meč

spata ťažký dlhý m. s bohato zdobenou rukoväťou a pošvou a obojstranným ostrím gréc. hist.
machaira jednosečný m. s rovnou al. zakrivenou čepeľou, 30 až 50 cm dlhý gréc. archeol.
gladius krátky dvojsečný m. rímskych legionárov pešiakov lat.
akinakes skýtsky krátky dvojsečný m. z bronzu al. zo železa perz.-gréc. archeol.
falcata iberský krátky m. s prehnutou čepeľou iberčina archeol.
korduláč široký ťažký dvojsečný m., Čechy 15. – 16. st. lat.-nem.
špadón dvojsečný obojručný m., 16. st. gréc.-tal. hist.
ense et aratro mečom a pluhom lat.
ferro et igni ohňom a mečom lat. kniž.

zbraň

bodná, sečná, vrhacia z.:
pugio dýka rím. legionárov pešiakov lat. hist.
sax dýka s krátkou jednostrannou čepeľou a dlhou rukoväťou používaná Germánmi v čase sťahovania národov germ. hist.
skramasax krátky franský nôž s jednostranným ostrím a dlhou rukoväťou germ. hist.
stilet dýka s tenkou čepeľou a niekoľkými ostriami tal. hist.
tulich dýka s krátkou rovnou čepeľou nem. hist.
kindžal orient. nôž so zakrivenou čepeľou perz.-tur.
kris malajská dýka so zvlnenou čepeľou malaj.
spata ťažký dlhý meč s bohato zdobenou rukoväťou a pošvou a obojstranným ostrím gréc. hist.
machaira jednosečný meč s rovnou al. zakrivenou čepeľou, 30 až 50 cm dlhý gréc. archeol.
gladius krátky dvojsečný meč rímskych legionárov pešiakov lat.
akinakes skýtsky krátky dvojsečný meč z bronzu al. železa perz.-gréc. archeol.
falcata iberský krátky meč s prehnutou čepeľou iberčina archeol.
korduláč široký ťažký dvojsečný meč, Čechy 15.-16.st. lat.-nem.
špadón dvojsečný obojručný meč, 16. st. gréc.-tal. hist.
šabľa sečná a bodná zbraň s jednostranným ostrím orient.
frangia druh šable ? hist.
paloš ťažká jazdecká šabľa tur.-maď.
karabela ťažšia šabľa so širokou čepeľou, 16. – 18. st. poľ.-tat.
šaška kozácka al. kaukazská šabľa bez koša rus.
saracénka zakrivená moslimská šabľa vl. m. hist.
jatagan tur. bodná a sečná z. so zahnutou čepeľou tur.
handžár balkánsky názov jataganu perz. hist.
kord bodná z. s dlhou úzkou čepeľou perz.-tur.
fleuret ľahká ohybná šermiarska bodná z. franc. šport.
rapier dlhá a úzka bodná a sečná súbojová z., 16. a 17. st. franc.-nem.
halapartňa bodná a sečná z. so sekerou, hrotom a hákom na dlhej rúčke nem. hist. voj.
sponton ozdobná halapartňa tal. hist.
tomahavk indián. bojová sekera indián.-angl.
franciska ľahká, esovite prehnutá sekera s krátkym toporom, sečná a vrhacia z., 7. – 8. st. u Frankov lat.-tal.
banderilla -iľa krátka kopija so stuhami používaná pri býčích zápasoch špan.
pika kopija s 3 až 6 m dlhou rukoväťou, 15. – 17.st. franc. hist.
partizána pechotná kopija s dlhým hrotom a dvoma krátkymi polmesiačikovitými hrotmi na stranách, 17. st. franc.
sandžak kopija s konským chvostom ako odznak tur. vojska tur. hist.
asagaj ľahký drevený černošský oštep s oceľovým hrotom berber.-port.
harpúna železný oštep pripojený k lanu, používaný na lov veľkých rýb franc.
pilum starorím. vrhacia z. lat. hist.
bumerang drevená vrhacia lovecká z. austrál. domorodcov austrál.
makana dlhá drevená z. juhoamer. Indiánov indián. hist.
katapult staroveká a stredoveká vrhacia z. gréc. hist.
totach ťažký stredoveký stroj na vrhanie veľkých kameňov ? hist.
balista antická z. na vrhanie kameňov, vrhač kameňov, kameňomet lat. + gréc. hist. voj.
palintonon starogréc. vojnový stroj vrhajúci kamenné gule gréc. hist.
torment starorím. obliehací prak lat. porovnaj nôž sekera
bolas gule spojené lasom, povrazom, z. juhoamer. Indiánov špan.
strelná z.:
puška gréc.-lat.-nem.
flinta nem. hovor.
kvér nem. hovor. zastar.
štuc ručná strelná z., ručnica nem. hovor. zastar.
brokovnica poľovnícka p. na brokové náboje nem.
lankasterka lovecká puška s kohútikmi na bokoch vl. m.
gyrojet -džet jednohlavňová poľovnícka strelná zbraň s hladkým vrtom na lov veľkej ťažkej zveri gréc. + angl.
hamerleska poľovnícka strelná zbraň so sklopnými hlavňami a s kohútikmi vnútri lôžka hlavne angl. poľov.
lefoška poľovnícka puška so sklopnými hlavňami, postavená na náboje, roznecovaná kolíčkovou nákovkou vl. m.
banditka lupičská, zbojnícka puška tal. zastar.
terčovnica puška na streľbu do cieľa román.-nem.
repetírka staršia voj. opakovacia puška, opakovačka lat. hovor.
dupľovka dvojhlavňová puška lat. hovor.
karabína ľahká puška so skrátenou hlavňou, od 18. st. franc. zastar.
vintovka staršia voj. opakovacia puška nem.-rus. hist. voj.
arkebúza hákovnica, stredoveká strelná zbraň, 15. – 17. st. franc. hist.
mušketa puška nabíjaná spredu, 16. – 17. st. franc. hist. voj.
trombón mušketa s kresadlovou zámkou tal. hist.
šaspotka franc. ihlovka so zdokonaleným záverom, 19. st. vl. m. hist.
verndlovka rak. voj. puška, zadovka vl. m. hist.
venclovka rak. voj. puška upravená z predovky na zadovku vl. m. hist.
berdanovka rus. voj. jednorazová zadovka, 1868 – 1890 vl. m. hist. voj.
flobertka strelná zbraň s dlhou hlavňou a hladkým vývrtom na náboje s okrajovým zápalom vl. m.
remingtonka puška nabíjaná zozadu vl. m.
mauzerovka opakovacia lovecká a voj. puška s drážkovým vývrtom hlavne a valcovým otáčavým záverom vl. m. voj.
mitrailleusa -trajéza opakovacia puška, predchodkyňa guľometu franc. zastar.
winchestrovka vinče- voj. opakovacia puška vl. m. voj. hist.
henryovka ručná jednohlavňová voj. opakovačka vl. m. hist. voj.
manlicherovka staršia voj. opakovacia puška vl. m. voj.
tarasnica puška s priebojnými nábojmi na ničenie tankov a pod. lat.-nem.
falkoneta ľahká strelná stredoveká z. s malým kalibrom vl. m.
magnum lovecká strelná z. s väčším výkonom strely než zodpovedá ráži zbrane lat.
pištoľa ručná strelná z. s krátkou hlavňou, s nábojovou komorou v zadnej časti hlavne franc.-čes.
parabelum automatická pištoľ nem. výroby lat.-nem.
trombón malá vrecková pištoľ, najmä s dýkou tal. hist.
bambitka stará pištoľ, od 14. st. tal.
browning samočinná pištoľ so zásobníkom v rukoväti vl. m.
signálka pištoľ na podávanie znamení, najmä svetelných lat.-franc. voj. slang.
revolver angl.
kolt viacranová ručná strelná zbraň s krátkou hlavňou a otáčavým bubiebkom vl. m.
automat samopal gréc.
mašingver guľomet nem. zastar. voj. slang.
maxim ťažký starší guľomet vl. m. voj.
pancierovka ručná reaktívna strelná z. na ničenie obrnených vozidiel, tankov a pod. tal.-nem. voj.
bazuka prenosná protipancierová strelná z. amer. voj.
kanón delo tal.-nem. voj.
húfnica delo s krátkou hlavňou; ťažké obliehacie delo hist. nem. voj.
tarasnica ľahké husitské delo s dlhou hlavňou, na búranie opevnení lat.-nem. hist.
harcovnica ľahké delo ťahané jedným koňom nem.-maď. hist.
falkón delo s plochou dráhou strely, 16. a 17. st. vl. m.
bombarda stredoveké ťažké delo na kamenné gule franc. hist.
tučná berta ďalekonosné delo, 1. svetová vojna voj. slang. publ.
kaťuša strelná zbraň na odpaľovanie rakiet, sov. raketomet, 2. svetová vojna rus. voj. slang.
raketa reaktívna strela, najmä ako z. tal.-nem. voj. porovnaj strela 1
palcát krátka úderná stredoveká z. tvorená dreveným držadlom, rukoväťou, zakončenou kovovou hlavicou maď. hist.
buzogáň tur. veliteľská palica podobná palcátu tur. hist.
nunčak šport. z., bojové náčinie, reťaz azij. hovor.
boxer z. na zosilnenie úderu päsťou, spojené kovové prstene angl.
taran staroveká z. na búranie pevností gréc.-rus. hist.
spólium ukoristená z. v starom Ríme lat. hist.
militáriá zbierka dokladov, predmetov k dejinám vojenstva, najmä zbrane, voj. technika, rovnošaty, vyznamenania a pod. lat. odb.
inter arma silent musae múzé za hluku zbraní, medzi zbraňami mlčia múzy, odpočíva umenie i veda, Cicerov výrok lat.
ad arma! do zbrane! lat.

stretnutie

stretnutie 2 zápolenie, zápas
konfrontácia bojové s. protikladných síl, zrážka lat.
kolízia narazenie, zrazenie lat.
incident zrážka vojsk dvoch štátov bez vzniku vojny lat.
finále vylučovacie s. o prvé miesto, záverečná časť súťaže tal.
semifinále lat. + tal.
demifinále šport. vylučovacie s., predposledná časť súťaže franc. + tal. šport.
kvalifikácia vyraďovacia súťaž lat.
baráž vylučovací, vyraďovací zápas, rozboj vo futbale, rozstrel v streľbe, rozskakovanie v jazdectve franc. šport.
play-off plejof vylučovací, rozhodujúci zápas o konečného víťaza v kolektívnych športoch, hraný tak, že o víťazovi súťaže sa v záverečnej fáze rozhoduje vyraďovacím spôsobom angl. šport.
play-out plejaut vylučovací, rozhodujúci zápas, kt. víťaz ostáva v skupine, séria takých zápasov angl. šport.
derby zápas, s. tradičných, najmä miestnych, súperov v šport. hrách, najmä vo futbale angl. vl. m.
match meč šport. s., zápas angl. porovnaj spor 1 hra 3 zápas 3

zápas

zápas 3 preteky, súťaž, stretnutie
derby stretnutie tradičných súperov, najmä miestnych, v šport. hrách, napr. futbale angl. vl. m.
match meč šport. stretnutie angl.
sparing z. so súperom ako šport. tréning v boxe a pod. angl. šport.
agón preteky, pôvodne v starom Grécku gréc.
šerm z. sečnou al. bodnou zbraňou nem. šport.
box
boxing angl.
pugilizmus pästný súboj, boj, z. dvoch súperov podľa pravidiel, pästiarstvo lat. šport. zastar.
fight fajt boj v boxe angl. šport.
infighting infajting boj zblízka v boxe angl. šport.
pygmé starogréc. pästný z. gréc. šport.
pankration starogréc. spojenie z. a boxu s pripustením surovostí a bezohľadností gréc. hist.
palé starogréc. z. ako súčasť starovekého päťboja gréc. hist. šport.
karate jap. z. a obrana založená na úderoch a kopoch jap.
judo džudo z. dvoch osôb na štvorcovom zápasisku spôsobom sebaobrany jap. šport.
jiu-jitsu džiu džicu jap. sebaobrana bez zbrane založená na rýchlych chmatoch jap.-angl.
sambo z. s prvkami džuda a džiu-džicu, v Rusku rus.
kung-fu čín. dotykový boj využívajúci psych. a fyzickú koncentráciu čín.
taekwondo tekv- sebaobrana, pôvodne kórej. bojové umenie používajúce najmä kopanie a údery rukou kórej.
aikidó moderné bojové umenie sebaobrany jap.
kendo tradičný jap. šerm bamusovými tyčami jap.
kickbox kik- z., pri kt. sa používajú údery päsťami a kopanie angl.
sumó tradičný jap. z., kt. cieľom je dostať súpera mimo kruhového zápasiska jap. šport.
tchaj-ti tajči sebaobrana založená na cvičení s pomalými otáčavými pohybmi a cvikmi čín.
wrestling rest- z. vo voľnom štýle, predvádzaný aj pre zábavu angl. šport. porovnaj preteky stretnutie 2

počítač

komputer angl.
computer kom-
personal computer PC kom- angl.
písíčko stroj na spracúvanie informácií angl. hovor.
server p. riadiaci počítačovú sieť a poskytujúci služby ostatným používateľom siete angl. výp. tech.
mainframe mejnfrem výkonný riadiaci strediskový p. angl. výp. tech.
macintosh mekintoš
mac mek
mec osobný p. určený na polygrafické práce a spracovávanie iných ako písomných údajov angl. výp. tech.
pentium veľmi výkonný p. s procesorom piatej generácie angl. výp. tech.
portable -tejbl prenosný p. angl.
notepad noutped prenosný miniatúrny osobný p. angl.
notebook noutbuk prenosný osobný počítač veľkosti A4 angl.
laptop prenosný osobný p. veľkosti kufríka angl. výp. tech.
handheld hend- veľmi malý prenosný osobný p. do dlane angl.
penbook -búk veľmi malý prenosný osobný p. schopný rozoznávať písmo rukou angl.
tower p. so skriňou konštruovanou na výšku angl.
desktop p. so skriňou konštruovanou vodorovne angl.
no-name nounejm neznačkový p. s predpokladanou nižšou kvalitou angl.

nepríjemnosť

galiba maď. expr.
lapália nem. hovor.
malér lat.-franc. hovor.
kalamajka mrzutosť ukraj.
šlamastika trampoty, trápenie, oštara hebr.-nem. hovor. expr.
patálie opletačky, trápenie, ťažkosť, ťažkosti tal. hovor.
trable starosti, ťažkosti angl. slang.
trapas čes. slang.
faux pas fó pa trápnosť franc.
incident nepríjemná, rušivá nečakaná príhoda lat.
problém ťažkosť, starosť, trápenie gréc.
inkomodácia nepohodlie lat. zastar.
Damoklov meč ustavične hroziace nebezpečenstvo, hrozba, ohrozenie vl. m. gréc. mytol.

ohrozenie

Damoklov meč ustavične hroziace nebezbečenstvo, nepríjemnosť, hrozba vl. m. gréc. mytol.
šach o. kráľa v šachu perz.
šach mat šach, kt. znamená koniec hry, prehru súpera perz.
garde o. kráľovnej v šachu franc. šach.

nebezpečenstvo

riziko možnosť straty, škody, neúspechu tal.
periculum in mora -ku- n. z omeškania, z odkladu lat. práv.
extra ictom iktum mimo n. lat.
Damoklov meč ustavične hroziace n., nepríjemnosť, ohrozenie, hrozba vl. m. gréc. mytol.

hrozba

hrozba 2 blízkosť nebezpečenstva
Damoklov meč ustavične hroziace nebezpečenstvo, nepríjemnosť, ohrozenie vl. m. gréc. mytol.

zobákovitý

rostrálny lat. biol.
xifoidný zahnutý ako zobák, meč, mečovitý gréc. anat. zool.