Výsledky vyhľadávania

striedanie

oscilo- lat. v zlož. sl.
oscilácia (chvenie, kmitanie, kolísanie) lat. kniž. a odb.
periodickosť (pravidelné opakovanie určitého javu, obeh) gréc.
takt (pravidelné s. fáz, prvkov určitého deja, napr. reči, hudby a pod.) lat.
rytmus (pravidelné s. fáz, prvkov určitého deja, napr. reči, hudby a pod.; pravidelné s. prízvučných a neprízvučných dôb hud.) gréc.
biorytmus (pravidelné s., opakovanie životných procesov) gréc. + lat. biol.
synkopa (rytmický útvar vznikajúci presunutím prízvuku z ťažkej doby na ľahkú) gréc. hud.
alla breve /bré-/ (dvojdobý rytmus) tal. hud.
metafónia (s. hlások, najmä samohlások, ako prostriedok na tvorenie gramatických tvarov) gréc. lingv.
ablaut (s. hlások, najmä samohlások, v kmeni slova, napr. v nemčine) nem. lingv.
kaleidoskop (rýchle s. obrázkov, obrazov, dojmov, vnemov, predstáv) gréc.
alternát (s. poradia podpisov zmluvných strán na medzinárodnej zmluve) lat. dipl.
fluktuácia (časté a neodôvodnené menenie zamestnania, prechod pracovníkov zo zamestnania do iného) lat.
alternácia (s. dvoch al. viac hercov v jednej úlohe div.; s. všeobecne kniž. a odb.) lat.
rotácia (pravidelné postupné s. zamestnancov, osôb vo funkcii, výmena zamestnancov) lat. hovor.
polygamia (s. partnera pri párení) gréc. zool.
polygýnia (párenie jedného samca s viacerými samicami) gréc. zool.
polyandria (párenie jednej samice s viacerými samcami) gréc. zool.
promiskuita (pohlavný styk bez citového vzťahu k partnerovi) lat.
heterizmus (vzťah medzi mužom a ženou založený na častom s. partnerov) gréc. hist. porovnaj výmena

predstavenie

prezentácia (predvedenie, prehliadka niečoho) lat.
premiéra (prvé p. div. hry, filmu a pod.) franc.
repríza (opakované p., druhé a ďalšie predvedenie dram. al. hud. diela) franc.
derniéra (posledné p. div. hry) franc. div.
debut (prvé verejné vystúpenie, najmä umelecké) franc.
matiné (dopoludňajšie p.) franc.
soirée /soaré/
soaré (večerné slávnostné p.) franc.
benefícia (div. p. na počesť a v prospech určitého herca; podujatie, kt. výťažok je určený na dobročinné ciele) lat.
akadémia (podujatie s kultúrnym a pod. programom) gréc.
scénka (div. al. film. výstup, výjav) gréc.-lat.
pas d’action /padaksjon/ (tan.-mimická scéna rozvíjajúca dej v balete) franc.
atrakcia (zábavné, príťažlivé, pútavé, zaujímavé p., vystúpenie, výjav) lat.
estráda (zábavné pestré p., pásmo zložené z div., hud. a iných vystúpení bez dejovej súvislosti) lat.-franc.
kabaret (zábavný program s tan., hud. al. artistickými číslami) franc.
varieté (p. s kratšími tan. a speváckymi výstupmi a pod.) franc.
revue /revü/ (zábavný výpravný program s hud. a tan. výstupmi) franc.
show /šou/
šou (p. priťahujúce pozornosť vonkajšími efektmi, zábavná výpravná prehliadka) angl.
one-man show /van men šou/ (p., vystúpenie jedného človeka, najmä umelca, účinkujúceho) angl.
kaleidoskop (p. zložené z rýchlo nasledujúcich obrazov, dojmov, vnemov) gréc.
music hall /mjúzik hól/ (hud.-div. p. s piesňami, hud. číslami, div. vystúpeniami a pod.) angl.
performancia (neobvyklé p. čiastočne pripravené a čiastočne tvorené pred divákmi) lat.-angl.
skeč (krátky humorný al. satirický výstup) angl. div.
ilúzia (estrádne kúzelnícke p.) lat.
panoptikum (divadlo rozmanitostí) gréc.
haute couture /ótkotür/ (módna prehliadka veľkého módneho salóna udávajúceho smer svetovej módy) franc.
striptíz (vystúpenie v nočnom zábavnom podniku, pri kt. sa vyzlieka, obyčajne žena) angl.
peepshow /píp šou/ (erotické p., kt. je možné sledovať priezorom, okienkom) angl. porovnaj vystúpeniehra 1

pásmo

pásmo 2 (súvislý rad častí)
estráda (zábavné pestré p., predstavenie zložené z div., hud. a iných vystúpení bez dejovej súvislosti) lat.-franc.
kabaret (zábavné p. s tan., hud. al. artistickými číslami) franc.
revue /revü/ (zábavné výpravné p. s hud. a tan. výstupmi) franc.
kaleidoskop (predstavenie zložené z rýchlo nasledujúcich obrazov, dojmov, vnemov) gréc.
magazín (rozhlasové al. televízné informatívne p.) arab.-angl.
feature /fíčer/ (umelecky spracované dokumentárne p., najmä rozhlasové al. televízne) angl. publ.

hračka

pajác (bábka, bábika, panák, panáčik so smiešnym výzorom) tal.
barbie /bárbi/ angl.
barbina (detská bábika s dlhými vlasmi) angl. hovor.
balón (lopta na hranie pre deti v podobe nafukovacieho gumeného obalu) tal.-franc. hovor.
origami (jap. papierová skladačka) jap.
puzzle /pazl, hovor. pucle/ (detská obrázková skladačka z nepravidelných dielikov) angl.
matrioška (rus. drevené bábiky rôznej veľkosti vložené jedna do druhej) rus.
kaleidoskop (h. tvoriaca rôzne súmerné obrazce, napr. z farebných sklíčok) gréc.
lego (detská stavebnica s mnohými kombinačnými možnosťami) obch. zn.
piga (detská h. s dreveným, na koncoch špicatým kolíkom) rom. iba sing.
dada (koník) franc.
šarkan (papierová h. púšťaná na špagáte do vzduchu) tur.
angličák (malý kovový model auta) vl. m. slang.
jojo (dvojitý kotúč s povrázkom uprostred, ktorý sa navíja a odvíja na oske pri hraní) jap.