Výsledky vyhľadávania

žart

anekdota (krátke rozprávanie s vtipným prekvapujúcim zakončením) gréc.
fór nem. hovor.
heft (vtip, žartovný nápad) nem. slang.
hec nem. subšt. slang.
vic nem. hovor. zastar.
fígeľ lat.-nem. hovor.
špás nem. hovor.
švanda nem. hovor.
kanada (vtip) vl. m. hovor. expr.
bonmot /bonmo/ (vtipné úslovie, porekadlo, vtip) franc.
recesia (výstredný ž.) lat. hovor.
apríl (ž. na 1. apríla) lat. porovnaj zábava 1

steh

štich nem. hovor.
ferc nem. hovor.
heft nem. hovor. zastar.
mešterka (ozdobný s. na ľudových výšivkách) lat.-nem. hovor. zastar.
štep (s., najmä strojový, rad stehov) nem. krajč.
sutúra (chirurgický s.) lat. lek.

nápad

idea gréc.
tip (dobrá myšlienka, podnet) angl. t. na dovolenku
aperçu /-si/ (krátky, stručný, duchaplný n.) franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza (podnet, popud na tvorbu, vnuknutie) vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia (podnet, popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
intuícia (poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie) lat.
invencia (duchaplnosť, dôvtip, dôvtipnosť, vynaliezavosť, vynachádzavosť, nápaditosť) kniž.
gag /geg/ (prekvapivý komický n. postavený na porušení logiky vo filme a divadle) angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft (žartovný n., vtip) nem. slang.

myšlienka

myšlienka 1 (výsledok myslenia; nápad)
ideo- gréc. v zlož. sl.
nócia lat.
noéma gréc. filoz.
idea (základná, vedúca m.) gréc.
tip (dobrá m., nápad, podnet) angl. t. na dovolenku
aperçu /-si/ (krátky, stručný, duchaplný nápad) franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza (podnet, popud na tvorbu, nápad, vnuknutie) vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia (podnet, popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
intuícia (poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie, nápad) lat.
koncepcia lat.
filozofia (chápanie, ponímanie, hľadisko, názor, sústava názorov) gréc.
idée fixe /idé fix/ (utkvelá m.) franc.
anankazmus gréc. lek.
obsesia (nutkavá, vtieravá m.) lat. psych. lek.
iterácia (vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy) lat. psych.
gag /geg/ (prekvapivý komický nápad postavený na porušení logiky vo filme a divadle) angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft (žartovný nápad, vtip) nem. slang. porovnaj výpoveď 1

zábava

zábava 1 (čin, podujatie, vyvolávajúce dobrú náladu)
kabaret franc.
komédia gréc.
kanada vl. m. hovor. expr.
špásy nem. hovor.
švanda nem. hovor.
sranda ? hovor. vulg.
fígeľ lat.-nem. hovor.
vic nem. hovor. zastar.
fór nem. hovor.
heft nem. slang.
hec (žart, vtip) nem. subšt. slang.
atrakcia (zaujímavá, príťažlivá, pútavá z.) lat.
plezír (radosť, potešenie) franc. hovor. expr.
regrácia (zábavka) lat. zastar.
šport (záľuba) angl.
delektácia (potešenie, pôžitok) lat. kniž.
entertainment /-tejn-/ angl. porovnaj žart