nôž

bičák vreckový n., krivák maď. hovor.
sarajevo vreckový zatvárací chlapčenský n., žabykláč vl. m. hovor. zastar.
solingen značka n. vl. m. hovor.
mačeta široký dlhý n. na vysekávanie krovia v tropických pralesoch al. na poli špan.
žiletka holiaci nožík, čepieľka, tenký ostrý kovový plát do holiacho prístroja vl. m.
skalpel chirurgický n. s nesklopnou čepeľou lat. lek.
lanceta chirurgický úzky končistý n. s obojstranným ostrím franc. lek.
knajp obuvnícky n. na krájanie koží nem. obuv.
synechotóm n. na preťatie dvoch častí orgánov a pod., kt. sú normálne voľné gréc. lek.
pugio dýka rím. legionárov pešiakov lat. hist.
sax dýka s krátkou jednostrannou čepeľou a dlhou rukoväťou používaná Germánmi v čase sťahovania národov germ. hist.
skramasax krátky franský n. s jednostranným ostrím a dlhou rukoväťou germ. hist.
stilet dýka s tenkou čepeľou a niekoľkými ostriami tal. hist.
tulich dýka s krátkou rovnou čepeľou nem. hist.
kindžal orient. n. so zakrivenou čepeľou perz.-tur.
kris malajská dýka so zvlnenou čepeľou malaj. porovnaj zbraň