Výsledky vyhľadávania

výborný

betálny franc.? slang.
elitný (vyberaný, výlučný, výnimočný) franc.
senzačný franc. hovor. expr.
senza (skvelý, ohromný, úžasný) franc. subšt.
klasický (dokonalý, vynikajúci, prvotriedny, vzorný, trvalý, osvedčený) lat.
kabinetný (dokonalý, vybraný, vzorový, príkladný, ukážkový, znamenitý) franc.
brilantný (znamenitý, skvelý, oslňujúci) franc.
bravúrny (dokonalý, znamenitý, skvelý, obratný, zručný, smelý) franc.
fantastický (vynikajúci, úžasný, skvelý, obrovský, neslýchaný) gréc. hovor. expr.
bombový (úspešný, senzačný) tal.
ideálny (dokonalý, vzorný, bezchybný) gréc.-lat.
perfiš lat. hovor.
suverénny (dokonalý, bezchybný, vynikajúci) franc. s. víťaz
exportný (vynikajúci, prvotriedny, skvelý) lat.-angl. pren. expr. e. tovar, výkon
geniálny (vynikajúci, výnimočný, vrcholný) lat.
kongeniálny (rovnako nadaný, vynikajúci) lat.
majstrovský lat.-nem.
virtuózny (vynikajúci, znamenitý, dokonalý) tal.
kapitálny lat. expr.
klasa lat.
luminózny (znamenitý, vynikajúci) lat. kniž. pren.
kolosálny (vynikajúci, znamenitý, úžasný) gréc.-franc.
fenomenálny (vynikajúci, neobyčajný, výnimočný) gréc.
fascinujúci (úchvatný, podmanivý, očarujúci, okúzľujúci, oslňujúci, strhujúci) lat.
fulminantný (vynikajúci, oslňujúci, skvelý) lat. kniž.
fulgentný (žiarivý, oslňujúci, skvelý) lat. kniž.
prominentný (vynikajúci, významný, popredný, čelný, hlavný) lat.
eminentný (vynikajúci, význačný, mimoriadny, znamenitý, výrazný) lat. kniž.
eklatantný franc. kniž.
excelentný lat. kniž.
famózny lat. kniž. al. hovor.
ligový (vynikajúci, skvelý) tal. pren. expr.
exhibičný (ukážkový) lat.
príma lat. hovor.
primisima tal.
prima primisima (vynikajúci, znamenitý, skvelý, bezchybný, príjemný) tal. hovor.
top (vynikajúci, prvotriedny, popredný, vrcholný) angl.
top- (vynikajúci, prvotriedny, popredný, vrcholný) angl. v zlož. sl.
tiptop (vynikajúci, skvelý, dokonalý) angl. hovor.
super lat.-nem. hovor.
super- lat. v zlož. sl.
crack /krek/ (vynikajúci, skvelý, prvotriedny, výnimočný) angl. slang.
proeminentný lat. kniž.
fasa ? slang.
origoš lat. slang.
špicový (vynikajúci) nem. slang.
cool /kúl/ (úžasný, skvelý, pohodový) angl. slang.
par excellence /parekseláns/ (vynikajúci) franc. kniž. odborník p. e.
non plus ultra (skvelý, neprekonateľný, nepredstihnuteľný) lat. kniž.
puncovaný (prvotriedny) nem. hovor.

povýšenecký

protektorský (povýšený, nadradený) lat.
suverénny (sebavedomý, povznesený, nevšímavý až p.) franc. aj pejor.
arogantný (nadutý, spupný, drzý, namyslený, domýšľavý, bezočivý) lat.
frajerský (namyslený, povýšený, vystatovačný) nem. hovor. expr.
snobistický (povrchne obdivujúci všetko módne, najmä v umení, spoločnosti, nadutý, malomeštiacky) angl. pejor.
parvenuovský /-nü-/ (nadutý, nafúkaný) franc. kniž. porovnaj drzý

namyslený

arogantný (povýšenecký, nadutý, spupný, drzý, domýšľavý, bezočivý) lat.
furiantský (nadutý, pyšný) lat.-čes. kniž.
snobistický (povrchne obdivujúci všetko módne, najmä v umení, spoločnosti, nadutý, povýšenecký, malomeštiacky) angl. pejor.
sufizantný (samoľúby, márnomyseľný, domýšľavý) franc. kniž. zastar.
parvenuovský /-nü-/ (povýšenecký, nadutý, nafúkaný) franc. kniž.
suverénny (sebavedomý, povznesený, nevšímavý až povýšenecký) franc. aj pejor.
frajerský (povýšený, vystatovačný) nem. hovor. expr.

dokonalý

dokonalý 2 (vynikajúci, prvotriedny)
precízny lat.-franc. kniž.
punktuálny (presný, dôkladný) lat. zastar.
perfiš lat. hovor.
suverénny (presný, bezchybný, vynikajúci) franc. s. víťaz
tiptop (vynikajúci, skvelý) angl. hovor.
preciózny (prehnane strojene d. v správaní, konaní, neprirodzený, vyumelkovaný, výstredný) lat.-franc. kniž.
ideálny (vzorný, bezchybný) gréc.-lat.
majstrovský lat.-nem.
virtuózny (vynikajúci, znamenitý) tal.
bravúrny (znamenitý, skvelý, obratný, zručný, smelý) franc.
klasický (vynikajúci, prvotriedny, vzorný, trvalý, osvedčený) lat.
kabinentný (vybraný, vzorový, príkladný, ukážkový, znamenitý) franc.
cadik (d. v plnení žid. morálnych a rituálnych predpisov, spravodlivý) hebr. porovnaj výborný

zvrchovaný

suverénny (nezávislý, samostatný) franc. s. štát
patrimoniálny (zvrchovaný nad územím a poddanými, vrchnostenský) lat. hist. porovnaj samostatný 1

bezpodmienečný

suverénny (úplný, bezvýhradný, dokonalý) franc. s. presvedčenie
kategorický (bezpodmienečne platný) gréc.
radikálny (rozhodný, rázny, dôsledný, zásadný) lat.
apodiktický (bezpodmienečne platný, nepochybný, istý, nezvratný) gréc. kniž. a odb.

nevšímavý

letargický (ľahostajný voči okoliu, otupený, necitlivý) gréc.
indiferentný (ľahostajný, vlažný) lat.
ignorantský (úmyselne n., ľahostajný) lat.
inertný (neschopný reagovať) lat.
mramorový (ľahostajný, studený, ľadový, chladný) gréc.-lat. pren.
flegmatický (ľahostajný, chladnokrvný, pokojný, vyrovnaný) gréc.
nonšalantný (vedome, povýšenecky nenútený, nedbanlivý) franc. hovor. a kniž.
indolentný (ľahostajný) lat. kniž.
apolitický (n. voči politike) gréc.
suverénny (sebavedomý, povznesený, n. až povýšenecký) franc. pejor. porovnaj ľahostajný

nezávislý

independetný lat.-angl. zried.
autonómny (samostatný, samosprávny v rámci väčšieho celku) gréc.
absolútny (n. od vzťahu, nepodmienený, všeobecne, nepodmienene platný) lat.
suverénny (zvrchovaný, samostatný) franc. s. štát
autokefálny (duchovne samostatný, v pravoslávnej cirkvi) gréc. cirk.
autarkický (sebestačný) gréc. kniž. a odb.
emancipovaný (slobodný, oslobodený, samostatný, rovnoprávny, zrovnoprávnený) lat.
free /frí/ (voľný, slobodný, neviazaný, nespútaný) angl.
apriórny (n. od zmyslovej skúsenosti, bezdôvodný, vopred daný, zaujatý, vrodený) lat. kniž. filoz.
diogenovský (n. od okolitého sveta, skromný, nenáročný) vl. m.

samostatný

samostatný 1 (nezávislý, slobodný)
suverénny (zvrchovaný, nezávislý) franc. s. štát
autonómny (nezávislý, samosprávny v rámci väčšieho celku) gréc.
emancipovaný (slobodný, oslobodený, nezávislý, rovnoprávny, zrovnoprávnený) lat.
autokefálny (duchovne s., v pravoslávnej cirkvi) gréc. cirk.
singel (slobodný, žijúci sám, osamelo) angl. slang. porovnaj nezávislý

sebavedomý

suverénny (povznesený, nevšímavý až povýšenecký) franc. aj pejor.
frajerský (nápadný, vyzývavý) nem. hovor. expr. f. správanie

úplný

úplný 2 (vyskytujúci sa v úplnosti, dokonalý)
suverénny (bezpodmienečný, bezvýhradný, dokonalý) franc. s. presvedčenie
totálny (celkový, celistvý, jednotný, ucelený) lat. kniž.
globálny (celkový, súhrnný, všeobecný) lat.-franc.
perfektný (dokončený, zakončený, ukončený, hotový) lat. zried.