puzdro

etui obal, schránka franc. kniž. zastar.
portefeuille portföj p., obal na spisy franc. zastar.
necesér nece-, nese- menšie p., taška, al. kufrík s drobnými cestovnými potrebami franc.
futrál ochranný obal na drobné veci, napr. hud. nástroj lat. hovor.
tulec obal, objímka na pozdĺžny predmet, najmä porisko, držadlo a pod. franc.
pudrenka p. na púder franc.
tabatierka indián.-špan.
tabačnica p. na cigarety al. tabak indián.-špan. zastar.
sumka malé kožené p. na náboj rus. voj.
kapsľa p. s výbušninou, zápalka nem. hovor.
tefilin p. s prúžkami z pergamenu so štyrmi odsekmi zo Starého zákona, kt. si žid. muži pri rannom modlení pripevňujú remienkami na hlavu a ľavú ruku hebr. náb.
čip doštička al. p. z polovodičového materiálu s integrovaným obvodom angl.
kapsula obal, napr. na lieky nepríjemnej chuti lat.
spanzula tvrdá želatínová kapsula s mikrotobolkami lat. farm. porovnaj obal schránka

rozbuška

detonátor lat. voj.
iniciátor roznecovadlo lat. chem.
kapsľa puzdro s výbušninou, zápalka nem. hovor.

náboj

munícia strelivo lat.
patróna n. do strelnej zbrane franc.-nem. hovor.
brok malý guľatý n. nem.
diabolka n. do vzduchovej pušky, vzduchovky tal.
magnum lovecký n. s väčším výkonom strely než zodpovedá kalibru zbrane lat.
raketa n. spôsobujúci svetelný a zvukový efekt tal.-nem.
kapsľa n. do detskej hračky, najmä pištole, puzdierko s výbušninou nem. hovor. porovnaj strela 1

obal

obal 1 ochranný, baliaci materiál
ambaláž franc. obch.
fustage -táž lat.-franc. obch.
škatuľa pevný o., schránka lat.
škarnicľa pevný o., schránka; papierové vrecko nem. hovor. zastar.
dóza škatuľa, nádoba, najmä ozdobná hol.
box škatuľa, oddelená, vyhradená skrinka al. skriňa angl.
termobox box s tepelnou izoláciou gréc. + angl. tech.
piksňa škatuľa s vrchnákom, napr. kovová nem. hovor.
buksa malá škatuľa, pokladnička, schránka, skrinka na cenné predmety nem. hovor. zastar.
etui puzdro, schránka franc. kniž. zastar.
kisňa o., najmä drevený, debna nem. subšt. hovor.
basa debna, debnička na nápoje vo fľašiach tal. slang.
saklík obdĺžnikový o., vrecko nem. subšt.
paklík papierové a pod. vrecko nem. hovor.
kornút papierové vrecko zužujúce sa nadol do špičky, o. podobného tvaru lat.
tetrapak kombinovaný o. na nápoje a tekuté potraviny vl. m.
tektúra prikrývka, pokrývka lat. kniž.
fascikel o. na spisy, listiny, písomnosti lat.-nem.
mapa fascikel s tvrdými doskami lat.
šanón fascikel, zaraďovač na písomnosti angl. admin.
vak vrecovitý o. na prenášanie vecí, vrece nem.
žoch nem.
balot široké veľké vrece, na bavlnu, tabak a pod. franc. tech.
futrál ochranný o. na drobné veci, napr. hud. nástroj, puzdro lat. hovor.
tunika ochranný o. lat. odb.
tulec puzdro, objímka na pozdĺžny predmet, najmä porisko, držadlo a pod. franc.
papilota papierový o. na cukrovinky, drobné pečivo franc. zastar.
amyloid o. na potraviny z rastlinného pergamenu z neglejenej čistej celulózy gréc. biochem.
tuba valcovitý o. so závitovým uzáverom na polotuhé látky lat.-franc.
kapsula puzdro, napr. na lieky nepríjemnej chuti lat.
spanzula tvrdá želatínová kapsula s mikrotobolkami lat. farm.
bandáž o. na obloženie, ovinutie stroja, potrubia a pod. franc. tech.
izolácia nevodivý o. elektrického vodiča tal.-franc. tech.
bužírka o. z plastickej látky na drôty, izolačná hadička franc.-nem. eltech.
kazeta o. na fotogr. al. film. materiál, na magnetofónovú pásku tal.-franc.
videokazeta lat. + franc.
video kazeta na magnetický záznam obrazu a zvuku lat. hovor.
audiokazeta kazeta na magnetický záznam zvuku lat. + franc.
šalung obloženie, debnenie, stena z dosák, do kt. sa plní betón nem. stav. slang.
bomba kovový o. naplnený výbušninou tal. voj.
kapsľa puzdro s výbušninou, zápalka nem. hovor.
titer plášť cenného papiera, titulný list, neskôr cenný papier vôbec franc. peňaž. porovnaj schránka puzdro vak 1