Výsledky vyhľadávania

plat

salár lat. zastar.
gáža (stály, pevný p., najmä vojakov, hercov; p. všeobecne) franc. hovor.
lôn (mzda, výplata) nem. hovor.
job /džob/ (výhodný zárobok) angl. hovor. expr.
žold (mzda vojaka, pôvodne plateného, najatého; služné vojaka základnej služby) lat.-nem.
naturálie (mzda vo forme výrobkov, najmä poľnohosp. plodín) lat.
deputát (časť príjmu v naturáliách, naturálne požitky) lat.
komencia (p. sluhu v naturáliách) lat. zastar.
truck /trak/ (mzda vo forme tovarov al. poukážok na tovar vyrobený podnikom zamestnávateľa) angl. ekon.
rebach (zárobok) hebr. argot.
fix (pevný, stály p.) lat.
diurnium (denný p.) lat. zastar.
diéty (p. ministrov, poslancov a senátorov v niektorých štátoch) lat.
sobotáles (týždenný p. učiteľa vyberaný v sobotu od rodičov žiakov) hebr.-lat.
adjutum /-jú-/ (výpomocný p. štát. zamestnanca v čakateľskom pomere, podpora, prídavok, výpomoc k p.) lat. zastar.
graciál (p. z milosti, najmä pre voj. vyslúžilcov) lat.-franc.
kongrua (p. duchovného poskytovaný štátom) lat. cirk.
interkalár (p. ušetrený za dobu, počas kt. bolo úradnícke miesto neobsadené) lat. admin. zastar.; porovnaj príjemodmena

odmena

rebach hebr. argot.
prémia (o. za splnenie určitých podmienok) lat.
gratifikácia (o., ocenenie, dar) lat. práv. a kniž.
prémium (o. najlepším žiakom, vyznamenanie) lat. hist.
honorácia (o., odmenenie, pocta, poctenie) lat.
honorár (peňažná o. za intelektuálnu prácu, najmä umeleckú al. vedeckú) lat.
akcidencia (o. za príležitostnú, vedľajšiu prácu) lat. zastar.
žold (o., mzda, najmä za nečestnú lužbu) lat.-nem. expr. aj pejor.
trofej (o. za vynikajúci výkon) gréc.
remunerácia (mimoriadna peňažná o. k platu) lat. admin.
diškrécia franc. hovor. zastar.
bakšiš perz.-tur. slang.
tringelt nem. slang.
graciál lat.-franc.
obolos gréc. expr.
tuzér (peňažná dobrovoľná o. za obsluhu, obslužné, prepitné) franc. hovor.
tantiéma (pohyblivá o., podiel na zisku vyplácaný členom predstavenstva a dozornej rady podniku al. umelcovi za dielo) franc. peňaž.
palmáre (o. advokátovi za zastupovanie v práv. veci) lať. práv. zastar.
naturálie (o. vo forme výrobkov, najmä poľnohosp. plodín) lat.
provízia (o. za sprostredkovanie obchodu) lat.
delcredere /-kre-/ (o. obchodného zástupcu, napr. konateľa, komisionára, ak sa zaručí za zaplatenie pohľadávok za tovar dodaný na úver) tal. obch.
brokerage /brokeráž/
brokeráž angl. obch.
courtage /kurtáž/
kurtáž (o. sprostredkovateľa obchodov na burze, dopravných a poisťovacích obchodov) franc. obch.
komisné lat. obch.
kurtáž (o. obchodníkovi, sprostredkovateľovi obchodujúcemu vo vlastnom mene, ale na účet iného, príkazcu) franc. obch.
bonifikácia (o., náhrada, odškodné, zľava) lat. obch. ekon. šport.
bonus (o., dobropis, zľava, náhrada) lat. obch. ekon.; porovnaj platcena 2

plodina

naturálie (poľnohosp. plodiny poskytované namiesto mzdy al. ako súčasť mzdy) lat. porovnaj rastlina

výrobok

fabrikát (továrenský, umelý v.) lat. aj pejor.
produkcia (súhrn výrobkov) lat.
output (výsledok, výstup pôsobenia výrobných faktorov) angl. ekon.
artikel (v. na predaj, tovar) lat.-nem.
substitút (v. nahradzujúci iný v. s podobnými vlastnosťami) lat. ekon.
špeciál (vybraný, osobitný, mimoriadny v. s osobitným poslaním a pod.) lat. hovor.
špécia (vybraný, osobitný, mimoriadny v., najmä potrav.) lat. hovor.
inovácia (nový v., novinka) lat.
hit angl.
šláger (obľúbený, úspešný, módny, vyhľadávaný v., ťahák, trhák) nem. hovor.
funglovka (nový v.) ? subšt.
no-name /nounejm/ (neznačkový v. s predpokladanou nižšou kvalitou) angl.
aušus nem. hovor. expr.
brak nem.
šmejd nem. slang.
šrot (chybný, bezcenný v., tovar) nem. slang.
fušerina (chybný, nekvalitný v.) nem. slang.
typ (v. ako predstaviteľ série s charakteristickými znakmi) gréc.
prototyp (prvý skúšobný v. na sériovú výrobu) gréc. tech.
model (pôvodný v. slúžiaci ako vzor na výrobu ďalších kusov) tal.
etalón franc. fyz.
normál (model pomôcky, prístroja al. zariadenia predstavujúci meraciu jednotku príslušnej veličiny, meradlo základnej jednotky, základná miera) lat. tech.
bestseller (v. s mimoriadnym úspechom, najlepším odbytom, trhák) angl.
naturálie (výrobky, najmä poľnohosp. plodiny, poskytované namiesto mzdy al. ako súčasť mzdy) lat.
konzerva (trvanlivá potravina v plechovom, sklenom al. plastovom obale, trvanlivé jedlo v obale, plechovka) franc.-nem. porovnaj plechovka
artefakt (umelo vyrobený predmet) lat. kniž. a odb.
eolit (kamenný artefakt z konca treťohôr, kt. ľudské opracovanie je sporné, pracovný nástroj) gréc. archeol.
toreutika (predmet vyrobený spracovaním, tepaním kovov za studena s figurálnou al. ornamentálnou výzdobou, napr. nádoba, prilba a pod.) gréc.
porcelán (v. z vypálenej hmoty zloženej z kaolínu, živca a minerálnych prísad) tal.-nem. porovnaj porcelán
keramika (v. z pálenej hliny, najmä hlinené nádoby) gréc. porovnaj keramika
šamot (v. zo žiaruvzdornej práškovej hmoty, drviny zo žiaruvzdorných zemín) tal.-nem.
rafinát (v. získaný čistením s odstraňovaním nežiaducich, cudzích prímesí) franc. tech.
textília (v. vyrobený z tkaniny, pletením, spriadaním, tkaním, najmä plur. textílie) lat. porovnaj tehlanádobatkaninadrôtúborcukrík a pod.