Výsledky vyhľadávania

dráha

dráha 3 (miesto na preteky)
-dróm gréc. v zlož. sl.
štreka (dlhšia bežecká d.) nem. hovor.
pista (pretekárska d. na športovom štadióne) franc. šport.
xystos (atletická krytá d. v starogréc. gymnáziu) gréc. archit.
velodróm (naklonená, klopená cyklistická d.) lat.-franc. + gréc.
turf (dostihová d.) angl. šport.
hipodróm (d. pre závody na koňoch a vozoch v starom Grécku a Ríme hist.; dostihová d., budova s jazdiarňou, stajňami a pod.) gréc.
track /trek/ (dostihová klusácka d.) angl. šport.
parkúr (jazdecká pretekárska d. s prekážkami na skokové súťaže) franc. šport.
manéž (krytá voj. jazdiareň) tal.-franc. voj.
motodróm (d. na preteky jednostopových vozidiel) lat. + gréc.
speedway /spídvej/ (plochá d. na motocyklové preteky) angl. šport.
autodróm (automobilová skúšobná al. pretekárska d.) gréc.

chôdza

brachybázia (pohyb, ch. s častými zastaveniami) gréc. lek.
turizmus (ch. v prírode, pohyb so športovým, poznávacím a rekreačným cieľom) franc.
hiking /haj-/ (pešia turistika) angl.
trekking (vysokohorská turistika) angl.
walking (rýchla ch. na udržanie kondície) angl. porovnaj pochod 1

výlet

trip angl. slang.
turizmus (v. so šport., poznávacím a rekreačným cieľom, cestovanie, pohyb najmä v prírode) franc.
čunder (dlhší v. do prírody s prenocovaním, stanovačka) nem. slang. subšt.
hiking /haj-/ (pešia turistika) angl.
trekking (vysokohorská turistika) angl.
exkurzia (kolektívna študijná al. náučná vychádzka, zájazd, návšteva, výprava spojená s prehliadkou miesta, podniku a pod.) lat.
piknik (v. s občerstvením v prírode z prinesených jedál) franc.-angl.
barbecue /bárbikjú/ (piknik s opekaním mäsa) angl.
expedícia (výprava, najmä výskumná al. voj.) lat.
safari (lovecká cesta, výprava do prírody v Afrike) svahil.
sightseeing-tour /sajtsíintúr/ (okružná jazda mestom, prehliadka mesta, jeho pamiatok) angl.
river-party (v. loďou pre pozvaných hostí s občerstvením) angl.
last minute /lást minit/
last moment /lást/ (zájazd predaný krátko pred odchodom) angl. porovnaj cesta 2

trať

trať 2 (dopravný spoj, prostriedok)
trasa franc.
linka lat.-nem.
štreka (dopravná t., spoj, vedenie) nem. hovor.
lokálka (miestna železničná t.) lat.
aerolínia (letecká t.) gréc. + lat.-nem.
track /trek/ (pravidelná t. námornej lode medzi prístavmi) angl. námor.

spoj

spoj 2 (verejný dopravný prostriedok, jeho pohyb; prostriedok komunikácie)
trasa (dopravný s., trať, prostriedok) franc.
línia lat.-nem.
štreka (dopravný s., trať, vedenie) nem. hovor.
linka (dopravný s., trať, vedenie; telefónny s.) lat.-nem.
aerolínia (letecká trať) gréc. + lat.-nem.
lokálka (miestna železničná trať) lat.
track /trek/ (pravidelná linka námornej lode medzi prístavmi) angl. námor.
hotline /hotlajn/
helpline /helplajn/ (horúca telefónna linka poskytujúca dôležité aktuálne informácie al. pomoc) angl. porovnaj spojenie 2

prechádzka

špacírka nem. hovor. zastar.
korzo tal.
promenáda (hromadné prechádzanie sa, najmä v meste, v kúpeľoch) franc.
turizmus (chôdza v prírode, pohyb so športovým, poznávacím a rekreačným cieľom) franc.
hiking /haj-/ (pešia turistika) angl.
trekking (vysokohorská turistika) angl.
shopping /šo-/ (nákupná p., nakupovanie, nákup) angl. slang.

pohyb

pohyb 1 (zmena polohy v priestore)
-kinesis gréc. v zlož. sl.
moto- lat. v zlož. sl.
dynamickosť (pohyblivosť, hybnosť, zmena, vývin, vývoj, živosť, rušnosť, sila) gréc.
fluktuácia (stála zmena, neustále zmeny, kolísanie, vlnenie, nestálosť, výkyvy) lat.
drift (zmena, kolísanie) angl. odb.
grif (p. rukou, hmat) nem. hovor. expr.
finta (p. na oklamanie súpera v športe) tal.-nem. šport.
paráda (pôsobivý obratný p.) špan. hovor.
manéver (premyslený, účelný p. al. postup) franc.
blafák (účelný zavádzajúci manéver na oklamanie brankára v hokeji) angl. slang. šport.
švenk (prudký p. kamery) nem. film. slang.
štart (p. lietadla od rozjazdu cez odpútanie sa po dosiahnutie letovej výšky) angl.
rolovanie (p. lietadla po zemi na letisku) franc.-nem. let.
manéver (organizovaný p. voj. síl a prostriedkov, postup, presun, premiestnenie v priebehu boja) franc. voj.
mimika (premenlivé pohyby tváre al. výraz tváre odrážajúce citový stav) gréc.
gesto (p. časti tela, najmä ruky, kt. niečo vyjadruje, posunok) lat.
gestikulácia (pohyby, posunky, gestá ako neverbálny komunikačný prostriedok) lat.
pantomimika (pohyby vyjadrujúci vnútorné pohnútky a stavy človeka) gréc. odb.
mudra (gestá rukou al. rukami vyjadrujúce nálady, predstavy, predmety, v ind. umení) sanskrit
lokomócia (p. z miesta na miesto, v priestore, najmä pomocou svalovej činnosti) lat. biol.
bipedia (p. po zadných končatinách typický pre človeka) lat. + gréc.
brachiácia (p. pomocou horných al. predných končatín typický pre opice, rúčkovanie) lat.
brachybázia (chôdza s častými zastaveniami) gréc. lek.
dukcia (p. vo vodorovnej rovine) lat. lek.
addukcia (pritiahnutie končatiny k strednej osi tela) lat. lek.
abdukcia (odtiahnutie končatiny od strednej osi tela) lat. lek.
laterodukcia (p. orgánov do boku) lat. lek.
tanec (opakované rytmické pohyby podľa hudby a ustálených pravidiel) franc.-nem. porovnaj tanec
turizmus (p. so športovým, poznávacím a rekreačným cieľom, cestovanie, chôdza v prírode) franc.
hiking /haj-/ (pešia turistika) angl.
trekking (vysokohorská turistika) angl.
fleš (rýchly útočný p. v šerme) angl. šport.
traverza (úhybný p. pri šerme) franc. šport.
tempo (rytmický p., najmä pri plávaní) tal.
epeiroforéza (horizontálny p. pevnín, svetadielov) gréc. geol.
epirogenéza (dlhodobý rozsiahly p. zemskej kôry) gréc. geol.
lavína (rýchly p. hmôt po príkrom svahu nadol, zosuv, napr. snehu, ľadu, kamenia) lat.-tal.
soliflukcia (p. pôdy po svahu pod vplyvom príťažlivosti Zeme po zamrznutom podloží, pôdotok) lat. geol.
difúzia (samovoľný p. častíc vyvolaný spádom, napr. koncentrácie al. teploty) lat. fyz. chem.
elevácia (p. nahor, dvíhanie, zdvíhanie) lat. odb.
rotácia (otáčavý p., otáčanie, krúženie, obiehanie) lat. odb.
tumbling (otáčavý samovoľný p. tela okolo ťažiska pri voľnom páde) angl. let.
cirkulácia (obeh, obiehanie, kolobeh, kolovanie) lat.
rotácia (obeh nebeských telies okolo vlastnej osi) lat. astron.
pendulácia (kolísavý obeh zemskej osi) lat. geogr.
librácia (kývavý p., výkyv Mesiaca, malá zmena polohy Mesiaca) lat. astron.
tik (mimovoľný neúčelný opakujúci sa p., najmä na tvári, žmurkanie a pod. ako nervová porucha) franc. lek.
iterácia (rytmicky opakované mimovoľné p. v rovnakom slede) lat. lek.
synkinéza (mimovoľný p., často spojený s vôľovým pohybom, súhybnosť orgánov) gréc. lek.
sakáda (rýchly mimovoľný p. oka neriadený vôľou, nepodliehajúci vôli) lat. fyziol.
nystagmus (mimovoľný p. očí, mimovoľné rytmické zášklby očí, žmurkanie) gréc. lek.
flokcilégium (p. prstami pripomínajúci zbieranie chumáčikov bavlny) lat. lek.
peristaltika (rytmické zmršťovanie svalstva tráviacej trubice slúžiace na posúvanie a premiešanie potravy) gréc.
kinéza (neriadený p. organizmu vyvolaný určitými podnetmi, napr. svetlom) gréc. biol.
tropizmus gréc. biol.
-tropizmus (zmena polohy tela al. časti tela rastlín al. prichytených živočíchov v smere al. od smeru podnetu, napr. svetla, slnka, príťažlivosti, chem. látok) gréc. v zlož. sl.
taxia gréc. biol.
-taxia (smerovo orientovaný p. organizmu, najmä rastliny, vyvolaný a usmernený určitým podnetom) gréc. biol. v zlož. sl.
nastia gréc. bot.
-nastia (p. organizmu, najmä rastliny, neorientovaný v smere podnetu) gréc. bot. v zlož. sl.
termonastia (p. vyvolaný zmenou al. rozdielmi teploty) gréc. biol.
fotonastia (p. ovplyvnený intenzitou svetla al. striedaním svetla a tmy) gréc. biol.
heliotaxia (p. ovplyvnený svetlom, ak je zdrojom svetla slnko) gréc. bot.
hydronastia (p. vyvolaný vlhkosťou prostredia) gréc. bot.
geotaxia (p. pôsobením príťažlivosti, v smere al. proti smeru zemskej príťažlivosti) gréc. biol.
ortotropizmus (p. pôsobením príťažlivosti smerom nahor al. nadol) gréc. bot.
aerotropizmus (p. smerom k prístupu k vzduchu, kyslíku) gréc. bot.
trofotaxia (p. smerom k zdroju potravy) gréc. biol.
haptotropizmus (p. rastlín v smere al. proti smeru podráždenia pevným predmetom) gréc. bot.
tigmonastia (p. vyvolaný dotykom) gréc. biol.
seizmonastia (p. vyvolaný otrasmi al. dotykom) gréc. bot.
mechanotaxia (p. v dôsledku jednosmerného mechanického podnetu) gréc. bot.
chemotropia (p. v smere al. proti smeru výskytu chem. látok) gréc. bot.
niktinastia (spánkový p. rastlín v noci) gréc. bot.
traumatropizmus (p. rastlín v dôsledku poranenia) gréc. bot.
anemotaxia (p. živočíchov vetrom) gréc. ekol. porovnaj premiestňovanierýchlosť 1cvikkmitanie

bicykel

bicykel lat. + gréc.
velocipéd lat.-franc. zastar.
mountain bike /maunten bajk/
bike /bajk/ (horský b.) angl. šport.
trekking (cestný a horský b.) angl.
tandem (b. pre dvoch jazdcov sediacich za sebou) angl.
triplet (b. s tromi sedadlami) franc. zastar.
drezina (drevený b. bez pedálov) vl. m. hist.
spinner (špeciálny stacionárny b.) angl.

jazdiareň

manéž (krytá voj. j.) tal.-franc. voj.
hipodróm (dostihová dráha, budova s j., so stajňami a pod.) gréc.
turf (dostihová dráha) angl. šport.
track /trek/ (dostihová klusácka dráha) angl. šport.
parkúr (jazdecká pretekárska dráha s prekážkami na skokové súťaže) franc. šport.

cestovanie

travel /trevl/ angl.
vander nem. hovor.
vandrovka (potulovanie sa, túlanie sa, potulka, putovanie, pôvodne tovarišov za skúsenosťami) nem.
autostop gréc. + angl.
stop (c. pomocou náhodne zastavených vozidiel) angl. hovor.
turizmus (c. so športovým, poznávacím a rekreačným cieľom, pohyb najmä v prírode) franc.
hiking /haj-/ (pešia turistika) angl.
trekking (vysokohorská turistika) angl.
agroturistika (turistika na vidieku) gréc. + franc. porovnaj cesta 2