Výsledky vyhľadávania

približne

circa /cirka/ lat.
cirka lat.
plus mínus (asi, okolo, zhruba, viac či menej) lat. hovor.
kvázi lat.
kvázi- (asi, takmer, skoro, akoby, zdanlivo, tiež) lat. v zlož. sl.
praeter propter /pré-/ (viac-menej) lat. kniž. porovnaj približný

zápor

zápor 1 (odmietanie, nesúhlas)
negácia (popretie, popieranie) lat. lingv.
non (nie) lat.
piglajz nem. slang.
pendrek nem. hrub.
lobogo (dôrazný z., nie) ? vulg.
non- lat. v zlož. sl.
an- (vyjadruje z., rozpor, nesúlad, opak, protiklad, ne-, bez-) gréc. v zlož. sl.

nepredstihnuteľný

non plus ultra (skvelý, neprekonateľný) lat. kniž. porovnaj výborný

skvelý

fantastický (obrovský, neslýchaný, úžasný, vynikajúci, premrštený) gréc. hovor. expr.
bravúrny (dokonalý, znamenitý, obratný, zručný, smelý) franc.
brilantný (znamenitý, oslňujúci) franc.
splendidný (prepychový, nádherný, veľkolepý, honosný) lať. kniž. zastar.
eklatantný franc. kniž.
excelentný lat. kniž.
famózny lat. kniž. al. hovor.
ligový (vynikajúci) tal. pren. expr.
fulminantný (vynikajúci, oslňujúci) lat. kniž.
fulgentný (žiarivý, oslňujúci) lat. kniž.
exportný (vynikajúci, prvotriedny) lat.-angl. pren. expr. e. tovar, výkon
super lat.-nem. hovor.
super- lat. v zlož. sl.
crack /krek/ (vynikajúci, prvotriedny, výnimočný) angl. slang.
príma lat. hovor.
primisima tal.
prima primisima (vynikajúci, znamenitý, bezchybný, príjemný) tal. hovor.
senzačný franc. hovor. expr.
senza (ohromný, úžasný) franc. subšt.
bombový (úspešný, senzačný) tal.
tiptop (vynikajúci, dokonalý) angl. hovor.
non plus ultra (neprekonateľný, nepredstihnuteľný) lat. kniž.
cool /kúl/ (výborný, úžasný, pohodový) angl. slang. porovnaj výborný

nič

nula lat.-tal. expr. pejor.
zero arab.-franc. zastar.
nihil lat.
šuviks (podradná, bezcenná, malicherná vec) nem. pren. hovor. zastar.
pendrek (úplne n., vôbec n.) nem. hrub.
nihil obstat (n. nebráni, neprekáža, súhlas s vydaním spisu) lat.
nihil novi sub sole /-ví só-/ (n. nového pod slnkom) lat.
ex nihilo nihil (z ničoho n. <i>nie je, nevznikne</i>) lat. kniž.
non plus ultra (niet n. nad to, n. lepšieho nad to) lat.
pro nihilo (pre n., pre n. za n.) lat. kniž.
mírnixdírnix (z ničoho n., zrazu; pre n., za n.) nem. slang.

výborný

betálny franc.? slang.
elitný (vyberaný, výlučný, výnimočný) franc.
senzačný franc. hovor. expr.
senza (skvelý, ohromný, úžasný) franc. subšt.
klasický (dokonalý, vynikajúci, prvotriedny, vzorný, trvalý, osvedčený) lat.
kabinetný (dokonalý, vybraný, vzorový, príkladný, ukážkový, znamenitý) franc.
brilantný (znamenitý, skvelý, oslňujúci) franc.
bravúrny (dokonalý, znamenitý, skvelý, obratný, zručný, smelý) franc.
fantastický (vynikajúci, úžasný, skvelý, obrovský, neslýchaný) gréc. hovor. expr.
bombový (úspešný, senzačný) tal.
ideálny (dokonalý, vzorný, bezchybný) gréc.-lat.
perfiš lat. hovor.
suverénny (dokonalý, bezchybný, vynikajúci) franc. s. víťaz
exportný (vynikajúci, prvotriedny, skvelý) lat.-angl. pren. expr. e. tovar, výkon
geniálny (vynikajúci, výnimočný, vrcholný) lat.
kongeniálny (rovnako nadaný, vynikajúci) lat.
majstrovský lat.-nem.
virtuózny (vynikajúci, znamenitý, dokonalý) tal.
kapitálny lat. expr.
klasa lat.
luminózny (znamenitý, vynikajúci) lat. kniž. pren.
kolosálny (vynikajúci, znamenitý, úžasný) gréc.-franc.
fenomenálny (vynikajúci, neobyčajný, výnimočný) gréc.
fascinujúci (úchvatný, podmanivý, očarujúci, okúzľujúci, oslňujúci, strhujúci) lat.
fulminantný (vynikajúci, oslňujúci, skvelý) lat. kniž.
fulgentný (žiarivý, oslňujúci, skvelý) lat. kniž.
prominentný (vynikajúci, významný, popredný, čelný, hlavný) lat.
eminentný (vynikajúci, význačný, mimoriadny, znamenitý, výrazný) lat. kniž.
eklatantný franc. kniž.
excelentný lat. kniž.
famózny lat. kniž. al. hovor.
ligový (vynikajúci, skvelý) tal. pren. expr.
exhibičný (ukážkový) lat.
príma lat. hovor.
primisima tal.
prima primisima (vynikajúci, znamenitý, skvelý, bezchybný, príjemný) tal. hovor.
top (vynikajúci, prvotriedny, popredný, vrcholný) angl.
top- (vynikajúci, prvotriedny, popredný, vrcholný) angl. v zlož. sl.
tiptop (vynikajúci, skvelý, dokonalý) angl. hovor.
super lat.-nem. hovor.
super- lat. v zlož. sl.
crack /krek/ (vynikajúci, skvelý, prvotriedny, výnimočný) angl. slang.
proeminentný lat. kniž.
fasa ? slang.
origoš lat. slang.
špicový (vynikajúci) nem. slang.
cool /kúl/ (úžasný, skvelý, pohodový) angl. slang.
par excellence /parekseláns/ (vynikajúci) franc. kniž. odborník p. e.
non plus ultra (skvelý, neprekonateľný, nepredstihnuteľný) lat. kniž.
puncovaný (prvotriedny) nem. hovor.

príliš

troppo tal. hud.
ma non troppo (nie tak p.) tal. hud.
ultra- (veľmi, prehnane, nadmieru, krajne) lat. v zlož. sl.

asi

circa /cirka/ lat.
cirka lat.
plus mínus (približne, okolo, zhruba) lat. hovor.
kvázi lat.
kvázi- (takmer, približne, skoro, akoby, zdanlivo, tiež) lat. v zlož. sl.
praeter propter /pré-/ (približne, viac-menej) lat. kniž.

podmienka

podmienka 1 (predpoklad, požiadavka)
kondícia (p. pre prácu, zamestnanie; p. všeobecne) lat.
antecedencia (predchádzajúci, predošlý prípad, predpoklad) lat. kniž. a odb.
princíp (základný predpoklad, východisko odvodzovania) lat. kniž. a odb.
dispozícia (predpoklady, vlohy, nadanie, schopnosti) lat.
conditio sine qua non /kondicio sine kvá nón/ (nevyhnutná p., bez kt. <i>nie je možné niečo urobiť</i>) lat. práv.
sub conditione /kondici-/ (s p., pod p.) lat. kniž.
hac lege /hak/ (s tou p.) lat.
franko (dodacia p. vzťahujúca sa k prepravným nákladom, upresnená v kúpnej zmluve) tal. dopr.
cash and carry /keš end keri/ (platobná a dodacia p., keď kupujúci platí v hotovosti a na svoje náklady odváža tovar) angl.
skleronomná väzba (väzbová p. nezávislá od času) gréc. + lat. fyz.
reonomná väzba (väzbová p. závislá od času) gréc. fyz.

stránka

stránka 2 (vlastnosť, črta)
plán (s., zložka celku) lat. odb.
pozitívum (kladná s., klad) lat.
aktívum (výhoda, klad, prednosť, prínos) lat. pren.
plus (výhoda, klad, prednosť, prínos) lat. hovor.
negatívum (záporná s., zápor) lat. kniž.
pasívum (nevýhoda, zápor, nedostatok, chyba) lat. pren.
mínus (nevýhoda, zápor, nedostatok, chyba) lat. hovor.
handicap /hendikep/
hendikep (nevýhoda) angl.
Achillova päta (slabá s., slabina, nedostatok) vl. m. gréc.

výhoda

plus (klad, prednosť, prínos) lat. hovor.
fór (náskok, prednosť) nem. subšt. dať, mať f.
prebenda (hmotná v.) lat. expr.
pozitívum (kladná stránka, klad)
aktívum (klad, prednosť, prínos) lat. pren.
komodum (prospech, úžitok, výnos) lat. kniž.
prémia (mimoriadna v.) lat.
privilégium (výsada, najmä práv. nepodložená, prednostný nárok) lat.
benefit (peňažné al. nepeňažné zvýhodnenie) angl. publ.
benefícium (dobrodenie) lat.
advantage (v. v tenise) angl. šport. porovnaj zvýhodnenie
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 40. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.