Výsledky vyhľadávania

rada

rada 1 (poučenie, odporúčanie, návod na konanie)
precept lat. lek.
recept lat.
éces maď. hovor. expr.
inštrukukcia (poučenie, návod, pokyn, smernica) lat.
inštruktáž (poučenie, krátke odborné školenie) lat.
konzultácia (odborná r. r. od odborníka) lat.
tip (dobrá r., odporúčanie, návrh) angl.
tutovka (istý, zaručený tip, najmä pri stávkach) román. slang.

návrh

koncept (predbežný n., náčrt, náčrtok, prvopis) lat.
koncepcia (plán, osnova, rozvrh) lat.
makulát (koncept, spis na nečisto) lat. odb. zried.
projekt (n. tech. al. stav. diela, zámer) lat.
elaborát (písomné spracovanie n., námetu, úlohy, správy, plánu) lat.
utópia (vysnívaný neuskutočniteľný n. na niečo dokonalé, výmysel) gréc.-angl.
model (zmenšené znázornenie predmetu slúžiace ako n., vzor, predloha, plán al. napodobnenina) tal.
maketa (zmenšený model archit., výtv. diela al. iného predmetu) tal.-franc.
abbozzo /aboco/ (prvý n. plastického diela v hline al. vo vosku) tal. výtv.
kartón (n. na výtvarné dielo na tvrdom papieri) tal.-franc. výtv.
layout /lejaut/ (kreslený n. na zalomenie a celkový vzhľad tlačoviny) angl. polygr.
design /dizajn/
dizajn (n. na povrchové vzorovanie výrobku al. diela, výtvarné riešenie, stvárnenie, vzhľad) angl.
tip (dobrá rada, odporúčanie) angl.
tutovka (istý tip, zaručená rada, najmä pri stávkach) román. slang.
draft (n. textu, písomný podklad) angl.
bill (právna listina, n. zákona al. platný zákon, najmä vo Veľkej Británii a USA) angl. práv.
oferta (n. na uzavretie zmluvy) lat.-franc. obch. práv.
punktácia (písomný n. zmluvy s hlavnými zásadami, predbežná zmluva) lat. zastar.
prezentácia (n. na menovanie niekoho do úradu, podanie tohto n.) lat. zastar.

predpoklad

predpoklad 1 (domnienka, dohad)
postulát lat. kniž. a odb.
axióma gréc. kniž. a odb.
teoréma (prijatý p., výrok, veta, tvrdenie, poučka, zásada prijatá bez dôkazu za pravdivú) gréc. kniž.
hypotéza (vedecký p., odvodená, ale nedokázaná domnienka, dohad, názor) gréc.
konjektúra (dohad, domnienka) lat.
prezumpcia lat. kniž. a odb.
supozícia (domnienka) lat. kniž.
predikcia (predpoveď, odhad budúcich hodnôt) lat. odb.
premisa (tvrdenie, súd, úsudok, z ktorého sa vyvodzuje iný súd, úsudok al. záver) lat. log.
tip (p., predpoveď výsledku, odhad) angl.
proton preudos (chybný p. v základoch teórie, ideológie) gréc. log. porovnaj teória

myšlienka

myšlienka 1 (výsledok myslenia; nápad)
ideo- gréc. v zlož. sl.
nócia lat.
noéma gréc. filoz.
idea (základná, vedúca m.) gréc.
tip (dobrá m., nápad, podnet) angl. t. na dovolenku
aperçu /-si/ (krátky, stručný, duchaplný nápad) franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza (podnet, popud na tvorbu, nápad, vnuknutie) vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia (podnet, popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
intuícia (poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie, nápad) lat.
koncepcia lat.
filozofia (chápanie, ponímanie, hľadisko, názor, sústava názorov) gréc.
idée fixe /idé fix/ (utkvelá m.) franc.
anankazmus gréc. lek.
obsesia (nutkavá, vtieravá m.) lat. psych. lek.
iterácia (vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy) lat. psych.
gag /geg/ (prekvapivý komický nápad postavený na porušení logiky vo filme a divadle) angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft (žartovný nápad, vtip) nem. slang. porovnaj výpoveď 1

odhad

taxovanie (určenie, vyčíslenie hodnoty, ceny, ocenenie, hodnotenie, ohodnotenie) lat.-franc. odb.
tip (predpoveď, predpoklad výsledku) angl.
prognóza (o. vývoja, predpovedanie pravdepodobného vývoja nejakého javu, najmä spoločenského, vedecká výpoveď o možnej budúcnosti) gréc.
predikcia (predpoveď, predpoklad, o. budúcich hodnôt) lat. odb.
špekulovanie (úsilie o niečo pomocou o.) lat. ekon.
extrapolácia (približný výpočet hodnoty funkcie v bode ležiacom mimo intervalu, odhad tejto hodnoty) lat. mat.

domnienka

špekulácia (dohad, predpoklad) lat.
kombinácia (nepotvrdený úsudok, dohad) lat.
teoréma gréc. kniž.
axióma gréc. kniž. a odb.
postulát (predpoklad, výrok, veta, poučka, zásada, prijatá bez dôkazu za pravdivú) lat. kniž. a odb.
prezumpcia lat. kniž. a odb.
supozícia (predpoklad) lat. kniž.
predikcia (predpoveď, predpoklad, odhad, najmä budúcich hodnôt) lat. odb.
premisa (tvrdenie, predpoklad, súd, úsudok, z kt. sa vyvodzuje iný súd, úsudok al. záver) lat. log.
proton preudos (chybný predpoklad v základoch teórie, ideológie) gréc. log.
tip (predpoveď, predpoklad výsledku, odhad) angl.
prognóza (predpoveď, predpovedanie pravdepodobného vývoja javu, najmä spoločenského, odhad vývoja, vedecká výpoveď o možnej budúcnosti) gréc.
hypotéza (vedecký predpoklad, odvodená, ale nedokázaná d., dohad, názor) gréc.
archigónia (d. o vzniku organizmov priamo z neživej hmoty) gréc. biol.
panspermizmus (d. o prenose zárodkov života medzi kozmickými telesami) gréc. biol.
euhemerizmus (d., že bohovia vznikli zbožštením hist. osôb) vl. m.
dedukcia (odvodenie, vyvodenie záveru, dôsledku z východísk, predpokladov logickým úsudkom, myslením) lat. porovnaj úsudokpredpoklad 1

predpoveď

prognóza (predpovedanie pravdepodobného vývoja nejakého javu, odhad vývoja, vedecká výpoveď o možnej budúcnosti) gréc.
predikcia (predpovedanie, predpoklad, odhad budúcich hodnôt) lat. odb.
pranostika (p. budúcnosti, najmä počasia) gréc.
kozmogram (p. budúcnosti, osudu podľa postavenia planét a hviezd) gréc.
astrolatria (predpovedanie udalostí z postavenia kozmických telies) gréc.
efemerida (vypočítaná p. polohy nebeského telesa) gréc. astron.
tip (predpoklad výsledku, odhad) angl. porovnaj veštenie

nápad

idea gréc.
tip (dobrá myšlienka, podnet) angl. t. na dovolenku
aperçu /-si/ (krátky, stručný, duchaplný n.) franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza (podnet, popud na tvorbu, vnuknutie) vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia (podnet, popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
intuícia (poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie) lat.
invencia (duchaplnosť, dôvtip, dôvtipnosť, vynaliezavosť, vynachádzavosť, nápaditosť) kniž.
gag /geg/ (prekvapivý komický n. postavený na porušení logiky vo filme a divadle) angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft (žartovný n., vtip) nem. slang.

výborný

betálny franc.? slang.
elitný (vyberaný, výlučný, výnimočný) franc.
senzačný franc. hovor. expr.
senza (skvelý, ohromný, úžasný) franc. subšt.
klasický (dokonalý, vynikajúci, prvotriedny, vzorný, trvalý, osvedčený) lat.
kabinetný (dokonalý, vybraný, vzorový, príkladný, ukážkový, znamenitý) franc.
brilantný (znamenitý, skvelý, oslňujúci) franc.
bravúrny (dokonalý, znamenitý, skvelý, obratný, zručný, smelý) franc.
fantastický (vynikajúci, úžasný, skvelý, obrovský, neslýchaný) gréc. hovor. expr.
bombový (úspešný, senzačný) tal.
ideálny (dokonalý, vzorný, bezchybný) gréc.-lat.
perfiš lat. hovor.
suverénny (dokonalý, bezchybný, vynikajúci) franc. s. víťaz
exportný (vynikajúci, prvotriedny, skvelý) lat.-angl. pren. expr. e. tovar, výkon
geniálny (vynikajúci, výnimočný, vrcholný) lat.
kongeniálny (rovnako nadaný, vynikajúci) lat.
majstrovský lat.-nem.
virtuózny (vynikajúci, znamenitý, dokonalý) tal.
kapitálny lat. expr.
klasa lat.
luminózny (znamenitý, vynikajúci) lat. kniž. pren.
kolosálny (vynikajúci, znamenitý, úžasný) gréc.-franc.
fenomenálny (vynikajúci, neobyčajný, výnimočný) gréc.
fascinujúci (úchvatný, podmanivý, očarujúci, okúzľujúci, oslňujúci, strhujúci) lat.
fulminantný (vynikajúci, oslňujúci, skvelý) lat. kniž.
fulgentný (žiarivý, oslňujúci, skvelý) lat. kniž.
prominentný (vynikajúci, významný, popredný, čelný, hlavný) lat.
eminentný (vynikajúci, význačný, mimoriadny, znamenitý, výrazný) lat. kniž.
eklatantný franc. kniž.
excelentný lat. kniž.
famózny lat. kniž. al. hovor.
ligový (vynikajúci, skvelý) tal. pren. expr.
exhibičný (ukážkový) lat.
príma lat. hovor.
primisima tal.
prima primisima (vynikajúci, znamenitý, skvelý, bezchybný, príjemný) tal. hovor.
top (vynikajúci, prvotriedny, popredný, vrcholný) angl.
top- (vynikajúci, prvotriedny, popredný, vrcholný) angl. v zlož. sl.
tiptop (vynikajúci, skvelý, dokonalý) angl. hovor.
super lat.-nem. hovor.
super- lat. v zlož. sl.
crack /krek/ (vynikajúci, skvelý, prvotriedny, výnimočný) angl. slang.
proeminentný lat. kniž.
fasa ? slang.
origoš lat. slang.
špicový (vynikajúci) nem. slang.
cool /kúl/ (úžasný, skvelý, pohodový) angl. slang.
par excellence /parekseláns/ (vynikajúci) franc. kniž. odborník p. e.
non plus ultra (skvelý, neprekonateľný, nepredstihnuteľný) lat. kniž.
puncovaný (prvotriedny) nem. hovor.

dokonalý

dokonalý 2 (vynikajúci, prvotriedny)
precízny lat.-franc. kniž.
punktuálny (presný, dôkladný) lat. zastar.
perfiš lat. hovor.
suverénny (presný, bezchybný, vynikajúci) franc. s. víťaz
tiptop (vynikajúci, skvelý) angl. hovor.
preciózny (prehnane strojene d. v správaní, konaní, neprirodzený, vyumelkovaný, výstredný) lat.-franc. kniž.
ideálny (vzorný, bezchybný) gréc.-lat.
majstrovský lat.-nem.
virtuózny (vynikajúci, znamenitý) tal.
bravúrny (znamenitý, skvelý, obratný, zručný, smelý) franc.
klasický (vynikajúci, prvotriedny, vzorný, trvalý, osvedčený) lat.
kabinentný (vybraný, vzorový, príkladný, ukážkový, znamenitý) franc.
cadik (d. v plnení žid. morálnych a rituálnych predpisov, spravodlivý) hebr. porovnaj výborný

skvelý

fantastický (obrovský, neslýchaný, úžasný, vynikajúci, premrštený) gréc. hovor. expr.
bravúrny (dokonalý, znamenitý, obratný, zručný, smelý) franc.
brilantný (znamenitý, oslňujúci) franc.
splendidný (prepychový, nádherný, veľkolepý, honosný) lať. kniž. zastar.
eklatantný franc. kniž.
excelentný lat. kniž.
famózny lat. kniž. al. hovor.
ligový (vynikajúci) tal. pren. expr.
fulminantný (vynikajúci, oslňujúci) lat. kniž.
fulgentný (žiarivý, oslňujúci) lat. kniž.
exportný (vynikajúci, prvotriedny) lat.-angl. pren. expr. e. tovar, výkon
super lat.-nem. hovor.
super- lat. v zlož. sl.
crack /krek/ (vynikajúci, prvotriedny, výnimočný) angl. slang.
príma lat. hovor.
primisima tal.
prima primisima (vynikajúci, znamenitý, bezchybný, príjemný) tal. hovor.
senzačný franc. hovor. expr.
senza (ohromný, úžasný) franc. subšt.
bombový (úspešný, senzačný) tal.
tiptop (vynikajúci, dokonalý) angl. hovor.
non plus ultra (neprekonateľný, nepredstihnuteľný) lat. kniž.
cool /kúl/ (výborný, úžasný, pohodový) angl. slang. porovnaj výborný