Výsledky vyhľadávania

veľký

magnus lat.
macro- /mak-/
makro- gréc. v zlož. sl.
-megalia gréc. v zlož. sl.
ober- nem. v zlož. sl.
hyper- gréc. v zlož. sl.
maxi- (najväčší, najdlhší, najvyšší) lat. v zlož. sl.
pachy- (hrubý, značný) gréc. v zlož. sl.
enormný (mimoriadne v., obrovský, nesmierny, nadmerný, ohromný) lat.
galaktický gréc.
astronomický (mimoriadne v., obrovský) gréc. expr.
gigantský gréc.
giga- (obrovský, mohutný, ozrutný) gréc. v zlož. sl.
kolosálny gréc.-franc.
pyramidálny (obrovský, ohromný, ozrutný, veľkolepý) egypt.-gréc. hovor. expr. aj iron.
monumentálny lat. kniž.
impozantný franc.
šokujúci (mohutný, veľkolepý) franc.-angl.
mamutí (obrovský) rus. expr.
kyklopský (obrovský, silácky, ozrutný) gréc.
gargantuovský (obrovský, pripomínajúci telesnými rozmermi, silou a žravosťou hrdinu románu F. Ramelaisa) vl. m.
robustný (mohutný, zavalitý, mocný, silný) lat.
masívny (mohutný, hrubý) franc. aj pren.
kapitálny (pomerne al. mimoriadne v., značný, hodný) lat.
fantastický (obrovský, neslýchaný, úžasný, vynikajúci, skvelý, premrštený) gréc. hovor. expr.
intenzívny (silný, mohutný, účinný, pôsobivý, výkonný) lat.
titanský gréc. vl. m. kniž.
titanický gréc. vl. m. zried.
goliášsky (mimoriadne v., obrovský, nadľudský) vl. m. kniž.
sakramentský (náramný, poriadny) lat. hovor. expr.
horentný lat.
horibilný (mimoriadne v., obrovský, úžasný) lat. kniž. h. množstvo, suma
masový (hromadný, davový, početný) lat.
hypertrofický (nadmerný, zväčšený) gréc. odb. al. kniž.
infinitezimálny (nekonečne v.) lat. mat.
katastrofálny (obrovský a zlý, hrozný) gréc.
na kvadrát (v., najmä o hlúposti) lat. expr.
en gros /angró/ (vo veľkom množstve, meradle) franc. obch.

tajomný

numinózny (tajuplný, nadprirodzený, nevysvetliteľný) lat. kniž.
mysteriózny gréc.-franc. kniž.
mystický gréc.
sfingovitý gréc.
kabalistický (záhadný, tajuplný) hebr.
fantastický gréc.
feérický (rozprávkový, čarovný, zázračný) franc. kniž.
magický (rozprávkový, čarovný, zázračný, tajuplný) gréc.
baladický (strašný, desivý) franc. kniž. porovnaj nepostihnuteľnýnadprirodzený

obrovský

magnus lat.
macro- /mak-/
makro- gréc. v zlož. sl.
-megalia gréc. v zlož. sl.
hyper- gréc. v zlož. sl.
maxi- (najväčší, najdlhší, najvyšší) lat. v zlož. sl.
ober- (veľký) nem. v zlož. sl.
astronomický gréc. expr.
galaktický (mimoriadne veľký) gréc.
impozantný franc.
monumentálny lat. kniž.
šokujúci (veľký, mohutný, veľkolepý) franc.-angl.
gigantský gréc.
giganto- (mohutný, ozrutný) gréc. v zlož. sl.
kolosálny gréc.-franc.
pyramidálny (ohromný, ozrutný, veľkolepý) egypt.-gréc. hovor. expr. aj iron.
herkulesovský (silný, mocný, mohutný, obrovský) vl. m.
titanský gréc. vl. m. kniž.
titanický (mimoriadne veľký, nadľudský) gréc. vl. m. zried.
kyklopský (silácky, ozrutný) gréc.
mamutí (veľký) rus. expr.
sakramentský (veľký, náramný, poriadny) lat. hovor. expr.
fantastický (neslýchaný, úžasný, vynikajúci, skvelý, premrštený) gréc. hovor. expr.
katastrofálny (o. a zlý, hrozný) gréc.
monštruózny (strašný, obludný, zvrátený) lat. kniž.
gargantuovský (pripomínajúci telesnými rozmermi, silou a žravosťou hrdinu románu F. Rabelaisa) vl. m.
enormný (mimoriadne veľký, nesmierny, nadmerný, ohromný) lat.
horibilný (mimoriadne veľký, úžasný) lat. kniž. horibilné množstvo, horentná suma
imenzný lat. zried.
imenzurabilný (nekonečný, nezmerateľný, obrovitý) lat. odb. kniž.
infinitezimálny (nekonečne veľký) lat. mat.
turbo- (veľmi v.) lat. v zlož. sl. porovnaj veľký

bájny

mýtický (vymyslený, vybájený, neskutočný, povestný) gréc.
fantastický gréc.
fiktívny (vymyslený, vybájený, neskutočný) lat.

čarovný

čarovný 1 (zázračný, čarodejný)
fantastický gréc.
feérický (zázračný, rozprávkový) franc. kniž.
magický (zázračný, tajomný, tajuplný, rozprávkový) gréc.
mirakulózny (zázračný) lat. kniž.

nepostihnuteľný

imponderabilný (nezvážiteľný) lat. kniž.
paranormálny (vedecky n., nevysvetliteľný, nadprirodzený) gréc. + lat. psych.
metafyzický (nedostupný zmyslom, nadzmyslový, mimozmyslový) gréc.
transcendetný (n. zmyslami, presahujúci, prekračujúci bežné skúsenosti, nadprirodzený, nadzmyslový, nadskutočný) lat. kniž. a filoz.
mysteriózny gréc.-franc. kniž.
mystický gréc.
sfingovitý (tajomný, záhadný, tajuplný) gréc.
numinózny lat. kniž.
okultistický (tajomný, tajuplný, nevysvetliteľný) lat.
iracionálny (rozumom n., nepochopiteľný, vymykajúci sa rozumu, nevysvetliteľný) lat.
fantastický gréc.
feérický franc. kniž.
magický (čarovný, zázračný, rozprávkový, tajomný) gréc.

zázračný

fantastický gréc.
feérický (rozprávkový, čarovný) franc. kniž.
magický (rozprávkový, čarovný, tajomný, tajuplný) gréc.

neskutočný

ireálny lat. kniž.
abstraktný (nehmatateľný, neživotný) lat.
fantastický (vymyslený, vybájený) gréc.
fiktívny (zdanlivý, klamný; vymyslený, vybájený) lat.
absurdný (nezmyselný, nemožný, nerozumný, nemysliteľný) lat.
bizarný špan.
pitoreskný (čudný, podivný, zvláštny, neobvyklý) tal.-franc. kniž.
mýtický (vymyslený, vybájený, povestný, bájny) gréc.
ideálny (pomyselný, nedosiahnuteľný, myslený) gréc.-lat.
iluzórny (klamný, klamlivý, zdanlivý, vymyslený) lat.
imaginárny (vymyslený, domnelý, zdanlivý) lat. kniž.
halucinačný lat. psych.
fantazmagorický (klamlivý, klamný, preludný) gréc. lat. kniž. psych.
chimérický (klamlivý, mámivý, neuskutočniteľný) gréc.
utopistický (neuskutočniteľný, nedosiahnuteľný, vysnívaný) gréc.-angl.
vykonštruovaný (vymyslený bez skutkového podkladu, násilne) sl. + lat.
papierový (neživý, neživotný, bezcenný, márny, planý, knižný) gréc.-lat.-nem. pejor.
fingovaný (napodobený) lat.
simulovaný (napodobený) lat. odb. s. dej, správanie
virtuálny (napodobený pomocou počítačovej techniky, domnelý, zdanlivý) lat. kniž. a odb.
ostenzibilný (zdanlivý) lat. kniž.
falošný lat.-nem.
pseudo- (klamný, klamlivý, lživý, nepravý, nepravdivý, vymyslený, zdanlivý, predstieraný) gréc. v zlož. sl.

prehnaný

bombastický (prepiaty, zveličený, ohurujúci, nafúknutý, mnohovravný, veľavravný) angl.
hyperbolický (premrštený, zveličený) gréc. lit.
barnumský (premrštený, hlučný, krikľavý, zveličený) vl. m. pejor. b. reklama
extrémny (krajný, prepiaty, výstredný) lat.
excesívny (nadmerný, prílišný, výstredný) lat. kniž.
augmentatívny (zveličený, zveličujúci) lat. lingv.
fantastický (obrovský, neslýchaný, úžasný, vynikajúci, skvelý) gréc. hovor. expr.
ultra- (prílišný, krajný) lat. v zlož. sl.
ad absurdum (prehnané, nezmyselné do prehnanej, nezmyselnej krajnosti) lat. kniž. doviesť ad a. porovnaj zveličený

skvelý

fantastický (obrovský, neslýchaný, úžasný, vynikajúci, premrštený) gréc. hovor. expr.
bravúrny (dokonalý, znamenitý, obratný, zručný, smelý) franc.
brilantný (znamenitý, oslňujúci) franc.
splendidný (prepychový, nádherný, veľkolepý, honosný) lať. kniž. zastar.
eklatantný franc. kniž.
excelentný lat. kniž.
famózny lat. kniž. al. hovor.
ligový (vynikajúci) tal. pren. expr.
fulminantný (vynikajúci, oslňujúci) lat. kniž.
fulgentný (žiarivý, oslňujúci) lat. kniž.
exportný (vynikajúci, prvotriedny) lat.-angl. pren. expr. e. tovar, výkon
super lat.-nem. hovor.
super- lat. v zlož. sl.
crack /krek/ (vynikajúci, prvotriedny, výnimočný) angl. slang.
príma lat. hovor.
primisima tal.
prima primisima (vynikajúci, znamenitý, bezchybný, príjemný) tal. hovor.
senzačný franc. hovor. expr.
senza (ohromný, úžasný) franc. subšt.
bombový (úspešný, senzačný) tal.
tiptop (vynikajúci, dokonalý) angl. hovor.
non plus ultra (neprekonateľný, nepredstihnuteľný) lat. kniž.
cool /kúl/ (výborný, úžasný, pohodový) angl. slang. porovnaj výborný

rozprávkový

fantastický gréc.
feérický (čarovný, zázračný) franc. kniž.
magický (čarovný, zázračný, tajomný, tajuplný) gréc.
mirakulózny (zázračný) lat. kniž. porovnaj bájny
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 14. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.