miestnosť

komnata veľká izba, najmä v paláci lat. kniž.
sála nem.
terem veľká priestranná m., sieň rus. zastar.
hala franc.-nem.
vestibul veľká priestranná, sieň, veľký krytý priestor; vstupná al. oddychová m. vo veľkých verejných budovách, najmä stanice, školy, hotely, dvorana; väčšia obytná predsieň lat.
habitácia miesto na ubytovanie, obydlie lat. zastar.
palota krásna, nápadne veľká, slávnostná sieň gréc. zastar. al. expr.
kamrlík nem. hovor. expr.
kumbál nem. hovor. subšť.
komôrka malá, tmavá, neútulná m., kutica gréc.-lat.
manzardka podkrovná m. vl. m.
šalanda veľká neútulná izba; veľká izba pre sezónnych robotníkov, najmä v poľnohosp. zastar. arab.-nem. pren. expr.
kabína malá uzavretá m. pre obmedzený počet osôb franc.
kója malá uzavretá m. pre obmedzený počet osôb; malý priestor na ubytovanie cestujúcich al. posádky na lodi hol.
gondola kabína na vzducholodi s posádkou al. motorom tal.
kajuta malý priestor na ubytovanie cestujúcich al. posádky na lodi hol.
kupé oddelenie v osobnom železničnom vozni franc. dopr.
garsónka franc.
garsoniéra malý byt tvorený jednou samostatnou obytnou miestnosťou s príslušenstvom franc. zastar.
olfaktórium m. zo skla a nehrdzavejúcej ocele lat. odb.
chambre séparée šámbr separé oddelená m. na stretnutia v užšom kruhu, najmä v pohostinskom podniku franc.
šmajchlkabinet m. na milovanie, maznanie, láskanie nem. hovor. expr.
salón m. na spoločenské a diskusné schôdzky umelcov a pod.; m. na prijímanie hostí, spoločenská, väčšia; reprezentačná prevádzková m. pri niektorých službách, živnostiach franc.
haute couture ótkutür veľký módny salón udávajúci smer svetovej módy franc.
andron m. pre mužov gréc. archit.
selamlik m. v tur. dome na prijímanie hostí, pre mužov arab.
senan ženská m. v islamskom dome v Iráne a Indii perz.
appartement franc.
štúdio hotelová izba s príslušenstvom, bytová jednotka tal.
office ofis
ofis malá m. v hoteli pre personál franc.
separé menší oddelený priestor, oddelenie, v reštaurácii a pod. franc. hovor.
respírium priestor na odpočinok, oddych lat.
odeón koncertná, div. al. zábavná sieň gréc. zried.
kino gréc.
biograf sála na film. predstavenia pre verejnosť gréc. zried.
multikino lat. + gréc.
multiplex kino s viacerými sálami, viacsálové kino lat.
music hall mjúzik hól sála pre hud. div. predstavenia s piesňami, hud. číslami, div. vystúpeniami a pod. angl.
amfiteáter sála so stupňovito rozloženými radmi sedadiel gréc.
promenoár m. v divadle na prechádzanie sa a občerstvenie, chodba franc. zastar.
foyer foajé väčšia predsieň v divadle al. iných verejných budovách franc.
aula slávnostná sieň, najmä na vysokej škole gréc.-lat.
kuloár vedľajšia, priľahlá m. v parlamente, zákulisie franc. najmä plur.
lobi predsieň v parlamente na prijímanie návštev angl.
klubovňa m. na pestovanie spoločenských stykov, záujmovej činnosti a pod. angl.
ordinácia lat.
ordinačka lat. hovor.
ambulancia franc. + lat.
ambulatórium m. v nemocnici na príjem a lekárske vyšetrenie, ošetrenie chorých, pracovňa lekára, ošetrovňa lat.
separácia lat.
separačka m. na oddelenie, odlúčenie väzňov, chorých a pod. lat. slang.
izolácia tal.-franc.
izolačka m. na osamostatnenie, odlúčenie, odčlenenie chorých al. väzňov tal.-franc. hovor.
maródka m. pre chorých v hromadných ubytovniach, kasárňach a pod. franc.-nem. hovor.
reska m. v nemocnici, kde prebieha obnova základných životných funkcií, napr. po úraze, operácii lat. lek. slang.
solárium lat. lek.
solárko m. na ožarovanie, opaľovanie ultrafialovým žiarením lat. hovor.
komora gréc.-lat.
špajza menšia tmavá m. na odkladanie potravín a pod. v dome nem.
magazín m. na odkladanie vecí, sklad arab.-angl. zastar.
depozitár m. na uloženie múzejných predmetov, kníh, obrazov a pod. lat.
bibliotéka miestnosť na zbierku kníh gréc.
ložument miestnosť na spanie, spálňa franc. zastar.
garderóba šatňa franc. hovor. zastar.
budoár šatňa, obliekareň pre ženy, izba medzi spálňou a prijímacím salónom franc.
frigidárium m. na studený kúpeľ lat.
štúdio m. na prípravu a vysielanie rozhlasových a televíznych programov, na nakrúcanie filmov a pod. tal.
ateliér uzatvorený priestor určený na nakrúcanie filmov franc.
pressfoyer presfoajé priestor pred rokovacou miestnosťou, kde sa konajú rozhovory pre tlač po rokovaní al. počas neho angl. + franc. žurn.
safe sejf angl.
trezor bezpečnostná m. na úschovu cenností gréc.-franc.
klasa m. na vyučovanie v škole, trieda lat. hovor. slang. zastar.
študovňa m. na vzdelávanie, učenie sa lat.
auditórium prednášková m. na vysokej škole, poslucháreň lat. kniž.
kabinet m. na uloženie učebných zbierok a pomôcok; pracovňa, najmä vedecká franc.
ateliér výtvarná al. remeselnícka pracovňa franc.
laboratórium pracovňa zariadená na výskum, pokusy, rozbory, prípravu liekov a pod. lat.
oficína dielňa pracovná miestnosť, najmä tlačiarenská, holičská lat. zastar.
byro franc.
kancel lat. slang.
office ofis
ofis pracovňa, úradná miestnosť franc.
veranda zastrešený otvorený al. presklený prístavok pri dome používaný ako predsieň, chodba a pod. hind.-angl.
čardak veranda na 1. posch. balkánskych rodinných domov tur.
historické pojmy:
talamos manželská spálňa v starogréc. dome gréc.
protyron predsieň starogréc. obytného domu gréc. archit.
átrium ústredná štvorcová m. v starorím. dome s kozubom a nádržou na dažďovú vodu v strede, dvorana lat. archit.
ala malá, najmä hosťovská m. pri átriu v starorím. dome lat. archit.
exedra m. na prednášky, hry, zábavy v antických verejných budovách, kúpeľoch a pod.; spoločenská m. otvorená do átria v antickom dome gréc. archit.
tablínium hlavná m. v starorím. obytnom dome na prijímanie hostí al. pracovňa majiteľa lat.
ostium predsieň, kt. sa vchádzalo do átria obytného domu, v starom Ríme lat. archit. hist.
cubiculum kubiku- spálňa v antickom dome lat.
dormitórium spálňa v starom Ríme lat. archit.
apodytérium m. v starorím. kúpeľoch, preobliekáreň, šatňa lat.
oleotéka lat. + gréc. hist.
unctorium -któ
unktórium m. v starorím. kúpeľoch, kde otroci masírovali a natierali vykúpaného voňavými masťami al. olejmi lat. hist.
lakonikum gréc. vl. m.-lat.
sudatórium m. v starorím. kúpeľoch, kde sa stále udržiavala vyššia teplota, parný kúpeľ lat.
tepidárium mierne vykúrená m. v starorím. kúpeľoch s vlažným kúpeľom lat.
frigidárium m. v starorím. kúpeľoch na studený kúpeľ lat. hist.
caldarium kal-
kaldárium m. v starorím. kúpeľoch s horúcim vzduchom a bazénom s teplou vodou lat. hist.
birun m. pre muža v perz. obytnom dome perz.
kubikula obytné miestnosti okolo átria v etruskom dome lat.
galéria dlhá spojovacia m. s radom okien na umelecké zbierky, v renesancii a baroku tal.
sala terrena -ré- veľká slávnostná m. na prízemí zámku, paláca, otvorená do parku, záhrady tal. archit.
mázhaus veľká sieň na prízemí a poschodí stredovekého a renesančného domu nem. archit.
antišambr predsieň, predizba zámockých sál, najmä reprezentačná, 17. a 18. st. gréc. + franc. archit.
kiva podzemná obradná m. v indiánskej stavbe indián.
cirk., voj., väzenská m.:
baptistérium m. na krstenie, krstiteľnica lat. cirk.
sakristia vedľajšia chrámová m. pri východnej časti kostola na uloženie bohoslužobných predmetov a úborov lat. cirk.
konkláve prísne uzavretá m., kde kardináli volia pápeža lat. cirk.
kalefaktórium vykurovaná m. v kláštore lat.
dormitár spoločná spálňa mníchov v kláštore lat. cirk.
cela malá tmavá obytná väzenská al. kláštorná m. lat.
závija cela islamského pustovníka arab.
kobka malá tmavá, klenutá obytná väzenská al. kláštorná m. nem.
korekcia obytná väzenská m. so zhoršenými, sprísnenými podmienkami lat.
cimra kasárenská, väzenská, internátna a pod. izba nem. slang.
salutatórium prijímacia m. v kláštore lat. cirk.
parlatórium miestnosť slúžiaca na prijímanie návštev v kláštore, hovorňa lat. cirk.
geniza m. v synagóge na opotrebované bohoslužobné texty a predmety arab. porovnaj priestor sieň predsieň

stavba

stavba 1 budova al. technické dielo
objekt lat.
realita nehnuteľnosť lat.
barak jednoduchá s., najmä drevená, určená na spoločné ubytovanie; rodinný dom, domček hovor. expr.; stará, ošarpaná s., búda, chatrč expr. špan.-franc. expr.
kotáž rodinný dom, domček angl.
štokovec poschodový dom nem. hovor. zastar.
činžiak nájomný obytný dom nem. hovor.
panelák s. montovaná z veľkých plošných dielcov z betónu lat.-hol. stav. hovor.
rezidencia prepychové obydlie pren.; sídelná s. hlavy štátu al. iného vysokého hodnostára lat.
palác veľká reprezentatívna verejná, mestská, šľachtická al. meštianska s.; hlavná obytná s. na hrade hist. tal.
palota palác gréc. zastar. al. expr.
vila väčší výstavnejší rodinný obytný dom lat.
villegiatura -džatú- vidiecka vila na letný pobyt, letovisko tal. archit.
dača rus. vila na vidieku používaná najmä v lete rus.
bab šľachtický dom na Blízkom východe arab.
dominanta prevládajúca, hlavná s. v určitom celku, meste lat.
kolos s. s obrovskými rozmermi gréc.
monolit s. vytvorená z jedného kusa staviva, najmä kameňa, betónu gréc. stav.
monoblok jednoduchá kockovitá s. tvoriaca uzavretý prevádzkový celok gréc. + franc. stav.
hala veľká priestranná s., veľký krytý priestor franc.-nem.
hangár hala na úschovu a údržbu lietadiel franc. dopr.
pavilón samostatná menšia účelová prízemná s. v stav. celku, v súbore budov, najmä vyzdobená franc.
trianón pavilón vzdialený od hlavnej budovy, vo franc. parku franc. archit.
hacienda dom na vidieku v Južnej a Strednej Amerike s farmou špan.
barabizňa bezcenná, chatrná, spustnutá, zanedbaná s. tal. expr.
hajloch domček, búda vo vinohrade nem. nár.
šopa nem.
pajta jednoduchá hosp. s., kôlňa maď.
veranda zastrešený otvorený al. presklený prístavok pri dome používaný ako chodba, predsieň a pod. hind.-angl.
čardak veranda na 1. poschodí balkánskych rodinných domov tur.
cottage kotidž angl.
hacienda dom na vidieku, chata na prázdniny špan. pren. expr.
bungalov s. z ľahkého staviva, drevený rekreačný domček, chata ind.-angl.
trullo juhotal. vidiecky dom s kužeľovou strechou z ploských kameňov tal.
nurag kamenná vežovitá kupolovitá s. na Sicílii a Sardínii tal. hist.
kuča chatrč, chalupa srb. zried.
kotáž chatrč brit. robotníka v 19. st. angl.
pueblo pôvodne indián. s. vzniknutá stupňovitým pristavovaním, v niektorých južných štátoch USA špan.
rančo roľnícka chatrč v Južnej Amerike špan.
palafit s. založená na zvislých koloch, na kt. sú drevené plošiny nad terénom gréc. archeol.
filagória tal.
kiosk domček v záhrade al. parku, besiedka tur.
salet murovaná s. na prechodné bývanie al. odpočinok tal. archit.
pergola ľahká otvorená s. so samostatnými, hore spojenými stĺpmi, porastená okrasnými popínavými rastlinami tal. archit.
glorieta otvorená malá s. s vyhliadkou franc. archit.
belvedér tal. archit.
bellevue belvi reprezentačná neobytná s., spravidla v strede záhrady s vyhliadkou, letohrádok franc. archit.
eremitáž osamelý belvedér v romantickom parku gréc.-franc. kniž.
sala terrena -ré- veľká slávnostná samostatná s. pri zámku, paláci, otvorená do parku, záhrady tal. archit.
belaria okrasná vyhliadková s. v parku tal. archit.
rondel s. na pôdoryse kruhu al. oválu franc. archit.
rotunda s. s okrúhlym pôdorysom lat. archit.
oktogón s. na pôdoryse osemuholníka gréc. archit.
tolos s. s kruhovým pôdorysom a kužeľovitou strechou slúžiaca na rôzne účely, napr. ako hrobka, chrám gréc. archit.
pylón okrasná vežovitá s., ozdobný stĺp, veža v tvare zrezaného ihlana, pôvodne v staroegypt. architektúre gréc. archit.
megarón s. na pravouhlom pôdoryse s miestnosťou a otvorenou stĺpovou predsieňou gréc. archit.
domurbia s. s viacerými funkciami popri funkcii obytnej lat. archit.
villa rustica -ka starorím. obytný dom na vidieku lat.
villa suburbana starorím. obytný dom pred mestom lat. hist.
villa urbana starorím. obytný dom v meste lat. hist.
inzula starorím. viacposchodový dom bez átria lat.
tembe východoafr. štvorboková s. bant. geogr.
hotel s. na prechodné ubytovanie a stravovanie franc.
ubikácia budova na spoločné, hromadné ubytovanie, ubytovňa lat.-tal.
hospitál útulok pre pocestných, pútnikov lat. hist.
xenodochium útulok pre deti, chorých a starých gréc. hist.
fakulta s., kde je umiestnená samostatná časť vysokej školy lat.
internát lat.
intrák s. na ubytovanie, stravovanie, prípadne výchovu žiakov, študentov al. učňov lat. slang.
konvikt internát na ubytovanie a stravovanie študentov pod kláštorným dozorom lat.
burza internát na ubytovanie študentov; stredoveký študentský domov lat. hist.
sororita internát na ubytovanie a stravovanie študentiek vysokých škôl v USA lat. zastar.
college kolidž lat.-angl.
kolégium vysoká škola v USA a stredná al. vysoká škola vo Veľkej Británii poskytujúca aj ubytovanie lat.
kampus budovy a pozemok väčšej školy angl.
kasáreň s. na ubytovanie vojakov franc.-nem.
pakáreň miesto, kde sa vykonáva nezmyselná, hlúpa, samoúčelná činnosť indián.-špan. slang. pejor.
squat skvot opustená s. určená na zbúranie, ale neoprávnene obsadená skupinou ľudí, bezdomovcami angl.
pauperia s. pre chudobných a chorých pri stredovekých kláštoroch lat. hist.
izolácia s. na osamostatnenie, odlúčenie, odčlenenie chorých al. väzňov tal.-franc.
galéria tal.
pinakotéka s., v kt. sa nachádza zbierka obrazov, sôch, umeleckých predmetov, obrazáreň gréc.
kino gréc.
biograf s. pre film. predstavenia pre verejnosť gréc. zried.
multikino lat. + gréc.
multiplex kino s viacerými sálami lat.
reduta s. na usporadúvanie plesov a pod. franc.
odeón koncertná, div. al. zábavná s. gréc. zried.
archív s. na zhromaždovanie, spracovanie a úschovu písomných dokumentov gréc.
bibliotéka budova na zbierku kníh, knižnica gréc.
univerzitka knižnica vysokej školy, univerzity lat. hovor.
skéné div. s. pre hercov, kt. z nej vystupovali na pódium, časť antického divadla gréc. hist.
ódeion s. pre recitačné a hud. prednesy s pravouhlým pôdorysom a stupňovitým hľadiskom v starom Grécku gréc.
štadión s. pre šport. súťaže, veľké šport. ihrisko s hľadiskom gréc.
koloseum starorím. kruhová s. na hry, zápasy gladiátorov a pod. lat.
palestra s. slúžiaca ako zápasisko pre päťboj v starogréc. mestách; súčasť verejných kúpeľov v starom Ríme so štvorcovým voľným priestranstvom v strede, stĺpovými arkádami a priliehajúcimi miestnosťami okolo, napr. telocvične, šatne a pod. gréc. hist.
naumachia s., v kt. sa konali hry napodobujúce veľké námorné bitky gréc. odb.
hipodróm dostihová dráha, budova s jazdiarňou, so stajňami a pod. gréc.
parlament s., v kt. zasadá zhromaždenie poslancov vykonávajúce zákonodarnú moc, zákonodarný, zastupiteľský zbor franc.
Kapitol budova Kongresu vo Washingtone v USA lat.
ekkléziasterion s. na konanie snemov v antických Aténach gréc.
supermarket angl. obch.
univermag samoobslužná veľkopredajňa, obchodný dom rus. skr. zastar.
hypermarket angl.
magazín veľký obchodný dom, veľkopredajňa arab.-angl.
megastore -stór veľký obchod angl.
macellum s. slúžiaca na predávanie, tržnica v starom Ríme lat. archit.
burza s. na obchodovanie s cennými papiermi al. tovarom lat.
colnica nem.
douane duan s. na kontrolu tovaru prevážaného cez hranicu franc.
hiparchion starogréc. s. pre voj. úrady gréc. archit.
bazilika starorím. obchodná al. súdna s. s bočnými loďami gréc.-lat. archit.
inžinierska s. doprav., vodná a špeciálna s., cesta, most franc. stav.
infraštruktúra súbor stavieb zabezpečujúcich dodávky vody, elektriny, plynu, spojenie, dopravu a pod. lat. stav.
komunikácia s. určená na pohyb doprav. prostriedkov, dopravu surovín, tovaru, energie, správ a pod. po zemi, pod zemou, vo vzduchu, po vode i v potrubiach lat.
radiála komunikácia smerujúca od stredu mesta k jeho obvodu lat. stav.
estakáda pozemná komunikácia uložená na stĺpoch al. pilieroch, mostná konštrukcia; ochranná vodná s. z pilót franc. stav.
rampa zvislá al. šikmá komunikácia spájajúce rôzne výškové úrovne pre chodcov al. vozidlá franc.
tunel podpovrchová pozdĺžna komunikácia slúžiaca na spojenie dvoch miest na povrchu zeme angl.
subway sabvej tunel v USA a Veľkej Británii angl.
eurotunel tunel medzi Francúzskom a Veľkou Britániou vl. m. + angl.
remíza s. na odstavenie vozňov, najmä verejnej dopravy, vozovňa franc.
depo miesto na údržbu, opravy a úschovu vozidiel, vozovňa franc.
garáž krytý uzavretý p. pre motor. vozidlá franc.
viadukt vyvýšená dopravná s. vedúca ponad údolie, vodný tok, iné cesty a pod., najmä s oblúkmi lat.-angl.
akvadukt rím. oblúkový most na privádzanie vody samospádom lat.
akvapolis s. vybudovaná na vodnej hladine, napr. vrtná plošina, letisko lat.
planetárium s. so zariadením na znázornenie pohybov nebeských telies gréc.-lat. astron.
kláštor lat.-nem.
münster nem. archit.
skit sídlo rehoľného spoločenstva, spoločné obydlie rehoľníkov gréc. zastar.
kapitula sídlo zboru kanonikov lat. cirk.
baptistérium samostatná starokresťanská a stredoveká s., najmä osemuholníková, s nádržou na krstenie uprostred gréc.-lat. archit.
edikula malá samostatná s. na umiestnenie sochy, s podporami a štítom, výklenok lat. archit.
krematórium s. na vykonávanie spopolnení mŕtvych a smútočný obrad lat.
castrum doloris kastrum dolóris dom smútku, bolesti, s vystavenou rakvou lat.
kolumbárium s. s výklenkami na ukladanie urien s popolom zomretých lat.
westwerk samostatná s. pre vladára predstavaná na západnej strane ranokresťanskej baziliky s mohutnou strednou vežou nem. archit.
mešita moslimská chrámová s., moslimská modlitebňa arab.
vihára ind. kláštorná s. vytesaná v sklalách, skalný kláštor sanskrit archit.
pagoda budhistická vežovitá chrámová s. s obrysom stupňovito sa nahor zužujúcim, juhovýchodná Ázia hind.-port.
stúpa sanskrit
tope budhistická náb. s. v podobe pohrebnej mohyly so schránkou na pozostatky al. pamätníka sinhal. archit.
ášram obydlie hinduistického kajúcnika sanskrit náb.
panteón s. na pochovávanie al. posmrtné uctievanie významných osobností gréc.
pompeion starogréc. s. na prípravu slávnostného sprievodu a uloženie pohrebného náčinia gréc. archit.
nymfeum s. zasvätená vílam, bohyniam prameňov gréc.-lat. archit.
trilit megalitická s. v tvare brány z troch zviských a jedného vodorovného kameňa gréc. archeol.
zikkurat kultová vežovitá stupňovitá staroveká s. v Mezopotámii semit. archit.
pyramída obrovská ihlanovitá s. v starom Egypte a Amerike, hrobka egyptských kráľov egypt.-gréc.
megalit veľká kamenná kultová al. pohrebná s. gréc. archeol.
Stonehenge megalit vo Veľkej Británii vl. m.
kromlech s. z hrubo opracovaných a zvisle postavených veľkých kameňov usporiadaných najmä do kruhu, hore spojených vodorovným kameňom, kultový význam kelt.
trilit megalitická s. v tvare brány z troch zviských a jedného vodorovného kameňa gréc. archeol. porovnaj obydlie sídlo 2 hotel divadlo škola palác hrad zámok 1 pevnosť opevnenie veža úrad 2 kostol kaplnka kláštor chrám hrobka pomník hrádza 1 a pod.

pásmo

pásmo 2 súvislý rad častí
estráda zábavné pestré p., predstavenie zložené z div., hud. a iných vystúpení bez dejovej súvislosti lat.-franc.
kabaret zábavné p. s tan., hud. al. artistickými číslami franc.
revue revü zábavné výpravné p. s hud. a tan. výstupmi franc.
kaleidoskop predstavenie zložené z rýchlo nasledujúcich obrazov, dojmov, vnemov gréc.
magazín rozhlasové al. televízné informatívne p. arab.-angl.
feature fíčer umelecky spracované dokumentárne p., najmä rozhlasové al. televízne angl. publ.

program

program 2 samostatná časť rozhlasového al. televízneho vysielania gréc.
relácia lat.
magazín informatívny rozhlasový al. televízny p. arab.-angl.
talkshow tók šou rozhlasový al. televízny p., v kt. sa moderátor rozpráva so známou osobnosťou al. osobnosťami angl. publ.
feature fíčer dokumentárne umelecky spracované) pásmo, najmä rozhlasové al. televízne angl. publ.
kvíz zábavný p., súťaž s otázkami, hádankami, hra, kde súťažiaci odpovedá na otázky angl.
estráda pestrý zábavný p., pásmo, predstavenie zložené z div., hud. a iných vystúpení bez dejovej súvislosti lat.-franc.
kabaret zábavný p. s rôznymi číslami franc.
hitparáda p. zostavený z obľúbených, úspešných piesní angl. + špan. hovor.
top ten hitparáda z desiatich najlepších piesní angl. publ.
spot krátky televízny p., najmä reklamný angl.

obchod

obchod 2 predajňa
kšeft hovor. zastar. al expr.
shop šop angl. slang.
market angl. slang.
store stór angl. slang.
kiosk pouličná predajňa, stánok tur.
krám o. al. stánok s drobným tovarom nem. hovor. pejor.
konzum o. nákupného a spotrebného družstva lat. hovor. zastar.
koloniál o. s potravinárskym, najmä koloniálnym tovarom
kantína menšia predajňa potravín a nápojov na pracovisku al. v kasárňach tal.-franc.
arma o. s potravinami a drobnými predmetmi v kasárňach, voj. bufet špan. voj. slang.
bufet o. s rýchlym občerstvením, najmä ako samoobsluha franc.
gastronóm o. s potravinárskym tovarom, labužníctvo gréc.-franc.-rus.
bodega o. s jedlami a liehovinami, predajňa lahôdok špan. hovor.
vinotéka p. kvalitných vín lat. + gréc.
trafika arab.-nem.
abalda o. s tabakovými výrobkami, časopismi a pod. tal. zastar.
supermarket angl. obch.
univermag samoobslužná veľkopredajňa, obchodný dom rus. skr. zastar.
hypermarket angl.
magazín veľký obchodný dom, veľkopredajňa arab.-angl.
megastore -stór veľký o. angl.
shopping centrum šop- nákupné stredisko angl.
shopping park šop- nákupný areál angl.
shopping mall šop- -mel luxusné obchodné stredisko angl.
antikvariát o. s použitými, staršími knihami, grafikou lat.
music shop mjúzik šop o. so zvukovými, hud. nahrávkami, nosičmi angl.
pet shop šop
petshop -šop o. s domácimi zvieratami angl.
drogéria o. s čistiacimi, kozmetickými, zdravotníckymi a inými prostriedkami franc.
galantéria o. s drobným ozdobným tovarom franc.
parfuméria -u/ü- o. s voňavkami a kozmetickými prípravkami franc.
boutique butik
butik predajňa módnych odevov vysokej kvality franc.
modistvo o. s dámskymi klobúkmi, klobučníctvo franc.
tuzex predajňa bývalého podniku zahraničného obchodu um. zastar.
free-shop fríšop predajňa tovaru bez cla angl. obch.
bazár o. so starším, chybným al. použitým tovarom perz.
partiovka o. s podradným, chybným tovarom so zníženou cenou lat. hovor.
secondhand -kond he- angl.
sekáč o. s použitým al. poškodeným tovarom, najmä odevmi angl. hovor.
sexshop -šop o. s tovarom určeným na uspokojenie pohlavného pudu angl.
distribúcia obchodná sieť, obchody lat.
duty-free djúti frí o., predajňa bez cla angl. porovnaj podnik 2

sklad

sklad 1 priestor na uloženie tovaru a pod.
magazín arab.-angl. zastar.
arzenál s. zbraní a munície počas mieru, zbrojnica; zásobáreň pren. arab.-tal.
depo s. pohonných látok, dreva, uhlia, náhradných dielov a pod. franc.
depozitár s. na uloženie múzejných predmetov, kníh, obrazov a pod. lat.
rezervár nádrž na kvapaliny al. plyny, zásobník franc.
silo skladisko, zásobník na sypké materiály, najmä obilniny, krmivo, cement gréc.-špan.
fundus s. stav. a dekoračných dielov pre film lat.
abalda hlavný s. tabaku tal. zastar.
bunker zásobník na sypké hmoty, najmä uhlie angl.
archív s. na zhromažďovanie, spracovanie a úschovu písomných dokumentov gréc.
augmentačný s. s. nedotknuteľných zásob lat. voj. zastar.

časopis

periodikum č. al. noviny, kt. vychádzajú pravidelne, najmenej 2x ročne gréc.-lat.
magazín obrázkový pestrý č., najmä zábavný arab.-angl.
žurnál obrázkový, ilustrovaný č. franc.
revue revü č. s náročnejším umeleckým al. vedeckým obsahom franc.
orgán č. al. noviny určitej skupiny, strany, ustanovizne gréc.
tribúna č. umožňujúci publikovať názory a pod. lat. kniž.
bulletin bültén informačná tlačovina, vestník, najmä odb. al. vedecký franc.
tabloid obrázkový č. s malým formátom angl. kniž.
current contens ka- kon- č. s reprodukciami obsahov vybraných odborných periodík angl.
prohibitum zakázaný, nevhodný č. lat.
digest č. z výstrižkov, výber zaujímavých článkov z iných časopisov angl.
zin č. pre priaznivcov určitého hnutia, smeru a pod, napr. hud. angl.
bulvár nekvalitný pochybný, senzáciechtivý č. franc. porovnaj noviny tlač 2