Výsledky vyhľadávania

vložka

vložka 2 (vložená časť, vsuvka)
intermezzo /-medzo/ (vsuvka, vedľajšia udalosť, príhoda kniž.; veseloherná scénická al. inštrumentálna hud. v. medzi aktami opery, medzihra hud.) tal.
koment (vsuvka, doplnok textu rukopisu) lat. polygr.
exkurz (odbočenie od hlavnej témy prednášky, výkladu a pod., vsuvka na doplnenie výkladu) lat. kniž.
extempore (nečakaná, nepripravená, príležitostná poznámka v prejave, odbočenie, vsuvka) lat.
digresia (odbočka od základnej dejovej línie lit. diela, vsuvka) lat. kniž.
epizóda (dejová v., odbočka, podružný príbeh, vložený dej do hlavného deja lit. diela) gréc. lit.
interpolácia (dodatočná nepôvodná v. do pôvodného textu) lat. lit.
farce /fars/
farsa (krátka komická v. vo franc. cirk. hrách, 12. a 13. st.) franc. div.
parentéza (samostatná vsuvka vo vete, slovo al. veta vložená do inej vety bez vetného vzťahu) gréc. lingv.
kadencia (sólová v., melodický obrat na záver koncertu, najmä improvizačný) tal. hud.
invencia (vsuvka na preladenie niektorých fúkacích nástrojov počas hry) lat. hud.

nápaditosť

kreatívnosť (tvorivosť, činorodosť) lat.
invencia (dôvtip, dôvtipnosť, duchaplnosť, vynaliezavosť, vynachádzavosť, nápaditosť) lat. kniž. porovnaj duchaplnosť

duchaplnosť

fígeľ lat.-nem. hovor.
fortieľ (dôvtip, šikovnosť, vynachádzavosť, vynaliezavosť) nem. hovor.
esprit (dôvtip, ostrovtip, vtipnosť) franc.
fištrón (dôvtip, rozum) nem. hovor. expr.
filip (dôvtip, vtip, bystrosť) vl. m. hovor. expr. len v spoj. „(ne)mať f.“
finesa (dôvtip, prefíkanosť, prešibanosť) franc. kniž.
invencia (dôvtip, dôvtipnosť, vynaliezavosť, vynachádzavosť, nápaditosť) kniž.
ingénium (dôvtip, dômysel) lat. kniž.
sal Atticus /-kus/ (dôvtip, <i>attická soľ</i>) lat. gréc. hovor.

bystrosť

inteligencia (rozumové nadanie, schopnosť chápania a samostatného myslenia, chápavosť, súdnosť) lat.
ingénium (dôvtip, dômysel) lat. kniž.
invencia (dôvtip, dôvtipnosť, vynaliezavosť, vynachádzavosť, nápad, nápaditosť) kniž.
fištrón (dôvtip, rozum) nem. hovor. expr.
filip (dôvtip, vtip, duchaplnosť, b.) vl. m. hovor. expr. (ne)mať f.
esprit (dôvtip, ostrovtip, vtipnosť) franc.
finesa (dôvtip, prefíkanosť, prešibanosť) franc. kniž.
fígeľ lat.-nem. hovor.
fortieľ (duchaplnosť, dôvtip, šikovnosť, vynachádzavosť, vynaliezavosť) nem. hovor.

nápad

idea gréc.
tip (dobrá myšlienka, podnet) angl. t. na dovolenku
aperçu /-si/ (krátky, stručný, duchaplný n.) franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza (podnet, popud na tvorbu, vnuknutie) vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia (podnet, popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
intuícia (poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie) lat.
invencia (duchaplnosť, dôvtip, dôvtipnosť, vynaliezavosť, vynachádzavosť, nápaditosť) kniž.
gag /geg/ (prekvapivý komický n. postavený na porušení logiky vo filme a divadle) angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft (žartovný n., vtip) nem. slang.