. desaťčlenného zboru vládnych, súdnych, cirk. a pod. úradníkov v starom Ríme lat.
konšel p. mestskej, obecnej rady za feudalizmu, radný lat. hist.
prímas prvý konšel spravujúci majetok obce lat. hist.
votant p. súdneho senátu, prísediaci na súde lat. práv. zastar.
virilista p. zboru z titulu svojho úradu al. funkcie, so stálym hlasom lat. práv.
doyen doajen najstarší p. zboru, staršina franc.
pair pér p. Panskej snemovne, Francúzsko, 1814 – 1848 lat.-franc.
peer pír p. brit. Hornej snemovne, snemovne lordov franc.-angl.
senátor p. jednej zo snemovní, hornej komory zastupiteľského zboru, v niektorých štátoch lat. polit.
kongresman p. zákonodarneho zboru, USA lat. polit.
genró p. rady starších, poradného orgánu jap. cisára, 1875 – 1937 jap.
delegát člen skupiny vyslaných, zmocnených, vybraných zástupcov lat.
alternát člen delegácie, kt. v nutnom prípade nahradzuje iného člena lat. dipl.
deputant člen skupiny zástupcov vyslaných na vybavenie určitej záležitosti lat. porovnaj poslanec
p. umeleckého smeru:
ruralista prívrženec lit. smeru zaoberajúceho sa vidiekom, vidiečanmi, prírodou lat. lit.
romantik stúpenec umeleckého smeru zdôrazňujúceho osobné prežívanie, cit, fantáziu, prírodu, koniec 18. st a 19. st. franc.
realista stúpenec umeleckého smeru usilujúceho sa podať čo najvernejší obraz skutočnosti, 19. st. lat.
surrealista süre-, sure- prívrženec avantgardného umeleckého smeru snažiaceho sa zachytiť podvedomé duševné pochody, predstavy, po 1920 lat.-franc. lit. výtv. div.
p. filoz. smeru:
idealista prívrženec filoz. smeru považujúceho podstatu sveta prvotne za duchovnú gréc.-lat. filoz.
materialista prívrženec filoz. smeru považujúceho podstatu sveta prvotne za hmotnú lat. filoz.
deista prívrženec učenia uznávajúceho boha ako stvoriteľa, ale popierajúceho jeho ďalšie pôsobenie na svet lat. filoz.
naturalista prívrženec názoru o výlučnosti a jedinečnosti prírody, pokladajúci prírodu za jediný a všeobecný základ všetkých javov lat. filoz.
panteista prívrženec učenia hlásajúceho jednotu boha a sveta, stotožňujúceho boha a svet gréc. filoz.
realista stúpenec stredovekého filoz. smeru, podľa kt. všeobecné pojmy sú skutočné, existujú pred vecami lat. filoz.
stoik stúpenec starovekého filoz. smeru usilujúceho sa o životnú vyrovnanosť a múdrosť, poznanie prírodných zákonov gréc. filoz.
hedonista prívrženec učenia považujúceho slasť za najvyššie dobro, v antickej etike gréc.
orfik prívrženec učenia o blaženosti v posmrtnom živote, v starom Grécku vl. m. filoz.
relativista prívrženec názoru odmietajúceho možnosť pravdivosti poznania, považujúceho poznanie za neisté a premenlivé lat. filoz.
tolstovec stúpenec učenia hlásajúceho zásadu neodporovania zlu násilím vl. m.
p. cirkvi:
monoteista prívrženec náboženstva uznávajúceho jediného boha gréc. náb.
polyteista prívrženec náboženstva uznávajúceho viacerých bohov gréc. náb.
judaista prívrženec žid. náboženstva vl. m.-lat.
saduceus prívrženec konzervatívneho starožid. smeru uznávajúceho len päť kníh Mojžišových, kt sa nebránil rím. vplyvom hebr. hist. náb.
farizej p. starej žid. náb.-polit. skupiny hebr. hist.
zelóta p. žid. radikálnej sekty za oslobodenie od Rimanov v starovekej Palestíne gréc. hist. náb.
esén p. žid. náb. spoločnosti organizovanej ako náb. rád lat. náb.
levita p. izraelského kmeňa povereného kňažskou službou hebr.
gabbe p. vedenia synagogálnej obce poverený vyberaním daní, žid. sinagogálny starosta hebr. cirk.
kresťan prívrženec, vyznávač učenia Ježiša Krista lat. porovnaj kresťan
gój p. nežid. národa al. náboženstva, Nežid, inoverec hebr.
adamita p. stredovekej kresťanskej sekty hlásajúcej návrat k prirodzenému životu, sexuálnej voľnosti hebr.-gréc.
monofyzita p. kresťanskej sekty hlásajúcej, že Ježiš má len božskú prirodzenosť gréc. cirk. hist.
arián vyznávač náb. kresťanského smeru popierajúceho božstvo Kristovo vl. m. hist. náb.
montanista prívrženec starokresťanského sektárskeho smeru očakávajúceho koniec sveta a druhý príchod Krista, 2. – 6. st. vl. m. cirk.
anabaptista p. kresťanského učenia, sekty, odmietajúcej krstenie nemluvniat, novokrstenec, 16. a 17. st. gréc.
habán nem. anabaptista usadený na západnom Slovensku a južnej Morave a zaoberajúci sa remeslami, najmä výrobou keramiky nem.
hutterit tirolský anabaptista pre prenasledovanie presídlený na Moravu, do Uhorska, Ruska a Severnej Ameriky vl. m.
flagelant prívrženec náb. hnutia uplatňujúceho sebabičovanie ako kajanie lat. hist.
jehovista p. kresťanskej sekty predpovedajúcej druhý príchod Krista, pri kt. zahynie väčšina ľudstva, od 70. rokov 19. st., USA vl. m. náb.
pikart p. kacírskej odpadlíckej sekty v Picardii, Francúzsko vl. m. hist. náb.
valdénec p. stredovekého protestného a nápravného hnutia v západnej cirkvi, od 12. st. vl. m.
husita stúpenec náb., národného a sociálneho hnutia, Čechy, 1402 – 1485 vl. m.
arminián vl. m. hist. náb.
remonštrant prívrženec učenia hlásajúceho náb. znášanlivosť katolíkov a holandskej kalvínskej cirkvi lat. hist. náb.
predikant p. protestantskej cirkvi lat. cirk. zastar.
diakon laický kazateľ v protestantskej cirkvi gréc.-lat.
presbyterián p. protestantskej cirkvi, v kt. majú moc starší, volení zástupcovia gréc. cirk.
puritán p. angl. reformačného smeru usilujúceho o prísnu mravnosť, čistotu a striedmosť lat.-angl. náb.
konformista p. anglikánskej cirkvi lat.
kongregacionalista p. evanjelickej, anglikánskej cirkvi s plne samostatnými cirk. obcami lat. cirk.
kvaker p. angl. protestantskej sekty Spoločnosť priateľov odmietajúcej kult, sviatosť, voj. službu, prísahu, od 17. st. angl. cirk.
sektár p. oddelenej, odštiepenej náb. skupiny, spoločenstva, od cirkvi lat.
ofita p. sekty uctievajúcej zvieratá gréc. náb.
mormón p. severoamer. sekty s kresťanskými prvkami, kladúcej dôraz na doslovný výklad biblie vl. m. náb.
moonista p. sekty Cirkev zjednotenia, hlásajúcej, že rodina je základom šťastného sveta, založenej Kórejcom Moonom vl. m.
scholastik prívrženec stredovekého náb.-filoz. smeru o kresťanských dogmách a ich výklade gréc.-lat. filoz.
klerik p. katolíckeho duchovenstva, duchovný, cirk. hodnostár gréc.-lat.
akolyta klerik s posledným nižším svätením, prisluhujúci katolíckemu kňazovi pri náb. obradoch, do 1972 gréc.-lat. cirk.
inkvizítor p. stredovekej ustanovizne na vyhľadávanie a súdenie kacírov, v katolíckej cirkvi lat.
kardinál p. poradného zboru pápeža, oprávnený voliť pápeža lat. cirk.
laik p. kresťanskej cirkvi, ktorý nie je členom kňazstva, duchovenstva, nekňaz gréc.-lat. cirk.
sodál p. katolíckeho laického bratstva, najmä mariánskeho lat. cirk.
mozarab p. kresťanskej cirkvi žijúci pod arab. nadvládou v Španielsku špan. hist.
maronita p. kresťanskej cirkvi v Libanone a Sýrii vl. m. cirk.
kurátor p. rady starších pravoslávnej náb. obce lat. cirk.
raskoľnik p. sekty odštiepenej od pravoslávnej cirkvi, Rusko rus.
uniat p. východnej kresťanskej cirkvi s vlastným obradom, sviatkami, právom, čiastočne zjednotenej s rímskokatolíckou lat. cirk.
farník p. najmenšej, najnižšej cirk. územnej jenotky nem.
misionár duchovný hlásajúci kresťanstvo medzi inovercami, šíriaci kresťanstvo na nových územiach lat. porovnaj kňaz mních
prozelyta p. iného náboženstva, kt. pristúpil na novú náb. vieru vieru; nový, horlivý prívrženec viery, náboženstva, idei gréc.-lat. kniž.
mohamedán vl. m.
moslim arab.
muzulman prívrženec moslimského náboženstva, islamu arab. zastar. porovnaj moslim
sikh p. náb. hnutia v ind. Pandžábe s prvkami hinduizmu a islamu sanskrit-hind.
hinduista vyznávač ind. náboženstva, spojenia brahmanizmu s miestnymi kultami a ľudovým náboženstvom perz. náb.
budhista p. staroind. neteistického náboženstva sanskrit náb.
lamaista p. tibetskej formy budhizmu tib. náb.
džinista vyznávač ind. náboženstva vychádzajúceho z brahmanizmu sanskrit
taoista prívrženec staročín. náb. a filoz. smeru založeného na pojme cesty ako všeobecného princípu, príčiny a vývoja vecí a ľudí čín. filoz.
jogín prívrženec ind. náb.-filoz. smeru poskytujúceho súhrn návodov na dosiahnutie dokonalosti a spásy ind.
vitalista prívrženec názoru, podľa kt. živú prírodu riadi zvláštna nemateriálna životná sila lat. filoz.
naturista prívrženec kultu nahoty lat.
satanista prívrženec hnutia uctievajúceho protivníka boha, vládcu pekla, diabla hebr.
okultista prívrženec viery v možnosť nadprirodzeného spojenia s posmrtnými javmi, s dušami zomretých, v tajomné skryté sily, duchárstva, duchár lat.
špiritista prívrženec viery v možnosť spojenia s dušami, duchmi zomretých ľudí, duchárstva, duchár lat. porovnaj smer 3 hlásateľ 2 účastník

vojak

soldát lat. hovor. pejor.
žoldnier nem. pejor.
oficier franc.-nem. hovor. zastar.
lampasák dôstojník franc. slang.
furťák nem. voj. slang.
lampasák franc. slang.
lampión tal. voj. slang.
milionár tal. slang.
gumák v. z povolania egypt.-lat. voj. slang.
adjutant dôstojník pridelený vyššiemu veliteľovi, voj. pobočník lat.
zupák ďalej slúžiaci poddôstojník nem. pejor.
šarža v. s vysokou hodnosťou franc. hovor.
absík lat.
špagi absolvent voj. katedry na vysokej škole, kt. slúži v armáde tal.-nem. voj. slang. zastar.
bažant nem. voj. slang.
milionár v. v prvej polovici voj. služby, nováčik, začiatočník tal. voj. slang.
suprák v. základnej voj. služby, kt. pôjde o krátky čas do civilu lat. voj. slang.
komliton v. spoločne slúžiaci na vojenčine, spoluvojak, spolubojovník lat. voj.
infanterista v. pechoty, pešiak špan.-nem. voj. zastar.
bigoš v. u pechoty al. motostrelcov lat. slang.
artilerista lat. zastar.
kanonier delostrelec nem. hovor. zastar.
tankista príslušník osádky tanku angl.
granatier v. vrhajúci granáty franc.-nem. voj.
parašutista franc.
paragán v. vycvičený v zoskakovaní z lietadla s použitím padáka voj. slang.
kontráš príslušník kontrarozviedky, služby zameranej proti nepriateľskej špionáži lat. slang.
sanitár lat.
saniťák lat. voj. slang.
lapiduch v. v zdravotníckej službe ? voj. slang.
ženista franc.
pionier franc. zastar.
sapér príslušník vojska určeného na technickú podporu, zabezpečenie bojovej činnosti, zákopník franc. zastar. voj.
intendant príslušník tylovej služby pre zásobovanie a ubytovanie vojsk franc. voj. zastar.
regulovčík v. riadiaci dopravu, najmä na križovatke rus. hovor. zastar.
pucer nem. voj. zastar.
pucflek voj., dôstojnícky sluha; pisár na štábe voj. útvaru nem. voj. slang.
burš nem. zastar.
ordonanc dôstojnícky sluha v rak.-uhor. armáde lat.-franc.-nem. voj. zastar.
ordonanc poddôstojník vyčlenený ku štábu veliteľa, zabezpečujúci odovzdávanie rozkazov, voj. posol v rak.-uhor. armáde lat.-franc.-nem. voj. zastar.
kuriér v. poverený doručením dôležitých tajných správ franc.
kombatant príslušník ozbrojených síl, okrem zdravotníkov a duchovných, kt. má bojové úlohy, bojovník franc. voj.
rezervista v. v zálohe, záložník lat. zastar.
manták nešikovný, babrácky, nemotorný, ťažkopádny v. ? slang. voj.
dezertér v., kt. zbehol, ušiel od vojska, zbeh franc. voj.
marodér prepustený al. zbehlý v. živiaci sa krádežami, plienením franc.-nem. slang. pejor.
obšitoš prepustený v., vyslúženec, vyslúžilec nem. zastar. voj. slang.
veterán vyslúžený v., bývalý účastník vojny, vyslúžilec lat.
invalid v. neschopný ďalej slúžiť pre zranenie lat.
žoldnier najatý platený, námedzný v. nem.
legionár príslušník dobrovoľníckeho voj. útvaru lat.
gardista príslušník vybraného voj. oddielu; príslušník osobnej stráže významných osôb, najmä panovníka franc.
mameluk príslušník egypt. voj. oddielov zložených z otrokov arab. hist.
hoplita v. v starom Grécku, ťažkoodenec gréc.
legionár príslušník základnej voj. jednotky v starom Ríme lat. hist.
prétorián príslušník cisárskej gardy, osobnej stráže v starom Ríme lat. hist.
triariovia v. v starom Ríme, tretí sled z najlepších vojakov v starorím. légiách lat. hist.
hypaspista ťažkoodenec v makedónskom vojsku gréc. hist.
pandúr príslušník nepravidelnej pechoty verbovaný v pohraničných oblastiach Uhorska maď.
hajdúch uhor. žoldnier srb.-maď. hist.
labanec cisársky v. za povstania Tökeliho, Rákociho a Bačkaja, 17. a 18. st. maď. hist.
bagán v. bez hodnosti, pešiak maď. voj. slang.
honvéd uhor. príslušník národnej gardy v Uhorsku, 1848-49 hist.; v. uhor. domobrany od 1867 hist.; v. maď. pozemného vojska maď.
husár jazdec v uhor. vojsku od 15.st; ľahký jazdec v Európe srbch.-maď.
serežán rak.-uhor. v. chrániaci monarchiu v juhovýchodnom hraničnom pásme proti Turkom maď.-nem.
hulán jazdec s dlhou kopiou, pôvodne v Poľsku tur.-poľ.
banderovec príslušník oddielov tzv. Ukrajinskej povstaleckej armády na konci 2. svetovej vojny vl. m.
kozák vojak z obyvateľov juž. oblastí Ruska chrániaci hranice, najmä jazdec tur.-rus.
džigit kozák dokonale ovládajúci jazdu na koni, odvážny jazdec tur.
krasnoarmejec v. Červenej armády, armády bývalého ZSSR rus. hist.
krasnogvardejec v. červenej gardy, 1917 rus. hist.
opolčenec bulh. dobrovoľník v rus.-tur. vojne bojujúci za slobodu Bulharska, 1877 – 78 bulh.
turkopol príslušník ľahkej jazdy v období križiackych výprav do Palestíny v stredoveku vl.m. + gréc. hist.
lancknecht peší žoldnier vlastniaci výstroj a výzbroj, 15. – 17. st. nem. hist.
rytier ťažkoodený jazdec v stredovekom vojsku, šľachtic, kt. pri sa pasovaní zaviazal plniť povinnosti nem. hist.
harcovník stredoveký pešiak al. jazdec určený na znepokovanie nepriateľa rýchlymi ľahkými výpadmi, útokmi nem. hist.
drabant stredoveký pešiak nem.
harcovník stredoveký pešiak al. jazdec určený na znepokovanie nepriateľa rýchlymi ľahkými výpadmi, útokmi nem. hist.
fric nem. nacistický v., rus. označenie vl. m. pejor.
esaman es-á-man nem. v., príslušník nacistických úderných útvarov SA nem.
esesman nem. v., príslušník nacistických voj. útvarov SS nem. hovor.
brigant lúpežný v., zbojník tal. zastar.
bersaliér tal. horský pešiak, strelec v tal. armáde tal.
pavéznik v. ozbrojený pavézou, veľkým obdĺžnikovitým, nadol sa zužujúcim štítom, štítonosič tal. hist.
interbrigadista príslušník medzinárodnej jednotky protifašistických bojovníkov v špan. občianskej vojne lat. + franc.
granátnik vyberaný, elitný pechotný v., od 18. st. franc.-nem.
poilu pauli prezývka franc. v. v 1. svetovej vojne franc.
dragún príslušník jazdeckej pechoty al. jazdectva franc. hist.
švališér príslušník ľahkej jazdy, do polovice 19. st. franc. voj. hist.
mušketier príslušník franc. kráľovskej jazdeckej gardy; pešiak pôvodne vyzbrojený spredu nabíjanou puškou franc. hist. voj.
karabinier vojak ozbrojený krátkou puškou, najmä na koni, 17. – 18. st. franc.
kyrysník opancierovaný jazdec franc.-nem. hist.
kavalerista voj. jazdec na koni tal.-franc. zastar.
pikanier príslušník ťažkej pechoty s predným a zadným brnením, prilbou, mečom a kopijou s dlhou rukoväťou, 16. – 17. st. franc. hist.
voltižér príslušník elitnej jednotky franc. ľahkej pechoty, 19. st. franc. hist. voj.
harkabúz stedoveký v. vyzbrojený hákovnicou, strelnou zbraňou, 15. – 17. st. franc. hist.
martalúz tur. lúpežný v., 16. – 17. st. ? hist.
komisár dôstojník al. úradník voj. zásobovacej služby v niektorých armádach v Európe v minulosti lat.
alpín príslušník tal., franc. al. rak.-uhor. pechoty v Alpách vl. m. hist.
sipáhi jazdec v tur. osmanskom vojsku; franc. koloniálny v severnej Afrike perz. hist.
janičiar v. tur. elitnej voj. jednotky zloženej zo zajatcov a násilím odobratých detí tur.
bašibozuk divý v. tur. nepravidelnej jednotky tur.
nizám tur. v. s európskou výzbrojou a výcvikom, začiatok 19. st. arab.-tur. hist.
fedajín arab. v., príslušník arab. palestínskej ozbrojenej organizácie bojujúci proti Izraelu arab.
asker africký v. v službách európskej koloniálnej armády arab. hist.
zuáv pôvodne domorodý príslušník bývalého franc. koloniálneho vojska v Alžírsku vl. m.
sipoj domorodý v. v brit. koloniálnej armáde v Indii perz.-ind. hist.
yankee jenkí prezývka federálneho vojaka v amer. občianskej vojne hol.-angl. pejor.
ami
amík amer. v., prezývka amer. vojaka angl.
ranger rendžer príslušník elitnej voj. jednotky zvláštneho určenia v USA al. v NATO angl. porovnaj hodnosť bojovník povstalec dobyvateľ branec

nápoj

nektár lahodný n. gréc. pren.
malvázia dobrý n. gréc. pren.
špécia vyberaný, osobitný, mimoriadny n. lat. hovor.
nektár n. gréc. bohov gréc. mytol.
panč n. rozriedený a tým pokazený iným nápojom, tekutinou nem. hovor.
šláftrunk n., kt. sa pije pred spaním nem. hovor. zastar.
elixír zázračný n. s liečivým al. iným účinkom arab.
cordial ko- n. na posilnenie srdca lat.
liehový nemiešaný n.:
alkohol arab. chem.
destilát lat.
špiritus lat. hovor. a farm.
špirák lat. hovor.
trúnok nem. zastar. al. expr.
gajst nem. subšt. zastar.
gramatika gréc. žart.
šnaps nem. hovor.
kvit liehový n. získaný oddeľovaním zo zmesi kvapalných látok, liehovina, pálenka lat. zastar.
drink miešaný al. nemiešaný alkoholický al. nealkoholický n. angl.
aperitív n. podávaný pred jedlom na povzbudenie chuti franc.
amer picon horký n. používaný ako aperitív al. na prípravu koktailov
terkelica n. z hroznových výliskov maď.
barackovica n. z marhúľ, marhuľovica maď.
kontušovka poľ. ražný n. poľ.
rakija balkánsky n. z hroznových výliskov al. z kôstkovíc arab.-tur.
mastika bulh. aromatický n. bulh.
kirsch kirš n. z čerešní, čerešňovica nem.
malvázia sladký n. gréc. hovor.
maraskéno n. z višní, višňovica tal.
kampampuli korenistý liečivý n. tal.
calvados ka- franc. n. z jablkového muštu franc.
marc már n. z odumretých kvasiniek vo víne franc.
akvavit dán. n. s obsahom silíc lat.
rum vyrábaný destiláciou trstinovej melasy al. umelo pridaním esencie angl.
gin džin n. z obilia s príchuťou, najmä borievok angl.
sour kyslastý osviežujúci n. angl. potrav.
whiskey ui-
viska n. škótskeho pôvodu z obilných zápar, najmä jačmeňa, kukurice kelt.-angl.
vodka n. rus. pôvodu z vodou riedeného liehu rus.
kvas rus. osviežujúci, slabo alkoholický n. z ovocia, obilia rus.
žžonka n. pripravený pálením koňaku al. rumu s cukrom, korením, citrónom a pod. rus.
samohonka rus. n. vyrábaný po domácky rus.
kumys n. z kvaseného kobylieho mlieka, stredná Ázia rus. kirg.
archi mongol. vodka mongol.
mao-tchaj n. dozrievajúci niekoľko rokov pod zemou v kameninových nádobách čín.
saké čín. a jap. n. z kvasenej ryže jap.
sóma ind. opojný n používaný pri obetovaní sanskrit náb.
toddy n. z cukrovej miazgy kokosových paliem, palmové víno dráv. bot.
arak arab.
raki n. z palmových vín; n. z melasy, ryže a manioku arab.-tur.
súra n. z kokosového mlieka arab.
ayahuasca ajavaska juhoamer. domorodý omamný n. indián.
tequilla -kila mexický n. z agávy špan.
palque palke
pulque -kerk
pulke mexický n. vyrobený skvasovaním agávovej šťavy indián.-špan.
brandy brendy n. z vína, vínovica angl.
armagnac -maňak
koňak n. vyrobený destiláciou vína vl. m.
pliska bulh. koňak vl. m.
gruziňák gruz. koňak vl. m.
V.O. koňak starý asi 20 rokov angl. skr.
V.S.O. koňak starý asi 20 až 25 rokov angl. skr.
V.S.O.P. koňak starý najmenej 30 rokov angl. skr.
X.O. koňak starý asi 40 až 50 rokov angl. skr.
likér sirupovitý sladený n. s vysokým obsahom cukru a aromatických látok franc.
becherovka karlovarský žalúdočný horkosladký bylinný likér vl. m.
chartreuska šartréz-
chartreuse šartréz jemný sladký bylinný likér franc. vl. m.
rozóliš hustý sladký likér tal. zastar.
krém likér s vysokým obsahom cukru s nižším obsahom alkoholu, najmä so žĺtkami, s mliekom a prísadami franc.
alaš sladký likér s rascovou príchuťou vl. m.
griotka višňový likér franc.
cherry brandy čeri brendi jemný likér z višňovej šťavy, čerešňovice, liehu, cukru angl.
curaçao küraso sladký hustý pomarančový likér vl. m.
pastis bezfarebný likér z anízu a zo sladkého drievka franc.
anízovka sladený likér z anízu, badianu, fenikla, škorice a prísad orient.-gréc.
fernet horký likér s nízkym obsahom cukru vl. m.
absint horký likér z paliny gréc.-franc.
dosage -záž
dozáž likér z vína, vínneho destilátu a cukru určený na úpravu šumivého vína franc.
porter ťažké čierne pivo angl.
omatajo -cho pivo zo scukornateného a skvaseného ciroku špan.
ale ejl angl. silno alkoholizované svetlé pivo angl. potrav.
špricer n. z vína a zo sódy, strek nem. slang.
kokteil n. z rôznych liehovín, cukru, citróna, korenia, ľadu a pod. angl.
longdrink alkohol zmiešaný so sódou, minerálkou al. ľadovou vodou angl.
punč n. pripravený z aromatickej alkoholickej tekutiny z vody, cukru, čaju, rumu a citróna pridanej do horúcej vody ind.-angl.
grog horúci n. z rumu, vody a cukru angl.
toddy n. z alkoholu, cukru a vody podobný grogu al. punču, najmä vo Veľkej Británii dráv.
šodó penový horúci n. z vína, zo žĺtkov a z cukru franc. kuch.
bowle bou- n. z vína, likéru, cukru, ovocia a ovocných štiav angl.
koblér chladený n. zo sirupu, muštu, alkoholu, konzervovaného ovocia, zdobený šľahačkou angl.
sling n. z alkoholu, citrónovej šťavy a zo studenej vody angl. potrav.
fiz
fizz chladený a spenený n. z vína, likéru, destilátov, citrónovej šťavy a vajec angl.
nealkoholický n.:
káva arab.
café ka- aromatický osviežujúci z rozomletých pražených semien kávovníka franc.
santos brazílska káva vl. m.
turek neprecedená káva vl. m. hovor.
presso káva pripravená v prístroji na rýchle prekvapkávanie pod tlakom, pretlakovou parou tal.
mokka silná čierna filtrovaná káva vl. m.
neska rozpustná zrnková káva v prášku um. hovor.
kapucíner lat.
kapucín lat. hovor.
capucino ka-čí- čierna káva s malým množstvom mlieka tal.
sifón gréc.-franc. hovor.
sódovka n. z vody nasýtenej oxidom uhličitým arab.-lat.
limonáda perz.-tal.-franc.
krachlík n. z ovocnej šťavy a vody um. zastar.
džús n. z ovocnej al. zeleninovej šťavy s rozdrvenou dužinou angl.
oranžáda n. z pomarančovej šťavy franc.
zaft n. z rastlinných plodov nem. hovor.
mušt šťava získaná z čerstvého ovocia lisovaním lat.-nem.
kokteil n. z ovocných štiav, ovocia, mlieka, zo smotany, z čokolády a pod. angl.
kofola um.
coca-cola koka-kola
kokakola indián. a afr.
pepsicola -ko-
pepsikola osviežujúci n.
tonik posilňujúci, povzbudzujúci n. s chinínom, kofeínom a pod. angl.
frappé chladený n., najmä so zmrzlinou franc. potrav.
džúlep letný n. s ľadom, mätou, ovocím a so šľahačkou angl. potrav.
flip miešaný n. z mlieka, cukru, zo sirupu, z muštu, zo žĺtka, z ľadu angl. potrav.
šejk mliečny zmrzlinový ovocný n. arab. potrav.
grenadína ovocný n. franc. zried.
cidre sidr ovocný, málo alkoholický n. z jabĺk franc.
jogurt zakvasený a zahustený n. z pasterizovaného mlieka tur.-bulh.
kefír skvasené a skysnuté mlieko s obsahom alkoholu turk.-bulh.
boza bulh. n. z prosa, kukurice a pod. bulh.
sangarea sengeri osviežujúci n. v tropických oblastiach angl. potrav.
sorbet chladivý orient. n. arab.-tal.
šerbet chladený orient. n. z cukru a ovocia arab. potrav.
šubat kysnutý n. z ťavieho mlieka arab. porovnaj víno mlieko 1

lietadlo

aero gréc.
aerodyn l. ťažšie ako vzduch gréc.
aeroplán gréc. + lat.
eroplán l. s pevnými krídlami; lietadlo všeobecne gréc. + lat. hovor.
avión l. s pevnými nosnými plochami a motorovým pohonom, letún franc. kniž.
monoplán l. s jednou nosnou plochou gréc. + lat.
biplán l. s dvoma nosnými plochami, dvojplošník lat.
triplán l. s troma nosnými plochami, trojplošník gréc. + lat.-franc. let.
diskoplán l. s kruhovou nosnou plochou gréc. + lat.
koleoptéra l. s prstencovou nosnou plochou, krídlom okolo trupu, s možnosťou kolmého štartu a pristátia gréc.
monobiplán l. s meniteľnou geometriou krídla v zmysle zmeny plochy gréc. + lat.
ornitoptéra motorové l. s kývavými krídlami, krídelník gréc.
glizér jednoduché ľahké bezmotorové l. na výcvik al. vlečenie nákladu, klzák franc. let.
hydroplán gréc. + lat.
hydroavión vodné l. s plavákmi, štartujúce a pristávajúce len na vode gréc. + franc.
amfíbia obojživelné l. schopné vzlietať a pristávať na súši i vode gréc.
gyroplán rotorové l. s nosnými plochami z veľkej otáčavej vrtule, vírnik gréc. let.
hypersonik l. schopné letieť nadzvukovou rýchlosťou gréc. + lat. let.
vertiplán l. schopné štartovať aj pristávať kolmo lat. let.
konvertoplán l. s pevnými krídlami a pohyblivými nosnými plochami al. pohonnými jednotkami, schopné štartovať a pristávať zvisle lat. let.
helikoptéra rotorové l. poháňané motorom, s vodorovnými vrtuľami, kolmým štartom a pristávaním, vrtuľník gréc. let.
gyrodyn vrtuľník s čelnou vrtuľou na boku trupu na vyrovnávanie gréc. lek.
helikoplán spojenie vrtuľníka a letúňa s pevnou nosnou plochou a kolmým štartom gréc. + lat. let.
bombardér veľké voj. l. na dopravu a zhadzovanie bômb franc. voj.
airbus érbas veľkokapacitné dopravné l. gréc.-angl. + lat. dopr.
jet džet l. s prúdovým pohonom angl. odbor. hovor.
fokker stredné l., najmä voj. stíhacie vl. m. let.
spitfire -fajer jednomiestna brit. stíhačka z 2. svetovej vojny angl.
šturmovik sov. bojové l. v 2. svetovej vojne nem.-rus. voj.
mig sov. voj. l. vl. m.
messerschmidt meseršmit nem. l., najmä prúdové, v 2. svetovej vojne vl. m.
štuka nem. voj. bombardovacie, útočiace strmhlav, v 2. svetovej vojne nem. skr.
TU vl. m.
tučko sov. nadzvukové dopravné l. vl. m. hovor.
boeing boui- l. amer. výroby vl. m.
jumbo jet džambou džet veľké l. s prúdovým pohonom amer. výroby angl.
aerostat l. ľahšie ako vzduch gréc.
balón neriaditeľné l. ľahšie ako vzduch, naplnené plynom tal.-franc.
montgolfiéra balón naplnený teplým vzduchom vl. m. hist. let.
charliéra šar- balón naplnený vodíkom, 1783 vl. m.
stratostat balón so vzduchotesnou kabínou určený na výstup nad 10 km lat. + gréc. let.
zepelín riaditeľné l. ľahšie ako vzduch, naplnené plynom, riaditeľná vzducholoď cigarového tvaru vl. m.
aerotaxík malé nájomné l., najmä na kratšie vzdialenosti gréc. + lat.
charter čar- l. zmluvne najaté súkromnou spoločnosťou na vykonanie dopredu určenej cesty al. ciest angl.
scout skaut l. vyslané získať informácie o postavení a pohyboch nepriateľa angl.
raketoplán tal. + lat. kozm.
shuttle šatl
space shuttle spejs šatl opakovane použiteľné l. s reaktívnym motorom na prekonávanie príťažlivosti Zeme angl. kozm.

hrdina

hrdina 2 hlavná postava lit. a pod. diela
figúra postava v lit. diele lat.
protagonista postava lit. diela, hlavná, hrdina gréc. kniž.
charakter vyhranená povahová postava gréc. div.
pierot komická postava franc. ľudového divadla, komédie franc.
bajazzo -jaco tal. div.
pajác komická veseloherná postava, šašo tal.
polichinel -či-
polichinello -či-
pulcinello -či- šašo v tal. komédii tal.
harlekýn komická postava v starej tal. komédii v pestrom kostýme tal. div.
pikaro h. dobrodružného špan. románu, z okraja spoločnosti, kt. rozpráva svoje zážitky a skúsenosti, šibal, darebák špan. lit.
Hanswurst postava drsného ľudového šibala v nem. lit. od 16. st. nem. lit.
Eulenspiegel ojlenšpígel h. nem. zbierky ľudových fígľov, figliar, šibal nem. vl. m.
intrigán postava predstavujúca pletkára, čachrára tal.-franc.
polcinella -či- postava komornej al. slúžky v starotal. komédii tal.
kolombína ženská postava, bystrá slúžka zo stredovekej tal. komédie tal.
Odyseus gréc. mýtický h. vynikajúci odvahou a dôvtipom
Ikaros gréc. h., kt. sa odvážne vzniesol k slnku a pri páde zahynul gréc.
Herakles gréc. vl. m.
Herkules najväčší gréc. mýtický h., syn boha Dia, vynikajúci obrovskou silou lat. vl. m.
argonaut gréc. h., účastník výpravy po zlaté rúno gréc. mytol.
Don Quijote don kichot h. románu M. de Cervantesa, rytier smutnej postavy
Hamlet titulný h. najznámejšej tragédie W. Shakespeara
Rómeo, Júlia zamilovaní hrdinovia tragédie W. Shakespeara
Harpagon h. Moliérovej komédie Lakomec
Tartufee tartüf pokrytecký a prospechársky h. Moliérovej komédie
Quasimodo kvazi- h. románu V. Huga Chrám Matky božej v Paríži, škaredý hrbáč s čistým srdcom
Cyrano sirano statočný a rojčivý h. hrdinskej komédie E. Rostanda
Johann Faust legendárny h. s túžbou po znalostiach a pôžitkoch, kt. ho privádza k upísaniu duše diablovi
Robinson Crusoe h. dobrodružného románu D. Defoea o stroskotancovi na opustenom ostrove
Nasredin h. tur. anekdôt a ľudového humoru
Wilhelm Tell legendárny švajčiarsky hrdina, vynikajúci strelec; h. drámy F. Schillera
Werther verter mladý citlivý h. románu J. W. Goetheho
Drakula h. hrôzostrašného románu B. Sokera
Frankenstein frankenštajn h. hrôzostrašného románu M. Shalleyovej
Raskoľnikov h. románu F. M. Dostojevského
Švejk h. protivojnového románu J. Haška
kovboj h. dobrodružnej literatúry a filmu, pastier dobytka angl.
terminátor h. amer. vedecko-fantastických filmov lat.
Rambo h. amer. dobrodružných filmov
James Bond džejms h. špionážnych dobrodružných filmov

letec

aviatik lat. kniž.
aeronaut vzduchoplavec gréc. kniž.
pilot l. riadiaci lietadlo gréc.-franc.
šéfpilot hlavný, vedúci pilot franc.
kopilot druhý pilot veľkých dopravných lietadiel franc.
kamikadze jap. samovrah nalietavajúci s lietadlom ako pumou na amer. vojnové ciele jap. voj.
kozmonaut rus. l. do vesmíru gréc.-rus.
astronaut amer. l. do vesmíru gréc.-angl.
taikonaut čín. letec do vesmíru čín.
rogalista l. riadiaci závesné krídlo, klzák s krídlom v tvare trojuholníka vl. m.

pieseň

melódia gréc.
air ér franc. hud.
hit
hitovka angl.
šláger obľúbená, úspešná, módna p. nem.
šansón -s- al. -z-
chanson šansón jednoduchá kabaretná p. s humorných al. ironickým obsahom; závažná náročná p. s hodnotným textom franc. hud.
evergreen evrgrín zábavná, stále, dlhodobo obľúbená p. angl.
song náladová p. angl. hud.
popsong p. stredného prúdu hudby angl. hovor.
oldies oldís staršie piesne, hity angl.
kuplet žartovná al. satirická p. vo fraške al. kabarete franc.
folk song umelá p. vychádzajúca z ľudových piesní angl. hud.
protestsong populárna p. namierená proti nespravodlivosti, nerovnoprávnosti lat. + angl. hud.
vaudeville vódvil satirická populárna p. franc. pôvodu s jednoduchou melódiou franc. lit. div.
hymna slávnostná p. ako symbol národa, hnutia, spoločenstva a pod. gréc.
Internacionála medzinárodná hymna robotníckeho hnutia lat.
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus stará študentská hymna, Veseľme sa teda, pokým sme mladí lat.
serenáda večerná ľúbostná p. tal.-franc. hud.
chorál oslavná zborová p. gréc.
žalm náb. p. so smutným, clivým al. oslavným obsahom, pôvodne starozákonná gréc.-nem.
de profundis dé profundís smútočná starozákonná p., spev, modlitba, žalm, t. j. z hlbín duše lat.
dityramb oslavná, nadšená p., chválospev gréc. bás.
plankt ľudová obradná pohrebná al. smútočná p., nárek, oplakávanie, plač lat.
thrénos tré- starogréc. smútočný spev nad mŕtvym gréc. lit.
epitalamium svadobná p. spievaná detským zborom pred manželovým domom po príchode manželského páru gréc. lit.
introitus vstupná p. pri omši lat. cirk.
kantiléna melodická, spevná p., najmä pre viac hlasov lat.
kavatina kratšia jednoduchšia lyrická sólová p. v opere tal.
pastorela ľúbostná p. truvérov a trubadúrov tal. hud.
pastorela vianočná kostolná p., 18. a 19. st. tal. hud.
koleda vianočná ľudová p. lat.
shanty šen- p. námorníkov na plachetniciach; populárna p. s námornickou témou angl. hud.
lampons lanpon pijanské piesne franc.
stasimón p. v antickej dráme, kt. spieva chór cez prestávku medzi scénami gréc. div.
parodos vstupná p. v gréc. tragédii gréc. lit.
monódia sólová p. v starom Grécku gréc. hud.
epinikion oslavná p. na víťaza v gymnastických hrách v starom Grécku gréc. hist.
embatérion starogréc. bojová p. v dórskom dialekte gréc.
hymnus starogréc. p. na oslavu bohov gréc.
skolión starogréc. krátka p. ľudového pôvodu spievaná pri hostine gréc.
enkómion starogréc. slávnostná, oslavná umelá p. spievaná pri hostine so sprievodom lýry gréc. bás.
zingaresca -ka cigánska p. tal. hud.
doina rumun. ľudová p. rum.
bylina starorus. epická p. o hist. udalostiach, 10. – 16. st. rus. lit.
častuška rus. príležitostná ľudová veselá krátka p. rus.
dumka ukraj. ľudová hrdinská p. ukraj.
kolomyjka ukraj. ľudová tan. veselá p. ukraj.
daina litov. al. lotyš. národná p. litov.
alba franc. provensálska p. o smutnom lúčení milencov na svitaní, pestovaná trubadúrmi lat. lit.
marseillaisa -sejéza franc. revolučná p. franc.
karmaňola revolučná p. za Veľkej franc. revolúcie vl. m.
villanella tal. neapolská svetská viachlasá p., 15. – 16. st. tal. hud.
canzona kancó-
kancóna tal. lyrická p. pestovaná trubadúrmi, 13. – 17. st. tal.
kanconeta tal. ľudová p. s refrénom tal. hud.
brindisi -dizi tal. prípitková p. tal. hud.
gondoliera p. benátskych veslárov na gondolách tal.
saineta špan. p. špan.
tonáda špan. ľudová p. špan.
seguidilla segidiľa špan. ľudová v trojdobovom takte a s rýchlym tempom špan.
flamenco -ko špan. andalúzske a kastilské piesne a tance špan.
alborada p. špan. pastierov pri východe slnka špan. hud.
cantiga kanty- špan. jednohlasná p., 13. st. špan.
tirana andalúzska ľudová p. špan. hud.
folk song anglosaská ľudová p. al. jej napodobenie angl. hud.
jubilee džubilí černošská duchovná p., kt. základom je duchovný spev angl. hud.
spirituál duchovná p. amer. černochov lat.-angl. hud.
gospel song moderná náb., duchovná p. amer. černochov angl.
blues blúz severoamer. černošská dvanásťtaktová p., forma džezu angl.
rhytm and blues rizm end blúz mestská forma blues, základ rocku angl. hud.
triste juhoamer., argent. ľúbostná clivá p. špan. hud. porovnaj skladba 1 spev 1
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 49. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.