plát

plech nem.
bľach tenký ohybný kovový p. nem. hovor.
bimetál plech zložený z dvoch vrstiev, dvojkov lat. + gréc. tech.
trimetal plech zhotovený zvalcovaním troch rozličných vrstiev gréc. tech.
fólia tenký ohybný p. z rôznych materiálov, blana, pás, list lat.
staniol cínová al. hliníková fólia na balenie lat.
alobal hliníková fólia na balenie potravín lat. + slov.
igelit plastická nepremokavá fólia vyrábaná z polyvinylchloridu nem. vl. m.
mikrotén plastická fólia použ. na balenie, najmä potravín gréc.
celofán priehľadná obalová fólia vyrábaná z celulózy lat. + gréc.
mylar ľahká tenká nepriedušná izolačná fólia na balóny um. odb.
žiletka tenký ostrý kovový p. do holiacho prístroja, holiaci nožík, čepieľka vl. m.
blancier ozdobný pliešok na opasku a pod. nem. zastar.
fliter trblietavý lesklý farebný pliešok na ozdobu šiat nem.
lamela tenká doštička, najmä pohyblivá, používaná v tech. zariadeniach, pliešok, pásik fanc. tech. porovnaj plátok doštička 1

plat

salár lat. zastar.
gáža stály, pevný p., najmä vojakov, hercov; p. všeobecne franc. hovor.
lôn mzda, výplata nem. hovor.
job džob výhodný zárobok angl. hovor. expr.
žold mzda vojaka, pôvodne plateného, najatého; služné vojaka základnej služby lat.-nem.
naturálie mzda vo forme výrobkov, najmä poľnohosp. plodín lat.
deputát časť príjmu v naturáliách, naturálne požitky lat.
komencia p. sluhu v naturáliách lat. zastar.
truck trak mzda vo forme tovarov al. poukážok na tovar vyrobený podnikom zamestnávateľa angl. ekon.
rebach zárobok hebr. argot.
fix pevný, stály p. lat.
diurnium denný p. lat. zastar.
diéty p. ministrov, poslancov a senátorov v niektorých štátoch lat.
sobotáles týždenný p. učiteľa vyberaný v sobotu od rodičov žiakov hebr.-lat.
adjutum -jú- výpomocný p. štát. zamestnanca v čakateľskom pomere, podpora, prídavok, výpomoc k p. lat. zastar.
graciál p. z milosti, najmä pre voj. vyslúžilcov lat.-franc.
kongrua p. duchovného poskytovaný štátom lat. cirk.
interkalár p. ušetrený za dobu, počas kt. bolo úradnícke miesto neobsadené lat. admin. zastar.; porovnaj príjem odmena

pisár

pisár 1 kto sa v minulosti zaoberal písaním; nižší správny úradník
mundant opisovač na čisto lat. admin. zastar.
diurnista p. pracujúci za denný plat lat. zastar.
miniátor p. a maliar stredovekých knižných malieb lat.-tal.
ingrosátor stredoveký p. zhotovujúci čistopisy listín lat. hist.
katedrál stredoveký p. prepisujúci knihy, 12. – 15. st. gréc.
diak p. v kniežacej kancelárii, Rusko, do 14. st. gréc.-rus. hist.
skriptor stredoveký kláštorný al. školský p. lat. hist.
notárius stredoveký mestský p. lat. hist.
ingrosátor úradník vykonávajúci zápisy do pozemkových kníh lat. hist.
aktuár nižší správny úradník, súdny p., zapisovateľ lat. zastar. porovnaj úradník

služba

služba 5 vykonávanie práce pre niekoho za plat
komodita tovar, statok alebo s. ako predmet obchodu, najmä medzinárodného lat. obch. porovnaj tovar

sluha

sluha 2 pomocný zamestnanec
hajtman obecný s. nem. hist.
hajdúch srb.-maď.
pandúr ozbrojený úradný al. panský s. v Uhorsku maď. hist.
servient s. v stredovekom Uhorsku, napr. pandúr lat.
sbire nižší s. inkvizície tal. hist.
komenciáš s. al. poľnohosp. robotník pracujúci za naturálny plat lat. zastar.
šames s. v synagóge hebr.

robotník

proletár námedzný r. lat.
šichník pomocný r. pracujúci za dennú mzdu, nádenník nem. hovor. zastar.
akordant r. pracujúci v úkolovej práci, odmeňovaný podľa merných jednotiek, napr. od kusa franc.
šleper pomocný r. obsluhujúci vozíky v tuneli, bani a pod. nem. ban. slang.
dokár prístavný r. angl.
špeditér nosič, najmä nábytku franc.-nem. hovor.
debardér prístavný nosič nákladov franc. lod.
hamal nosič nákladov, bremien arab.
montér r. zostavujúci celky, najmä stroje a zariadenia z hotových častí franc.
šalovač stav. r., kt. robí obklad, debnenie z dosák, do kt. sa plní betón nem. stav. slang.
gastarbeiter -baj príležitostný r. v západnej Európe, najmä v Nemecku nem. subšt.
bíreš poľnohosp. r. al. sluha na veľkostatku maď.
komenciáš poľnohosp. r. al. sluha pracujúci za naturálny plat lat. zastar.
burlak rus. nádenník ťahajúci lode proti prúdu, ťahač, 17. – 19. st. rus.
batrak rus. poľnohosp. r. bez pôdy, pracujúci námedzne rus.
baráber r. na stavbe ciest, železníc a tunelov tal. zastar.
ciompi čom- textilní robotníci v stredovekej Florencii, 14. st. tal.
kuli nevyučený juhoázijský r., nádenník, nosič tovaru hind.
peón nekvalifikovaný poľnohosp. r. závislý na majiteľovi pôdy, Latinská Amerika špan.
yancona -janko- indián. r., bezzemok v Južnej Amerike ?

pás

pás 1 dlhý úzky pruh nejakého materiálu
štráf pruh nem. hovor.
léga ozdobný pruh, záhyb al. obruba na okraji al. ploche látky nem. krajč.
šál p. látky používaný ako prikrývka krku, hlavy al. pliec perz.-angl.
shawl šál jemný vzorkovaný orient. šál perz.-angl.
boa dlhý úzky šál z kožušiny al. pštrosích pier lat.
mantila čipkový šál zahaľujúci hlavu a prsia, v špan. národnom kroji špan.
štóla dlhý široký p. z látky al. kožušiny nosený okolo pliec, súčasť ženského oblečenia; dlhý úzky p. z látky, súčasť odevu katolíckeho kňaza pri niektorých obradoch cirk. lat.
prámik ozdobná netkaná plochá šnúra nem.
volán franc.
garnír naberaný al. skladaný pásik látky na ozdobovanie šiat franc.-nem. krajč.
žabó naberaná, zriasená ozdoba šiat, košieľ, blúzok pri krku franc.
sárí ind. vrchný odev, p. bavlnenej al. hodvábnej látky obkrútený okolo tela a hlavy ind.
poncho pončo odev juhoamer. andských Indiánov, p. tkaniny, najmä vlnenej, s otvorom pre hlavu indián.
serapa mexický odev, šál al. prikrývka s otvorom pre hlavu špan.
sarong odev v juhovýchodnej Ázii zo zošitého p. látky nazberaného okolo bokov indonéz.
lampas p. na vonkajších švíkoch nohavíc, najmä na unifome franc.
dragún p. na chrbte, vzadu na kabáte franc. krajč.
šerpa širší pruh ozdobnej tkaniny, stuha, okolo p. al. ramien dámskych šiat al. upevnená šikmo cez prsia ako odznak hodnosti franc.-nem.
epoleta pásik látky na pleciach rovnošaty s označením hodnosti, náplecník franc. voj.
paspulka úzky p. látky, stuha, pruh na obrubovanie, zdobenie franc.
pleréza smútočná páska na odeve franc.
bandaliér p. na zavesenie zbrane, bubna a pod., od ramena cez pás na opačný bok, široký kožený remeň franc. voj. zastar.
trak p. pevnej tkaniny na upevnenie, popruh nem. hovor.
gurtňa popruh na prenášanie ťažkých predmetov, najmä nábytku pri sťahovaní nem. hovor. subšt.
lonž zabezpečovacie lano, popruh používaný pri výcviku al. vystúpení artistov vo výškach franc.
ženilka úzky oblý p. tkaniny, najmä s vlasom, na tkanie kobercov, šatiek a pod. franc. text.
kasket dva prekrížené kovové p. na kyrysníckom, jazdeckom klobúku od 17. st. franc.
manipul široký ozdobný p. cez ľavé rameno, súčasť omšového odevu katolíckeho kňaza lat. cirk.
škapuliar široký p. látky s otvorom na hlavu, časť mníšskeho rúcha splývajúceho vpredu aj vzadu lat.-nem. cirk.
epitrachélion dva dlhé p. hodvábnej látky s vyšitými krížmi s otvorom pre hlavu, súčasť odevu byzantského kňaza gréc. cirk.
orarión p. látky s troma krížmi obliekaný cez prsia a za chrbtom voľne padajúci, súčasť odevu byzantského diakona gréc. cirk.
pálium biely vlnený pruh so šiestimi čiernymi krížikmi nosený cez plecia a vybiehajúci vpredu i vzadu, symbol patriarchov a arcibiskupov lat. cirk.
ráf kruhový kovový p. na sťahovanie al. upevňovanie, obruč na kolese nem. hovor.
planžeta tenký kovový pásik franc. tech.
fólia tenký ohybný plát z rôznych materiálov, blana, list lat.
lamela tenký pásik, doštička, pliešok, najmä pohyblivý, používaný v tech. zariadeniach franc. tech.
strip kovový p. vyrobený valcovaním, kovový polovýrobok angl. hut.
linka p. na premiestňovanie výrobku al. iného predmetu podľa sledu výroby al. iného postupu, dopravník a pod. lat.-nem. tech.
transparent p. látky, papiera a pod. s nápisom, heslom, obrazom na nosenie v sprievode lat.
kapitálik pásik, kt. sa vlepuje na horný a dolný okraj chrbta knihy lat. polygr.
banderola páska na novinách, cigarách a pod. tal.
lameta pásik staniolu ako ozdoba na vianočný stromček lat.-tal.
film priehľadný ohybný p. s vrstvou citlivou na svetlo používaný na fotografovanie a pod. angl.
diafilm film obsahujúci rad diapozitívov na určitú tému, rad, súbor diapozitívov gréc. + angl.
mikrofilm film zachytávajúci texty a pod. v zmenšenej mierke gréc. + angl. fot.
mikrofiš film so záznamom viacerých mikrofilmov gréc. + franc. fot. porovnaj stuha šatka

pracovník

profesionál lat.-angl.
profík p. robiacu niečo z povolanie; odborník lat.-angl. slang.
majster lat.-nem.
špecialista lat.-franc.
šajba rus. slang.
frajer nem. hovor.
štramák odborník, znalec nem. hovor.
fachman dobrý odborník nem. hovor.
kanón šikovný p., vynikajúci odborník tal.-nem.
suverén p., kt. niečo vynikajúca ovláda, odborník, znalec franc. hovor.
macher vynikajúci, šikovný p., odborník, znalec nem. hovor. expr.
kapacita lat.
klasa lat. hovor.
matador špan. pren. aj iron.
virtuóz vynikajúci p., odborník tal. kniž. expr.
autorita uznávaný, vážený, vplyvný p., odborník, znalec lat.
káder šikovný p.; odborne a polit. vyspelý, schopný p., najmä riadiaci, za socializmu franc.
kaliber lat.-franc.
eso vynikajúci, významný p., odborník, osobnosť lat.-nem. hovor. expr.
expert odborník, znalec, poradca lat.
borec vynikajúci, osvedčený p. rus. expr. aj iron.
technik odborný p. dokonale ovládajúci tech. stránku určitej činnosti; p. vykonávajúci odborné technické práce gréc.
praktik šikovný, zručný, vynachádzavý p., kt. sa vyzná v skutočnej činnosti nejakého odboru gréc.
teoretik p., kt. sa zaoberá systémom názorov na určitý predmet skúmania, systémom overených, usporiadaných a zovšeobecnených poznatkov gréc.
nomenklatúrnik p. vo vyššej funkcii podliehajúci schváleniu straníckymi, komunistickými orgánmi lat. polit.
nomenklatúra pracovníci vo vyššej funkcii podliehajúci schváleniu straníckymi, komunistickými orgánmi lat. polit.
personál zamestnanci podniku ako celok lat.
fidlikant nešikovný, lajdácky p., najmä remeselník nem. pejor.
fušer nešikovný, zlý p., neodborník, nedouk, babrák nem. hovor. pejor.
fluktuant p. striedajúci, meniaci často a neodôvodnene zamestnanie lat.
absentér lat.
blicoš p. vynechávajúci prácu, najmä neodôvodnene nem. slang.
veterán starší skúsený, zaslúžilý p. lat.
elév p. prijatý na skúšobnú dobu, na študijný pobyt franc.
trainee trejný zacvičovaný, zaškoľovaný nastupujúci zamestnanec angl.
gážista p. pracujúci za stály, pevný plat, o vojakoch, hercoch franc. hovor.
brigádnik dobrovoľný, výpomocný p. franc.
praktikant p. pripravujúci sa, zaučujúci sa, cvičiaci sa na určité povolanie gréc.-lat.
volontér neplatený dobrovoľný p. pripravujúci sa na určité povolanie franc.
stážista p. na dlhšom študijnom pobyte na vysokej škole, vedeckom ústave a pod. franc.
stachanovec p. dosahujúci vynikajúce, vysoké výkony, najmä v bývalom ZSSR vl. m. hist.
externista p. nepracujúci na riadnom pracovisku lat.
pendler denne al. týždenne dochádzajúci p. za prácou do susedného štátu nem. hovor.
expatriot p. vyslaný zahraničnou spoločnosťou, aby zastával určité miesto v domácej firme, kt. táto zahraničná spoločnosť vlastní lat.-angl.
majster kvalifikovaný p. vedúci pracovnú čatu, dielňu a pod., predák lat.-nem. hist.
palier majster na stavbe franc.-nem. hist.
konštruktér technik, kt. zostrojuje technické riešenie, zostrojovateľ, zostavovateľ lat.
mixér zvukový technik angl. tech.
technológ p. zodpovedný za výrobný postup pri spracovaní materiálu na určitý výrobok gréc.
mechanik p. vyrábajúci, nastavujúci, opravujúci al. obsluhujúci jemné al. zložité stroje gréc.
metalurg p. zaoberajúci sa výrobou a spracovaním kovov a zliatín, hutník gréc.
míner p. pracujúci s výbušninami a trhavinami lat.-franc.
projektant p. zaoberajúci sa navrhovaním stavby, plánu stavby lat.
financ p. colného úradu; p. finančnej správy franc. hovor.
bankár p. peňažnej a úverovej inštitúcie tal.-franc.
trapezita bankár a zmenárnik v starom Grécku a Ríme gréc. hist.
dealer díler
díler bankový p. sprostredkujúci nákup a predaj devíz angl.
fakturant p., kt. vystavuje faktúry za dodaný al. predaný tovar lat. obch.
administrátor p., kt. sa stará o hosp.-prevádzkovú správu vydavateľstva lat.
salesman sejlzmen p., kt. sa stará o zákazníkov, prijíma a vybavuje objednávky, najmä u veľkých firiem angl. obch.
steward p. obsluhujúci cestujúcich v lietadle al. na lodi, obsluhovač v lietadle al. na lodi angl.
anketár p. zisťujúci verejnú mienku, najmä formou dotazníka franc.
programátor p. zaoberajúci sa prípravou súhrnu príkazov vložených do počítača gréc. výp. tech.
operátor p. obsluhujúci počítač lat.
reštaurátor p. odborne obnovujúci, opravujúci umelecké pamiatky lat.
laborant odborný p. laboratóriu na výskum, pokusy, rozbory, prípravu liekov a pod. lat.
funebrák p. pohrebnej služby, pohrebný zriadenec lat. hovor. zastar.
asistent pomocný odborný al. vedecký p. napr. na vysokých školách, odborne vzdelaný pomocník lat.
dispečer p. riadiaci chod prevádzky z jedného centra najmä pomocou telekomunikačných prostriedkov angl.
lapiduch ? voj. slang.
sanitár lat.
saniťák pomocný zdravotnícky p., ošetrovateľ, najmä voj. lat. voj. slang.
paramedik zdravotník pre pomocné lekárske, zdravotnícke činnosti a služby, napr. pre vozidlá záchrannej služby gréc. + lat.
dentista zdravotnícky odborný p. bez vysokoškolskéhjo vzdelania vykonávajúci bežné ošetrenia chrupu, zubný technik lat.-franc.
ras nem. zastar.
šarha nem.
šinter osoba, kt. sa stará o odstraňovanie zdochlín, zabíja staré a choré psy maď. hovor. zastar.
referent p. organizačného útvaru úradu, odboru lat.
personalista p. osobného oddelenia vybavujúci náležitosti zamestnancov lat.
manažér organizačný p., sprostredkovateľ, usporiadateľ šport. al. umeleckých podnikov, podujatí; riadiaci, vedúci p. angl.
management manaž- riadiaci pracovníci angl.
topmanagement -manaž-
topmanažment najvyšší, vrcholoví riadiaci pracovníci angl.
dramaturg p. divadla, filmu, rozhlasu al. televízie vyberajúci, zostavujúci, pripravujúci a upravujúci repertoár, program gréc.
skriptér film. p., kt. robí zápis postupu, priebehu filmovania pri nakrúcaní filmu lat. film.
animátor p. vytvárajúci kreslený al. bábkový film. film.; p., kt. sa stará o zábavu hostí na rekreácii, v hoteli a pod. lat.
redaktor lat.-franc.
editor p. upravujúci text na uverejnenie, do tlače lat.
korektor p. opravujúci chyby v rukopise al. sadzbe lat.
konferenciér aj -rans- osoba uvádzajúca čísla najmä zábavného programu, sprievodca programom, uvádzač franc.
scout skaut
skaut osoba vyhľadávajúca a vyberajúca talentovaných ľudí, najmä v športe a móde angl. porovnaj roľník robotník remeselník obchodník úradník pisár dozorca novinár spravodajca pomocník vedúci 2 prednosta odborník vedec umelec lekár vodič 1 a pod.

nôž

bičák vreckový n., krivák maď. hovor.
sarajevo vreckový zatvárací chlapčenský n., žabykláč vl. m. hovor. zastar.
solingen značka n. vl. m. hovor.
mačeta široký dlhý n. na vysekávanie krovia v tropických pralesoch al. na poli špan.
žiletka holiaci nožík, čepieľka, tenký ostrý kovový plát do holiacho prístroja vl. m.
skalpel chirurgický n. s nesklopnou čepeľou lat. lek.
lanceta chirurgický úzky končistý n. s obojstranným ostrím franc. lek.
knajp obuvnícky n. na krájanie koží nem. obuv.
synechotóm n. na preťatie dvoch častí orgánov a pod., kt. sú normálne voľné gréc. lek.
pugio dýka rím. legionárov pešiakov lat. hist.
sax dýka s krátkou jednostrannou čepeľou a dlhou rukoväťou používaná Germánmi v čase sťahovania národov germ. hist.
skramasax krátky franský n. s jednostranným ostrím a dlhou rukoväťou germ. hist.
stilet dýka s tenkou čepeľou a niekoľkými ostriami tal. hist.
tulich dýka s krátkou rovnou čepeľou nem. hist.
kindžal orient. n. so zakrivenou čepeľou perz.-tur.
kris malajská dýka so zvlnenou čepeľou malaj. porovnaj zbraň

výpomoc

výpomoc 2 fin. podpora
adjutum -jú- výpomocný plat štátneho zamestnanca v čakateľskom pomere, podpora, prídavok k platu lat. zastar.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 12. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.