dráždenie

dráždenie 2 vzrušovanie, podnecovanie
stimulovanie podnecovanie, podnietenie, povzbudzovanie, povzbudenie, pobádanie lat. kniž. a odb.
fotostimulácia d. svetelnými impulzami gréc. + lat.
petting erotické d., dotyky v dolnej časti tela, v oblasti pohlavných orgánov angl. psych.
necking nek- erotické dotyky v hornej časti tela angl. psych.
felácia vzrušovanie mužského pohlavného údu ústami, jazykom lat. lek. porovnaj dráždivosť 2

podnecovanie

motivácia lat.
aktivizovanie povzbudzovanie do väčšej činnosti lat.
reaktivizovanie opätovná aktivácia lat.
mobilizovanie p. do činnosti franc.
stimulovanie povzbudzovanie, pobádanie lat. kniž. a odb.
iniciácia p. činnosti lat.

nápad

idea gréc.
tip dobrá myšlienka, podnet angl. t. na dovolenku
aperçu -si krátky, stručný, duchaplný n. franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza podnet, popud na tvorbu, vnuknutie vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia podnet, popud, pohnútka lat. kniž. a odb.
intuícia poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie lat.
invencia duchaplnosť, dôvtip, dôvtipnosť, vynaliezavosť, vynachádzavosť, nápaditosť kniž.
gag geg prekvapivý komický n. postavený na porušení logiky vo filme a divadle angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft žartovný n., vtip nem. slang.

nabádanie

aktivizovanie povzudzovanie, podnecovanie do väčšej činnosti lat.
reaktivizovanie opakovaná, opätovná aktivácia lat.
mobilizovanie podnecovanie do činnosti franc.
motivácia podnecovanie lat.
stimulovanie podnecovanie, povzbudzovanie, pobádanie lat. kniž. a odb.
avanti pobádanie, príkaz na pohyb vpred alebo na odchod tal. hovor.

myšlienka

myšlienka 1 výsledok myslenia; nápad
ideo- gréc. v zlož. sl.
nócia lat.
noéma gréc. filoz.
idea základná, vedúca m. gréc.
tip dobrá m., nápad, podnet angl. t. na dovolenku
aperçu -si krátky, stručný, duchaplný nápad franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza podnet, popud na tvorbu, nápad, vnuknutie vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia podnet, popud, pohnútka lat. kniž. a odb.
intuícia poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie, nápad lat.
koncepcia lat.
filozofia chápanie, ponímanie, hľadisko, názor, sústava názorov gréc.
idée fixe idé fix utkvelá m. franc.
anankazmus gréc. lek.
obsesia nutkavá, vtieravá m. lat. psych. lek.
iterácia vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy lat. psych.
gag geg prekvapivý komický nápad postavený na porušení logiky vo filme a divadle angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft žartovný nápad, vtip nem. slang. porovnaj výpoveď 1

podnet

impulz lat.
stimulácia popud, pohnútka lat. kniž. a odb.
motív pohnútka na vedomé konanie lat. psych.
iniciatíva popud na činnosť lat.
inšpirácia lat. kniž.
múza popud na tvorbu, nápad, vnuknutie vl. m. kniž.
causa kauza
kauza príčina, dôvod, základ lat.
motor hybná, hnacia sila, vzpruha lat. pren.
nervus rerum pohnútka, podstata, základ vecí, hlavná vec, jadro veci, najmä peniaze lat. kniž.
motu proprio z vlastného p., popudu lat. kniž.
iniciácia p., kt. sa privádza výbušnina k výbuchu, roznet lat. voj. porovnaj príčina 2

povzbudenie

aktivizovanie p., povzbudzovanie, podnietenie, podnecovanie do väčšej činnosti lat.
reaktivizovanie opätovné p., povzbudzovanie lat.
stimulovanie p., povzbudzovanie, podnietenie, podnecovanie, pobádanie lat. kniž. a odb.
hortácia p., povzbudzovanie, napomenutie, napomínanie lat. kniž.
adhortácia napomenutie, pokarhanie lat. kniž.