obchod

obchod 2 predajňa
kšeft hovor. zastar. al expr.
shop šop angl. slang.
market angl. slang.
store stór angl. slang.
kiosk pouličná predajňa, stánok tur.
krám o. al. stánok s drobným tovarom nem. hovor. pejor.
konzum o. nákupného a spotrebného družstva lat. hovor. zastar.
koloniál o. s potravinárskym, najmä koloniálnym tovarom
kantína menšia predajňa potravín a nápojov na pracovisku al. v kasárňach tal.-franc.
arma o. s potravinami a drobnými predmetmi v kasárňach, voj. bufet špan. voj. slang.
bufet o. s rýchlym občerstvením, najmä ako samoobsluha franc.
gastronóm o. s potravinárskym tovarom, labužníctvo gréc.-franc.-rus.
bodega o. s jedlami a liehovinami, predajňa lahôdok špan. hovor.
vinotéka p. kvalitných vín lat. + gréc.
trafika arab.-nem.
abalda o. s tabakovými výrobkami, časopismi a pod. tal. zastar.
supermarket angl. obch.
univermag samoobslužná veľkopredajňa, obchodný dom rus. skr. zastar.
hypermarket angl.
magazín veľký obchodný dom, veľkopredajňa arab.-angl.
megastore -stór veľký o. angl.
shopping centrum šop- nákupné stredisko angl.
shopping park šop- nákupný areál angl.
shopping mall šop- -mel luxusné obchodné stredisko angl.
antikvariát o. s použitými, staršími knihami, grafikou lat.
music shop mjúzik šop o. so zvukovými, hud. nahrávkami, nosičmi angl.
pet shop šop
petshop -šop o. s domácimi zvieratami angl.
drogéria o. s čistiacimi, kozmetickými, zdravotníckymi a inými prostriedkami franc.
galantéria o. s drobným ozdobným tovarom franc.
parfuméria -u/ü- o. s voňavkami a kozmetickými prípravkami franc.
boutique butik
butik predajňa módnych odevov vysokej kvality franc.
modistvo o. s dámskymi klobúkmi, klobučníctvo franc.
tuzex predajňa bývalého podniku zahraničného obchodu um. zastar.
free-shop fríšop predajňa tovaru bez cla angl. obch.
bazár o. so starším, chybným al. použitým tovarom perz.
partiovka o. s podradným, chybným tovarom so zníženou cenou lat. hovor.
secondhand -kond he- angl.
sekáč o. s použitým al. poškodeným tovarom, najmä odevmi angl. hovor.
sexshop -šop o. s tovarom určeným na uspokojenie pohlavného pudu angl.
distribúcia obchodná sieť, obchody lat.
duty-free djúti frí o., predajňa bez cla angl. porovnaj podnik 2

hudba

muzika gréc.-lat. hovor.
melo- gréc. v zlož. sl.
monódia jednohlasná h. gréc. hud.
entrée antré franc. kniž.
intráda slávnostná h. pri vstupe významných osôb tal.-nem.
background beggraund h. v pozadí, sprievod nástrojového al. hlasového sólového prejavu, pozadie angl. hud.
musica da camera muzika da ka- komorná h. tal. hud.
musica sacra muzika sakra chrámová h. lat. hud.
moteto polyfónna h., 13. – 18. st. tal. hud.
punktualizmus hud. štýl používajúci samostatné tóny bez vzťahu k okoliu, bez súvislej melódie lat. hud.
skiffle skifl pôvodná amer., černošská aj belošská h. hraná na jednoduchých nástrojoch angl. hud.
dixieland -xile- severoamer. ľudová nástrojová h. černošského pôvodu vl. m.
jazz džez severoamer. h. vzniknutá spájaním afroamer. folklóru a európskej hudby angl.
blues blúz základná forma džezu vzniknutá zo severoamer. černošskej dvanásťtaktovej piesne angl.
rhytm and blues rizm end blúz mestská forma blues, základ rocku angl. hud.
swing džezový štýl, 30. roky angl. hud.
cool kúl džezový štýl, koniec 40. rokov angl.
bebop bí-
bop
rehop džezový štýl, 40. roky 20. st., so zložitejšou štruktúrou, kt. sa začína moderný džez angl. hud.
revivalizmus rivajve- džezový štýl vracajúci sa k starším vývojovým obdobia, od 30. rokov angl. hud.
soul severoamer. černošská h., od 60. rokov, používa zvolanie a odpoveď angl. hud.
ragtime regtajm inštrumentálny štýl h., najmä na klavíri, so synkopami angl. hud.
beat bít
big beat -bít
bigbít smer modernej populárnej h., pojem používaný v 60. rokoch angl.
rock rok
rok štýl populárnej h. s koreňmi v amer. h., prevažujúci od 50. rokov angl. hud.
soft rock rok ľahký, mierny, jemný rock angl. hud.
hard rock rok tvrdý rock, s výrazným rytmom angl. hud.
rock and roll rokenrol
rokenrol angl. hud.
rokáč amer. hud. štýl s koreňmi v džeze, s výrazným rytmom, od 50. rokov angl. slang.
džez rock rok hudba usilujúca sa o spojenie džezu a rocku, od 60. rokov 20. st. angl.
blue beat blú bít angl.
reggae rege štýl využívajúci h. karibskej oblasti, černošská populárna h. angl. hud.
bluegrass blúgrás živá h. s gitarou, husľami, bendžom a pod., pôvodne severoamer. angl. hud.
disko moderná populárna tan. h., 70. roky angl. hud.
pop angl. hovor.
pop-music pobmuzik všeobecne obľúbená, známa, zruzumiteľná, ľudová h., stredný prúd h. angl. publ.
technopop gréc. + angl. hud.
techno moderná populárna monotónna h. s prevahou basových tónov v 4/4 takte využívajúca elektronické nástroje a prístroje gréc. hud.
technorock -rok moderná populárna h. využívajúca ostré elektronické zvuky gréc. + angl.
trance trans elektronická h. naväzujúca na techno angl.
jungle džangl
drumm and bass dram end rýchla elektronická h. s nepravidelným prerušovaným rytmom angl.
heavy metal hevi štýl tvrdej rockovej h. angl. hud.
thrash treš moderná rocková h. zložená z hlasných, rýchlych a jednoduchých gitarových akordov angl. hud.
punk pank moderná rocková h. s jednoduchou kompozíciou, minimálnym používaním nástrojov, vzniknutá v 70. rokoch 20. st., hud. štýl hnutia mládeže angl.
house haus
house music haus mjuzik( moderná h. v 4/4 takte vzniknutá v 80. rokoch 20. st. v Chicagu angl. hud.
rap rep
rep ostro sekaná rocková h. používajúca prednes namiesto spevu angl. hud.
country kantri
hip-hop moderná tanečná hudba s rytmizovaným spevom angl.
country music kantri mjúzik
country and western music kantri end vestern mjúzik populárna hudba; pôvodne ľudová hudba amer. vidieka, od 40. rokov 20. st. angl. hud.
folk music mjuzik moderná populárna h. s aktuálnym kritickým obsahom; pôvodne ľudová, najmä anglosaská, al. umelá h. vychádzajúca z ľudových piesní angl. hud.
world music verld mjúzik h. založená na národných a pod. tradíciách v spojení s populárnymi hud. štýlmi angl.
oldies oldís obľúbené staršie piesne angl.
ambient embijent h., najmä syntetizátorová, s využitím prírodných al. technických zvukov angl. hud.
retro hud. štýl vracajúci sa témou, spracovaním do minulosti lat. hovor.
revival rivaivl hudba, kt. sa vracia k zaniknutému alebo nepoužívanému hud. štýlu angl.
spirituál duchovná h. amer. černochov lat.-angl. hud.
gospel náb., duchovná moderná h. amer. černochov angl.
pašije veľkonočná hudba na text evanjelia o umučení Krista ? hud. cirk. porovnaj pieseň skladba 1 tanec

skriňa

skriňa 3 čo sa na kus nábytku podobá
box oddelená, vyhradená s. al. skrinka angl.
termobox box s tepelnou izoláciou gréc. + angl. tech.
music box mjúzik box automatická hud. s., zariadenie na reprodukciu hudby angl.
polyfón music box hrajúci hudbu z perforovanej platne gréc. hud.
kontajner s. na premiestňovanie nákladu rôznymi druhmi dopravy bez prekladania, prepravník angl.
ternion zamykateľná s., najmä kovová, na cestovné lístky v železničnej pokladnici franc. žel.
termolus tepelne izolovaná s. na konečnú úpravu údenín dováraním v pare gréc. porovnaj skrinka 1

zariadenie

zariadenie 1 predmet al. mechanizmus na vykonávanie určitej činnosti, operácie
aparát lat.
mašina franc.-nem. hovor. zastar. al. expr.
mechano- prístroj gréc. v zlož. sl.
aparatúra sústava nástrojov, prístrojov lat.
tandem z. zložené z dvoch a viac strojov za sebou, usporiadanie dvoch strojov za sebou angl. tech.
panel z. v podobe dosky lat.-hol.
patent dômyselné z. lat. hovor. aj iron.
robot prístroj vykonávajúci zložité operácie podľa vloženého programu, nahradzujúci ľudskú prácu um.
automat prístroj vykonávajúci určitú činnosť bez ľudskej obsluhy, samočinne gréc. tech.
bankomat peňažný automat, najmä na výdaj hotovosti tal. + gréc.
changemat čejndžmat automat na výmenu peňazí, valút angl. bank.
pačinko výherný automat, kovová guľka v poli otvorov jap.
manipulátor ovládacie z. na narábanie s materiálom lat. odb.
detektor z. na zisťovanie prítomnosti niečoho, určitého javu, napr. plynov v bani, žiarenia a pod. lat.
tester prístroj, v kt. sa vykonáva skúška na zistenie hodnôt, vlastností, skúšač angl. tech.
sonda prístroj na preskúmanie ťažko prístupných miest franc.
statív stojan, podstavec na upevnenie prístroja lat. tech.
gondola stojan, polica al. iné z. na umiestnenie a vystavovanie tovaru tal. obch.
aretácia z. chrániace meracie z. pred poškodením jeho pohyblivých častí franc. tech.
stabilizátor z. na upevnenie, ustálenie lat.
regulátor z. na usmerňovanie, upravovanie niečoho lat. tech.
adaptor doplnkové z. umožňujúce rozšírenie použitia iného zariadenia franc. lat. tech. ozn.tech.
booster buster
buster pomocné, prídavné, posilňujúce z. angl.
selektor z. umožňujúce výber lat. odb.
ciachovadlo prístroj na označovanie predmetov úradnou značkou ako potvrdenie vykonanej kontroly, premerania ich správnosti a použiteľnosti, značkovačka nem.
siréna z. na oznamovanie, ohlasovanie, upozornenie prenikavým zvukom, húkačka gréc. vl. m.
klaksón siréna na motorovom vozidle angl.
tyfón siréna na lodi s veľkým dosahom gréc. lod.
alarm bezpečnostné z. na ochranu majetku al. osôb tal.
semafor z., kt. sa dáva znamenie v železničnej a cestnej doprave, optické návestidlo gréc.
maják z. vysielajúce svetelné, zvukové a iné signály pre orientáciu lodnej a leteckej dopravy rus.
paralyzér osobný ochranný prístroj na ochromenie útočníka, najmä elektrickým výbojom gréc.
kuker malý ďalekohľad,najmä div. nem. hovor. zastar.
turmon malý ďalekohľadna jedno oko, pomôcka pre slabozrakých franc. lek.
vizír pomocný malý ďalekohľad, hľadáčik franc. hovor.
periskop optický prístroj na pozorovanie zo skrytého miesta, ďalekohľad s dvojitým zalomením používaný napr. v ponorkách gréc. opt.
reflektor zrkadlový ďalekohľad lat. astron.
teleskop hvezdársky zrkadlový ďalekohľad gréc. fyz.
triéder dvojitý ďalekohľad gréc. fyz.
refraktor ďalekohľads objektívom tvoreným jednou al. viac šošovkami veľkého priemeru a veľkej ohniskovej vzdialenosti lat. astron.
ekvatoreál ďalekohľad, kt. hlavná os smeruje na svetový pól lat. astron.
heliograf ďalekohľad na fotografovanie slnečnej fotosféry gréc. astron.
heliometer ďalekohľadna presné meranie malých vzdialeností na oblohe gréc. astron.
telestereoskop prístroj zložený z dvoch ďalekohľadov s objektívmi umiestnenými ďalej od seba gréc. opt.
siderostat zrkadlové z. vrhajúce svetlo hviezdy do pevného ďalekohľadu v rovnakom smere gréc. astron.
mikroskop prístroj na pozorovanie veľmi malých predmetov al. organizmov, drobnohľad gréc.
stereomikroskop mikroskop poskytujúci priestorový obraz predmetu gréc.
binokulár mikroskop na pozorovanie oboma očami lat. fyz.
monokulár z. na pozorovanie jedným okom gréc. + lat. fyz.
komparátor prístroj na presné porovnávanie dĺžok al. tvarov s dvoma mikroskopmi lat. tech.
diopter z. na zameriavanie, zameriavač, priezor, muška gréc. odb.
stereoskop prístroj na pozorovanie priestorových snímok, obrazov gréc. fyz.
spektroskop prístroj na pozorovanie usporiadania zloženého žiarenia podľa vlnových dĺžok lat. fyz.
pantograf prístroj na mechanické prekresľovanie plánov v inej mierke, zväčšovaním al. zmenšovaním gréc. tech.
deaerátor prístroj na odvzdušňovanie, odvzdušňovač lat. + gréc.
emulzor prístroj na prípravu zmesi dvoch al. viac nemiešateľných, jemne rozptýlených kvapalín lat. chem. tech.
homogenizátor prístroj vykonávajúci prevedenie rôznorodej zmesi na rovnorodú gréc. odb.
autogén z. na rezanie a zváranie kyslíkom, plameňom, zváračka gréc.
letovačka prístroj na spájanie kovov roztavenou zliatinou s nižšou teplotou topenia, spájkovačka nem.
extinktor lat. zastar.
minimax hasiaci prístroj lat.
sprinkler sprchové hasiace z. samočinne uvádzané do chodu pri zvýšení teploty angl. tech.
psychrofor gréc. lek.
refrigerátor chladiaci prístroj, chladič lat. fyz.
akvalung potápačský vzduchový dýchací prístroj lat. + angl.
aerofor starší prístroj dodávajúci vzduch na dýchanie, najmä potápačom gréc. tech.
kesón duté oceľové al. oceľobetónové z. bez dna na zakladanie stavieb pod vodou, potápací zvon franc. stav.
indikátor prístroj na zisťovanie obsahu otravných a nedýchateľných plynov v baniach lat. ban.
pneumatogén banícky záchranný dýchací prístroj gréc. ban.
lubrikátor prístroj na automatické mastenie valcov a posúvačov parných strojov lat. tech.
filter z. na zadržiavanie, oddeľovanie, zachytávanie určitej zložky zo zmesi lat.
separátor z. na oddeľovanie, odlučovanie látok, odlučovač lat. tech.
dekantátor z. na čistenie kvapaliny, oddeľovanie kvapaliny od usadeniny, usadzovacia nádrž, odlučovač lat.
centrovka z. na oddelenie zložiek zmesi pôsobením odstredivej sily, odstredivka lat. slang.
dozifikátor z. na dávkovanie, rovnomerné podávanie materiálu, dávkovač gréc.
pyrolyzátor z. na štiepenie zložitejších látok na jednoduchšie za vysokej teploty gréc. chem.
reaktor z., v kt. prebiehajú postupy, pri kt. dochádza ku kvalitatívnej zmene látky, chem. reakcie chem.; z. na štiepenie atómových jadier fyz. lat.
vax prístroj na hĺbkové pranie a sušenie kobercov um.
klimatizácia gréc.
air condition ér kondišn z. na úpravu teploty, čistoty, vlhkosti vzduchu v uzatvorenom priestore angl.
ventilátor z. na vetranie, vetrák lat.
aspirátor prístroj na odsávanie vzduchu, prípadne na vetranie al. odprašovanie skladov lat. tech.
multivent z. na rovnomerný prívod vzduchu cez strop pri celkovom vetraní lat. tech.
digestor z. na odsávanie nežiaducich výparov, pár a pod., v laboratóriu, kuchyni a pod., odsávač lat. odb.
exhaustor z. na odsávanie vzduchu, odčerpávanie plynu lat. tech.
bojler z. na prípravu teplej vody, ohrievač, najmä prietokový angl.
kalorizátor z. na rovnomerné ohrievanie kvapalín lat. tech.
regenerátor z. na ohrievanie plynu na vysokú teplotu lat. tech. hut.
pastér prístroj na konzervovanie mlieka a pod. krátkodobým zahriatím pod bod varu vl. m. potrav.
mixér kuchynský prístroj na drvenie a miešanie potravín, miešač angl.
konša ohrievané z. na zjemňovanie čokoládovej hmoty prešľahávaním franc. cukr.
blanšér franc.
blanšírovačka z. na rýchle a krátkodobé zahrievanie ovocia, zeleniny al. mäsa pred konzervovaním, predvárač franc. potrav. slang.
presso prístroj na prípravu kávy v prístroji na rýchle prekvapkávanie pod tlakom, prekvapkávací kávovar tal.
samovar prístroj na varenie vody na čaj, pôvodne v Rusku rus.
toastovač tou-
toaster tou- z. na opekanie chleba al. sendviča bez tuku, hriankovač angl.
gril z. na pečenie jedál, najmä mäsa, bez tuku pôsobením ohňa al. tepla, ražeň franc.-angl.
barbecue bárbikjú gril v prírode, pri pikniku angl.
stepper prístroj napodobňujúci chôdzu po schodoch, určený na udržovanie telesnej zdatnosti angl. šport.
epilátor prístroj na odstraňovanie nežiaducich chĺpkov a vlasov lat.
fén elektrický prístroj na sušenie vlasov, sušič nem.
kulma nem.
ondulovačka prístroj, kliešte na vlnenie vlasov lat.
mangeľ z. na hladenie tkanín al. papiera parou a teplom nem.
amylograf prístroj na zisťovanie akosti raže a ražnej múky gréc. potrav.
laktodenzimeter prístroj na určovanie hustoty mlieka gréc.
laktoskop prístroj na určovanie množstva tuku v mlieku gréc.
butyrometer prístroj na meranie obsahu tuku v mlieku, tukomer gréc. potrav.
ebulioskop prístroj na meranie obsahu liehu v tekutinách lat. + gréc.
ovodenzimeter prístroj na určovanie čerstvosti vajec, presvecovač vajec lat. + gréc. potrav.
sexaskop prístroj na určovanie pohlavia jednodňových kureniec lat. + gréc. poľnohosp.
redrying ridraj- p. na konečnú úpravu tabaku, tabakovej suroviny angl. tech.
gepeľ nem. poľnohosp. zastar.
žentúr z. na pohon poľnohosp. strojov uvádzané do kruhového pohybu zapriahnutým dobytkom nem.
monitor prístroj na sledovanie a kontrolu životne dôležitých funkcií lat. lek.
endoskop prístroj na vyšetrovanie telových dutín a dutých orgánov gréc. lek.
fonendoskop prístroj na sluchové vyšetrenie činnosti pľúc, srdca a pod. gréc. lek.
röntgen prístroj na presvecovanie hmoty, tela elektromagnetickým žiarením s veľmi krátkou vlnovou dĺžkou vl. m.
tomograf gréc. lek.
cétéčko vrstvovýröntgen na hĺbkové snímkovanie orgánov angl. skr.
stetoskop prístroj v tvare rúrky na počúvanie, vyšetrovanie pľúcnych a srdcových šelestov gréc. lek.
elektrokardiograf prístroj na zaznamenávanie činnosti srdca gréc. lek.
stimulátor prístroj na povzbudzovanie činnosti určitého orgánu, napr. srdca lat.
kardiostimulátor gréc. + lat.
pacemaker pejsmejker z. na podporu, posilňovanie činnosti srdca elektrickými impulzmi angl. lek.
fonokardiograf prístroj na grafické zaznamenávanie srdcových oziev a šelestov gréc. lek.
defibrilátor prístroj na jednorazové podráždenie srdca el. prúdom pre obnovenie rytmu srdca lat. lek.
tachygraf prístroj na meranie rýchlosti pulzu gréc. lek.
tonometer gréc. lek.
sfygmometer prístroj na meranie krvného tlaku, tlakomer gréc. lek. zastar.
sfygmograf prístroj znázorňujúci pulzovú vlnu tepien gréc. lek.
oxymeter prístroj na meranie obsahu, dostatku kyslíka v krvi gréc. lek.
rinoskop zrkadlový prístroj na vyšetrovanie nosovej dutiny gréc. lek.
laryngoskop prístroj na vyšetrovanie hrtana gréc. lek.
pneumograf prístroj na zaznamenávanie frekvencií dýchania gréc. lek.
sprigraf prístroj na zaznamenávanie dýchacích pohybov lat. + gréc. lek.
tracheoskop zrkadlový prístroj na vyšetrovanie priedušnice gréc. lek.
bronchoskop prístroj na vyšetrovanie priedušiek gréc. lek.
spirometer prístroj na meranie množstva vdychovaného a vydychovaného vzduchu lat. + gréc. lek.
respirátor dýchací prístroj zachytávajúci pevné častice lat. lek.
inhalátor prístroj na vdychovanie liečivých látok v podobe pár, plynov a pod. lat. lek.
myostimulátor prístroj na elektrické dráždenie kostrového svalstva gréc. + lat. lek.
litoklast prístroj na drvenie močových kamienkov gréc. lek.
fonoskop prístroj na skúmanie pohybov ústnych svalov pri článkovaní reči gréc. odb.
monoblok prístroj na úpravu chybného postavenia zubov detí gréc. + franc. lek.
stomatoskop optický prístroj na vyšetrovanie žalúdka gréc. lek.
rektoskop optický prístroj na vyšetrovanie konečníka lat. + gréc. lek.
otoskop prístroj na vyšetrovanie ucha zrakom, ušné zrkadlo gréc. lek.
otofón načúvací zosilňovací prístroj pre nedoslýchavých gréc. lek.
audiofón prístroj umožňujúci lepšie počuť slabo počujúcim lat. + gréc.
perimeter prístroj na meranie rozsahu zorného poľa oka gréc. lek.
oftalmoskop prístroj na vyšetrovanie očného pozadia gréc. lek.
fotostimulátor p. na dráždenie zraku svetelnými impulzmi gréc. + lat. lek.
optofón prístroj umožňujúci nevidiacim čítať sluchom gréc.
olfaktometer prístroj na meranie citlivosti čuchu lat. + gréc. lek.
esteziometer prístroj na meranie citlivosti kože pri dotyku al. tlaku gréc. psych.
algezimeter prístroj na meranie citlivosti na bolesť gréc. lek.
vaginoskop optický prístroj na vyšetrovanie pošvy lat. + gréc. lek.
hysteroskop prístroj na vyšetrovanie dutiny maternice gréc. lek.
inkubátor prístroj na udržovanie stálej teploty, vlhkosti, prívodu kyslíka a čistoty vzduchu, pre predčasne narodené deti lat. lek.
kuvéza lôžko na tepelnú ochranu predčasne narodených detí franc.
tremograf prístroj na zaznamenávanie chvenia rúk, prstov skúšanej osoby, pri psych. výskumoch tal. + gréc. lek.
tachistoskop prístroj na meranie rýchlosti postrehu, kt. rýchlo strieda kartičky s obrázkami, písmenami gréc. psych.
oneirograf prístroj na zaznamenávanie snov a obrazu mozgovej činnosti gréc. psych. lek.
ergometer prístroj na meranie svalovej práce človeka gréc. lek.
ergograf prístroj na zaznamenávanie svalovej námahy, práce gréc. lek.
solárium prístroj na ožarovanie, opaľovanie ultrafialovým žiarením lat. lek.
solux prístroj vyžarujúci infračervené lúče, používaný v lekárstve, infračervený žiarič um.
sauna z. na suchý horúci potný kúpeľ so striedaním prehriatia organizmu s prudkým ochladením fín.
termokauter prístroj na vypaľovanie tkanív gréc. lek.
ortéza prístroj, pomôcka umožňujúca funkciu postihnutého orgánu gréc. lek.
fixátor z. na upevnenie, znehybnenie zlomeniny, upevňovač lat. lek.
pulmotor kriesiaci prístroj na umelé dýchanie používaný pri poruchách dýchania lat. lek.
reanimátor záchranný oživovací prístroj na umelé dýchanie a pod. lat. lek.
palarizátor z. na ničenie mikroorganizmov v mlieku rýchlym a krátkym zahriatím na 140 °C lat. potrav.
juke-box džúk hrací hud. automat angl.
music box mjúzik z. na reprodukciu hudby, automatická hud. skriňa angl.
polyfón music box hrajúci hudbu z perforovanej platne gréc. hud.
telekomunikácie z. na prenos informácií na diaľku gréc. + lat.
telefón z. na prenos zvuku, najmä reči, na diaľku gréc.
ligyfón hlasný banský telefón gréc. ban.
handy hendi prenosný telefón angl. hovor.
handsfree hendsfrí mobil umožňujúci telefonovanie bez držania v ruke angl.
telegraf z. na prenos písomných správ na diaľku dohovorenými značkami gréc.
telefax gréc. + angl.
fax z. na elektronický prenos textových, obrazových a pod. dokumentov po telefónnej sieti angl.
teleautograf gréc.
telewriter -rajter prístroj na prenášanie rukopisov a jednoduchých kresieb na diaľku angl. el.tech.
reproduktor lat. ozn.tech.
reprák lat. slang.
amplión z. na prenos zvuku meniace elektrické signály na zvukové, elektrakustický menič lat.-angl.
megafón z. na usmernenie al. zosilnenie zvuku hovoriacej osoby, zosilňovač zvuku gréc.
mono jednokanálový prístroj na prenos záznamu zvuku gréc.
stereo dvojkanálový prístroj na prenos záznamu zvuku gréc.
Hifi elektroakustické z. s veľmi kvalitnou, vernou reprodukciou angl. skr.
blatnerfón z. na záznam zvuku na oceľový pás al. drôt nem. + gréc. zastar.
ampex prvé z. na magnetický záznam obrazu a zvuku vl. m.
gramofón prístroj na reprodukciu zvukového záznamu nahratého na platne gréc.
magnetofón gréc.
magiš prístroj na záznam zvuku na pás a jeho reprodukciu gréc. subšt.
diktafón prístroj na záznam a opakovanie, reprodukciu reči lat. + gréc.
walkman vókmen prístroj na reprodukciu zvukového záznamu nahratého na magnetofónovej kazete, malý prenosný prehrávač so sluchátkami angl.
discman diskman prístroj na reprodukciu zvukového záznamu nahratého na kompaktnom disku, malý prenosný prehrávač so sluchátkami angl.
fonograf prístroj na reprodukciu zvukového záznamu zachyteného na voskový povrch valca gréc. hist.
equalizér z. na úpravu signálu v elektrofonickej hudbe lat.
mikrofón z. na sprostredkovanie prenosu zvuku premenou mechanických kmitov na elektrické, elektroakustický menič gréc.
mikroport malý bezdrôtový mikrofón pripnutý na odeve gréc. + lat.
fotoaparát z. na zhotovovanie obrazov vzniknutých pôsobením svetla na citlivú vrstvu filmu al. dosky gréc. + lat.
kamera prístroj na snímanie obrazu gréc.-lat.
videokamera lat. + gréc.-lat.
camcorder kamcor- kamera na magnetický záznam angl. skr.
kinematograf prístroj na nakrúcanie al. premietanie filmov gréc. zastar.
laterna magica -ka jednoduchý premietací prístroj lat.
rekordér prístroj na nahrávanie a prehrávanie zvuku, obrazu angl.
magnetoskop gréc. odb.
videorekordér lat. + angl.
videomagnetofón lat. + gréc.
video z. na magnetický záznam, kopírovanie a reprodukciu obrazu a zvuku lat. hovor.
projektor premietací prístroj lat. film.
videoprojektor prístroj na premietanie magnetických záznamov obrazu a zvuku lat.
diaprojektor prístroj na premietanie diapozitívov gréc. + lat. fot.
epidiaprojektor prístroj na premietanie diapozitívov a nepriehľadných predlôh gréc. fyz.
epiprojektor prístroj na premietanie nepriehľadných predlôh osvetlených dopadajúcim svetlom gréc.
televízor gréc. + lat.
telkáč prístroj na prijímanie elektrického signálu prenášajúceho obraz a zvuk na diaľku gréc. + lat. slang.
eidophor ejdofor
eidofor ej- z. na premietanie televízneho obrazu na veľkú plochu gréc.
stroboskop prístroj na pozorovanie obrázkov rozloženého pohybu al. na meranie frekvencie obrátok, založený na zotrvačnosti vnímania ľudského oka gréc.
tónoskop prístroj na zaznamenávanie ľudského hlasu v podobe obrazu gréc. fon.
mixér z. na úpravu zvuku vo filme a pod., na miešanie zvukov angl.
anténa z. na vysielanie al. príjem elektromagnetických vĺn lat.-franc. ozn.tech.
dipól gréc.
dipólová anténa anténa s dvoma súmernými vodičmi gréc. + lat.-franc.
satelit lat. hovor.
satelitná anténa oblúková anténa na príjem televíznych programov z družice lat. + lat.-franc.
hardware -vér technické prostriedky osobného počítača angl. výp. tech.
upgrade apgrejd doplnený, aktualizovaný, vylepšený hardvér angl. výp. tech.
monitor z. na sledovanie a kontrolu vysielaných signálov al. prevádzky zariadenia odb.; z. na zobrazenie hlásenia o stave výp. systému a jeho činnosti výp. tech. lat.
display displej
screen skrín z. na zobrazenie výstupnej informácie, číslic a znakov, zobrazovacia jednotka, obrazovka angl.
interface -fejs
interfejs z. slúžiace vzájomnému spojeniu dvoch zariadení výpočtovej techniky a spôsob ich komunikácie angl. výp. tech.
modem z. na prenášanie údajov medzi počítačmi pomocou telefónnej linky angl. skr.
scanner skener z. na optické snímanie obrazovej predlohy, obrazový snímač angl.
dekodér z. na prevádzanie informácie z jednej sústavy znakov do druhej, pôvodnej lat. porovnaj jednotka 2 pamäť 3
peoplemeter píplmeter elektronické meracie z. na zisťovanie sledovanosti televíznych programov angl.
detektor z. na zisťovanie a hodnotenie pravdivosti výpovede vyšetrovanej osoby lat. d. lži
cyklostyl jednoduchý prístroj na rozmnožovanie strojom písaných písomností gréc.
xerox prístroj na rozmnožovanie založené na elektrostatickom princípe gréc.
hektograf prístroj na rozmnožovanie zastar. technikou rozmnožovania používajúcou analínové farby a želatínovú vrstvu gréc.
eidograf ej- prístroj na prenášanie, kopírovanie výkresov, plánov a pod. gréc.
ormig liehový prístroj na rozmnožovanie um. polygr. slang.
voltmeter prístroj na meranie elektrického napätia vl.m. + gréc.
ampérmeter prístroj na meranie elektrického prúdu vl.m. + gréc.
ohmmeter óm- prístroj na meranie elektrického odporu vl.m. + gréc. fyz.
wattmeter prístroj na meranie výkonu elektrického prúdu vl.m. + gréc. eltech.
logometer prístroj na meranie pomeru dvoch prúdov al. napätí gréc. eltech.
kondenzátor prístroj na hromadenie el. náboja lat. eltech.
reostat prístroj na reguláciu elektrického prúdu zmenou odporu gréc. eltech.
relé prístroj na prenášanie impulzov z jedného elektrického obvodu do druhého, elektrický spínač franc. eltech.
crossbar kro- krížový spínač angl. eltech.
cynometer prístroj na meranie dĺžky elektromagnetických vĺn gréc. odb.
akumulátor z. na uchovávanie, hromadenie energie a jej postupné uvoľňovanie, odber lat.
generátor z. na premenu jednej energie na inú lat. odb.
alternátor generátor na výrobu striedavého prúdu lat. eltech.
dynamo prístroj na výrobu jednosmerného el. prúdu gréc. eltech.
konvertor z. meniace striedavý prúd na jednosmerný al. naopak, menič prúdu lat. eltech.
detektor z. na menenie striedavého el. napätia, prúdu, na jednosmerné, usmerňovač lat. eltech.
invertor z. na zmenu jednosmerného prúdu na striedavý, striedač lat. eltech.
trafo z. na premenu napätia al. intenzity striedavého elektrického prúdu lat. slang.
tachogenerátor generátor na prevod otáčavej rýchlosti na elektrický prúd gréc. + lat. eltech.
kvantový generátor generátor na vytváranie elektromagnetického žiarenia pomocou vynútenej emisie medzi vhodnými energetickými hladinami v atómoch, molekulách al. pevných látkach lat.
laser lejzer, laser kvantový generátor optického žiarenia angl. skr. fyz.
maser maser, mejzer kvantový generátor mikrovlnného žiarenia angl.
raser rejzer kvantový generátor röntgenového žiarenia angl. skr. tech.
gaser gejzer kvantový generátor gama žiarenia angl.
rádiometer prístroj na meranie žiarenia lat. + gréc. fyz.
dozimeter prístroj na meranie dávok rádioaktívneho žiarenia gréc. fyz.
spektrograf prístroj na zaznamenávanie usporiadania zloženého žiarenia podľa vlnových dĺžok lat. fyz.
pyrheliometer prístroj na meranie priameho slnečného žiarenia gréc. odb.
rádioatmometer z. na meranie účinku slnečného žiarenia na vyparovanie z povrchu rastlinných listov lat. + gréc. odb.
luxmeter prístroj na meranie osvetlenia lat. + gréc. fyz.
pyranometer gréc. fyz.
solarimeter prístroj na meranie celkového slnečného žiarenia lat. + gréc. geofyz.
reflektor z. na odrážanie svetelných lúčov, žiarenia lat.
senzor z. na premenu fyzikálnej veličiny na elektrický signál, snímač lat. fyz.
konektor z. na prepojenie káblov a ich pripojenie k prístroju, súčiastka na spájanie častí elektonických prístrojov, spojka kábla, vidlica a zásuvka lat. eltech.
port vstupný al. výstupný konektor angl. výp. tech.
elektrónka banka s elektródami na riadenie toku elektrónov gréc. eltech.
dióda elektrónka al. polovodičová súčiastka s dvoma elektródami gréc. eltech.
tranzistor polovodičová zosilňujúca súčiastka nahradzujúca elektrónky lat.-angl.
dynamometer prístroj na meranie sily al. veľkosti krútiaceho momentu, silomer gréc. fyz.
kalorimeter prístroj na meranie tepla lat. + gréc.
termometer gréc.
termometrum teplomer gréc. odb.
pyrometer teplomer na meranie vysokých teplôt nad 1 000 °C na princípe tepelného žiarenia látky, žiaromer gréc. fyz. tech.
talpotazimeter tlakový teplomer využívajúci závislosť tlaku pár od teploty gréc. fyz.
termograf prístroj na meranie a zaznamenávanie zmien teploty vzduchu gréc. fyz.
pyroskop prístroj na odhadovanie vysokých teplôt, žiaromerka gréc. odb.
termoregulátor regulátor na udržiavanie teploty gréc. + lat. tech.
termostat z. na udržiavanie stálej teploty gréc. tech.
kryostat prístroj na udržovanie stálej nízkej teploty gréc. fyz.
kondenzátor z. na výmenu tepla, výmenník chladiaceho zariadenia, v kt. sa skvapalňujú pary chladiacou vodou lat. tech.
transmisia tranz- z. na prenos pohybu a mechanickej sily, prevod lat. tech.
dýza z. na premenu tlakovej energie tekutiny na pohybovú, zužujúci sa kanál, tryska, hubica rom.-nem. tech.
tachometer prístroj na meranie rýchlosti al. počtu obrátok, rýchlomer, otáčkomer gréc. tech.
tachograf prístroj na zaznamenávanie počtu obrátok za jednotku času gréc. tech.
tachoskop prístroj na meranie obrátok, jednoduché počítadlo obrátok so stopkami gréc. tech.
taxameter prístroj v aute na zaznamenávanie prejdenej vzdialenosti a príslušného polatku lat. + gréc.
pedometer z. na približný odhad vzdialenosti, krokomer lat. + gréc. tech.
hodometer prístroj na meranie vzdialenosti pomocou kolesa spojeného s počítačom obrátok gréc.
spidograf prístroj na meranie rýchlosti bežca na priamej trati angl. + gréc. šport.
cyklometer prístroj na približné meranie vzdialeností na plánoch a mapách geod.; prístroj na meranie prejdenej vzdialenosti na bicykli gréc.
log z. na meranie plavebnej rýchlosti lode gréc. lod.
gravimeter prístroj na meranie tiažového zrýchlenia lat. + gréc.
pachymeter prístroj na meranie hrúbky, hrúbkomer gréc. tech.
duroskop prístroj na meranie tvrdosti metódou pružného odrazu lat. + gréc. fyz.
skleroskop prístroj na meranie tvrdosti materiálu, najmä kovu, podľa výšky odrazu telieska s diamantovým hrotom gréc. tech.
sklerometer prístroj na určovanie tvrdosti nerastov gréc. tech. miner.
ceilometer prístroj na meranie výšky spodnej základne oblakov angl. + gréc. met.
nefoskop zastaraný prístroj na zisťovanie smeru a rýchlosti pohybu oblakov gréc. meteor.
manometer prístroj na meranie tlaku vzduchu, tlakomer gréc. fyz.
aneroid barometer využívajúci tlakovú deformáciu pružných stien kovových škatuliek gréc.-franc. odb.
termobarometer barometer využívajúci závislosť teploty varu kvapalín na tlaku vzduchu gréc. fyz.
barograf prístroj na zaznamenávanie priebehu zmien tlaku vzduchu gréc. meteor.
dazymeter prístroj na meranie hustoty plynov gréc.
areometer gréc.
denzimeter prístroj na meranie hustoty kvapalín, hustomer lat. + gréc. fyz.
pyknometer sklená nádoba na meranie hustoty kvapalín vážením gréc. fyz.
limnigraf prístroj na meranie a zapisovanie časového priebehu výšky hladiny vody gréc.
medimaremeter prístroj na stanovenie výšky strednej hladiny mora lat. + gréc. geod.
mareograf samočinný plavákový prístroj na zaznamenávanie zmeny výšky morskej hladiny pri pobreží lat. + gréc. geogr.
batymeter prístroj na meranie hĺbky vody, hĺbkomer gréc. tech.
echolot prístroj na meranie hĺbky vody a pod. využívajúci odraz ultrazvukových vĺn, ozvenový hĺbkomer gréc. tech.
anemometer prístroj na meranie rýchlosti a smeru vetra gréc. meteor.
anemograf prístroj na zaznamenávanie rýchlosti a smeru vetra gréc. meteor.
citometer prístroj na meranie objemového prietoku, napr. plynu lat. + gréc. tech.
danaida prístroj na meranie objemového prietoku kvapalín gréc.
sublimátor z. na premenu pevného skupenstva látky na skupenstvo plynné lat. tech.
oscilograf prístroj na pozorovanie a zaznamenávanie časového priebehu premenných veličín lat. + gréc. fyz.
chronoskop prístroj na meranie krátkych časových úsekov gréc. tech.
chronograf prístroj na zaznamenávanie časových údajov, časomer gréc.
chronograf náramkové al. vreckové hodinys centrálnou sekundovou ručičkou používané aj ako stopky gréc.
chronometer prenosné presné hodinyriadené zotrvačníkom používané v astron. al. navigácii gréc. odb.
pendlovky hodinys kyvadlom nem. hovor.
pondusovky hodinyso závažím lat.
horológion slnečné, vodné, pieskové z. na meranie času gréc. kniž.
holiotropión slnečné hodiny gréc.
hydroskop vodné hodiny gréc.
klepsydra vodné staroveké hodiny gréc.
orloj lat.
horológium vežové hodinyukazujúce viac astron. údajov gréc.-lat. zastar.
metronóm prístroj na určovanie taktu, časomer na určenie hudobného tempa, taktomer gréc. hud.
vibrometer prístroj na meranie chvenia, kmitania stroja a pod. lat. + gréc. tech.
vibrograf prístroj na zaznamenávanie nameraného chvenia, kmitania stroja a pod. lat. + gréc. tech.
vibrátor prístroj spôsobujúci, vyvolávajúci chvenie, kmitanie lat. odb.
amortizér z. na zabránenie vzniku rozkmitu škodlivých chvení a pod., tlmič lat.-franc. tech.
katarakt z. na tlmenie nežiaducich mechanických kmitov gréc. tech.
moderátor z. na tlmenie, spomaľovanie niečoho lat. odb.
reduktor z. na zníženie, zmenšenie tlaku, teploty, rýchlosti a pod.; z. na zníženie počtu otáčok, prevod lat. tech.
multiplikátor z. na zvyšovanie, násobenie výkonu, účinku a pod. lat. tech.
seizmograf prístroj na zaznamenávanie zemetrasení, zemetrasných vĺn, otrasov zeme gréc. geofyz.
geofón malý prenosný seizmograf používaný pri hľadaní ložísk a sledovaní banských otrasov gréc.
seizmoskop prístroj na oznamovanie slabých otrasov pôdy, zemetrasení gréc. geofyz.
fonometer prístroj na meranie intenzity zvuku, hlasu, zvukomer gréc. fyz.
refraktometer optický prístroj na meranie indexu lomu svetla lat. + gréc. fyz.
chromatometer prístroj na meranie farebnosti gréc.
sférometer prístroj na meranie krivosti guľových plôch gréc. tech.
ombrograf gréc.
pluviograf prístroj na meranie množstva atmosférických zrážok spadnutých za určité obdobie, zrážkomer na kvapalné zrážky, dažďomer lat. + gréc. meteor.
chionograf zrážkomer na tuhé zrážky, sneh gréc. meteor.
totalizátor zrážkomer za dlhšie obdobie, najmenej jeden rok lat. meteor.
ombrograf prístroj na zaznamenávanie časového priebehu množstva spadnutých zrážok gréc. meteor.
drozograf prístroj na meranie množstva rosy, rosomer gréc.
hygrometer prístroj na meranie zmien vlhkosti vzduchu, vlhkomer gréc. meteor.
psychrometer prístroj na meranie vlhkosti vzduchu na základe rozdielu teploty nameranej dvoma teplomermi gréc. meteor.
polymeter prístroj na meranie vlhkosti a rosného bodu, vlhkomer gréc. meteor.
evaporimeter prístroj na meranie výparu vody z vodnej hladiny al. pôdy, výparomer lat. + gréc.
humidostat lat. + gréc.
hygrostat z. na udržiavanie stálej vlhkosti gréc.
eupateoskop prístroj na meranie ochladzovacieho účinku okolia gréc. fyz.
frigorimeter prístroj na zisťovanie chladiaceho účinku okolia lat. + gréc. tech.
psofometer prístroj na meranie sily hluku, hlukomer gréc. tech.
impinger prístroj na meranie prašnosti, prachomer angl.
klinometer prístroj na meranie sklonu zemského povrchu, sklonomer, svahomer gréc.
eklimeter prístroj na určovanie výškových rozdielov, na vytyčovanie uhla sklonu terénu gréc. geod.
variometer prístroj na určovanie časových zmien fyz. veličiny, napr. geomagnetického poľa Zeme lat. + gréc.
pasimeter prístroj na meranie vnútorných rozmerov gréc. tech.
boroskop prístroj na kontrolu vnútorných povrchov gréc. opt.
teodolit optický prístroj na meranie a vytyčovanie vodorovných a zvislých uhlov gréc. geod.
tachymeter teodolit v teréne, aj na meranie vzdialeností gréc. geod.
goniometer prístroj na meranie uhlov, uhlomer gréc.
astroláb z. na meranie uhlov v rovine v staroveku a stredoveku gréc. geod.
kvadrant z. na meranie vertikálnych, zvislých uhlov používané v stredoveku lat.
buzola z. na meranie vodorovných uhlov od magnetického severu tal. geod.
astroláb prístroj na určovanie polohy kozmických telies, zemepisných súradníc al. času používaný v staroveku a stredoveku gréc. astron. geod.
kompas prístroj na určovanie svetových strán al kurzu pomocou magnetickej strelky tal.-franc.
gyrokompas kompas na princípe zotrvačníka s voľnou osou gréc. tech.
rádiokompas kompas určujúci smer pohybujúceho sa dopr. prostriedku k pozemnej rádiovej stanici lat. + tal.
sextant prístroj na meranie uhlovej vzdialenosti dvoch bodov al. výšky kozmického telesa nad obzorom a tým na určovanie zemepisnej polohy lat. geol. astron.
gnómon najstarší astron. prístroj, zvislá tyč al. stĺp so sústrednými kružnicami na určovanie uhlovej výšky Slnka a pod. gréc. astron.
cirkumzenitál prístroj na určovanie zemepisnej polohy z merania pohybu hviezdy lat. + arab. astron.
oktant starý prístroj na meranie zenitových vzdialeností kozmických telies astron.; astronavigačný prístroj na určovanie polohy lietadla let. lat.
triquertum -kve- staroveký prístroj na meranie zenitových vzdialeností lat. astron.
radar z. na určovanie polohy pozemných, námorných a vzdušných objektov pomocou odrazu elektromagnetických vĺn angl. skr. tech.
ASR radar na letisku angl. skr. tech.
teleran radar na pristávanie pri zlej viditeľnosti angl. let.
gyroskop zotrvačníks voľnou osou, súčasť leteckých navigačných prístrojov ako umelý horizont gréc. tech.
odograf vyhodnocovacie z. na let podľa prístrojov udávajúce polohu lietadla gréc. let.
sonar z. na zisťovanie polohy predmetu pod vodnou hladinou založené na princípe odrazu veľmi krátkych vĺn angl. skr. lod.
protraktor navigačný prístroj na určovanie polohy lode zložený z kruhu a troch ramien, na zakresľovanie polohy lode do mapy lat. námor.
lokátor prístroj poskytujúci nevidiacemu informácie o polohe predmetov lat. tech.
noktovízia z. umožňujúce vidieť predmety za tmy al. obmedzenej viditeľnosti a tento obraz prenášať pomocou infračerveného svetla lat. tech.
katalyzátor z. na znižovanie škodlivosti výfukových plynov áut gréc.
karburátor z. na prípravu zápalnej zmesi pre benzínové a plynové motory franc. tech.
štartér z. na spúšťanie motora, zariadenia do chodu, spúšťač tech.; z. na zapaľovanie žiarivky, zapaľovač eltech. angl.
akcelerátor z. na urýchľovanie elektricky nabitých častíc, urýchľovač fyz.; z., kt. vodič motorového vozidla riadi prívod palivovej zmesi do motora, plyn lat.
diferenciál z. na vyrovnávanie rôznych rýchlostí otáčania poháňaných kolies auta a pod., prevodový mechanizmus, prevod lat. stroj.
linka z. na premiestňovanie výrobku al. iného predmetu podľa sledu výroby al. iného postupu, pás, dopravník a pod. lat.-nem. tech.
trasportér z. na plynulú dopravu sypkého al. kusového materiálu, dopravník lat.-franc. tech.
konvejer z. na nepretržitú hromadnú dopravu materiálu a predmetov, článkový dopravník angl. tech.
elevátor z. na nepretržitú dopravu materiálu zvislým al. šikmým smerom, dopravník lat. tech.
redler z. na dopravu, reťazový dopravník na sypké hmoty vl. m. tech.
elfa z. na vykladanie repy a pod. z vagónov al. áut prúdom vody pod tlakom um. tech.
paletizátor z. na vyberanie, ukladanie, prepravu a premiestňovanie drevených al. kovových podložiek, plošín s normalizovanými rozmermi tal.-franc. dopr.
lift výťah angl. hovor.
paternoster obežný výťah s nepretržitým plynulým pohybom lat. tech.
skip výťahové z. na dopravu betónu a sypkých látok v nádobe ťahanej lanom po koľajniciach, košový šikmý výsypný výťah angl. tech.
krepňa z. na uchopenie a prenášanie bremien, najmä kamenných kvádrov nem. hovor. stav.
ejektor prúdové čerpadlo, prístroj na prepravu tekutín al. sypkých materiálov prúdom hnacej látky lat.
injektor ejektor využívajúci pohybovú energiu tekutiny lat. tech.
pumpa nem.
nautilus ponorné čerpadlo lat. tech. slang.
monžík prístroj na prepravu tekutín využívajúci stlačený vzduch franc. tech.
volant z. na určovanie smeru pohybu motorového vozidla franc.
kormidlo z. na určovanie smeru pohybu, najmä lode al. lietadla rus.
korman z. na určovanie smeru pohybu, najmä na bicykli maď. hovor.
elevony z. na určovanie smeru pohybu na krídlach, najmä bezchvostových lietadiel lat. plur. let.
spoiler z. na zlepšenie aerodynamických vlastností vozidiel v tvare štítu, krídla, usmerňovača prúdenia vzduchu angl. motor.
propulzor z. vytvárajúce ťah potrebný na premáhanie odporu pri pohybe lietadla al. lode, vrtuľa, koleso, veslo a pod. lat. tech.
variometer prístroj na meranie rýchlosti stúpania al. klesania lietadla lat. + gréc. let.
trenažér z. na výcvik vodičov, letcov a pod. napodobňujúce skutočné podmienky jazdy, letu a pod. franc.
katapult z. na vymrštenie pilota z lietadla; z. na skrátenie štartu lietadiel na krátkej dráhe gréc. let.
rampa z. na vypúšťanie rakiet franc.
takeláž pomocné lanové a plachtové z. plachetnice, všetky lodné sťažne, rahná, plachty a laná hol. lod.
bakláž uzáver prístavu al. ústia rieky pevným al. plávajúcim uzavrieracím zariadením, závorou franc.
dalba z. na uväzovanie lodí na vodnej ceste, rejde al. prístave, prístavné koly, spojené pilóty zarazené do dna nem. lod.
tobogan závitový sklz na dopravu kusového tovaru indián.-angl. tech.
slip z. na vyťahovanie úlovku na palubu rybárskej lode; z. na spúšťanie lodí na vodu al. ich vyťahovanie na breh, lodenicový sklz angl. lod.
rizňa žľab na spúšťanie dreva nem. hovor.
helling z. v lodenici na vyťahovanie lode z vody, lodný výťah nem. lod.
gyrostat ťažký zotrvačníkvyužívaný napr. na zoslabenie kolísania lode gréc. tech. porovnaj prostriedok|dopravný
turniket z. na vpúšťanie návštevníkov po jednom a ich rátanie franc.
garniža z. na zavesenie, upevnenie záclon, rám, kt. toto z. zakrýva tal.-nem.
žalúzia sťahovacie z. zložené z dielcov, pruhov, na zaclonenie al. uzavretie okna, dvier, skrine a pod. franc.
roleta ochranný zvinovací kryt z pevného materiálu na výklade obchodu a pod. franc.
tabulátor z. na písacích strojoch a počítačoch slúžiace na písanie údajov do zoznamov al. súpisov v stĺpcoch lat. tech.
inštalácia tech. z. budovy na rozvod plynu a pod. lat. tech.
armatúra prídavné, pomocné al. ovládacie z., napr. na potrubných rozvodoch tekutín lat. tech.
ventil armatúra v potrubí na riadenie, obmedzovanie al. zastavenie pretekania, prúdenia kvapalín, plynov, záklopka lat.
batéria ventil na reguláciu al. miešanie vody franc.
by-pass bajpas obtok, obchádzka, napr. obtokový ventil u parných turbín angl. tech. dopr.
redukcia ventil na obmedzenie prúdenia lat. tech. slang.
fitink tvarovaná spojka potrubia so závitom angl. tech. slang.
hydrant armatúra slúžiaca na väčší odber vody z verejnej siete, potrubia, na hasenie, polievanie a pod. gréc.
sifón z. zabraňujúce vnikaniu zápachu z potrubia do miestností a ulíc v tvare ohnutej rúry, zápachový uzáver gréc.-franc. tech.
bidet hygienické z. v tvare toaletnej misy na umývanie dolnej časti tela franc.
praktikábel z. umožňujúce zvislé členenie javiska, lešenie, podstavec a pod. gréc.-franc.
sufita z. na skryté osvetlenie javiska zhora tal. div.
gilotína z. na popravovanie ľudí sťatím franc. vl. m.
flash fleš výbojkové bleskové z., blesk angl. fot.
izolácia z. na zamedzenie prenikania tepla, vlhkosti, energie, zvuku, žiarenia a pod. tal.-franc. tech.
terárium z. na chov drobných suchozemských živočíchov, najmä plazov lat.
serpentárium terárium na chov hadov lat.
vivárium z. na chov živočíchov upravené ako prirodzené prostredie lat. porovnaj stroj

prechádzka

špacírka nem. hovor. zastar.
korzo tal.
promenáda hromadné prechádzanie sa, najmä v meste, v kúpeľoch franc.
turizmus chôdza v prírode, pohyb so športovým, poznávacím a rekreačným cieľom franc.
hiking haj- pešia turistika angl.
trekking vysokohorská turistika angl.
shopping šo- nákupná p., nakupovanie, nákup angl. slang.

nákup

shopping šo- nákupná prechádzka, nakupovanie angl. slang. porovnaj kúpa

predstavenie

prezentácia predvedenie, prehliadka niečoho lat.
premiéra prvé p. div. hry, filmu a pod. franc.
repríza opakované p., druhé a ďalšie predvedenie dram. al. hud. diela franc.
derniéra posledné p. div. hry franc. div.
debut prvé verejné vystúpenie, najmä umelecké franc.
matiné dopoludňajšie p. franc.
soirée soaré
soaré večerné slávnostné p. franc.
benefícia div. p. na počesť a v prospech určitého herca; podujatie, kt. výťažok je určený na dobročinné ciele lat.
akadémia podujatie s kultúrnym a pod. programom gréc.
scénka div. al. film. výstup, výjav gréc.-lat.
pas d’action padaksjon tan.-mimická scéna rozvíjajúca dej v balete franc.
atrakcia zábavné, príťažlivé, pútavé, zaujímavé p., vystúpenie, výjav lat.
estráda zábavné pestré p., pásmo zložené z div., hud. a iných vystúpení bez dejovej súvislosti lat.-franc.
kabaret zábavný program s tan., hud. al. artistickými číslami franc.
varieté p. s kratšími tan. a speváckymi výstupmi a pod. franc.
revue revü zábavný výpravný program s hud. a tan. výstupmi franc.
show šou
šou p. priťahujúce pozornosť vonkajšími efektmi, zábavná výpravná prehliadka angl.
one-man show van men šou p., vystúpenie jedného človeka, najmä umelca, účinkujúceho angl.
kaleidoskop p. zložené z rýchlo nasledujúcich obrazov, dojmov, vnemov gréc.
music hall mjúzik hól hud.-div. p. s piesňami, hud. číslami, div. vystúpeniami a pod. angl.
performancia neobvyklé p. čiastočne pripravené a čiastočne tvorené pred divákmi lat.-angl.
skeč krátky humorný al. satirický výstup angl. div.
ilúzia estrádne kúzelnícke p. lat.
panoptikum divadlo rozmanitostí gréc.
haute couture ótkotür módna prehliadka veľkého módneho salóna udávajúceho smer svetovej módy franc.
striptíz vystúpenie v nočnom zábavnom podniku, pri kt. sa vyzlieka, obyčajne žena angl.
peepshow píp šou erotické p., kt. je možné sledovať priezorom, okienkom angl. porovnaj vystúpenie hra 1

stredisko

centrála ústreňa, ústredie lat.
poliklinika zdravotné zariadenie s odbornými oddeleniami pre určité územie gréc.
ambulancia franc. + lat.
ambulatórium zdravotné zariadenie pre dochádzajúcich pacientov lat.
presscentrum tlačové s. angl. žurn.
shopping-center šo- sen- nákupné s. angl. slang.
emporium obchodné s. pri al. v antických mestách, trh, tržnica gréc.
kremeľ s. opevnených rus. stredovekých miest, opevnené priestranstvo, mestský hrad v Rusku rus. archit.
kontory obchod. a diplomat. strediská obchod. spolku severonem. miest, Hanzy, v zahraničí tal.
mekka významné s., útočisko, vytúžený cieľ vl. m. pren. kniž.; porovnaj stred 3

sieň

sála nem.
terem veľká priestranná miestnosť rus. nem. zastar.
hala franc.-nem.
vestibul veľká priestranná miestnosť, veľký krytý priestor; vstupná al. oddychová miestnosť vo veľkých verejných budovách, napr. stanice, školy, hotely, dvorana lat.
palota nápadne krásna, veľká, slávnostná s. gréc. zastar. al. expr.
aula slávnostná s., najmä na vysokej škole; stĺpová slávnostná s. v starorím. paláci archit. gréc.-lat.
amfiteáter s. so stupňovito rozloženými radmi sedadiel gréc.
odeón koncertná, div. al. zábavná s. gréc. zried.
music hall mjúzik hól s. pre predstavenia s piesňami, hud. číslami, div. vystúpeniami a pod. angl.
kino gréc.
biograf s. pre film. predstavenia pre verejnosť gréc. zried.
multikino lat. + gréc.
multiplex kino s viacerými sálami, viacsálové kino lat.
loggia lodžia krytá s. otvorená na vonkajšej strane arkádami, stĺporadím tal. archit.
hypostyl stĺpová s. gréc. archit.
opistodomos zadná s. antického chrámu s vlatným vchodom na uloženie chrámového pokladu gréc. archit.
stoa gréc. archit.
portikus otvorená stĺpová s. pred hlavným vchodom budovy, stĺporadie lat. archit.
panteón s. na pochovávanie al. posmrtné uctievanie významných osobností gréc.
apadana stĺpová prijímacia s. v perz. palácoch perz. archit.
mázhaus veľká s. na prízemí a poschodí stredovekého a renesančného domu nem. archit.
sala terrena -ré- veľká slávnostná miestnosť na prízemí zámku, paláca, otvorená do parku, záhrady tal. archit.

miestnosť

komnata veľká izba, najmä v paláci lat. kniž.
sála nem.
terem veľká priestranná m., sieň rus. zastar.
hala franc.-nem.
vestibul veľká priestranná, sieň, veľký krytý priestor; vstupná al. oddychová m. vo veľkých verejných budovách, najmä stanice, školy, hotely, dvorana; väčšia obytná predsieň lat.
habitácia miesto na ubytovanie, obydlie lat. zastar.
palota krásna, nápadne veľká, slávnostná sieň gréc. zastar. al. expr.
kamrlík nem. hovor. expr.
kumbál nem. hovor. subšť.
komôrka malá, tmavá, neútulná m., kutica gréc.-lat.
manzardka podkrovná m. vl. m.
šalanda veľká neútulná izba; veľká izba pre sezónnych robotníkov, najmä v poľnohosp. zastar. arab.-nem. pren. expr.
kabína malá uzavretá m. pre obmedzený počet osôb franc.
kója malá uzavretá m. pre obmedzený počet osôb; malý priestor na ubytovanie cestujúcich al. posádky na lodi hol.
gondola kabína na vzducholodi s posádkou al. motorom tal.
kajuta malý priestor na ubytovanie cestujúcich al. posádky na lodi hol.
kupé oddelenie v osobnom železničnom vozni franc. dopr.
garsónka franc.
garsoniéra malý byt tvorený jednou samostatnou obytnou miestnosťou s príslušenstvom franc. zastar.
olfaktórium m. zo skla a nehrdzavejúcej ocele lat. odb.
chambre séparée šámbr separé oddelená m. na stretnutia v užšom kruhu, najmä v pohostinskom podniku franc.
šmajchlkabinet m. na milovanie, maznanie, láskanie nem. hovor. expr.
salón m. na spoločenské a diskusné schôdzky umelcov a pod.; m. na prijímanie hostí, spoločenská, väčšia; reprezentačná prevádzková m. pri niektorých službách, živnostiach franc.
haute couture ótkutür veľký módny salón udávajúci smer svetovej módy franc.
andron m. pre mužov gréc. archit.
selamlik m. v tur. dome na prijímanie hostí, pre mužov arab.
senan ženská m. v islamskom dome v Iráne a Indii perz.
appartement franc.
štúdio hotelová izba s príslušenstvom, bytová jednotka tal.
office ofis
ofis malá m. v hoteli pre personál franc.
separé menší oddelený priestor, oddelenie, v reštaurácii a pod. franc. hovor.
respírium priestor na odpočinok, oddych lat.
odeón koncertná, div. al. zábavná sieň gréc. zried.
kino gréc.
biograf sála na film. predstavenia pre verejnosť gréc. zried.
multikino lat. + gréc.
multiplex kino s viacerými sálami, viacsálové kino lat.
music hall mjúzik hól sála pre hud. div. predstavenia s piesňami, hud. číslami, div. vystúpeniami a pod. angl.
amfiteáter sála so stupňovito rozloženými radmi sedadiel gréc.
promenoár m. v divadle na prechádzanie sa a občerstvenie, chodba franc. zastar.
foyer foajé väčšia predsieň v divadle al. iných verejných budovách franc.
aula slávnostná sieň, najmä na vysokej škole gréc.-lat.
kuloár vedľajšia, priľahlá m. v parlamente, zákulisie franc. najmä plur.
lobi predsieň v parlamente na prijímanie návštev angl.
klubovňa m. na pestovanie spoločenských stykov, záujmovej činnosti a pod. angl.
ordinácia lat.
ordinačka lat. hovor.
ambulancia franc. + lat.
ambulatórium m. v nemocnici na príjem a lekárske vyšetrenie, ošetrenie chorých, pracovňa lekára, ošetrovňa lat.
separácia lat.
separačka m. na oddelenie, odlúčenie väzňov, chorých a pod. lat. slang.
izolácia tal.-franc.
izolačka m. na osamostatnenie, odlúčenie, odčlenenie chorých al. väzňov tal.-franc. hovor.
maródka m. pre chorých v hromadných ubytovniach, kasárňach a pod. franc.-nem. hovor.
reska m. v nemocnici, kde prebieha obnova základných životných funkcií, napr. po úraze, operácii lat. lek. slang.
solárium lat. lek.
solárko m. na ožarovanie, opaľovanie ultrafialovým žiarením lat. hovor.
komora gréc.-lat.
špajza menšia tmavá m. na odkladanie potravín a pod. v dome nem.
magazín m. na odkladanie vecí, sklad arab.-angl. zastar.
depozitár m. na uloženie múzejných predmetov, kníh, obrazov a pod. lat.
bibliotéka miestnosť na zbierku kníh gréc.
ložument miestnosť na spanie, spálňa franc. zastar.
garderóba šatňa franc. hovor. zastar.
budoár šatňa, obliekareň pre ženy, izba medzi spálňou a prijímacím salónom franc.
frigidárium m. na studený kúpeľ lat.
štúdio m. na prípravu a vysielanie rozhlasových a televíznych programov, na nakrúcanie filmov a pod. tal.
ateliér uzatvorený priestor určený na nakrúcanie filmov franc.
pressfoyer presfoajé priestor pred rokovacou miestnosťou, kde sa konajú rozhovory pre tlač po rokovaní al. počas neho angl. + franc. žurn.
safe sejf angl.
trezor bezpečnostná m. na úschovu cenností gréc.-franc.
klasa m. na vyučovanie v škole, trieda lat. hovor. slang. zastar.
študovňa m. na vzdelávanie, učenie sa lat.
auditórium prednášková m. na vysokej škole, poslucháreň lat. kniž.
kabinet m. na uloženie učebných zbierok a pomôcok; pracovňa, najmä vedecká franc.
ateliér výtvarná al. remeselnícka pracovňa franc.
laboratórium pracovňa zariadená na výskum, pokusy, rozbory, prípravu liekov a pod. lat.
oficína dielňa pracovná miestnosť, najmä tlačiarenská, holičská lat. zastar.
byro franc.
kancel lat. slang.
office ofis
ofis pracovňa, úradná miestnosť franc.
veranda zastrešený otvorený al. presklený prístavok pri dome používaný ako predsieň, chodba a pod. hind.-angl.
čardak veranda na 1. posch. balkánskych rodinných domov tur.
historické pojmy:
talamos manželská spálňa v starogréc. dome gréc.
protyron predsieň starogréc. obytného domu gréc. archit.
átrium ústredná štvorcová m. v starorím. dome s kozubom a nádržou na dažďovú vodu v strede, dvorana lat. archit.
ala malá, najmä hosťovská m. pri átriu v starorím. dome lat. archit.
exedra m. na prednášky, hry, zábavy v antických verejných budovách, kúpeľoch a pod.; spoločenská m. otvorená do átria v antickom dome gréc. archit.
tablínium hlavná m. v starorím. obytnom dome na prijímanie hostí al. pracovňa majiteľa lat.
ostium predsieň, kt. sa vchádzalo do átria obytného domu, v starom Ríme lat. archit. hist.
cubiculum kubiku- spálňa v antickom dome lat.
dormitórium spálňa v starom Ríme lat. archit.
apodytérium m. v starorím. kúpeľoch, preobliekáreň, šatňa lat.
oleotéka lat. + gréc. hist.
unctorium -któ
unktórium m. v starorím. kúpeľoch, kde otroci masírovali a natierali vykúpaného voňavými masťami al. olejmi lat. hist.
lakonikum gréc. vl. m.-lat.
sudatórium m. v starorím. kúpeľoch, kde sa stále udržiavala vyššia teplota, parný kúpeľ lat.
tepidárium mierne vykúrená m. v starorím. kúpeľoch s vlažným kúpeľom lat.
frigidárium m. v starorím. kúpeľoch na studený kúpeľ lat. hist.
caldarium kal-
kaldárium m. v starorím. kúpeľoch s horúcim vzduchom a bazénom s teplou vodou lat. hist.
birun m. pre muža v perz. obytnom dome perz.
kubikula obytné miestnosti okolo átria v etruskom dome lat.
galéria dlhá spojovacia m. s radom okien na umelecké zbierky, v renesancii a baroku tal.
sala terrena -ré- veľká slávnostná m. na prízemí zámku, paláca, otvorená do parku, záhrady tal. archit.
mázhaus veľká sieň na prízemí a poschodí stredovekého a renesančného domu nem. archit.
antišambr predsieň, predizba zámockých sál, najmä reprezentačná, 17. a 18. st. gréc. + franc. archit.
kiva podzemná obradná m. v indiánskej stavbe indián.
cirk., voj., väzenská m.:
baptistérium m. na krstenie, krstiteľnica lat. cirk.
sakristia vedľajšia chrámová m. pri východnej časti kostola na uloženie bohoslužobných predmetov a úborov lat. cirk.
konkláve prísne uzavretá m., kde kardináli volia pápeža lat. cirk.
kalefaktórium vykurovaná m. v kláštore lat.
dormitár spoločná spálňa mníchov v kláštore lat. cirk.
cela malá tmavá obytná väzenská al. kláštorná m. lat.
závija cela islamského pustovníka arab.
kobka malá tmavá, klenutá obytná väzenská al. kláštorná m. nem.
korekcia obytná väzenská m. so zhoršenými, sprísnenými podmienkami lat.
cimra kasárenská, väzenská, internátna a pod. izba nem. slang.
salutatórium prijímacia m. v kláštore lat. cirk.
parlatórium miestnosť slúžiaca na prijímanie návštev v kláštore, hovorňa lat. cirk.
geniza m. v synagóge na opotrebované bohoslužobné texty a predmety arab. porovnaj priestor sieň predsieň