obchod

obchod 2 predajňa
kšeft hovor. zastar. al expr.
shop šop angl. slang.
market angl. slang.
store stór angl. slang.
kiosk pouličná predajňa, stánok tur.
krám o. al. stánok s drobným tovarom nem. hovor. pejor.
konzum o. nákupného a spotrebného družstva lat. hovor. zastar.
koloniál o. s potravinárskym, najmä koloniálnym tovarom
kantína menšia predajňa potravín a nápojov na pracovisku al. v kasárňach tal.-franc.
arma o. s potravinami a drobnými predmetmi v kasárňach, voj. bufet špan. voj. slang.
bufet o. s rýchlym občerstvením, najmä ako samoobsluha franc.
gastronóm o. s potravinárskym tovarom, labužníctvo gréc.-franc.-rus.
bodega o. s jedlami a liehovinami, predajňa lahôdok špan. hovor.
vinotéka p. kvalitných vín lat. + gréc.
trafika arab.-nem.
abalda o. s tabakovými výrobkami, časopismi a pod. tal. zastar.
supermarket angl. obch.
univermag samoobslužná veľkopredajňa, obchodný dom rus. skr. zastar.
hypermarket angl.
magazín veľký obchodný dom, veľkopredajňa arab.-angl.
megastore -stór veľký o. angl.
shopping centrum šop- nákupné stredisko angl.
shopping park šop- nákupný areál angl.
shopping mall šop- -mel luxusné obchodné stredisko angl.
antikvariát o. s použitými, staršími knihami, grafikou lat.
music shop mjúzik šop o. so zvukovými, hud. nahrávkami, nosičmi angl.
pet shop šop
petshop -šop o. s domácimi zvieratami angl.
drogéria o. s čistiacimi, kozmetickými, zdravotníckymi a inými prostriedkami franc.
galantéria o. s drobným ozdobným tovarom franc.
parfuméria -u/ü- o. s voňavkami a kozmetickými prípravkami franc.
boutique butik
butik predajňa módnych odevov vysokej kvality franc.
modistvo o. s dámskymi klobúkmi, klobučníctvo franc.
tuzex predajňa bývalého podniku zahraničného obchodu um. zastar.
free-shop fríšop predajňa tovaru bez cla angl. obch.
bazár o. so starším, chybným al. použitým tovarom perz.
partiovka o. s podradným, chybným tovarom so zníženou cenou lat. hovor.
secondhand -kond he- angl.
sekáč o. s použitým al. poškodeným tovarom, najmä odevmi angl. hovor.
sexshop -šop o. s tovarom určeným na uspokojenie pohlavného pudu angl.
distribúcia obchodná sieť, obchody lat.
duty-free djúti frí o., predajňa bez cla angl. porovnaj podnik 2

daň

clo nem.
douane duan d., dávka al. poplatok za prepravu tovaru cez hranicu franc.
duty-free djúti frí bez cla angl.
cenzus majetková d. lat. zastar.
tribút d., poplatok; pôvodne d. z majetku v starom Ríme lat. hist.
impost d., dávka, poplatok lat. zastar.
VAT d. z pridanej hodnoty angl. skr. ekon.
fiskalita súbor daní lat. ekon.
parafiškál príspevok al. dávka, kt. výnos neplynie do štátneho rozpočtu, ale rôznym verejným orgánom a inštitúciám gréc. + lat. ekon.
kontribúcia d., dávka al. poplatok vymáhaný najmä na vydržiavanie vojska lat. hist.
kapitácia d. z hlavy v staroveku a stredoveku lat. hist.
allelengyon kolektívna daňová zodpovednosť za dedinu a opustenú pôdu v Byzantskej ríši gréc. hist.
laudémium d., dávka, kt. platil dedičný árendátor vlastníkovi nehnuteľnosti za súhlas pri zmene držby lat. hist. práv.
decima lat. hist.
dežma ď- d. odvádzaná najmä cirkvi za feudalizmu, desiatok z úrody poddaného lat. maď. hist.
cenzus d., dávka, úrok al. dôchodok v stredoveku v peňažnej al. vecnej forme lat. ekon.
taille taj priama ročná d. franc. poddaných feudálovi a kráľovi franc.
harač d. z hlavy platená kresťanmi Turkom v čase tur. panstva tur. hist.
urbura d., dávka panovníkovi z výnosu bane lat. hist. práv.
akcíz nepriama spotrebná d., najmä na potraviny, v stredovekých mestách lat.-nem. hist.
jasak d. platená povolžskými a sibírskymi obyvateľmi mongolským vládcom a neskôr cárskej vláde turk. hist.
porcia verejná dávka v stredovekom Uhorsku lat. hist.
sadaka d. z majetku a príjmov, jedna z povinností islamu arab.
charádž pozemková d. v islamských krajinách arab. hist.
džizja d. z hlavy platená inovercami v islamských krajinách arab.

slobodný

slobodný 1 nezávislý
emancipovaný oslobodený, nezávislý, samostatný, rovnoprávny, zrovnoprávnený lat.
free frí voľný, nezávislý, neviazaný, nespútaný angl.
fraj voľný nem. subšt. porovnaj nezávislý

neviazaný

neviazaný 1 nespútaný, samopašný
sumptuózny hýrivý, márnotratný lat. zried.
efuzérny hýrivý, márnotratný, samopašný lat. kniž.
bakchantský hýrivý, samopašný, bujný, neviazaný gréc. kniž.
frivolný nemravný, necudný, nehanebný, ľahkovážny franc.
bohémsky ľahkomyseľný, svetácky franc. b. umelec
free frí voľný, slobodný, nezávislý, nespútaný angl.
fraj voľný, slobodný nem. subšt.
sodomitský nemravný, nerestný, hriešny, zvrátený vl. m. expr.
indiánsky divý, nespútaný vl. m. hovor. pejor. porovnaj nemravný

nespútaný

satyrský zmyselný, vášnivý gréc.
animálny zmyselný, pudový, živočíšny, zvierací lat. aj pejor.
free frí voľný, slobodný, nezávislý, neviazaný angl.
fraj voľný, slobodný nem. subšt.
indiánsky divý, neviazaný vl. m. hovor. pejor. porovnaj neviazaný

nezávislý

independetný lat.-angl. zried.
autonómny samostatný, samosprávny v rámci väčšieho celku gréc.
absolútny n. od vzťahu, nepodmienený, všeobecne, nepodmienene platný lat.
suverénny zvrchovaný, samostatný franc. s. štát
autokefálny duchovne samostatný, v pravoslávnej cirkvi gréc. cirk.
autarkický sebestačný gréc. kniž. a odb.
emancipovaný slobodný, oslobodený, samostatný, rovnoprávny, zrovnoprávnený lat.
free frí voľný, slobodný, neviazaný, nespútaný angl.
apriórny n. od zmyslovej skúsenosti, bezdôvodný, vopred daný, zaujatý, vrodený lat. kniž. filoz.
diogenovský n. od okolitého sveta, skromný, nenáročný vl. m.

nepodliehajúci

nepodliehajúci 2 nepodriadený
tax-free teks frí n. dani, oslobodený od dane angl.

droga

droga franc.
narkotikum gréc.
psychedelic -lik angl. slang.
acid omamný, návykový prostriedok angl. slang.
joint džojnt dávka d. vo forme cigarety angl. slang.
trip dávka d. LSD a pod. angl. slang.
fet d. používaná najmä vdychovaním angl. slang.
speed spíd stimulačná d. angl. slang.
ópium gréc.
laudanum d. zo zaschnutého výronu makovíc maku siateho lat. zastar.
morfium hlavný alkaloid ópia gréc. vl. m. chem.
heroín gréc. farm.
ejč d. odvodená z morfínu angl. slang.
dros popol z ópia angl.
kokaín d. z listov juhoamer. kríka koka indián.
crack krek silný smrtiaci, koncentrovaný kokaín upravený na fajčenie angl. slang.
marihuana indián.-špan.
marjánka indián.-špan. slang.
djama indián.
maconha indián.
ganja gandža
gandža ind.
bhang ind.
hašiš sušená vňať ind. konopí arab.
free baza frí zmes kokaínu a heroínu, kt. sa fajčí zmiešaná s olejom vo vodných fajkách angl. + gréc.
halucinogén lat. + gréc. farm.
psychodysleptikum látka spôsobujúca poruchy vnímania a vedomia gréc. psych. farm.
LSD halucinogén používaný toxikomanmi angl. lat. chem.
pervitín syntetická veľmi silná d. vyvolávajúca poruchy myslenia um.

oslobodený

oslobodený 2 zbavený povinnosti
tax-free teks frí o. od dane, nepodliehajúci dani angl.

zmes

melanž franc. odb.
konglomerát nesúrodá z., spojenie rôznorodých častí, zmiešanina, zlepenina, zhluk lat.
magľajz z. rôznych látok al. vecí; lepkavá z. vl. m. hovor. expr.
mišmaš nem. hovor. expr.
mišung nem. subšt.
pêle-mêle pel mel franc. kniž.
mix miešanina, zmiešanina angl.
kokteil rôznorodá, najmä zámerne vytvorené z. angl.
varia z. rôznych vecí lat. kniž.
kvodlibet z. všetkého možného, kadečo, zo všetkého trochu; z. niekoľkých obľúbených piesní lat.
potpourri -puri zo všetkého trochu, miešanina; z. melódií z rôznych skladieb; vonná z. sušených kvetov, listov, kôry a pod. franc. kniž.
pasticcio -čo z. známych nápevov, melódií tal. hud.
tutti-frutti pestrá z. ovocia; pestrá z. všeobecne pren. tal. hovor.
kupáž z. vín pre výrobu šumivého vína franc. vin.
čalamáda nakladaná miešaná zelenina ?
fondán z. z cukru al. sacharózy a škrobového sirupu franc. potrav.
karí z. viac druhov jemne mletého korenia, najmä ind. ind.-angl. kuch.
worcester vorče- tekutá z. korení ako prísada do omáčok vl. m.
elektuárium kašovitá z. z prachov, najmä rastlinných, zmiešaných s medom al. sirupom lat. farm.
silica z. prchavých voňavých látok obsiahnutých v rastlinách, používaná v potravinárstve, kozmetike, medicíne a pod. lat. chem.
species liečivá z. rastlinných látok, napr. čajov lat. farm.
krizma z. olivového oleja a balzamu, obradný posvätný olej gréc. cirk.
mixtúra z. liekov, liečiv lat. farm.
free baza frí z. kokaínu a heroínu, kt. sa fajčí zmiešaná s olejom vo vodných fajkách angl. + gréc.
emulzia sústava dvoch al. viac nemiešateľných, jemne rozptýlených kvapalín lat. chem.
ropa z. uhľovodíkov rôzneho zloženia, zemný olej poľ.
nafta spracovaná ropa orient.-gréc. chem.
benzín z. kvapalných uhľovodíkov, horľavá tekutina používaná ako pohonná látka, rozpúšťadlo a pod. arab. tech.
parafín z. tuhých nasýtených uhľovodíkov z nafty al. uhlia, na výrobu sviečok, kozmetiky a pod. franc. chem.
pufer z. kyslých a zásaditých látok na udržovanie stálej kyslosti prostredia, tlmivý roztok nem. chem.
šuter z. štrku nem. hovor.
šotolina drobná zmes štrku tal. stav. slang.
makadam hrubšia kamenná drvina na podklad vozovky vl. m.
betón stavebná hmota zo z. štrku al. piesku, cementu a vody, po vytuhnutí tvrdá a stála franc. stav. porovnaj betón
malta stavebná hmota zo z. piesku, vápna, vody, prípadne cementu používaná na spájanie muriva a omietanie tal. porovnaj malta
pačok z. vápna s vodou na prvé bielenie omietky, vápenné mlieko nem. stav.
štuka z. jemného piesku a sadry al. vápna na vrchné jemné omietky tal.-nem. stav.
smog z. hmly a dymových splodín v ovzduší veľkých miest a priemyselných oblastí angl. skr.
bitúmen z. pevných a kvapalných uhľovodíkov, živica lat. geol.
asfalt gréc.
tér čierny bitúmen na stavbu ciest a pod. nem. zastar. porovnaj roztok
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 11. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.