Výsledky vyhľadávania

výťah

výťah 1 (výpis, krátky obsah)
excerpt (výpisok údaja, citátu z lit. diela a pod.) lat.
regest (krátky, stručný v. z listiny) lat. hist.
abréžé (prehľad, výpis) franc.
extrakt (výpis, stručný obsah) lat. kniž.
sumár lat. hovor.
summary /same-/ (krátky prehľad, súhrn) angl.
aperçu /-si/ (stručný, krátky prehľad) franc. kniž.
abstrakt lat.-angl.
anotácia lat.
synopsis (v. z obsahu článku alebo knihy, zhrnutie; stručný náčrt) gréc. knih. al. kniž.
sylabus (stručný heslovitý prehľad) lat. kniž. a odb.
ekloga (výber, v. z diela) gréc. lit.
epitomé (výber, v. z rozsiahlejšieho diela, najmä staršieho) gréc. lit.
repetitórium (prehľad učebnej látky al. poznatkov z určitého odboru na opakovanie) lat.
resumé /-zümé/ (obsah) franc. kniž.
rešerš (prehľad údajov na určitú tému) franc. odb. porovnaj prehľad 1

postreh

aperçu /-si/ (krátky, stručný, duchaplný p.) franc. kniž.

nápad

idea gréc.
tip (dobrá myšlienka, podnet) angl. t. na dovolenku
aperçu /-si/ (krátky, stručný, duchaplný n.) franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza (podnet, popud na tvorbu, vnuknutie) vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia (podnet, popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
intuícia (poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie) lat.
invencia (duchaplnosť, dôvtip, dôvtipnosť, vynaliezavosť, vynachádzavosť, nápaditosť) kniž.
gag /geg/ (prekvapivý komický n. postavený na porušení logiky vo filme a divadle) angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft (žartovný n., vtip) nem. slang.

myšlienka

myšlienka 1 (výsledok myslenia; nápad)
ideo- gréc. v zlož. sl.
nócia lat.
noéma gréc. filoz.
idea (základná, vedúca m.) gréc.
tip (dobrá m., nápad, podnet) angl. t. na dovolenku
aperçu /-si/ (krátky, stručný, duchaplný nápad) franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza (podnet, popud na tvorbu, nápad, vnuknutie) vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia (podnet, popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
intuícia (poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie, nápad) lat.
koncepcia lat.
filozofia (chápanie, ponímanie, hľadisko, názor, sústava názorov) gréc.
idée fixe /idé fix/ (utkvelá m.) franc.
anankazmus gréc. lek.
obsesia (nutkavá, vtieravá m.) lat. psych. lek.
iterácia (vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy) lat. psych.
gag /geg/ (prekvapivý komický nápad postavený na porušení logiky vo filme a divadle) angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft (žartovný nápad, vtip) nem. slang. porovnaj výpoveď 1

obsah

obsah 3 (význam, myšlienka prejavu, diela)
tenor (zmysel, význam) lat. kniž.
propozícia (význam výpovede, vety, zmysel, o. vety) lat. lingv.
extenzia (význam výrazu al. pojmu, rozsah výrazu, trieda predmetov označených určitým výrazom) lat. lingv.
resumé /-zümé/ (výťah; zhrnutie záverov) franc. kniž.
sumarizácia (zhrnutie, súhrn) lat. kniž. a odb.
sumár lat. hovor.
summary /same-/ (krátky prehľad, výťah, súhrn) angl.
regest (krátky, stručný o. listiny, výťah z listiny) lat. hist.
extrakt (stručný o., výťah, výpis) lat. kniž.
abstrakt lat.-angl.
anotácia lat.
synopsis (zhrnutie o. článku alebo knihy, výťah, prehľad, stručný náčrt) gréc. knih.
sylabus (stručný heslovitý prehľad, výťah) lat. kniž. a odb.
aperçu /-si/ (stručný, krátky prehľad) franc. kniž.
abréžé (výťah, výpis, prehľad) franc.

poznámka

poznámka 1 (krátke stručné ústne vyjadrenie)
alúzia (nepriama zmienka, narážka, odkaz, napr. na lit. dielo) lat. lit.
aperçu /-si/ (krátka, stručná duchaplná p.) franc. kniž.
extempore (nečakaná, nepripravená, príležitostná p. v prejave, odbočenie, vsuvka) lat.
in margine (mimochodom urobená p., na okraj veci) lat.
na margo (pripomienka k niečomu) lat. pren.

náčrt

náčrt 1 (stručný prehľad)
sumár lat. hovor.
summary /same-/ (krátky prehľad, výťah, súhrn) angl.
koncept (predbežný návrh, náčrtok, prvopis) lat.
konspekt (stručný prehľadný výstižný písomný záznam obsahu a hlavných myšlienok lit. diela, prehľad, výpis) lat.
sylabus (stručný heslovitý prehľad, výťah) lat. kniž. a odb.
synopsis (stručný n., prehľad, zhrnutie, výťah) gréc. kniž.
aperçu /-si/ (stručný, krátky prehľad) franc. kniž.
abréžé (prehľad, výťah, výpis) franc.
kompendium (príručka obsahujúca základné poznatky vedného odboru, stručný prehľad, rukoväť) lat.
repertórium (stručná, zhrnujúca príručka) lat.

prehľad

prehľad 1 (krátke zhrnutie)
konspekt (stručný, prehľadný, výstižný písomný záznam obsahu a hlavných myšlienok lit. diela, výpis) lat.
sylabus (stručný heslovitý p., výťah) lat. kniž. a odb.
sumár lat. hovor.
summary /same-/ (krátky p., výťah, súhrn) angl.
synopsis (stručný náčrt, zhrnutie, výťah) gréc. kniž.
abréžé (výťah, výpis) franc.
aperçu /-si/ (stručný, krátky p.) franc. kniž.
rešerš (p. údajov na určitú tému) franc. odb.
survey /servej/ (p. údajov o určitom jave získaných na základe informácií z terénu, časopisov, kníh) angl.
repetitórium (p. učebnej látky al. poznatkov z určitého odboru určených na opakovanie) lat.
kompendium (stručný p., príručka obsahujúca základné poznatky vedného odboru, rukoväť) lat.
vademecum /-mékum/ (sprievodca v určitom odbore, vrecková príručka, rukoväť) lat.
manuál (príručka obsahujúca návod, zbierku pokynov na použitie) lat.
repertórium (stručná, zhrnujúca príručka) lat.
enchiridion (príručka, rukoväť) gréc. kniž. zastar.
epitomé (príručka v určitom odbore; výťah z rozsiahlejšieho diela, najmä staršieho) gréc. lit.
evidencia (zoznam, súpis, vedenie záznamov) lat. porovnaj výťah 1