zbierka

zbierka 1 súbor usporiadaných predmetov
-téka gréc. v zlož. sl.
archív z. písomných dokumentov, pamiatok gréc.
kolekcia súbor druhovo rovnakých predmetov lat.
album z. známok, fotografií a pod. v podobe knihy lat.
bibliotéka z. kníh, miestnosť al. budova na túto zbierku, knižnica gréc.
fonotéka z. zvukových záznamov gréc.
diskotéka fonotéka, najmä na gramofónových platniach gréc.
filmotéka z. filmov angl. + gréc.
videotéka z. magnetických záznamov obrazu a zvuku lat. + gréc.
vinotéka z. kvalitných vín lat. + gréc.
galéria z. obrazov, sôch, umeleckých predmetov tal.
glyptotéka z. sochárskych diel, najmä antických gréc. výtv.
panoptikum z. rozličných zaujímavých predmetov, voskových figurín a pod. gréc.
ludotéka verejná z. hier lat. + gréc.
glyptotéka z. drahokamov s vyrezaným al. vyrytým obrazom gréc.
lapidárium z. kamenných starožitností, najmä plastík, úlomkov stavieb, skamenelín lat. odb.
militáriá z. dokladov al. predmetov k dejinám vojenstva, najmä zbraní, voj. techniky, rovnošiat, vyznamenaní a pod. lat. odb.
insektárium z. hmyzu lat. odb.
herbár z. sušených lisovaných rastlín lat.

obchod

obchod 2 predajňa
kšeft hovor. zastar. al expr.
shop šop angl. slang.
market angl. slang.
store stór angl. slang.
kiosk pouličná predajňa, stánok tur.
krám o. al. stánok s drobným tovarom nem. hovor. pejor.
konzum o. nákupného a spotrebného družstva lat. hovor. zastar.
koloniál o. s potravinárskym, najmä koloniálnym tovarom
kantína menšia predajňa potravín a nápojov na pracovisku al. v kasárňach tal.-franc.
arma o. s potravinami a drobnými predmetmi v kasárňach, voj. bufet špan. voj. slang.
bufet o. s rýchlym občerstvením, najmä ako samoobsluha franc.
gastronóm o. s potravinárskym tovarom, labužníctvo gréc.-franc.-rus.
bodega o. s jedlami a liehovinami, predajňa lahôdok špan. hovor.
vinotéka p. kvalitných vín lat. + gréc.
trafika arab.-nem.
abalda o. s tabakovými výrobkami, časopismi a pod. tal. zastar.
supermarket angl. obch.
univermag samoobslužná veľkopredajňa, obchodný dom rus. skr. zastar.
hypermarket angl.
magazín veľký obchodný dom, veľkopredajňa arab.-angl.
megastore -stór veľký o. angl.
shopping centrum šop- nákupné stredisko angl.
shopping park šop- nákupný areál angl.
shopping mall šop- -mel luxusné obchodné stredisko angl.
antikvariát o. s použitými, staršími knihami, grafikou lat.
music shop mjúzik šop o. so zvukovými, hud. nahrávkami, nosičmi angl.
pet shop šop
petshop -šop o. s domácimi zvieratami angl.
drogéria o. s čistiacimi, kozmetickými, zdravotníckymi a inými prostriedkami franc.
galantéria o. s drobným ozdobným tovarom franc.
parfuméria -u/ü- o. s voňavkami a kozmetickými prípravkami franc.
boutique butik
butik predajňa módnych odevov vysokej kvality franc.
modistvo o. s dámskymi klobúkmi, klobučníctvo franc.
tuzex predajňa bývalého podniku zahraničného obchodu um. zastar.
free-shop fríšop predajňa tovaru bez cla angl. obch.
bazár o. so starším, chybným al. použitým tovarom perz.
partiovka o. s podradným, chybným tovarom so zníženou cenou lat. hovor.
secondhand -kond he- angl.
sekáč o. s použitým al. poškodeným tovarom, najmä odevmi angl. hovor.
sexshop -šop o. s tovarom určeným na uspokojenie pohlavného pudu angl.
distribúcia obchodná sieť, obchody lat.
duty-free djúti frí o., predajňa bez cla angl. porovnaj podnik 2