plát

plech nem.
bľach tenký ohybný kovový p. nem. hovor.
bimetál plech zložený z dvoch vrstiev, dvojkov lat. + gréc. tech.
trimetal plech zhotovený zvalcovaním troch rozličných vrstiev gréc. tech.
fólia tenký ohybný p. z rôznych materiálov, blana, pás, list lat.
staniol cínová al. hliníková fólia na balenie lat.
alobal hliníková fólia na balenie potravín lat. + slov.
igelit plastická nepremokavá fólia vyrábaná z polyvinylchloridu nem. vl. m.
mikrotén plastická fólia použ. na balenie, najmä potravín gréc.
celofán priehľadná obalová fólia vyrábaná z celulózy lat. + gréc.
mylar ľahká tenká nepriedušná izolačná fólia na balóny um. odb.
žiletka tenký ostrý kovový p. do holiacho prístroja, holiaci nožík, čepieľka vl. m.
blancier ozdobný pliešok na opasku a pod. nem. zastar.
fliter trblietavý lesklý farebný pliešok na ozdobu šiat nem.
lamela tenká doštička, najmä pohyblivá, používaná v tech. zariadeniach, pliešok, pásik fanc. tech. porovnaj plátok doštička 1

verš

verš lat.
refrén franc.
tornáda v., kt. sa pravidelne opakuje, pravidelne sa opakujúca časť básne al. piesne špan. lit.
epóda v. opakovaný na konci strofy ako refrén gréc. lit.
monostich osamotený, ojedinelý, začlenený v próze gréc. lit.
vers libre vér libr voľný v. franc. lit.
diverbium hovorený v. lat. lit.
palindróm v., kt. znenie sa pri čítaní odzadu nemení al. aspoň nestráca zmysel gréc. odb.
chronostich(on) v. obsahujúci skyrytý časový údaj, letopočet gréc. lit.
logaedy verše s pravidelným striedaním rôznych stôp gréc. lit.
katalektický v. v. zakončený neúplnou, prerušenou stopou gréc.
antilabé v. tvorený prejavom aspoň dvoch postáv vo veršovanej dráme gréc. lit.
ája v. kapitoly, súry v koráne arab. lit. náb.
oktosylab osemslabičný v. gréc. lit.
hendekasylab jedenásťslabičný v. gréc. lit.
alexandrín dvanásťslabičný, šesťstopový v. s rozlukou po šiestej slabike, tretej stope vl. m. lit.
monopódia jednostopový v. gréc. lit.
tripódia trojstopový v. gréc. lit.
tetrameter antický štvorstopový v. gréc. lit.
pentameter päťstopový v. gréc. lit.
blankvers päťstopový jambický v bez rýmu angl. lit.
hexameter antický šesťstopový v. gréc. lit.
senár antický šesťstopový jambický v. lat. lit.
choliamb šesťstopový jambický v., v kt. šiesta stopa je spondej al. trochej gréc.
heptameter sedemstopový v. gréc. lit.
septenár sedemstopový v. v starorím. poézii lat.
oktonár osemstopový v. v starorím. poézii a dráme gréc. lit.
hemistich polverš gréc. lit.